BEVEZETŐ
ALKOTÓK

GALÉRIÁK
... ... ... ... fotók
... ... ... ... címlapok
... ... ... ... kéziratok
... ... ... ... első kiadások
... ... ... ... egyéb
HANGANYAGOK
... ... ... ... szerzők hangjai
... ... ... ... mondott vers
... ... ... ... zenés vers

SZAKIRODALOM
... ... ... ... a Nyugatról
... ... ... ... monográfiák
... ... ... ... tanulmányok
... ... ... ... kronológia

NYUGAT 100 események
... ... ... ... PIM
... ... ... ... OSZK
... ... ... ... MTV
... ... ... ... egyéb
ÚJDONSÁGOK

CÍMLAP

   
MŰVEK

Első kiadások (további kiadásokkal):

 • Asszony a karosszékben, Budapest, Nyugat, 1929 [Versek];
 • Boldog asszonyok, Debrecen, Új Írók kiadása, 1933 [Novellák];
 • Hintz tanársegéd úr, Budapest, Káldor, 1934;
 • Örömre születtél. Új versek, Budapest, Nyugat, 1934 [Versek];
 • Nem vagy igazi! Budapest, Nyugat, 1939 [Novellák]; További kiadás: Szerkesztette, utószó: TÉGLÁS János, Budapest, Ságvári Endre Nyomdaipari Szakközépiskola, 1985;
 • Értem és helyetted, Budapest, Cserépfalvi, 1940 [Versek];
 • Sirató. Babits Mihály születésének 65. évfordulójára. Budapest, Baumgarten Alapítvány, 1948,[Versek];
 • TÖRÖK Sophie versei, 1–2. kötet. Szerkesztette TÉGLÁS János, Bevezető: KERESZTURY Dezső, Budapest, Ságvári Endre Nyomdaipari Szakközépiskola, 1986. [A nyomdaipari szakközépiskola és a Zrínyi nyomda BABITS-sorozata 13.];
 • Csontig meztelen. Válogatott versek. Válogatta, utószó, sajtó alá rendezte: KOHÁRY Sarolta, Budapest, Magvető, 1988;
 • TÖRÖK Sophie kiadatlan szerelmes versei, Budapest, Éghajlat Könyvkiadó, 2006;

Antológiákban megjelent művek:

 • Az elmúlástól tettenérten. Válogatta és szerkesztette, az előszót írta: Z. SZABÓ László, Budapest, Kozmosz, 1983;
 • Ki szép, ki jó Elbeszélések lányokról, asszonyokról. Válogatta és szerkesztette: UGRIN Aranka és VARGA Kálmán, Budapest, Kozmosz, 1977;
 • Szerelmeink. Válogatta: BOHUS Magda, HORGAS Béla, LEVENDEL Júlia, Budapest, Liget Műhely Alapítvány, 1992;
 • Mondd, hogy szeretsz! Szerelmes költőpárok, visszacsókolt múzsák. Válogatta: BARANYI Ferenc, [grafikák: CZINKE Ferenc], Budapest, K. u. K. K., 1998;
 • Magyar költőnők antológiája. Összeállította: S. SÁRDI Margit, TÓTH László, szerkesztette F. ALMÁSI Éva, [a fotókat kész. GOTTL Egon], Budapest, Enciklopédia, 1997;
 • Volt egyszer egy lap. Nyugat válogatás 34 évfolyam írásaiból. Válogatta és szerkesztette: VERESS István, [KAJÁN Tibor rajzával] Budapest, Arión, Pallas, 2008;
 • Térdig születésben, halálban. XX. századi magyar költőnők antológia, Budapest, Argumentum, 2007;

Levelezés:

 • JANCSÓ Elemér: KUNCZ Aladár irodalmi hagyatékából = Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények, 965. 166–172. [Többek között TÖRÖK Sophie];
 • MAROSI Ildikó: Csak az marad meg, ami nincsen többé. BABITS Mihály és TÖRÖK SOPHIE levelei TESSITORI Nórához = Utunk, 1972. 10. szám, 6–7 [Tizenegy levél 1918–1939.];
 • DÉNES Gizella: Emlékeztető emlékezés. = Vigilia 1975. 10. szám, 696–701;
 • BABITS Mihály és TÖRÖK Sophie levelei [Közreadja KOHÁRY Sarolta] = Kortárs 1978. 9. szám, 1424–455 [Ötvenegy levél, 1920–1941];
 • Levelek a maradandóság városába. Dokumentumok JUHÁSZ Géza levelesládájából. Közli LÉVAI Botond = Napjaink (Miskolc), 1983. 11. szám, 36–38 [Öt levél 1932–1933-ból Juhász Gézának];
 • MONOSTORI Imre: Egy levél utóélete = Dolgozók Lapja, 1983. nov. 26. 7. [NÉMETH László levele TÖRÖK Sophie-nak, 1929];
 • ORTUTAY András: BABITS ismeretlen levele Esztergom polgármesteréhez = Dolgozók Lapja, 1983. febr. 27. 4. [Két levél 1942-ből];
 • SIPOS Lajos: Fogarastól Újpestig. Tallózó BABITS Mihály levelesládájában = Hevesi Szemle, 1987. 5. szám, 66–72. [TÖRÖK Sophie levele 1912-ből];
 • KERESZTURY Dezső: BABITS levelek, tanulmányok, emlékek. Válogatta és szerkesztette, szöveggondozás, jegyzetek TÉGLÁS János. Budapest, Ságvári Endre Nyomdaipari Szakközépiskola-Zrínyi Nyomda, 1988. [A nyomdaipari szakközépiskola és a Zrínyi-nyomda BABITS-sorozata 16.] (KERESZTURY Dezső húsz levele BABITS Mihálynak és TÖRÖK Sophie-nak, BABITS Mihály nyolc, TÖRÖK Sophie három levele KERESZTURY Dezsőnek 1919–1952 között) 37–39; TÖRÖK Sophie: Értem és helyetted, 116–126. – Elkésett törlesztés (TÖRÖK Sophie versei. 1986.), 256–258;
 • Dallá ringott bennem kétség és láz. BABITS Mihály és TÖRÖK Sophie szekszárdi levelei. Szerkesztette, bevezető tanulmány VADAS Ferenc, Szekszárd, Wosinsky Múzeum, 1991;
 • TÖRÖK Sophie: Arcképtanulmány (novella) = Kalligram, 2008. április, 69–72;
 

 

 
ALKOTÓK - TÖRÖK SOPHIE
monográfiák - tanulmányok  

TÖRÖK Sophie; Tanner Ilona (Budapest, 1895. december 10. – Budapest, 1955. január 28.): költő, író.

Babits Mihály felesége. Házasságáig (1921) a Külügyminisztérium tisztviselője volt. Műveiben egyetlen törekvés vezérelte: önnön lelki vívódásait a lehető legmaradéktalanabbul megmutatni, akár a poétikai megformálás igényének feladása árán is. Szabad versei a teljes önmegvetéstől a kritikátlan önimádatig követik női mivolta minden ambivalenciájának mély átélését. Prózai írásai is a magát a szerelemben, az áhított anyaságban egészen átadni vágyó, ugyanakkor a függőség ellen azonnal fellázadó asszonyt mutatják. Hintz tanársegéd úr (1934) című regénye olaszul is megjelent (Milánó, 1943). 1946-ban Baumgarten-díjat kapott.

OSZK MEK – Irodalmi Szerkesztőség (Ruttkay Helga szócikke alapján: Új Magyar Irodalmi Lexikon, CD-ROM, Akadémiai Kiadó, 2000)

 

 

Egyéb írások [TÖRÖK Sophie BABITS Mihályról]

 • TÖRÖK Sophie: BABITS-ról. Versek, tanulmányok, naplórészletek. Szerkesztette, válogatta, szöveggondozás, jegyzetek: TÉGLÁS János, Budapest, Ságvári Endre Nyomdaipari Szakközépiskola, 1983. [Miniatűr kiadás]. Ism: CSÁNYI László = Tolna megyei Népújság (Szekszárd), 1983. jún. 25. 10;
 • TASI József = Élet és Irodalom, 1983. 29. szám, 12;
 • TÖRÖK Sophie: Költészet és valóság (Részlet) = BABITS és Esztergom. Vallomások, dokumentumok, emlékek. Válogatta, összeállította Bodri Ferenc és Téglás János, [Az Esztergomi Városi Tanács V. B. Művelődési Osztály kiadványa], Budapest, Ságvári Nyip. Szakközépisk. és Szakmunkásképz. Int.,1983. 30–40. [TÖRÖK Sophie BABITS Mihályról (1933)];
 • Lobbanj föl, új dal, te mindenható! Szülj engem újra, te csodaszép! In memoriam BABITS Mihály II. Összeállította és szerkesztette TÉGLÁS János, [az előszót írta KERESZTURY Dezső], Budapest, Ságvári Endre Nyomdaipari Szakközépiskola, 1984, [TÖRÖK Sophie is];
 • Versek, BABITS Mihály TÓTH Árpád-antológiája. Szerkesztette, utószó TÉGLÁS János, Budapest, Ságvári Endre Nyomdaipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet, 1983. [TÖRÖK Sophie: Háromszor lett éjszaka azóta... c. versével];
 • BABITS Mihály: A második ének. Mesedráma. Bevezetés: TÖRÖK Sophie, Budapest, Nyugat, 1942; Hasonmáskiadás: TÖTTÖS Gábor utószavával, Szekszárd, Szekszárdi Ny, 1983;
 • BABITS Mihály: Keresztülkasul az életemen. TÖRÖK Sophie utószavával, Szentendre, Kairosz, 1997;
 • BABITS Mihály: Útinapló, Cikkek, esszék. Válogatta és szerkesztette TÉGLÁS János, Budapest, Ságvári Endre Nyomdaipari Szakközépiskola, 1984, [TÖRÖK Sophie: Sem Angliát... című versével];
 • „most én vagyok hang helyetted...” TÖRÖK Sophie BABITS Mihályról. Összeállította, utószó: TÉGLÁS János, Budapest, Palatinus, 2000. (Ism: LÁNG Zsolt: Élet és mű = Élet és Irodalom, 2000. márc. 17, 11. szám, 12);
 • NAGY Gabriella: Most én vagyok hang... = Élet és Irodalom, 2002. 8. szám, febr. 22, 23;
 • ONAGY Zoltán: Asszó Leszbiában = Az Irodalom Visszavág 2003. 3. szám, 99-108;
 • TÉGLÁS János: „Most én vagyok hang helyetted...” = Uő: Babits-epizódok, Budapest, Tótfalusi Kis Miklós Nyomdaipari Műszaki Szakközép- és Szakmunkásképző Iskola, 2005, 79–84;
 • KÓTZIÁN Katalin: Szerelmes szonettkoszorú. TÖRÖK Sophie előszavával, Budapest, Cserépfalvi, 1945. 2. utánny., Budapest, Nap, 2000;

Szerkesztői tevékenység:

 • BABITS [Mihály], JUHÁSZ [Gyula], KOSZTOLÁNYI [Dezső] levelezése. TÖRÖK Sophie gyűjtése alapján sajtó alá rendezte és jegyzetekkel ellátta: BELIA György, Budapest, Akadémia, 1959;
 • BABITS Összes Művei, 1. Összes Versek. Sajtó alá rendezte: TÖRÖK Sophie, Budapest, Franklin, 1945;
 • Költőnők antológiája, Sapphótól napjainkig. Összeállította: TÖRÖK Sophie és KÓTZIÁN Katalin. Budapest, 1947;
 • Reprint kiadás, Budapest, Nap Kiadó, 2003. Ism: OROSZ Ildikó: Nézd, hogy lóg a harisnyád, TÖRÖK Sophie, KÓTZIÁN Katalin és a Költőnők antológiája = Magyar Narancs, 2004. 8. szám, febr. 19. 6–7;

Napló:

 • Naplójegyzetek. Részletek. Közli: TÉGLÁS János = Tiszatáj, 1983. 11. szám, 18–29, [1921. október – 1925. augusztus];
 • Naplójegyzetek. Válogatta és szerkesztette, a jegyzeteket írta TÉGLÁS János, Budapest, Tótfalusi Kis Nyomdaipari Műszaki Szakközép- és Szakmunkásképző Iskola, Athenaeum, 1996;

Idegen nyelvű szövegkiadás:

Olasz:

 • TÖRÖK [Sophie] Sofia: Il professor Hintz. Romanzo [Trad: Nelli VUCETICH], Milano, Garzanti, 1943;

A válogatott bibliográfiát szerkeszti: Jablonczay Tímea irodalomtörténész

vissza