BEVEZETŐ
ALKOTÓK

GALÉRIÁK
... ... ... ... fotók
... ... ... ... címlapok
... ... ... ... kéziratok
... ... ... ... első kiadások
... ... ... ... egyéb
HANGANYAGOK
... ... ... ... szerzők hangjai
... ... ... ... mondott vers
... ... ... ... zenés vers

SZAKIRODALOM
... ... ... ... a Nyugatról
... ... ... ... monográfiák
... ... ... ... tanulmányok
... ... ... ... kronológia

NYUGAT 100 események
... ... ... ... PIM
... ... ... ... OSZK
... ... ... ... MTV
... ... ... ... egyéb
ÚJDONSÁGOK

CÍMLAP

 

 

 
TANULMÁNYOK - KEMÉNY SIMON
 • IGNOTUS: Lamentációk. Kemény Simon új verseskönyve = Nyugat, 1909, 16. szám, II, 198–199;
 • TORDAI Ányos: A modern líra = Katholikus Szemle, 1910, 596–623. (K. S.-ról is);
 • BALLA Ignác: Balkon. Kemény Simon versei = Új Idők, 1914, I, 478;
 • HAVAS Gyula: Kemény Simon: Balkon = Nyugat, 1914, 13. szám, II, 52–53;
 • MÓRICZ Zsigmond: Halvány fénykéve = Nyugat, 1922, 2. szám, 133–135;
 • NAGY Zoltán: Kemény Simon = Nyugat, 1922, 4. szám, I, 286–290;
 • KOMLÓS Aladár: A szépség költői = Uő.: Az új magyar líra, Budapest, Pantheon, 1958, 83–118;
 • RÉVÉSZ Béla: Kilátó a Balkonon = Pesti Napló, 1930, 181;
 • HALMI Bódog: Kemény Simon = Uő.: Fejek, Budapest, 1937, 34–45;
 • KEMÉNY Simon = Magyar Sajtó Évkönyve, 1937, 50;
 • FALU Tamás: Hétputtonyos. Kemény Simon új verseskönyve = Új Idők, 1938, I, 196;
 • SZÉP Ernő: Kemény Simonról = A Reggel, 1945. 2;
 • KÁRPÁTI Aurél: Kemény Simon = Magyar mártír írók antológiája, Budapest, Cserépfalvi, 1947, 129–130;
 • PINTÉR József: Kemény Simon = Kemény Simon: Egy szem vadgesztenye, Budapest, Szépirodalmi, 1961, 259–265;
 • KELLÉR Andor: S szerkesztő vágya = Uő.: A titkos lakó, Budapest, Magvető, 1962, 72–74;
 • Kemény Simon emléke = Magyar Nemzet, 1963. okt. 8., 235. szám, 4;
 • KOMLÓS Aladár: Kemény Simon = Uő.: A szimbolizmus és a magyar líra, Budapest, Akadémiai, 1965, 84;
 • KUNSZERY Gyula: Egy szabálytalan sír = Élet és Irodalom, 1965. okt. 30., 44., szám, 5;

A válogatott bibliográfiát szerkeszti: Rózsafalvi Zsuzsanna (OSZK – Kézirattár)

vissza