BEVEZETŐ
ALKOTÓK

GALÉRIÁK
... ... ... ... fotók
... ... ... ... címlapok
... ... ... ... kéziratok
... ... ... ... első kiadások
... ... ... ... egyéb
HANGANYAGOK
... ... ... ... szerzők hangjai
... ... ... ... mondott vers
... ... ... ... zenés vers

SZAKIRODALOM
... ... ... ... a Nyugatról
... ... ... ... monográfiák
... ... ... ... tanulmányok
... ... ... ... kronológia

NYUGAT 100 események
... ... ... ... PIM
... ... ... ... OSZK
... ... ... ... MTV
... ... ... ... egyéb
ÚJDONSÁGOK

CÍMLAP

 

 

 

 

 

 
TANULMÁNYOK - JÓZSEF ATTILA
életrajz és művek - monográfiák  
 • József Attila emlékkönyv, szerk.: SZABOLCSI Miklós, 1957;
 • József Attila útjain (tanulmányok), szerk.: SZABOLCSI Miklós, ERDŐDY Edit, 1980;
 • Kortársak József Attiláról: 1–3, szerk.: BOKOR László, TVERDOTA György, 1987;
 • „Miért fáj ma is”, Az ismeretlen József Attila, szerk.: HORVÁTH Iván, TVERDOTA György, 1992;
 • A Dunánál. Tanulmányok József Attiláról, szerk.: TASI József, 1995;
 • TVERDOTA György: József Attila szocializmusképe = Mítosz és utópia. Irodalom- és eszmetörténeti tanulmányok. Szerk. ILLÉS László és JÓZSEF Farkas, Budapest, Argumentum, 1995;
 • AGÁRDI Péter: Mónus Illés és József Attila = Mítosz és utópia. Irodalom- és eszmetörténeti tanulmányok. Szerk. ILLÉS László és JÓZSEF Farkas, Budapest, Argumentum, 1995;
 • TVERDOTA György: Bűnbakkeresés József Attila utóéletében, Irodalomtörténeti Közlemények, 1996;
 • LENGYEL András: József Attila gondolkodói alkatáról = „Modernnek kell lenni mindenestül”(?): irodalom, átértelmezés, történetiség, szerk.: SZIGETI Lajos Sándor, Modern Magyar Irodalmi Tanszék, Szeged, JATEPress, 1996;
 • TASI József: „Ady emlékezete” = „Modernnek lenni mindenestül” (?): irodalom, átértelmezés, történetiség, szerk.: SZIGETI Lajos Sándor, Modern Magyar Irodalmi Tanszék, Szeged, JATEPress, 1996;
 • N. HORVÁTH Béla: József Attila: A hetedik = „Modernnek lenni mindenestül” (?): irodalom, átértelmezés, történetiség, szerk.: SZIGETI Lajos Sándor, Modern Magyar Irodalmi Tanszék, Szeged, JATEPress, 1996;
 • FEJTŐ Ferenc: Borkóstoló, 1996;
  SZIKSZAINÉ NAGY Irma: Leíró jellegű vers szövegtani megközelítése [József Attila, Falu], Magyar Nyelv, 1997;
 • BENEY Zsuzsa: Pilinszky János és József Attila, Műhely, 1997;
 • LEVENDEL Júlia: Szeressetek szilajon! = Orpheus panasza, szerk.: OLASZ Sándor, 1997;
 • JANZER Frigyes: Az Eszmélet pillanata, Irodalomtörténet, 1998;
 • TVERDOTA György: A József Attila-kultusz születése, doktori értekezés vitája, Irodalomtörténet;
 • SZŐKE György: Kosztolányi és József Attila – egymás tükrében, Irodalomtörténet;
  SZABOLCSI Miklós: József Attila búcsúzó verseiről, Irodalomtörténet;
 • TVERDOTA György: Nagyon fáj, Irodalomtörténeti Közlemények, 1998;
 • SZŐKE György: Kosztolányi és József Attila – egymás tükrében, Irodalomtörténet, 1998;
 • TVERDOTA György: József Attila szerelmi ódája, Irodalomtörténet, 1999;
 • Testet öltött érv. Az értekező József Attila, szerk. TVERDOTA György, VERES András, Budapest, Balassi, 2003;
 • Eszmélet. In memoriam József Attila, szerk: N. HORVÁTH Béla, Budapest, Nap Kiadó, 2004;
 • József Attila a Korunkban, szerk.: KÁNTOR Lajos, Kolozsvár, Komp-Press, 2005;
 • „száz év magány”. József Attila-tanulmányok, szerk.: BARTÁK Balázs és Antonio SCIACOVELLI, Szombathely, Savaria Univ. Press, 2005;
 • „Mint gondolatjel, vízszintes a tested...” Tanulmányok József Attiláról, szerk.: PRÁGAI Tamás, Budapest: Kortárs, Mindentudás Egyeteme, 2005;
 • József Attila, a stílus művésze. Tanulmányok József Attila stílusművészetéről a József Attila születésének 100. évfordulója alkalmából 2005. április 11-én Debrecenben megtartott stilisztikai tanácskozás anyaga, szerk.: SZIKSZAINÉ NAGY Irma, Debrecen, Debreceni Magyar Nyelvtudományi Intézet, 2005;
 • József Attila Párizsban, szerk: SZABOLCSI Miklós, ford.: Günther L. SCHREIBER, Budapest, Fekete Sas, 2005;
 • „Én, József Attila, itt vagyok...!” A költő vásárhelyi világa, szerk.: KŐSZEGFALVI Ferenc, SZIGETI János, Hódmezővásárhely – Budapest, Máyer Ny. & Kvk., 2005;
 • „Híres vagy, hogyha ezt akartad...” József Attila recepciója külföldön, szerk.: CSONTOS Nóra, L'HOMME Ilona és THULLNER Zsuzsanna, Budapest, Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet, 2005;
 • „És ámulok, hogy elmulok” József Attila-iratok, szerk.: VARGA Katalin, Budapest, PIM, 2005;
 • SERFŐZŐ Simon (szerk.): A költő és olvasója. József Attila és utókora (a Tokaji Írótábor 2005. évi tanácskozása), Miskolc, Bíbor Kiadó, 2006;
 • ODORICS Ferenc, VIRÁG Gábor (szerk.): József Attila Kishegyesen. Kishegyesi írók József Attiláról, Kishegyes, Szó-Beszéd, 2006;