BEVEZETŐ
ALKOTÓK

GALÉRIÁK
... ... ... ... fotók
... ... ... ... címlapok
... ... ... ... kéziratok
... ... ... ... első kiadások
... ... ... ... egyéb
HANGANYAGOK
... ... ... ... szerzők hangjai
... ... ... ... mondott vers
... ... ... ... zenés vers

SZAKIRODALOM
... ... ... ... a Nyugatról
... ... ... ... monográfiák
... ... ... ... tanulmányok
... ... ... ... kronológia

NYUGAT 100 események
... ... ... ... PIM
... ... ... ... OSZK
... ... ... ... MTV
... ... ... ... egyéb
ÚJDONSÁGOK

CÍMLAP

   

 

 

 

 

 
MONOGRÁFIÁK - FÜST MILÁN
életrajz és művek - tanulmányok  
 • SOMLYÓ György: Füst Milán, Budapest, Szépirodalmi, 1969 (Arcok és vallomások);
 • BÁNYAI János: Füst Milán „versírása”, Újvidék, Egyetem, 1973;
 • FÓNAGY Iván: Füst Milán: Öregség, Dallamfejtés, Budapest, Akadémiai, 1974;
 • KIS PINTÉR Imre: A semmi hőse, Füst Milán költői világképe, Budapest, Magvető, 1983;
 • BÜKY László: Képalkotás és képrendszer Füst Milán és Karinthy Frigyes költői nyelvében, Budapest, Akadémiai, 1989;
 • SOMLYÓ György: Füst Milán, vagy a lesütöttszemű ember. Emlékezés és tanulmány, Budapest, Balassi Kiadó, 1993;
 • RADNÓTI Zsuzsa: A próféta színháza, Füst Milán drámáiról, Pécs, Jelenkor, 1993;
 • Füst Milán rejtélyes múzsája, s. a. r.: az utószót és a jegyzeteket írta PETRÁNYI Ilona, Budapest, Fekete Sas Kiadó, 1995;
 • Szellemek utcája, In memoriam Füst Milán; Vál., szerk., összeáll. KIS PINTÉR Imre, Budapest, Nap Kiadó, 1998;
 • BÜKY László: Füst Milán metaforahasználatának szövegmondattanából – szótárszerű feldolgozásban, Szeged, SZTE BTK Magyar Nyelvészeti Tanszék, 2004;
 • SCHEIN Gábor: Nevetők és boldogtalanok. Füst Milán művészete 1909–1927, Budapest, Akadémiai, 2006;

A válogatott bibliográfiát szerkeszti: Vasbányai Ferenc (OSZK – Humántudományi Bibliográfiai Osztály)