BEVEZETŐ
ALKOTÓK

GALÉRIÁK
... ... ... ... fotók
... ... ... ... címlapok
... ... ... ... kéziratok
... ... ... ... első kiadások
... ... ... ... egyéb
HANGANYAGOK
... ... ... ... szerzők hangjai
... ... ... ... mondott vers
... ... ... ... zenés vers

SZAKIRODALOM
... ... ... ... a Nyugatról
... ... ... ... monográfiák
... ... ... ... tanulmányok
... ... ... ... kronológia

NYUGAT 100 események
... ... ... ... PIM
... ... ... ... OSZK
... ... ... ... MTV
... ... ... ... egyéb
ÚJDONSÁGOK

CÍMLAP

 

 

 
TANULMÁNYOK -
KERESZTURY DEZSŐ

Bibliográfia:

 • KISS Gábor: Keresztury Dezső 80 éves. Válogatott bibliográfia. Zalaegerszeg, 1984;
 • FATÉR Bernadett – RÓZSÁS Beáta – SENKÓNÉ HORVÁTH Ilona: Keresztury Dezső válogatott bibliográfiája (1928–1993) = Irodalomtörténet, 1994, 3. szám, 415–532;

Beszélgetés, interjú:

 • KIS Katalin: Beszélgetés Keresztury Dezsővel = Új Élet, 1945, 4;
 • MOLNÁR Miklós: Beszélgetés Keresztury Dezső kultuszminiszterrel = Fényszóró, 1945, 18, 3;
 • A paraszti műveltség korszerűsítéséről és közoktatásunk más feladatairól nyilatkozott a kultuszminiszter = Szabad Szó, 1946. jún. 28., 3;
 • LIPTÁK Gábor: Beszélgetés Keresztury Dezsővel = Könyvtáros, 1965, 484–486;
 • SZABÓ László, Z. – TURI Lajos: Keresztury Dezsőnél Dunántúlról, irodalomról = Életünk, 1967, II, 120–124;
 • NÉMETH G. Béla: Beszélgetés Boldizsár Iván: Keresztury Dezsővel (tv-interjú) = Jelenkor, 1975, 1, 3–19;
 • Irodalomtudósaink fóruma. Keresztury Dezsővel beszélget BODNÁR György = Jelenkor, 1976, 12, 1124–1130; (rádiófelvétel)
 • KOROMPAY János: A Kapcsos könyvről beszél Keresztury Dezső és Sőtér István = Magyar Nemzet, 1977, dec. 21., 5;
 • Írószobám. Keresztury Dezsővel beszélget MEZEY András = Jelenkor, 1978, 11, 1033–1043; (rádiófelvétel)
 • KERÉNYI Mária: Mit köszönhetek a népdaloknak? Interjú Keresztury Dezsővel = Uő: Életrajz helyett, Budapest, Gondolat, 1978, 101–113;
 • MEZEI András: Does the Hungarian „dzsentri” still survive? Talking with Dezső Keresztury = New Hungarian Quarterly, 70, 1978, 101–104;
 • Keresztury Dezső. Kérdező NÉMETH G. Béla = Válaszolni nehezebb. Írók a képernyőn, szerk.: BIHARI Sándor, Budapest, RTV-Minerva, 1980, 45–74;
 • BARTA András: Az iskola és a történeti tudat. Beszélgetés Keresztury Dezsővel = Magyar Nemzet, 1981, dec. 24., 15;
 • KABDEBÓ Lóránt: "A háborúnak vége". Keresztury Dezső válaszol = Kortárs, 1981, 7, 1027-1034 (rádiófelvétel) = Uő.: Keresztury Dezső. [Interjú] = Uő.: A háborúnak vége lett, Budapest, Kozmosz, 1983;
 • Irodalom a gyorsuló időben. Pilinszky János költészete. BÉLÁDI Miklós, BODNÁR György, KERESZTURY Dezső, LENGYEL Balázs és SZABOLCSI Miklós beszélgetése = Jelenkor, 1981, 7, 32–52;
 • LINTNER Sándor: Arany estéje. Irodalmi séta a Margitszigeten Keresztury Dezsővel = Magyar Hírlap, 1982, 23, 20–21;
 • Mit jelentett Önnek az isenheimi oltár? Keresztury Dezső válaszol = Vigilia, 1983, 186–194;
 • Babits Mihály maszkjai. Keresztury Dezsővel beszélget ALBERT Zsuzsa = Literatura, 1984, 1, 60–75;
 • Emlékek Babits Mihályról. Keresztury Dezsővel beszélget ALBERT Zsuzsa = Forrás, 1984, 2, 60–70;
 • A Baumgartner Alapítvány és Babits Mihály Beszélgetés KELEVÉZ Ágnessel = Újhold-évkönyv, 1987, 2, Budapest, Magvető, 1987, 345–354;
 • KARTAL Zsuzsa: Aki mentette a menthetőt. Beszélgetés Keresztury Dezsővel = Könyvtáros, 1987, 6, 317–322;
 • MARAFKÓ László: Európai magyar. Keresztury Dezső Babits Mihályról = Uő: Az utókor inspektora. Riportok, tárcák, interjúk, Budapest, Szerző, 1991;
 • TÓBIÁS Áron: Keresztury Dezső emlékezései (56-ról) = Magyar Nemzet, 1991, 303, 11;
 • SZIGETI István: „Sűrű élet” mérlege készül = Új Horizont, 1992, 4–5, 55–62;
 • MATYIKÓ Sebestyén József: Keresztury Dezső = Hazánk, 1993, 7, 17–20;
 • Féktelen idő. Keresztury Dezsővel beszélget ALBERT Zsuzsa = Lyukasóra, 1994, 9, 10–11;
 • KOVÁCS Sándor Iván: „Az ős haszna”. Beszélgetés Keresztury Dezsővel = Irodalomtörténet, 1994, 3, 388–394;
 • KERESZTURY Dezső: Miniszter voltam – szolga nem. 1–2. Riporter: Siklós Olga = Új Horizont, 1994, 4–5, 3–9 és 6, 3–10;
 • TÉGLÁS János: Interjúk a miniszterrel = Irodalomtörténet, 1994, 3, 369–385;
 • KERESZTURY Dezső: Déry Tibor berlini évei. Riporter: Botka Ferenc = Új Horizont, 1995, 1, 44–48;
 • KERESZTURY Dezső: Akik megbolygatták a pontyok békés legelését. Riporter: Horváth Mihály = Új Horizont, 1996, 3, 12–16;

Tanulmányok:

 • FÉJA Géza: „Egységes magyarság” = Magyarország, 1940. dec. 1., 5;
 • ÖRLEY István: A „Cseresnyés” és Keresztury Dezső kritikája = Magyar Csillag, 1942, I, 173–175;
 • KODOLÁNYI János: Itt a piros, hol a piros... = Vigilia, 1943, 241–246;
 • KASSÁK Lajos: Levél a kultuszminiszterhez = Esti Szabad Szó, 1945, 193. sz.;
 • STAUD Géza: Portré. Keresztury Dezső kultuszminiszterről = Színház, 1945. 15. 3;
 • A demokrácia csatáját a nevelésben is meg kell nyerni. Keresztury Dezső előadása a közoktatás reformjáról = Szabad Szó, 1946. ápr. 14. 3;
 • Keresztury Dezső = Irodalom – Tudomány, 1946. 5. 95;
 • ZSOLT Béla: Az ottfelejtett miniszter = Haladás, 1947. okt. 24. 1–2;
 • SZABÓ Zoltán: Keresztury Dezső = Irodalmi Újság, 1957, 15, 2;
 • BOLDIZSÁR Iván: A hatvanéves Keresztury Dezső = Élet és Irodalom, 1964, 36, 10;
 • ILLYÉS Gyula: Keresztury Dezsőről = A Könyv, 1965. 5. 149–150. = Uő: Hajszálgyökerek, Budapest, Szépirodalmi, 1971. 138–143, = Uő: Iránytűvel, 2., Budapest, Szépirodalmi, 1975, 470–476;
 • NAGY Kázmér: Keresztury erénye = Irodalmi Újság, 1968. aug. 1., 6;
 • RÓNAY György: Keresztury Dezső = Élet és Irodalom 1968, 14, 2;
 • MARGÓCSY József: Keresztury Dezső (Arcképvázlat, recenziók helyett) = Napjaink, 1969, 1, 11;
 • VARGA Balázs: Az Élet és irodalom látogatóban Keresztury Dezsőnél = Élet és Irodalom, 1969, 43, 12. = Látogatóban. Kortárs magyar írók vallomásai, szerk.: ERKI Edit, Budapest, Gondolat, 1971, 105–112;
 • GÁL István: Jegyzetek Keresztury Dezsőről = Jelenkor, 1972, 10, 928–931;
 • NAGY Miklós: Madách-reneszánsz a színpadon = Életünk, 1972, 4, 353–357;
 • KAMOCSAY Ildikó: A Babits-hagyaték őre. Beszélgetés Keresztury Dezsővel = Magyar Hírlap, 1973. nov. 25., 8;
 • BOLDIZSÁR Iván: A hetvenéves Keresztury Dezső = Magyar Nemzet, 1974. szept. 6., 4. = Uő: A szárnyas ló, Budapest, Szépirodalmi, 1975, 331–333;
 • HUBAY Miklós: Egy kéziratos verskötet margójára = Új Írás, 1974, 9, 109–113;
 • KERESZTURY Dezső 70 éves = Irodalomtörténeti Közlemények, 1974, 5, 654–655;
 • KERESZTURY Dezső tudományos munkásságáról = Az MTA I. Osztályának Közleményei 1974, 1–4, 89–91;
 • LAKATOS István: Keresztury Dezső hetven éve = Élet és Irodalom, 1974, 36, 11;
 • NAGY Péter: Keresztury Dezsőről = Nagyvilág, 1974, 9, 1435–1436. = Uő: Útjelző, Budapest, Szépirodalmi, 1976, 175–176;
 • RÓNAY György: Arcképvázlat Keresztury Dezsőről = Vigilia, 1974, 7, 482–483;
 • BATA Imre: Keresztury Dezső: Mene tekel... = Kritika, 1975, 3, 28;
 • MAJOR OTTÓ: „Szabadon szolgál a szellem...” = Uő: Arcok és maszkok, Budapest, Szépirodalmi, 1975, 146–150;
 • KERESZTURY Dezső a Herder-díj kitüntetettje = Élet és Irodalom, 1976, 9, 7;
 • FODOR András: Rendet tenni a sokszínűségben = Könyvtáros, 1977, 6, 330–334;
 • SEDIÁNSZKY János: Borsos Miklósék tihanyi kertjében = Kortárs, 1977, 2, 200–205;
 • BRACHFELD, Siegrfried: Dezső Keresztury mit dem Staatspreis ausgezeichnet = Budapester Rundschau, 1978, 16, 10;
 • BODOSI György: Keresztury Dezső balatoni otthonai = Uő: Völgyvallatás, Budapest, Magvető, 1979, 135–163;
 • BOLDIZSÁR Iván: Főhajtás és ölelés. Keresztury Dezső hetvenötödik születésnapján = Élet és Irodalom, 1979, 35, 5;
 • NÉMETH G. Béla: A hetvenesztendős Keresztury Dezső köszöntése = Nagyvilág, 1979, 9. szám, 1401–1403;
 • BRITZ, Nikolaus: Laudationes. [Osztrák állami kitünt.] = Lenau-Forum 1980, 1–4, 91–92;
 • KERÉK Imre: Keresztury Dezső verseiről = Somogy, 1980, 3, 95–98;
 • NÁDOR Tamás: Ex libris Keresztury Dezső = Új Írás, 1980, 5, 121–128. = Uő: Ex libris. Interjúk, Budapest, Gondolat, 1986, 140–150;
 • JAKAB Mária – NIKOWITZ O. István: Volt egy iskola a határon. Keresztury Dezső nyilatkozata = Alföld, 1981, 4, 46–47;
 • MOLNÁR Edit: Keresztury Dezső = Uő: Írók, történetek, képek, Budapest, Szépirodalmi, 1982, 151–160;
 • RÓNAY László: Értékek közvetítője – Keresztury Dezső = Vigilia, 1983, 6, 472–475;
 • BODOSI György: Keresztury Dezső: Le-föl. [Verselemzés] = Somogy, 1984, 2, 50–53;
 • BOLDIZSÁR Iván: Két vallomás és arckép = Fejér Megyei Szemle, 1984, 2, 9–12;
 • FÁBIÁN Pál: Helyesírásunk és Keresztury Dezső = Fejér Megyei Szemle, 1984, 2, 49–53;
 • FODOR András: Villanó képek a collegiumigazgatóról = Fejér Megyei Szemle, 1984, 2, 111–127;
 • GREZSA Ferenc: Keresztury Dezső és Németh László kapcsolatáról = Fejér Megyei Szemle, 1984, 2, 39–42;
 • KIRÁLY István: Egy tanár portréja = Fejér Megyei Szemle, 1984, 2, 55–81;
 • KISS, Irén: Dezső Keresztury at eighty – teacher, writer, poet = New Hungarian Quarterly, 1984, 95–103;
 • LATOR László: Szívós türelemmel = Fejér Megyei Szemle, 1984, 2, 108–110;
 • MAJOR Ottó: Ki volt hát Szekfű Gyula? = Valóság, 1984, 11, 45–55;
 • NAGY Miklós: Kemény Zsigmond revíziójának sürgetője = Fejér Megyei Szemle, 1984, 2, 21–24;
 • NEMES Nagy Ágnes: A költő megszólítása = Jelenkor, 1984, 9, 737–738;
 • NÉMETH G. Béla: Keresztury Dezső nyolcvanéves = Irodalomtörténeti Közlemények, 1984, 5–6, 759–760;
 • TÜSKÉS Tibor: A Pásztor. Keresztury Dezső nyolcvanéves = Tiszatáj, 1984, 9, 5–6;
 • BOLDIZSÁR Iván: Utazás a Regátban és Erdélyben 1935-ben = Kortárs, 1986, 6, 87–98, és 7, 99–113;
 • TÜSKÉS Tibor: Keresztury „Őszikéi”. Így éltem = Uő: Triptichon. Irodalom, művészet, hagyomány, Budapest, Szépirodalmi, 1986, 46–57;
 • DOMOKOS Mátyás: A nemzeti önismeret és helyzettudat szabadegyeteme = Uő: Átkelés, áttűnés. Tanulmányok, kritikák, emlékezések, Budapest, Szépirodalmi, 1987;
 • OROSZ László: „Szabadon szolgál a szellem” = Forrás, 1987, 8, 1–11;
 • MATYIKÓ Sebestyén József: A nemzeti műveltség eszméje széttörött = Somogy, 1990, 3, 65–75;
 • Dr. KERESZTURY Dezső tanárjelölt bemutató tanítása. 1928. január 31. = KISS Istvánné: Szemelvények a budapesti egyetemi tanárképző intézet gyakorlógimnáziumának jegyzőkönyveiből (1924–1944), Budapest, OPKM, 1991, 85–95;
 • SZABÓ József, N.: Keresztury Dezső kultúrpolitikája 1945–1946. = Kortárs, 1991, 3, 108–113;
 • ORMÁNDI János: Keresztury Dezső kultuszminiszter művelődéspolitikai alapelvei a „mában” = Módszertani közlemények. Juhász Gyula Tanárképző Főiskola 1992, 2, 101–102;
 • SZABÓ József, N.: A Nemzeti Parasztpárt és a szabad művelődés 1945–1946-ban. (Illyés Gyula, Karácsony Sándor, Keresztury Dezső és Németh László felfogása a nép művelődéséről) = Acta Academiae Paedagogicae Nyíregyháziensis. Irodalomtudományi Közlemények, 1992, 305–311;
 • VADAS Zsuzsa, P.: Keresztury-alkotóház Zalaegerszegen = Magyarország, 1992, 44, 15;
 • KOVÁCS Sándor Iván: „Nehéz méltóság”. Élmény és tragikum Keresztury Dezső Zrínyi-drámájában = Uő: A „Syrena” és a szobor, Pécs, Pro Pannonia, 1993, 95–116;
 • MONOSTORY Klára: Keresztury Dezső fondja az Országos Széchényi Könyvtárban = Magyar Könyvszemle, 1993, 1, 73–87, és Uő: Amiről a kéziratok beszélnek. Keresztury Dezső fondja az Országos Széchényi Könyvtár Kézirattárában = Irodalomtörténet, 1994, 3, 395–411;
 • BODNÁR György: Keresztury Dezső kilencvenedik születésnapjára = Irodalomtörténeti Közlemények, 1994, 4, 586–587;
 • DÉNES György: A kultúra szolgálatában = A Hét (Pozsony), 1994, 38, 10;
 • FRÁTER Zoltán: Az esszéíró = Irodalomtörténet, 1994, 3, 347–354;
 • GRUSZ Gergely: Keresztury Dezsőről. Cikkek, kritikák, szerk.: TÉGLÁS János = Irodalomtörténet, 1994, 3, 412–413;
 • KABDEBÓ Lóránt: A történelem kritikája egy arcképvázlat ürügyén. Keresztury Dezső: „N. L.”-epigrammája = Irodalomtörténet, 1994, 3, 355–357;
 • KERESZTURY Dezső: Ereklye vagy tárgyi emlék? = Irodalomismeret, 1994, 1, 3–11;
 • KOVÁCS Sándor Iván: „S mik vagyunk mi?” Keresztury Dezső újabb esszéi = Uő: Ferenchegyi esték. Esszék, cikkek, bírálatok, Budapest, Magyar Írószövetség –Belvárosi, 1994, 50–52;
 • NÉMETH József: Keresztury Dezső és Zalaegerszeg = Irodalomtörténet, 1994, 3, 317–336;
 • NÉMETH G. Béla: A szeretet és tisztelet fénykörében = Irodalomtörténet, 1994, 3, 311–316;
 • PRAZNOVSZKY Mihály: Keresztury Dezső és az irodalmi muzeológia = Irodalomtörténet, 1994, 3, 306–368;
 • RÓNAY László: A nemzet tanára = Új Ember, 1994, 37, 3;
 • SZILI József: A teljes Arany = Irodalomtörténet, 1994, 3, 337–346;
 • TÜSKÉS Tibor: A dunántúli hexameterek – újraolvasva = Uő: Jelbeszéd. Tanulmányok, Budapest, Kráter Műhely Egyesület, 1994, 77–82;
 • BORBÁNDI Gyula: Az 1945-ös kormány utolsó élő tagja. Keresztury Dezső mint kultuszminiszter = Magyar Nemzet, 1996, 5, 20;
 • JÁNOSY István: Keresztury Dezső emlékezete = Lyukasóra, 1996, 8, 5–7;
 • KOVÁCS Sándor Iván: „Dicsőséggel földben temetett csontjai.” Keresztury Dezső a pannon szellemiséget hagyta ránk = Új Horizont, 1996, 3, 3–4;
 • MÓRICZ Zsigmond – KERESZTURY Dezső: Az Erdély keresztapja. Móricz Zsigmond és Keresztury Dezső barátsága levelezésük tükrében, közreadja, bevezető RÁDICS Károly = Új Horizont, 1996, 3, 4–10;
 • NÉMETH G. Béla: Keresztury Dezső (1904–1996) = Magyar Tudomány, 1996. 9. 1142–1144.
 • NÉMETH G. Béla: Keresztury Dezső emlékezete = Irodalomtörténeti Közlemények, 1996, 4, 529–532;
 • OROSZ László: Keresztury Dezső 1904–1996 = Forrás, 1996, 7, 93–96;
 • KUSTOS Lajos: Akit szülővárosa a szívébe zárt = Pannon Tükör, 1997, 1, 52–53;
 • NÉMETH József: Keresztury Dezsőről = Irodalomismeret, 1997, 1–2, 99–103;
 • POMOGÁTS Béla: A nemzeti kultúra képviseletében. Keresztury Dezső két nézetben = Új Horizont, 1998, 1, 48–50;
 • CZÍMER József: Ne kérdezzék, hogyan = Kortárs, 1999, 12, 87–92;
 • NÉMETH G. Béla: Keresztury Dezső emlékezete = Irodalomismeret, 1999, 3–4, 5–12;
 • CSÍZI Katalin: Madách-Mózes-Keresztury. Madách Imre: Mózes című drámája és annak Keresztury Dezső által készített átigazítása = Studia Caroliensia, 2000, 1, 99–112;
 • ALBERT Zsuzsa: Legenda Keresztury Dezsőről = Somogy, 2000, 4, 377–390;
 • SZENDI, Zoltán: Die geistige Hinterlassenschaft Dezső Kereszturys = Studien zur Germanistik 2002, 243–258;
 • MANN Miklós: Oktatáspolitikusok és -koncepciók a sajtó tükrében (1945–1990) = Magyar Neveléstörténeti Tanulmányok, 2002, 76–122. 1–2. uo. 2002. 4. 61–62., 5–6. 44–45.
 • MANN Miklós: Oktatáspolitikusok és koncepciók a sajtó tükrében (1945–1990) 3. = Magyar Felsőoktatás, 2002, 7, 69–71;
 • OROSZ László: Az első szerelem. Keresztury Dezső kedves Berzsenyi-verse = Irodalomismeret, 2004, 3, 38–40;
 • KARÁCSONY Zita: Aki Európa jövőjében kereste helyünket = Irodalomismeret, 2004, 3, 42–43;
 • LAKATOS István: „Van mire visszanéznünk bőven”. Keresztury Dezső öt dedikációja Németh Lászlóéknak= Irodalomismeret, 2004, 3., 44–45;
 • ÁCS Anna: Az örök füredi vendég = Palócföld, 2004, 5, 630–634;

A válogatott bibliográfiát szerkeszti: Vasbányai Ferenc (OSZK – Humántudományi Bibliográfiai Osztály)