BEVEZETŐ
ALKOTÓK

GALÉRIÁK
... ... ... ... fotók
... ... ... ... címlapok
... ... ... ... kéziratok
... ... ... ... első kiadások
... ... ... ... egyéb
HANGANYAGOK
... ... ... ... szerzők hangjai
... ... ... ... mondott vers
... ... ... ... zenés vers

SZAKIRODALOM
... ... ... ... a Nyugatról
... ... ... ... monográfiák
... ... ... ... tanulmányok
... ... ... ... kronológia

NYUGAT 100 események
... ... ... ... PIM
... ... ... ... OSZK
... ... ... ... MTV
... ... ... ... egyéb
ÚJDONSÁGOK

CÍMLAP

MŰVEK


A MEK állományában: művei

Bibliográfia:

 • KISS Gábor: Keresztury Dezső 80 éves. Válogatott bibliográfia. Zalaegerszeg, 1984;
 • FATÉR Bernadett – RÓZSÁS Beáta – SENKÓNÉ HORVÁTH Ilona: Keresztury Dezső válogatott bibliográfiája (1928–1993) = Irodalomtörténet, 1994, 3. szám, 415–532;

Első kiadások:

 • A nemzeti klasszicizmus esszéirodalma. Fejezetek egy nagyobb tanulmányból, Budapest, Eggenberger, Minerva könyvtár 16., 1928;
 • Arany János, Budapest, Magyar Szemle Társaság, Kincsestár. A Magyar Szemle Kis könyvtára 143., 1937;
 • Keresztury Desidero: Desidero Kosztolányi, s. l., s. n., 1938;
  Helyünk a világban, Budapest, Káldor, 1946;
 • A magyar irodalom képeskönyve, Budapest, Magvető, 1956;
 • Dunántúli hexameterek 1945–1956, Budapest, Magvető, 1956;
 • Lassul a szél, Budapest, Szépirodalmi, 1957;
 • Babits Mihály, Budapest, s. n., 1957;
 • Balaton, Budapest, Panoráma, 1960;
 • A magyar zenetörténet képeskönyve, Budapest, Magvető, 1960;
 • Horváth János 1878–1961, Budapest, Klny. a Magyar Nyelv 1961, 2-ből, 1961;
 • Festetics György és a magyar irodalom, Budapest, ItK, 1963, Klny. 557–565;
 • Emberi nyelven. Keresztury Dezső versei 1930–1965, Budapest, Magvető, 1965;
 • „S mi vagyok én...” Arany János 1817–1856, Budapest, Szépirodalmi, 1967;
 • Örökség. Magyar író-arcképek, Budapest, Magvető, Elvek és utak, 1970;
 • Arany János, Budapest, Akadémiai, 1971;
 • A szépség haszna. Tanulmányok, Budapest, Szépirodalmi, 1973;
 • Így élt Arany János, Budapest, Móra, Így élt, 1974;
 • KERESZTURY Dezső – STAUB Géza – FÜLÖP Zoltán: A magyar opera- és balettszcenika, Budapest, Magvető, 1975;
 • Égő türelem, Budapest, Magvető, 1975;
 • Nyitott kör. Versek, Békéscsaba, Megyei Könyvtár, 1976;
 • Drei Portraitskizzen eines Landes. Ungarn in der Dichtung von drei österreichischen Klassikern der Metternichzeit, Wien, Grillparzer-Gesellschaft, 1976;
 • A kedves után. Egy verses napló töredékei, Budapest, s. n., 1977;
 • Így éltem, Budapest, Magvető, 1979;
 • Válogatott versek, Budapest, Magvető–Szépirodalmi, 30 év, 1979;
 • Hat tétel a nyelvről, Gyula, 1979;
 • Istenek játékában, Budapest, Ságvári Nyomdai Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet, 1981;
 • Híres magyar könyvtárak, Budapest, RTV-Minerva, 1982;
 • Pásztor, Budapest, Magvető, 1982;
 • Állandóság a változásban, Zalaegerszeg, 1984;
 • Helyünk a világban. Tanulmányok. Új válogatás, Budapest, Szépirodalmi, 1984;
 • Árnyak nyomában. Válogatott színikritikák, tanulmányok, Budapest, Magvető, 1984;
 • A pannonhalmi Főapátsági Könyvtár, Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1984;
 • Magyar önismeret útja, Budapest, Magvető, Gondolkodó magyarok, 1985;
 • A keszthelyi Helikon könyvtárról, Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1985;
 • A palota foglya. Arany János utolsó pályaszakasza, Budapest, s. n., 1985;
 • Hírünk a világban [BALOGH József, ILLYÉS Gyula is], Budapest, Magvető, Gondolkodó magyarok, 1985;
 • Batsányi János, Tapolca szülötte, Tapolca, Tapolcai Városszépítő Egyesület, 1986;
 • A gyöngyösi műemlékkönyvtár, Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1986;
 • „Csak a hangköre más”. Arany János 1857–1882, Budapest, Szépirodalmi, 1987;
 • Kapcsolatok, Budapest, Magvető, 1988;
 • Babits. Levelek, tanulmányok, emlékek, Budapest, Ságvári Endre Nyomdaipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet, 1988;
 • Határok, frontok. [Versek], Budapest, Magvető, 1989;
 • Közelítő csönd, Budapest, s. n., 1989;
 • Mindvégig. Arany János, 1817–1882, Budapest, Szépirodalmi, 1990;
 • Önarcképek 1904–1991. [Versek], Budapest–Zalaegerszeg, Magyar Bibliofil Társaság, 1991;
 • Keresztury Dezső 57 verse, Budapest, Magyar Bibliofil Társaság – Magyar Irodalomtörténeti Társaság, 1992;
 • „S mik vagyunk mi?”. Tanulmányok, esszék, cikkek, Salgótarján, Mikszáth, A Magyar Irodalomtörténeti Társaság kiskönyvtára 6., 1992;
 • Emlékezéseim. Szülőföldeim, Budapest, Argumentum, 1993;
  Nehéz méltóság. Tragédia, Budapest, Argumentum, „Csak tiszta forrásból” 1., 1993.;
 • Féktelen idő. A szerző válogatása életművéből, Budapest, Trikolór, 1994;
 • Valaki tenyerén. Keresztury Dezső istenes versei, vál.: MONOSTORY Klára, ill.: SZÁNTÓ Erika, Budapest, Magyar Bibliofil Társaság, 1994;
 • Válogatott műfordítások, s. a. r., bevezető, jegyzetek: MONOSTORY Klára, Budapest, Európa, 1997;
 • „Csak tettem a dolgom...” Keresztury Dezső a magyar művelődés szolgálatában. Beszélgetések, riportok, szerk.: KIS KÁDI Géza, Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós Gimnázium, 1998;
 • Menschen, Werke, Verbindungen. Literatur- und kulturgeschichtliche Studien, hrsg.: Eva-Marie KALLEN, Pécs, Jelenkor, 1999;
 • Imádság békességért. A költő kilencvenedik születésnapjára, Budapest, Tótfalusi Kis Miklós Nyomdaipari Műszaki Szakközép- és Szakmunkásképző Iskola, Génius könyvek, 2000;
 • Önismeret. Esszék, tanulmányok, Budapest, Argumentum, 2001;
 • Szétbogozhatatlan. Válogatott versek a szerelemről, 1930–1995, Zalaegerszeg, József Attila Városi Könyvtár, 2004;
 

 

 
ALKOTÓK - KERESZTURY DEZSŐ
monográfiák - tanulmányok

KERESZTURY Dezső (Zalaegerszeg, 1904. szeptember 6. Budapest, 1996. április 30.): író, költő, irodalomtörténész, kritikus, műfordító.

Tanulmányait Eötvös-kollégistaként a budapesti, a berlini és a bécsi egyetemen végezte. 1928-ban magyar-német szakos tanári oklevelet szerzett. 1929-től a berlini egyetem magyar lektora, a Magyar Intézet könyvtárosa, 1936-tól az Eötvös-kollégium tanára volt, közben 193743-ban a Pester Lloyd irodalmi, majd kulturális rovatát vezette. 1945-ben a budapesti egyetem magántanára és az írószövetség alapító tagja lett. 194547-ben a Nemzeti Parasztpárt tagjaként vallás- és közoktatásügyi miniszter, 1945-től az Eötvös-kollégium igazgatója volt. 1948-tól az MTA főkönyvtárosa, 19501971 között az OSZK főosztályvezetője. Az MTA Helyesírási Bizottságának elnöke, az MTA Irodalomtudományi Bizottságának tagja, 1985-1992-ben a Magyar Irodalomtörténeti Társaság elnöke. A PEN Klub és a bécsi nemzetközi Lenau Társaság alelnöke, a The New Hungarian Quaterly szerkesztőbizottsági tagja. 1973-ban az MTA levelező, 1982-ben rendes tagja lett. Díjai: Batsányi-díj (1966), József Attila-díj (1968); Grillparzer-gyűrű (1974), Herder-díj (1976), Ady-jutalomdíj (1978), Akadémiai Aranyérem (1989).

Keresztury Dezső a kortárs magyar irodalom sokoldalú művelője. Arany János életművét mesterétől, Horváth Jánostól tanult alapossággal tárta fel. Versei is tudatosan kapcsolódnak a magyar irodalom klasszikus költészetéhez. Nevéhez fűződik pl. Arany János, Batsányi János, Madách Imre műveinek sajtó alá rendezése, kritikai és népszerűsítő kiadása, átdolgozása. Fotóművészekkel több tematikus kötetet is kiadott (pl. a Balatonról, Bartók színpadi műveiről). Részt vállalt a magyar irodalom németországi és a német irodalom magyarországi népszerűsítésében.

OSZK MEK Irodalmi Szerkesztőség (Gajdó Tamás szócikke alapján: Új Magyar Irodalmi Lexikon, CD-ROM, Akadémiai Kiadó, 2000)

vissza

 

Hanganyag:

 • Keresztury Dezső 1904–1996. [Hangfelvétel], közrem.: KERESZTURY Dezső, GÁBOR Miklós. S. l., Do-lá, 2004;

Levelezés:

 • Gelléri Andor Endre levelei Keresztury Dezsőnek, közli: MONOSTORY Klára = Vigilia, 1986, 3. szám, 195–196;
 • Keresztury Dezső levelezéséből, közzéteszi: MONOSTORY Klára = Holmi, 1995, 12, 676–696;
 • HORVÁTH János – KERESZTURY Dezső: Horváth János és Keresztury Dezső levelezésé-ből, közreadja, bevezető, jegyzetek: MONOSTORY Klára = Holmi, 1999, 1, 77–89;

Visszaemlékezés:

 • KERESZTURY Dezső: Berlin tetői alatt. (Részletek visszaemlékezéseimből.) = Magyar Nemzet, 1993, 72. szám, 20;

Idegen nyelvű kötetkiadások:

Angol:

 • Lake Balaton. 117 Black-and-white and colour plates by Demeter BOLLA. Text By Dezső KERESZTURY, Budapest, Corvina, 1974.;

A válogatott bibliográfiát szerkeszti: Vasbányai Ferenc (OSZK – Humántudományi Bibliográfiai Osztály)