BEVEZETŐ
ALKOTÓK

GALÉRIÁK
... ... ... ... fotók
... ... ... ... címlapok
... ... ... ... kéziratok
... ... ... ... első kiadások
... ... ... ... egyéb
HANGANYAGOK
... ... ... ... szerzők hangjai
... ... ... ... mondott vers
... ... ... ... zenés vers

SZAKIRODALOM
... ... ... ... a Nyugatról
... ... ... ... monográfiák
... ... ... ... tanulmányok
... ... ... ... kronológia

NYUGAT 100 események
... ... ... ... PIM
... ... ... ... OSZK
... ... ... ... MTV
... ... ... ... egyéb
ÚJDONSÁGOK

CÍMLAP

 

 

 

 

 

 

 
TANULMÁNYOK - TÖRÖK SOPHIE

Nyilatkozatok, vallomások

Életéről:

 • KOHÁRY Sarolta: Flóra és Ilonka. Budapest, Bratislava, Magvető–Madách, 1973. [MAJTHÉNYI Flóra és TÖRÖK Sophie életéről];
 • KOHÁRY Sarolta: TÖRÖK Sophie életregénye, Budapest, Éghajlat Könyvkiadó, 2006. Ism: KÁDÁR Judit: Lelkét marcangoló, TÖRÖK Sophie – két kötetben = Magyar Narancs, 2006. 23. szám, jún. 8. könyvmell. IX;
 • ONAGY Zoltán: Tavaszi iramlás ősszel. BABITS-szexregény. BABITSról, TÖRÖK Sophie-ról, Esztergomról – egyebekről. Budapest, Pont Kiadó, 2006. Ismert: SZILÁGYI Zsófia: Ex libris = Élet és Irodalom, 2006. 31. szám, aug. 4. 25;
 • BORGOS Anna: Portrék a Másikról. Alkotónők és alkotótársak a múlt századelőn, Budapest, Noran Kiadó, 2007, [TÖRÖK Sophie-ról is]. Ism: KÁDÁR Judit: Három „új nő” Magyarországon = Élet és Irodalom, 2007. 31. szám, aug. 3.;
 • HORVÁTH Györgyi: Utólagos alaköltés = Magyar Narancs, 2007. 36. szám, szept. 6;
 • SÉLLEI Nóra: Melyik Másik?(BORGOS Anna Portrék a Másikról című kötetéről) = Kalligram, 2008. április, 99–102;

Tanulmányok:

 • NÉMETH László: Magyar líra 1932-ben = Tanú, 1933. 3. szám, 174–189; és = Uő: Kiadatlan tanulmányok, I. kötet, Budapest, Magvető, 1968. 228–235;
 • FÖLDEÁK János: A "harmadik nemzedék" = Szocializmus, 1937. júl–aug. 7–8. szám, 373–376. [TÖRÖK Sophie-ról is];
 • [RÓNAY György] y.y.: TÖRÖK Sophie = Új Ember, 1945. 12. szám;
 • LENGYEL Balázs: A Nyugat folytatói = Uő: A mai magyar líra, Budapest, Officina, 1948. 90–93. [Többek között TÖRÖK Sophie-ról is];
 • SŐTÉR István: TÖRÖK Sophie = Uő: Négy nemzedék. Élő magyar költők, Budapest, Parnasszus, 1948. 83; és = Uő: Gyűrűk. Tanulmányok a XX. századról, Budapest, Szépirodalmi, 1980. 41–42;
 • GELLÉRT Oszkár: TÖRÖK Sophie = Csillag, 1955. 3. szám, 679–680;
 • [LÁNYI Sarolta] L. S.: TÖRÖK Sophie = Irodalmi Újság, 1955. febr. 5. 6. szám, 3;
 • BOHUNICZKY Szefi: Az elfelejtett Centrál kávéház = Vigilia, 1959. 8. szám, 471–478. [TÖRÖK Sophie-ról is];
 • HÉRA Zoltán: Látogatás egy megmaradt kertben = Uő: A világ öt sebe, Budapest, Szépirodalmi, 1978, 301–306;
 • BÓKA László: TÖRÖK Sophie = Uő: Arcképvázlatok és tanulmányok, Budapest, Akadémiai, 1962. 195–198; és = Uő: Válogatott tanulmányok, Budapest, Magvető, 1966, 1073–1076;
 • CSÁNYI László: Kettős arckép. BABITS és TÖRÖK Sophie a Beszélgetőfüzetek lapjain = Kortárs, 1980. 11. szám, 1806–1813;
 • BŐRÖND Lajos: „Mert magány marad csak a magány”. BABITS Mihály és TÖRÖK Sophie = Új Forrás, 1983. 5. szám, 22–31;
 • BUDA Attila: Történet a félelemről avagy TÖRÖK Sophie 1945 február-augusztus = Új Dunatáj, 1996. 3.szám, 31–40;
 • PAPP Zoltán János: TÖRÖK Sophie naptára 1921-1941. Mutatvány egy készülő kiadásból = Új Dunatáj, 2003. 4. szám, 35–58;
 • KÁDÁR Judit: Egy férfi szerelmének fényében és árnyékában. TÖRÖK Sophie = Beszélő, 2004. 9. szám, 116117;
 • TÖRÖK Sophie utolsó évei. KOHÁRY Saroltával BORGOS Anna és KÁDÁR Judit beszélget = Beszélő, 2004. 9. szám, 118124;
 • BORGOS Anna: Kapcsolódás, identitás, alkotás. Török Sophie szerepeinek lehetőségei és konfliktusai = Thalassa, 1991. 1. szám, 117135;

Költészetéről:

 • Részlet, ami mégis egész. TÖRÖK Sophie verse [Közli: KOHÁRY Sarolta] = Új Tükör, 1978. 52. szám, 20;
 • KERESZTURY Dezső: Kapcsolatok. [Visszaemlékezések], Budapest, Magvető, 1988. TÖRÖK Sophie-ról. Az Értem és helyetted c. verseskötetről [1940], 260–265. – Egy iskola tisztelgése, 269–270; Az Értem és helyetted c. kötetről Nyugatban is, 1940. 11. szám, 501–504.
  1. rész I 2. rész I 3. rész
 • HARKAI Vass Éva: TÖRÖK Sophie szabad versei = Híd, 1989. 5. szám, 636–638;

Prózájáról:

 • BÖRÖNDI Lajos: Gyógyíthatatlan egyedül. TÖRÖK Sophie prózája = Új Forrás, 1985. 1.szám, 74–80;
 • PAPP Zoltán János: TÖRÖK Sophie prózája. A filológia és a pszichoanalitikus irodalomelmélet metszéspontjában = Thalassa, 2003. 23. szám, 169182;
 • BORGOS Anna: „Mi ez a nagy sikoly?” Nőiség, testiség és pszichoanalízis háború előtti magyar nőírók műveiben = Laikus olvasók? A nem-professzionális olvasás értelmezési lehetőségei. Szerkesztette LÓRÁND Zsófia, SCHEIBNER Tamás, VADERNA Gábor, VÁRI György. Budapest, L’Harmattan (Párizs), 2006. 51–64. [ERDŐS Renée, BRÓDY Lili, TÖRÖK Sophie]

Egyes művekről:

Asszony a karosszékben, 1929:

 • GYERGYAI Albert: Asszony a karosszékben. TÖRÖK Sophie versei = Nyugat, 1929. 11. szám és = TÖRÖK Sophie versei. Szerkesztette TÉGLÁS János, Bevezetés, KERESZTURY Dezső, Budapest, Ságvári Endre Nyomdaipari Szakközépiskola, 1986. Függelék: GYERGYAI Albert: Asszony a karosszékben;
 • KÁRPÁTI Aurél: Asszony a karosszékben. TÖRÖK Sophie versei = Pesti Napló, 1929. júl. 13. 156. szám, 6;
 • KOVÁCS László: Asszony a karosszékben. TÖRÖK Sophie versei = Erdélyi Helikon, 1929. 648–649;
 • RÉDEY Tivadar: TÖRÖK Sophie, Asszony a karosszékben = Napkelet, 1929. I. 929–930;
 • SZERB Antal: Asszony a karosszékben = Széphalom, 1929. 350–351;
 • JUHÁSZ Géza: TÖRÖK Sophie, Asszony a karosszékben = Debreceni Szemle, 1930. 35–36;

Boldog asszonyok, 1933:

 • [BÁLINT György] B. Gy.: Regények tükrében. Egy kis áttekintés = Pesti Napló, 1933. szept. 10. 205. szám, 23. [TÖRÖK Sophie, Boldog asszonyok is];
 • ILLÉS Endre: TÖRÖK Sophie novellái. Boldog asszonyok – Új írók kiadása, Debrecen = Nyugat, 1933. 15–16. szám. 1. rész I 2. rész I 3. rész I 4. szám I 5. rész
  [NÉMETH László] PÖRJE Sándor = Tanú, 1934. 7. szám, 105–106.; és = Uő: A minőség forradalma 5. kötet, Budapest, Magyar Élet,1943, 240–241.; és = Uő: Két nemzedék, Budapest, Magvető és Szépirodalmi, 1970. 477–478;
 • TOLNAI Gábor: TÖRÖK Sophie, Boldog asszonyok = Napkelet, 1934, 171;
 • TÓTH Béla: TÖRÖK Sophie, Boldog asszonyok = Debreceni Szemle, 1934. 44;

Hintz tanársegéd úr, 1934:

 • KÁLLAY Miklós: TÖRÖK Sophie: Hintz tanársegéd úr = Képes Krónika, 1934. 24. szám;
 • MOLNÁR Lajos: (Irodalmi élet) [TÖRÖK Sophie: Hintz tanársegéd úr] = Magyar Kultúra, 1934. II. 62–63;
 • RÉDEY Tivadar: TÖRÖK Sophie: Hintz tanársegéd úr = Nyugat, 1934. 1011 szám;
 • [SZAKASITS Árpád] (sz.á.): Hintz tanársegéd úr = Népszava, 1934. jún. 6. 124. szám, 4;
 • SZINNYEI Ferenc: TÖRÖK Sophie, Hintz tanársegéd úr = Napkelet, 1934. 672–673;
 • THURZÓ Gábor: (Könyvek a mérlegen): TÖRÖK Sophie: Hintz tanársegéd úr = Élet, 1934. 33. szám, 609;
 • TURÓCZI-TROSTLER József: (Literarische Rundschau. Neue Ungarische Prosa) Török Sophie, Hintz tanársegéd úr = Pester Lloyd, 1934. 118. szám, 3;
 • WAGNER Lilla: Kasper Irma = Nyugat, 1934. II. 1415. szám.
 • ZEMPLÉNYI Klára: TÖRÖK Sophie, Hintz tanársegéd úr = Független Szemle, 1934. 8. szám, 194;

Örömre születtél, 1934:

 • LESZNAI Anna: TÖRÖK Sophie, a félelem költője = Nyugat, 1934. 22. szám. és = TÖRÖK Sophie versei. Szerkesztette TÉGLÁS János, Bevezetés, KERESZTURY Dezső, Budapest, Ságvári Endre Nyomdaipari Szakközépiskola, 1986. Függelék: LESZNAI Anna: TÖRÖK Sophie, a félelem költője;
 • TURÓCZI-TROSTLER József: (Lyrische Lese) Török Sophie: Örömre születtem. Uj versek = Pester Lloyd (regg.), 1934. 266. szám;
 • ALSZEGHY Zsolt: TÖRÖK Sophie, Örömre születtél = Katolikus Szemle, 1935. 117;
 • HALÁSZ Gábor: Új verseskönyvekről – és változatok = Nyugat, 1935. 4. szám és = Uő: Válogatott írásai, Budapest, Magvető, 1959. 231–233; [TÖRÖK Sophie kötetéről is];
 • KÁRPÁTI Aurél: Örömre születtél [Irodalmi napló] = Pesti Napló, 1935. jún. 2. 125. szám, 39;
 • RÉDEY Tivadar: TÖRÖK Sophie, Örömre születtél = Napkelet, 1935, 50–52;
 • SÁNDOR István: TÖRÖK Sophie, Örömre születtél = Magyar Könyvbarátok Diáriuma, 1935. 144;
 • THURZÓ Gábor: TÖRÖK Sophie: Örömre születtél = Erdélyi Helikon, 1935. 146. és Magyar Út, 1935. 8. szám, ápr. 15., 8.

Nem vagy igazi! 1934:

 • [BODOR Aladár] B.A.: (Könyvesház) TÖRÖK Sophie, Nem vagy igazi! = Magyar Nemzet, 1939. jún. 25. 143. szám 27;
 • HUNYADY Sándor – KÁDÁR Erzsébet: TÖRÖK Sophie = Nyugat, 1939. 7. szám 1. rész I 2. rész és = Uő: Álmatlan éjjel, Budapest, Szépirodalmi, 1970, 282–284;
  KÁZMÉR Ernő irodalmi szemléje [többek között: TÖRÖK Sophie: Nem vagy igazi!-ról] = Kalangya, 1939. 397–398;
 • KÁRPÁTI Aurél: Magyar szivárvány [Irodalmi napló] = Pesti Napló, 1939. júl. 2. 148. szám, 37-38. [TÖRÖK Sophie, Nem vagy igazi! is];
 • NAGY Méda: TÖRÖK Sophie, Nem vagy igazi! = Napkelet, 1940. 57–58;
 • Nem vagy igazi! (Szerk. utószó TÉGLÁS János) Budapest, Ságvári Endre Nyomdaipari Szakközépiskola, 1985. Ism: M.: Nem vagy igazi! (A miniatűr kiadásról) = Népszava, 1985. júl. 5. 6;
 • RÓNAY László: Filológia és felfedezések [BABITS Mihály: Aki a kékes égbe néz;
 • TÖRÖK Sophie: Nem vagy igazi!] = Üzenet, 1985. 11. szám, 706–708;

Értem és helyetted, 1940:

 • BÓKA László: TÖRÖK Sophie: Értem és helyetted = Ország Útja, 1940. 10. szám, 368;
 • KERESZTURY Dezső: TÖRÖK Sophie: Értem és helyetted I–III. = Nyugat 1940. 11. szám, 1. rész I 2. rész I 3. rész

Sirató, 1948:

 • MAKAY Gusztáv: TÖRÖK Sophie: Sirató = Magyarok, 1949. 4. szám, 211–212;
 • SÍK Ilma: TÖRÖK Sophie: Sirató = Vigilia, 1949. 3. szám, 202–203;
 • VAJDA Endre: TÖRÖK Sophie: Sirató = Tiszatáj, 1949, 77;

Török Sophie versei, 12. kötet, 1986:

 • Ism. STAUDER Mária: TÖRÖK Sophie versei = Hungarológiai Értesítő, 1988, 3–4. 130;

Csontig meztelen. Válogatott versek, 1988:

 • Ism: BÖRÖNDI Lajos: A kilátástalanság költészete = Műhely, 1989. 6. szám, 60–62;
  KINCSES-KOVÁCS Éva: Csontig meztelen. TÖRÖK Sophie versei = Új Tükör, 1989, 17. szám, 2;
 • RÁBA György: Költő félhomályban = Élet és Irodalom, 1989. 5. szám, 10;
 • SZABÓ B. István: Költőnő, költőné = Új Írás, 1989. 7. szám, 120–122;
 • RÓNAY László: Csontig meztelen = Jelenkor, 1989, 11. szám, 1101–1103;

Török Sophie kiadatlan szerelmes versei, 2006:

A válogatott bibliográfiát szerkeszti: Jablonczay Tímea irodalomtörténész

vissza