BEVEZETŐ
ALKOTÓK

GALÉRIÁK
... ... ... ... fotók
... ... ... ... címlapok
... ... ... ... kéziratok
... ... ... ... első kiadások
... ... ... ... egyéb
HANGANYAGOK
... ... ... ... szerzők hangjai
... ... ... ... mondott vers
... ... ... ... zenés vers

SZAKIRODALOM
... ... ... ... a Nyugatról
... ... ... ... monográfiák
... ... ... ... tanulmányok
... ... ... ... kronológia

NYUGAT 100 események
... ... ... ... PIM
... ... ... ... OSZK
... ... ... ... MTV
... ... ... ... egyéb
ÚJDONSÁGOK

CÍMLAP

   

MŰVEK

Versek:

 • Az első stációnál. Versek, Budapest, Magyar Géniusz, 1903;
 • A deltánál. Újabb versek, Budapest, Nyugat, 1909;
 • Ofélia térdein. Versek, Budapest, Nyugat, 1911;
 • Rubens asszonya. Versek, Budapest, Nyugat, 1912;
 • Gyűjtemény Gellért Oszkár verseiből, Budapest, Athenaeum, 1912;
 • Testvérbánat csillaga. Régi és új versek, Gyoma, Kner, 1922;
 • Velem vagytok. Versek, Budapest, Genius, 1926;
 • Az utolsó dalért. Versek, Budapest, Gellért O., 1928;
 • Valami a végtelen sugarakról. Versek, Budapest, Nyugat, 1929;
 • Őrizd meg titkodat. Versek, Budapest, Gellért O., 1932;
 • Hajnali három. Új versek, Budapest, Gellért O., 1934;
 • Tíz esztendő. Válogatott versek, Budapest, 1934;
 • Égtájak közt. Versek, Budapest, Révai, 1946;
 • Szövetség. Versek, Budapest, Révai, 1948;
 • A három hegycsúcs. Versek, Budapest, Révai, 1950;
 • Költő a békéért. Budapest, Szépirodalmi, 1951;
 • Ötven év verseiből. Budapest, Szépirodalmi, 1952;
 • Hírmondó. Versek, Budapest, Szépirodalmi, 1953;
 • Tiéd az egész Föld. Versek, Budapest, Magvető, 1955;
 • Nem vagy egyedül. Versek, Budapest, Szépirodalmi, 1956;
 • Emberség, szerelem. Válogatott versek, Budapest, Szépirodalmi, 1957;
 • Daloló Hungária. Költemény ezer sorban, Budapest, Szépirodalmi, 1958;
 • Utószüret. Versek, Budapest, Szépirodalmi, 1963;
 • Még hányszor? Versek, Budapest, Szépirodalmi, 1964;
 • Zuhanóban. Új versek, Budapest, Szépirodalmi, 1966;
 • Száz az ezerből. Válogatott versek, Budapest, Szépirodalmi, 1967. Második kiadás: 1982;

Önéletrajz, emlékezés, levelezés:

 • Önéletrajz versben, Budapest, Szépirodalmi, 1950;
 • Kortársaim. Emlékezések, Budapest, Művelt Nép, 1954;
 • Levelezésem kortársaimmal, Budapest, Művelt Nép, 1955;
 • Egy író élete, 1-2. [Önéletrajz], Budapest, Bibliotheca, 1958. Második kiadás: 1962;

Egyéb:

 • A diadalmas forradalom könyve. [Cikkgyűjtemény], Budapest, Légrády Testvérek Nyomdája, 1919;
 • Arany János és Petőfi Sándor levelezése, s. a. r., 1948;

Idegen nyelvű szövegkiadások:

Olasz:

 • Dopo dieci anni; Il volto della mia sorella morta. = Accordi magiari. Poesie tradotte da Gino SIROLA. Prefazioni di Aladár SCHÖPFLIN, Trieste, Casa Editrice, Parnaso, 1928. 87-88, 89-90. o.;

A válogatott bibliográfiát szerkeszti: Rózsafalvi Zsuzsanna (OSZK – Kézirattár)

 

   
 
ALKOTÓK - GELLÉRT OSZKÁR
monográfiák - tanulmányok  

GELLÉRT Oszkár [1899-ig eredeti nevén Goldmann] (Budapest, 1882. szept. 10. – Budapest, 1967. december 16.): Költő, újságíró, szerkesztő.

Jogi tanulmányokat végzett. 1902-ben Osvát Ernő figyelt föl verseire, és társszerkesztőként maga mellé vette a Magyar Geniushoz, amelyet 1902-1904-ben Gellért Oszkár egyedül szerkesztett. 1904-1918 között a Pesti Hírlapba írt több ezer cikkének egy része névtelenül jelent meg. 1908-tól a Nyugat munkatársa. Az első világháború alatt a Pesti Hírlap szerkesztője, a hadijelentések kommentátora. Szerkesztette a Pesti Hírlap kiadásában 1918 decemberében megjelent cikkgyűjteményt (A diadalmas forradalom könyve). 1919. januárban Károlyi Mihály sajtófőnökké nevezte ki. A tanácsköztársaság idején a kormányzótanács sajtóirodáját vezette, és a sajtódirektórium tagja lett. Szeptemberben letartóztatták, egy hónap múlva szabadult. 1920-1941 között a Nyugat egyik szerkesztője. Móricz Zsigmond kiválása után, 1937-től Gellért Oszkár szerkesztette a prózai részt. Gondozta a Nyugat kiadványait. 1945 után pártos versekben támogatta a szocialista átalakulást. A Nyugat munkatársaira emlékező művei egyoldalúságuk ellenére jelentős források. Baumgarten-díjas (1933, 1934), Kossuth-díjas (1949).

OSZK MEK - Irodalmi Szerkesztőség (Hadas Emese és Nagy Mária szócikke alapján: Új Magyar Irodalmi Lexikon, CD-ROM, Akadémiai Kiadó, 2000)

vissza