BEVEZETŐ
ALKOTÓK

GALÉRIÁK
... ... ... ... fotók
... ... ... ... címlapok
... ... ... ... kéziratok
... ... ... ... első kiadások
... ... ... ... egyéb
HANGANYAGOK
... ... ... ... szerzők hangjai
... ... ... ... mondott vers
... ... ... ... zenés vers

SZAKIRODALOM
... ... ... ... a Nyugatról
... ... ... ... monográfiák
... ... ... ... tanulmányok
... ... ... ... kronológia

NYUGAT 100 események
... ... ... ... PIM
... ... ... ... OSZK
... ... ... ... MTV
... ... ... ... egyéb
ÚJDONSÁGOK

CÍMLAP

   
   

 
TANULMÁNYOK - RÉVAY JÓZSEF
életrajz és művek - monográfiák  

Bibliográfia:

 • RITOÓK Zsigmond: Révay József irodalmi munkássága = Antik Tanulmányok, 1970. 1. szám, 58–68;

Cikkek:

 • FÜLÖP János: Pillanatfelvétel dr. Révay Józsefről = Élet és Irodalom, 1957. nov. 8. 19. szám, 2;
 • KESZI Imre: Révay József nyolcvan éves = Élet és Irodalom, 1961. nov. 18. 46. szám, 11;
 • HARMATTA János: Révay József = Antik Tanulmányok, 1970. 1. szám, 57–58;
 • Meghalt Révay József író = Népszabadság, 1970. febr. 20. 43. szám, 7;
 • Meghalt Révay József író = Magyar Nemzet, 1970. febr. 20. 43. szám, 4;
 • Meghalt Révay József = Magyar Hírlap, 1970. febr. 20. 51. szám, 6;
 • Elbúcsúztatták Révay Józsefet = Magyar Nemzet, 1970. febr. 28. 50. szám, 4;
 • Elbúcsúztatták Révay József írót = Népszabadság, 1970. febr. 28. 50. szám, 7;
 • JAHN Anna: Révay tanár úr = Élet és Irodalom, 1970. febr. 28. 9. szám, 10;
 • SZALONTAY Mihály: Száz éve született Révay József = Népújság, 1981. nov. 21. 273. szám, 8;
 • BÁN Magda: Utazások Raevius ezredessel = Élet és Irodalom, 1981. nov. 21. 47. szám, 11;
 • HELTAI Nándor: Az író, műfordító, pedagógus: Révay József. Száz éve született az ismeretterjesztés nagy tudósa, kiváló művésze = Petőfi Népe, 1981. nov. 22. 274. szám, 5;
 • KERÉNYI Károlyné: Emlékezés Révay Józsefre születésének századik évfordulóján = Nagyvilág, 1981. nov. 11. szám, 1724–1725;

Egyes művekről:

Petronius és kora (1927)

 • FÜLEP Lajos: Petronius és kora = Könyvbarátok Lapja, 1927. okt.–dec. 1. szám, 74–76;
 • SZABÓ Miklós: Révay József: Petronius és kora = Protestáns Szemle, 1927. 587–589;
 • KALLÓS Ede: Petronius élete és kora. Révay József könyve = Nyugat, 1927. nov. 16. 22. szám, 712–713;

Szenthelyek könyve (1928)

 • RÉVAY József: Szenthelyek könyve = Vasárnap (Arad), 1929. ápr. 14. 8. szám, 162;
 • RADÓ Polikárp: Révay József: Szenthelyek könyve. Zarándokút a szenthelyekre = Pannonhalmi Szemle, 1929. máj. 15. 2. szám, 388–389;

Árpádok virága, Szent Imre herceg (1929)

 • HEVESI András: Révay József: Árpádok virága, Szent Imre herceg = Nyugat, 1930. jún. 16. 12. szám, 964–965;
 • MAGASI Artúr: Révay József: Árpádok virága, Szent Imre herceg = Pannonhalmi Szemle, 1930. máj. 15. 2. szám, 166–167;

A költő és a császár (1937)

 • TAMÁS Mihály: Révay József: A költő és a császár = Tátra, 1937. jún. 6. szám, 198–199;
 • T. [THURZÓ Gábor?]: Révay József: A költő és a császár = Élet, 1937. aug. 8. 32. szám, 835;
 • KÁLLAY Miklós: Körutazás Könyvországban = Képes Krónika, 1937. aug. 15. 33–34. szám, 25;
 • KOPPÁNY István: Révay József: A költő és a császár = Napkelet, 1937. 765;
 • KARDOS László: A költő és a császár. Révay József regénye = Nyugat, 1937. szept. 9. szám, 206–207;
 • KOPPÁNY István: Révay József: A költő és a császár = Katolikus Szemle, 1937. 688–689;
 • EGRI Viktor: Révay József: A költő és a császár = Új Szellem, 1937. nov. 15. 19. szám, 10;
 • MÉRŐ Mihály: Révay József: A költő és a császár = Magyar Kultúra, 1937. nov. 20. 22. szám, 285;
 • SEMETKAY József: Révay József: A költő és a császár = Magyar Könyvbarátok Diáriuma, 1938. 151;
 • BRESZTOVSZKY Ede: Tudomány és költészet = Népszava, 1938. nov. 27. 271. szám, 17;
 • F. R. [FALUS Róbert]: Könyvszemle = Népszabadság, 1967. szept. 9. 213. szám, 8;
 • CSORDÁS Elemér: Révay József: A költő és a császár = Utunk, 1968. jan. 19. 3. szám, 2;

Raevius ezredes utazása (1938)

 • BRESZTOVSZKY Ede: Tudomány és költészet = Népszava, 1938. nov. 27. 271. szám, 17;
 • tg. [THURZÓ Gábor]: Négy könyv, négy író = Élet, 1938. dec. 18. 51. szám, 2235;
 • MOLNÁR Kata: Révay József: Raevius ezredes utazása = Napkelet, 1939. jan. 1. szám, 77–79;
 • ERDŐS Jenő: Révay József: Raevius ezredes utazása = Szép Szó, 1939. jan.–febr. VIII. kötet, 75–76;
 • SZÓNYI Sándor: Révay József: Raevius ezredes utazása = Protestáns Szemle, 1939. 2. szám, 112;

Ókori író – mai olvasó (1942)

 • PÉTER Gyula: Ókori író – mai olvasó. Révay József könyve = Sorsunk, 1942. máj.–jún. 4. szám, 335–336;
 • VÖRÖS Márton: Révay József: Ókori író – mai olvasó = Diárium, 1942. jún. 6. szám, 137–138;

Séták a római Magyarországon

 • BIRKÁS Géza: Révay József: Séták a római Magyarországon = Jelenkor, 1944. febr. 1. 3. szám, 12;

A párduc (1954)

 • ELEK István: Révay József: A párduc = Köznevelés, 1954. aug. 14–15. szám, 258–259;

Aranygyűrű (1957)

 • CSERTŐI Oszkár: Révay József: Aranygyűrű = A Könyvtáros, 1957. szept. 4. szám, 318;
 • VÁNDOR Györgyi: Révay József: Aranygyűrű = Élet és Irodalom, 1958. jan. 17. 3. szám, 9;

Tűzfolyam (1958)

 • KAJETÁN Endre: Három ifjúsági könyvről = Élet és Irodalom, 1958. dec. 5. 49. szám, 8;
 • LUKÁCSY András: Révay József: Tűzfolyam = Népszava, 1958. dec. 9. 290. szám, 4;
 • CSERTŐI Oszkár: Révay József: Tűzfolyam = A Könyvtáros, 1958. dec. 12. szám, 955–956;
 • K. BOKOR László: Révay József: Tűzfolyam = Népszabadság, 1958. dec. 11. 293. szám, 4;

Égi jel (1959)

 • F. R. [FALUS Róbert]: Révay József: Égi jel = Népszabadság, 1960. febr. 6. 31. szám, 8;
 • B. G.: Révay József: Égi jel I–II. = A Könyvtáros, 1960. márc. 3. szám, 228;
 • KLANICZAY Tibor: Történelmi téma – szocialista regény = Kortárs, 1961. okt. 10. szám, 528–529;

Százarcú ókor (1962)

 • Ú. Gy. [ÚJHÁZY György]: Könyvjelző = Népszava, 1962. aug. 25. 198. szám, 2;
 • PÓK Lajos: Révay József: Százarcú ókor = A Könyvtáros, 1962. nov. 11. szám, 690–691;

Elhagytál, Helios (1966)

 • FALUS Róbert: Könyvszemle = Népszabadság, 1966. ápr. 22. 94. szám, 9;
 • POMOGÁTS Béla: Műfajok határán = Élet és Irodalom, 1966. júl. 2. 27. szám, 4;

A válogatott bibliográfiát szerkeszti: Herczeg Tünde (OSZK – Tájékoztató Osztály)