BEVEZETŐ
ALKOTÓK

GALÉRIÁK
... ... ... ... fotók
... ... ... ... címlapok
... ... ... ... kéziratok
... ... ... ... első kiadások
... ... ... ... egyéb
HANGANYAGOK
... ... ... ... szerzők hangjai
... ... ... ... mondott vers
... ... ... ... zenés vers

SZAKIRODALOM
... ... ... ... a Nyugatról
... ... ... ... monográfiák
... ... ... ... tanulmányok
... ... ... ... kronológia

NYUGAT 100 események
... ... ... ... PIM
... ... ... ... OSZK
... ... ... ... MTV
... ... ... ... egyéb
ÚJDONSÁGOK

CÍMLAP

   
   

MŰVEK

 • Veronika tükre. Legenda, Budapest, Atheneum, [1913]. (Modern könyvtár 266–267);
 • Felső-Olaszország. Útikönyv, Budapest, Lloydkönyvek Kiadóhivatala, 1929, 1930. (Lloyd útikönyvek);
 • Magyarország. Útikönyv, Budapest, Lloydkönyvek Kiadóhivatala, 1930. (Lloyd útikönyvek);
 • Fényes Samu és írásai. Néhány elemzés, Wien, Diaspora, 1931. (Fényes Samu válogatott munkái 10/[2]);
 • A párizsi kommün (1871), Budapest, Pantheon, 1932. (Sorsok és emberek);
 • A 313-as akta. Regény, Budapest, Világvárosi Regények Kiadóvállalata, 1933. (Világvárosi Regények 97.). Második kiadás: Tel-Aviv, Amalgamated ny., [1958];
 • A kék szappanhab. Regény, Budapest, Világvárosi Regények Kiadóvállalata, [1933]. (Világvárosi Regények 71.);
 • Kérem a következő urat! Regény, Budapest, Világvárosi Regények Kiadóvállalata, [1933]. (Világvárosi Regények 59.). Második kiadás: Tel-Aviv, Amalgamated ny., [1964];
 • A sárga kimonó Regény, Budapest, Világvárosi Regények Kiadóvállalata, 1933. (Világvárosi Regények 81.);
 • Mária Terézia. Életregény, Budapest, Grill, 1938. Második kiadás: 1939. Újabb kiadás: Mária Terézia. Budapest, Pesti Szalon, 1996. (Regényes történelem);
 • Metternich, vagy a diplomácia magas iskolája. Életregény, Budapest, Grill, 1939;
 • A császár diktátor. III. Napóleon életregénye, Budapest, Renaissance, 1939;
 • Egy foglalt páholy története. Regény, Budapest, Almanach, 1942;
 • József Attila. Tanulmány, Budapest, Cserépfalvi, 1944. Második, javított kiadás: Budapest, Akadémiai, 1991. (Egyéniség és alkotás);
 • Előhang negyvennyolchoz, Budapest, Népszava, 1948.
 • A betű mestere. Tótfalusi Kis Miklós életregénye, Budapest, Szépirodalmi K., 1954;

Írásai a Nyugatban:

Esszék, kritikák, recenziók:

Összegyűjtött írások:

 • A szélén behajtva. Válogatott írások. Sajtó alá rend.: RÉZ Pál. Bev. DÉRY Tibor, Budapest, Magvető, 1973;
 • KOESTLER, Arthur – NÉMETH Andor: Nagyvárosi történetek, Budapest, Polgár, 1997 (Polgár könyvek);

Egyéb munkái:

 • DUMAS, Alexandre: Akté, Néró rabnője. Ford. és bev. ellátta NÉMETH Andor, Budapest, Gutenberg, 1928,(A Gutenberg Könyvkiadó Vállalat Könyvei);
 • Ausztria. Útikönyv, szerk. NÉMETH Andor, Budapest, Atheneum ny., 1929. (Lloyd útikönyvek);
 

 

 
ALKOTÓK - NÉMETH ANDOR
monográfiák - tanulmányok  

NÉMETH Andor (Celldömölk, 1891. december 28. Budapest, 1953. november 13.): író, költő, kritikus.

Kolozsvárt, Budapesten újságíró, Szolnokon tanár volt. A Galilei Kör, amelynek alelnöke, 1913-ban bemutatta Veronika tükre című darabját. 1914-ben Párizsba utazott. Az első. világháború kitörésekor Noirmoutier-ba, majd Ile d’ Yeu-re internálták. Szabadulása után 1919-ben a Tanácsköztársaság követségi titkára lett Bécsben, majd a Bécsi Magyar Újság és a Diogenes munkatársa. 19211925 között a Ma munkatársa; 1922-ben Kassákkal szerkesztette a 2x2 című lapot. 1926-ban hazatért, a Dokumentum szerkesztőségének tagja lett. A Toll, az Újság, a Szép Szó kritikusa. Kapcsolatban állt Déry Tiborral, Koestler Arthurral. Emléket állított Karinthyhoz fűződő viszonyának (Egy foglalt páholy története, 1942). Sokat tett József Attila elismertetéséért. Esszéi Franz Kafka, Marcel Proust, James Joyce, Tristan Tzara, Jean Cocteau értékeit közvetítik. 19361939 között az Újság irodalmi rovatát vezette. 1939-ben Párizsba, majd a német megszállás elől Cassisba költözött. Hazatérése után, 19471950-ben a Csillag főszerkesztője volt. Tótfalusi Kis Miklós életrajza kapcsán (A betű mestere, 1954) önnön pályája mérlegét vonta meg.

OSZK MEK Irodalmi Szerkesztőség (Tverdota György szócikke alapján: Új Magyar Irodalmi Lexikon, CD-ROM, Akadémiai Kiadó, 2000)

vissza

 

Egyéb munkái:

 • BIKÁCSY György: Nagykáta görbe tükörben. Humoros arcképek. Előszóval ellátta NÉMETH Andor, Budapest, Szénássy ny. 1934–1935;
 • Zsidó írók. 18 elbeszélés. Összeáll. és ford.: NÉMETH Andor, Budapest, Tabor, 1936. (Tabor. A zsidó irodalom barátai);
 • HORVÁTH Zoltán –NÉMETH Andor: A kegyenc. Gróf Teleki László élete. Életrajz, Budapest, Pantheon, 1937. (Sorsok és emberek);
 • József Attila összes versei és válogatott írásai. Sajtó alá rend.: NÉMETH Andor, Budapest, Cserépfalvi, [1938];
 • GEREBLYÉS László: Szabadság. Szemelvények az európai ellenállás költészetéből, MARSCHALL László, MURÁNYI-KOVÁCS Endre, NÉMETH Andor verseivel, DOBOSSY László bevezetésével és jegyzeteivel, Párizs, Függetlenségi Mozgalom, 1945;
 • GOETHE, Johann Wolfgang: Válogatott versei. Szerk.: KARDOS László, KIRÁLY István, VAS István. A bev. tanulmányt és a jegyz. NÉMETH Andor írta, Budapest, Révai, 1949;
 • József Attila válogatott versei. BARABÁS Tibor, KESZI Imre, NÉMETH Andor válogatásában, Budapest, Cserépfalvi, 1949;
 • NÉMETH Andor: József Attiláról. Sajtó alá rendezte: RÉZ Pál, Budapest, Gondolat, 1989.
 • NÉMETH Andor: József Attila. Második, jav. Kiadás: Budapest, Akadémiai, 1991. További kiadás: DÉRY Tibor esszéjével, Kolozsvár, Polis, 2005. (Kettős tükörben);

Nyilatkozatok, vallomások:

 • Apróságok = Szép Szó, 1936. II. 329–332;
 • Feltámadás = A Toll, 1936. 140–146;
  Emlékezés a Fekete kolostorról = Újság, 1938. febr. 17. 4;
 • Mit hozott magával nyolc év után Németh Andor? = Haladás, 1947. 27. 8;
 • Széljegyzetek egy nagy regényhez = Fórum, 1947. 12. 934.

Idegen nyelvű kötetkiadások:

Angol:

 • Hungary (Magyarország. Útikönyv), Translated by Yolanda FÖLDES, Budapest, Lloyd Guide books, 1932;

Francia:

 • Kafka ou le mystere juif. Tanulmány, Trad. Victor Hintz, Paris, Vigneau, 1947;
 • KOESTLER, Arthur – NÉMETH Andor: Au chat qui louche. Postf. de Phil Casoar; trad. de l’allem. et du hong. par Chantal Philippe, Paris, Calmann-Lévy, 1996;

Német:

 • Ungarn (Magyarország. Útikönyv), Übers. von MOHÁCSI, Budapest, Lloydbücher-Verl., 1930. (Lloyd Reisebücher);
 • Intensivierung der ungarischen Landwirtschaft, Budapest, [Stádium Ny.], 1942;
 • Es wird in den Straßen gesummt [Utcán zümmögik] - Der Bauer [A paraszt] - Moros [Morózus] -Zauberpferd [Lovacska] - Hinrichtung [Kivégzés] - Schwarzer Stern [Fekete csillag] - Umgebogene Blattecke [A szélén behajtva] - Der Weg Eurydikes in die Unterwelt [Eurüdiké útja az alvilág felé] - Die Briefmarke auf dem Umschlag ist blau [kék a borítékon a bélyeg] - Elegie [Elégia], (ford.: Pál DERÉKY und Barbara FISCHMUTH) = Lesebuch der ungarischen Avantgardeliteratur, 1915-1930. Hrsg. und eingel., mit bibliographischen Notizen vers. von Pál DERÉKY, Wien - Köln - Weimar - Böhlau - Budapest, Argumentum, 1996, 465-481. o.;

Spanyol:

 • Metternich y su tiempo (Metternich, vagy a diplomácia magas iskolája. Életregény), Barcelona, Tartesses, 1941;
 • Reservado para una tertulia (Egy foglalt páholy története). Trad. por Ferenc Oliver Brachfeld, Barcelona, Janés, 1948. (Manantial que cesa 90.)
  María Teresa de Austria (Mária Terézia. Életregény). Trad. por Ferenc Oliver BRACHFELD, Barcelona, Apolo, 1952. (Colleccion Prisma);

A válogatott bibliográfiát szerkeszti: Burda Zita (OSZK – Színháztörténeti Tár)