BEVEZETŐ
ALKOTÓK

GALÉRIÁK
... ... ... ... fotók
... ... ... ... címlapok
... ... ... ... kéziratok
... ... ... ... első kiadások
... ... ... ... egyéb
HANGANYAGOK
... ... ... ... szerzők hangjai
... ... ... ... mondott vers
... ... ... ... zenés vers

SZAKIRODALOM
... ... ... ... a Nyugatról
... ... ... ... monográfiák
... ... ... ... tanulmányok
... ... ... ... kronológia

NYUGAT 100 események
... ... ... ... PIM
... ... ... ... OSZK
... ... ... ... MTV
... ... ... ... egyéb
ÚJDONSÁGOK

CÍMLAP

 

 

 

 

 

 
MONOGRÁFIÁK - JÓZSEF ATTILA
életrajz és művek - tanulmányok  

Bibliográfiák:

 • József Attila-bibliográfia, összeáll.: REGULI Ernő [közrem. CSIKÁSZ Istvánné], Budapest, Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, 1975.

Monografikus művek:

 • JÓZSEF Jolán: József Attila élete, 1940, 1999;
 • NÉMETH Andor: József Attila, 1944, 2. kiadás: Kolozsvár, Polis, 2005, DÉRY Tibor esszéjével;
 • BÁNYAI László: Négyszemközt József Attilával, 1943;
 • SZABOLCSI Miklós: „Fiatal életek indulója”, 1963;
 • BALOGH László: József Attila, 1969;
 • FÁBIÁN Dániel: József Attiláról, 1974, 1989, 2. kiadás;
 • VÁGÓ Márta: József Attila, 1975, 3. javított, bővített kiadás: Budapest, Noran, 2005, s. a, r.:
  TAKÁCS Olga, utószó, jegyzetek: FEHÉR Erzsébet;
 • TÖRÖK Gábor: József Attila-kommentárok, 1976;
 • SZABOLCSI Miklós: "Érik a fény", 1977;
 • SZUROMI Lajos: József Attila, Eszmélet, Budapest, Akadémiai, Irodalomtörténeti füzetek, 1977;
 • SZÉLES Klára: „...minden szervem óra...”, 1980;
 • NÉMETH G. Béla: 7 kísérlet a kései József Attiláról, 1982;
 • BÓKAY Antal– JÁDI Ferenc–STARK András: „Köztetek lettem én bolond”, (tanulmányok), 1982;
 • ILLYÉS Gyuláné: József Attila utolsó napjairól, 1987, Budapest, Sziget Kiadó, 2005;
 • GYERTYÁN Ervin: „Tisztán meglátni csúcsainkat”, 1985;
 • SZÁNTÓ Judit: Napló és visszaemlékezés, 1986;
 • TVERDOTA György: Ihlet és eszmélet, 1987;
 • MIKLÓS Tamás: József Attila metafizikája, 1988;
 • SZIGETI Lajos Sándor: A József Attilai teljességigény, 1988;
 • SZABOLCSI Miklós: „Kemény a menny”, 1992;
 • N. HORVÁTH Béla: „Egy, ki márványból rak falut...”. József Attila és a folklór, Szekszárd, 1992;
 • SZŐKE György: „Űr a lelkem”. A kései József Attila, 1992;
 • TASI József: József Attila és a Bartha Miklós Társaság, Budapest–Ungvár, 1995;
 • LENGYEL András: A modernitás antinómiái, József Attila-tanulmányok, 1996;
 • SÁRKÖZY Péter: „Kiterítenek úgyis”, József Attila kései költészete, 1996, Argumentum 2001, 2. kiadás;
 • SZÁNTÓ Judit: Napló és visszaemlékezés, szerk. MURÁNYI Gábor, 1997;
 • ENYEDI Sándor, Tegnapelőttől tegnapig, 1998;
 • SZABOLCSI Miklós: Kész a leltár, József Attila élete és pályája (1930–1937), 1998;
 • TVERDOTA György: A komor föltámadás titka, A József Attila-kultusz születése, 1998;
 • HORVÁTH Béla: N., A hetedik, József Attila-tanulmányok, 1999;
 • VALACHI Anna: József Attila, Budapest, Elektra Kiadóház, 1999;
 • BENEY Zsuzsa: A gondolat metaforái, Esszék József Attila költészetéről, Budapest, Argumentum, 1999;
 • TVERDOTA György: József Attila, Budapest, Korona, 1999;
 • N. HORVÁTH Béla: A hetedik. József Attila-tanulmányok, Budapest, Pannonica, 1999;
 • NÉMETH Attila: József Attila pszichiátria betegsége(i) változatok egy témára, Budapest, Filum, 2000, 2002, 2. javított kiadás;
 • GARAMVÖLGYI László: Hogyan halt meg József Attila?, Gyöngyös: Pallas Antikvárium, 2001, 2005, 2. bőv., jav. kiadás;
 • FENYVES Marcell: József Attila verselemzések, Nagykovácsi, Puedlo Kiadó, 2001;
 • VALACHI Anna: „Én, József Attila, itt vagyok!”, Budapest, PIM, 2002;
 • FÜZI László: A Semmi közelében. Három magatartás József Attila, Németh László és Márai Sándor gondolkodói alkatáról, Pozsony, Kalligram, 2003;
 • FEHÉR M. István: József Attila esztétikai írásai és Gadamer hermeneutikája irodalmi szöveg és filozófiai szöveg, Pozsony, Kalligram, 2003;
 • UDVARDI József: József Attila lelki összeomlása, Budapest, Magyar Írók Egyesülete, 2004;
 • TVERDOTA György: Tizenkét vers. József Attila Eszmélet-ciklusának elemzése, Budapest, Gondolat, 2004;
 • MÉSZÁROS István: József Attila és a modern művészet, ford.: Csala Károly, utószó: AGÁRDI Péter és ANDOR László, Budapest, Argumentum, Lukács Archívum, 2004;
 • BÓKAY Antal: József Attila poétikái, Budapest, Gondolat, 2004;
 • ASPERJÁN György: Fogadj szívedbe. József Attila életregénye, bevezető: TVERDOTA György, Budapest, Digital, 2005;
 • TÓTH Ferenc: „Az otthonom pedig hát ott, Makón van”. József Attila makói évei, Makó, Önkormányzat, 2005., 2. javított kiadás: Szeged, Bába, 2006;
 • BALOGH László: József Attila, Debrecen, Déri Múzeum,: Kossuth Egyetemi Kiadó, 2005;
 • BORI Imre: József Attila költészete, utószó: BÁNYAI János, Újvidék, Forum, 2005;
 • TVERDOTA György: Határolt végtelenség. József Attila-versek elemzései, Budapest, Osiris, 2005;
 • VALACHI Anna: „Irgalom édesanyám....” A lélekelemző József Attila nyomában, Budapest: Háttér, 2005;
 • GARAI László: József Attila identitásai. Alkotáspszichológiai esettanulmány, Magyar Filmtörténeti Fotógyűjtemény Alapítvány, 2005;
 • FEJTŐ Ferenc: József Attila a Szép és Jó Szó mestere. Tanulmányok, 1934–2004, Budapest, Holnap, 2005;
 • FEJTŐ Ferenc: József Attila, az útmutató, szerk.:
  VALACHI Anna, Budapest, Népszava, Papirusz Book, 2005;
 • Idesereglik, ami tovatűnt. József Attila összes fényképe, szerk. és az utószót írta KOVÁCS Ida, előszó: BENEY Zsuzsa, Budapest, Petőfi Irodalmi Múzeum, 2005;
 • SZABOLCSI Miklós: József Attila élete és pályája, szerk.: HARGITAI György, előszó: POSZLER György, Budapest, Kossuth, 2005;
 • ALFÖLDY Jenő: Arany öntudat József Attila-tanulmányok, Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 2005;
 • ADAMIK András: József Attila: Medáliák című ciklusának szerkezete, Budapest, Szent István Akadémia, 2006;
 • BÓKAY Antal: Líra és modernitás – József Attila én-poétikája, Budapest, Gondolat, 2006;
 • VALACHI Anna: „Amit szívedbe rejtesz...” József Attila égi és földi szerelmei, Budapest, Noran, 2006;
 • SÁRKÖZI Éva (szerk.): A kémikus, a pszichiáter, a jogász... és az irodalomtörténet. József Attila értelmezések, előszó: TVERDOTA György, Budapest, ELTE Magyar Irodalomtörténeti Intézet, L'Harmattan, 2007;