BEVEZETŐ
ALKOTÓK

GALÉRIÁK
... ... ... ... fotók
... ... ... ... címlapok
... ... ... ... kéziratok
... ... ... ... első kiadások
... ... ... ... egyéb
HANGANYAGOK
... ... ... ... szerzők hangjai
... ... ... ... mondott vers
... ... ... ... zenés vers

SZAKIRODALOM
... ... ... ... a Nyugatról
... ... ... ... monográfiák
... ... ... ... tanulmányok
... ... ... ... kronológia

NYUGAT 100 események
... ... ... ... PIM
... ... ... ... OSZK
... ... ... ... MTV
... ... ... ... egyéb
ÚJDONSÁGOK

CÍMLAP

   
 

 

 
TANULMÁNYOK - NÉMETH ANDOR

Tanulmányok, cikkek:

 • HATVANY Lajos: Barack = Az Ember, 1921, 30, 79;
  CS. SZABÓ László: A párizsi kommün. Németh Andor könyve =
  Nyugat, 1932. 1516. szám;
 • TISZAMARTI Antal: Kis enciklopédia = Magyarosan, 1938, 165167;
 • LUKÁCS György: Levél Németh Andornak Déry Tibor regényéről = Fórum, 1948. 1. 4049. = Uő.: Magyar irodalom magyar kultúra. Válogatott tanulmányok, Budapest, Gondolat, 1970, 520531.
 • GEREBLYÉS László: Németh Andor = Csillag, 1953. 12, 19031904;
 • FEJTŐ Ferenc: Emlékezés Németh Andorról = Híd, 1954, 199201;
 • FEJTŐ Ferenc: Németh Andor = Látóhatár (München), 1954. 162165. = Híd (Újvidék), 1954. 4. 199201;
 • GÁL László: Levél a Híd-hoz = Híd, 1954. 113-114;
 • HORVÁTH Béla: Németh Andor = Látóhatár, 1954. 99100;
 • NÉMETH Andorné: Emlékek. József Attila és Németh Andor barátságáról. In NÉMETH Andor: József Attiláról. Sajtó alá rendezte RÉZ Pál, Budapest, Gondolat, 1989, 463471;
 • KOMLÓS Aladár: Elfelejtett arcok. Németh Andor = Élet és Irodalom, 1963. 4. 5;
 • RÉZ Pál: Németh Andor emlékirataiból = Jelenkor, 1964. 344349;
 • KOMLÓS Aladár: Németh Andor. In: Uő: Táguló irodalom. Tanulmányok, esszék, kritikák, Budapest, Magvető, 1967, 254257;
 • HORVÁTH Zoltán: Lírai emlékezés Németh Andorról. In: Uő.: Irodalom és történelem, Budapest, Szépirodalmi, 1968, 4152;
 • DÉRY Tibor: Németh Andorról = Élet és Irodalom, 1970. 44. 45;
 • BORI Imre: Németh Andor. In: Uő.: A szürrealizmus ideje, Újvidék, Forum, 1970, 4952;
 • RÉZ Pál: Németh Andor = Irodalomtörténet, 1971. 2. 307342;
 • FÁBIÁN László: Németh Andor életműve. A szélén behajtva = Élet és Irodalom, 1973. 41. 11;
 • AGÁRDI Péter: Szemlélet és megközelítés = Valóság, 1974. 5. 7378;
 • HAJDU RÁFIS Gábor: Sors és mű = Népszabadság, 1974. jan. 6. mell. 5;
 • POSZLER György: Németh Andor: A szélén behajtva = Irodalomtörténet, 1974. 676683;
 • POMOGÁTS Béla: Németh Andor: A szélén behajtva /Ismertetés/ = Irodalomtörténeti Közlemények, 1974. 3. 389393;
 • POMOGÁTS Béla: Az átutazó. In: Uő.: Sorsát kereső irodalom (Tanulmányok). Budapest, Magvető, 1979. 7088;
 • TVERDOTA György: József Attila és Németh Andor = Forrás, 1981. 4. 6673;
 • BEREGI Tivadar: Ismeretlen interjú Németh Andorral = Kritika, 1985. 2. 23;
 • MURÁNYI Gábor: Németh Andor ismeretlen emlékirat-töredéke = Magyar Nemzet, 1987. december 24. 15;
 • [MURÁNYI Gábor] m.g.: A Csillag megalakulása és története. Németh Andor ismeretlen emlékirat-töredéke = Magyar Nemzet, 1987. december 27. 4;
 • TVERDOTA György: Németh Andor és Bécs = A magyar nyelv és kultúra a Duna völgyében. A II. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson, Bécs, 1986. szeptember 15., elhangzott előadások. II. kötet, szerk.: JANKOVICS József et al., Budapest, Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság, 1989, 716721;
 • ÚJLAKI Csilla: Németh Andor szürrealizmusa = Dunatáj, 1989. 4. 2432;
 • DERÉKY Pál: Németh Andor és Kassák Lajos irodalomeszménye a húszas években = Acta historiae litterarum Hungaricarum, 1990. 133148;
 • DÉNES György: Szembesülés egy félszáz éves könyvvel. /József Attila összes versei és válogatott írásai. Sajtó alá rend.: NÉMETH Andor. [Ismertetés]/ = Hét, Bratislava [Pozsony] 1990. 51. 9;
 • RÓNAY László: Utószó. In: NÉMETH Andor: József Attila. Második, jav. kiadás. Budapest, Akadémiai, 1991. 245271. (Egyéniség és alkotás);
 • BOTKA Ferenc: Déry Tibor és Németh Andor. Egy katalizátorszerep létrejötte és változásai = Híd, Novi Sad [Újvidék] 1994. 1011. 657697;
 • BENEY Zsuzsa: Németh Andor és József Attila. In: A határ és a határolt töprengések a magyar - zsidó irodalom létformáiról. Szerk. Török Petra, Budapest, Orsz. Rabbiképző Int. Yahalom Zsidó Művelődéstörténeti Kutatócsoportja, 1997. 337-348;
 • NAGY Sz. Péter: „Óvakodj az irodalmároktól!” Németh Andor szürrealista pillanata = Holmi, 1996. 1. 110117;
 • SZIGETI Lajos Sándor: Kuncz Aladár, Németh Andor és József Attila szövegköztessége. In: A próza intertextualitásának retorikája és pragmatikája. Szerk. Mózes Huba, Miskolc, Miskolci Egy. K., 2001. 6775;
 • LENGYEL András: A pszichoanalitikus gyakorlat - a páciens szemszögéből. Németh Andor és Rapaport Samu, Kortárs, 2001. 23. 6571;
 • TVERDOTA György: Németh Andor és a francia egzisztencializmus, Literatura, 2001. 23. 309319;
 • KÉKESI Zoltán: A hang megsokszorozódása és a műalkotás anyagszerűsítése között. Németh Andor: Eurydice útja az alvilág felé =Magyar Műhely, 2002. 1226;
 • TVERDOTA György: Kerülő utak = Kortárs, 2005. 4. 5768;
 • TVERDOTA György: Harmatocska = Holmi, 2005. 4. 454460;
 • LENGYEL András: „...a vulkánló Európa hátán”. Németh Andor, a berlini tudósító = Forrás, 2007. 10. 6079;
 • KÉKESI Zoltán: Titokzatos zajok, nyugtalanító képek (Németh Andor Eurydice útja az alvilág felé című prózaverse és a szürrealista fotográfia) = Irodalom, nemzet, identitás. A VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson (Debrecen, 2006. augusztus 22-26.) elhangzott előadások, szerk.: JANKOVICS József-NYERGES Judit, Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, 2010;

A válogatott bibliográfiát szerkeszti: Burda Zita (OSZK – Színháztörténeti Tár)