BEVEZETŐ
ALKOTÓK

GALÉRIÁK
... ... ... ... fotók
... ... ... ... címlapok
... ... ... ... kéziratok
... ... ... ... első kiadások
... ... ... ... egyéb
HANGANYAGOK
... ... ... ... szerzők hangjai
... ... ... ... mondott vers
... ... ... ... zenés vers

SZAKIRODALOM
... ... ... ... a Nyugatról
... ... ... ... monográfiák
... ... ... ... tanulmányok
... ... ... ... kronológia

NYUGAT 100 események
... ... ... ... PIM
... ... ... ... OSZK
... ... ... ... MTV
... ... ... ... egyéb
ÚJDONSÁGOK

CÍMLAP

 

 

 

 

 
MONOGRÁFIÁK - HALÁSZ GÁBOR


Bibliográfia

  • KOZOCSA Sándor: Halász Gábor irodalmi munkássága = Halász Gábor válogatott írásai, szerk., utószó, jegyzetek: VÉBER Károly, Budapest, Magvető, 1959, 781-798;

Monográfia

  • DEME Zoltán: Halász Gábor élete és munkássága, Szolnok, Szolnok Megyei Verseghy Könyvtár, 1966;
  • R. LŐRINCZ Anita: Félreértett hagyomány. A Kemény Zsigmond-i örökség továbbélése Halász Gábor, Szekfű Gyula és Szerb Antal munkásságában, Dunakeszi, Szerző, 1999;
  • MIKÓ Krisztina: Halász Gábor. Monográfia, Budapest, Balassi, 1995;

A válogatott bibliográfiát szerkeszti: Vasbányai Ferenc (OSZK - Humántudományi Bibliográfiai Osztály)