BEVEZETŐ
ALKOTÓK

GALÉRIÁK
... ... ... ... fotók
... ... ... ... címlapok
... ... ... ... kéziratok
... ... ... ... első kiadások
... ... ... ... egyéb
HANGANYAGOK
... ... ... ... szerzők hangjai
... ... ... ... mondott vers
... ... ... ... zenés vers

SZAKIRODALOM
... ... ... ... a Nyugatról
... ... ... ... monográfiák
... ... ... ... tanulmányok
... ... ... ... kronológia

NYUGAT 100 események
... ... ... ... PIM
... ... ... ... OSZK
... ... ... ... MTV
... ... ... ... egyéb
ÚJDONSÁGOK

CÍMLAP

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
TANULMÁNYOK - GELLÉRT OSZKÁR
életrajz és művek - monográfiák  
 • LUKÁCS György: Gellért Oszkár: A deltánál = Huszadik Század, 1909. II. 286–292;
 • Az új sajtófőnök = Színházi Élet, 1919, 5. szám 19–20;
 • Gellért Oszkár = Az Ember, 1919. 3. szám, nov. 28. 7;
 • MÓRICZ Zsigmond: Gellért Oszkár = Nyugat, 1922. 13–14. szám, 853–854;
 • SZABÓ Lőrinc:Gellért Oszkár: Testvérbánat csillaga = Nyugat, 1922. 15–16. 1035–1036;
 • ELEK Artúr: Gellért Oszkár szerzői estje = Nyugat, 1926, 4. szám, 361–362;
 • GYERGYAI Albert: Gellért Oszkár = Nyugat, 1926. 3. szám, 252–262;
 • GYERGYAI Albert: Még egyszer Gellért lírájáról = Nyugat, 1926. 4. szám, 362–363;
 • OSVÁT Ernő: Gellért Oszkárról = Nyugat, 1926. 4. szám, 361;
 • KASSÁK Lajos: Gellért Oszkár költészete = Nyugat, 1927. 14. szám, 133–139;
 • BABITS Mihály: Gellért Oszkár és a Nyugat = Nyugat, 1928. 7. szám, 477–478;
 • FÖLDI Mihály:Tíz rövid fejezet a kozmikus költőről = Nyugat, 1928, 7. szám, 499–504;
 • FÜLEP Lajos: Gellért Oszkár = Nyugat, 1928. 7.szám, 480–490;
 • SCHÖPFLIN Aladár: Az utolsó dalért = Nyugat, 1928, 7. szám, 491–49;
 • BABITS Mihály: Gellért Oszkár: Hajnali három = Nyugat, 1933. 24. szám;
 • KOMLÓS Aladár: A valóság költői = Uő: Az új magyar líra, Budapest, Pantheon, 1928. 145–168.
 • KOSZTOLÁNYI Dezső: Levél = Nyugat, 1928. 7. szám, 508.
 • LACZKÓ Géza: Gellért Oszkár, a költő = Nyugat, 1928. 7. szám, 495–498;
 • TERSÁNSZKY J. Jenő: Néhány szó Gellértről = Nyugat, 1928. 7. szám, 505–507;
 • GYERGYAI Albert: Őrizd meg titkodat = Nyugat, 1932. 3. szám, 162–164;
 • RÉDEY Tivadar: Gellért Oszkár harmadik évtizede (Tíz esztendő. Válogatott versek – Nyugat-kiadás), Nyugat, 1934. 23–24. szám;
 • CZIBOR János : Gellért Oszkár útja = Valóság 1946. 6–9. szám, 74–77;
 • KÁRPÁTI Aurél: Égtájak közt = Új Szó, 1946. júl. 21;
 • GYERGYAI Albert: Gellért Oszkár = Irodalmi Diáknaptár, 1948. 46–47;
 • SŐTÉR István: Gellért Oszkár = Uő: Négy nemzedék, Budapest, Parnasszus, 1948. 33;
 • BÓKA László: Költő a békéért = Irodalmi Újság, 1952. 3. szám, 4;
 • VARGA József: Gellért Oszkár két könyve a kortársairól = Irodalomtörténeti Közlemények, 1955. 487–492;
 • VÉGH Ferenc: Tiéd az egész föld = Csillag, 1956. 410–411;
 • MÓRICZ Virág: Gellért Oszkár = Kortárs, 1957. 2. szám, 267–270;
 • BORI Imre: Kortársaim. Levelezésem kortársaimmal = Híd 1958. 631–633;
 • HALÁSZ Gábor: Új verseskönyvekről = Uő: Halász Gábor válogatott írásai, Budapest, Magvető, 1959. 227–229;
 • NYERGES András: Gellért Oszkárhoz = Kortárs, 1962. 9. szám, 1401–1402;
 • RÓNAY György: A nyolcvanéves Gellért Oszkár = Élet és Irodalom, 1962. szept. 8., 36. szám, 3;
 • HORGAS Béla: Utószüret = Könyvtáros, 1963. 1585–1586;
 • KÉRY László: Egy író élete 2 kötet. A Nyugat szerkesztőségében = Élet és Irodalom, 1963. 6. szám, 5.
 • KISPÉTER András: Utószüret = A Könyv, 1963. 5. szám, 9;
 • FODOR József: Minden rossz, de a vége jó = Uő: Emlékek a hőskorszakból, Budapest, Magvető, 1964. 152–158.
 • VARGHA Kálmán: Gellért Oszkár. Egy író élete = Irodalomtörténeti Közlemények, 1964. 247–249;
 • ILLÉS Endre: Költő és szerkesztő = Uő: Gellérthegyi éjszakák, Budapest, Szépirodalmi, 1965. 29–34;
 • HILLER István: Századunk ismert magyar íróinak szereplése a Frankenburg körben = Soproni Szemle, 1966, 61–68;
 • RÓNAY György: Zuhanóban = Vigilia, 1966. 555–556;
 • BORBÉLY Sándor: Gellért Oszkár: Zuhanóban = Kortárs, 1967. 494–495;
 • BORBÉLY Sándor: Gellért Oszkár jubileuma = Kortárs, 1967. 1483–1487;
 • FODOR József: Gellért Oszkár köszöntése = Élet és Irodalom, 1967. 37. szám, 7;
 • FODOR József: Búcsú Gellért Oszkártól = Élet és Irodalom, 1967. 51. szám, 7;
 • KABDEBÓ Lóránt: Gellért Oszkár köszöntése = Napjaink, 1967. 10. szám, 9;
 • KABDEBÓ Lóránt: Vázlat Gellért Oszkárról = Alföld, 1967. 2. szám, 87–89;
 • PAKU Imre: Az érdemes költő = Látóhatár, 1967. 1102–1109;
 • BOHUMINCZKY Szefi: A Derék utcai villa = Vigilia, 1968, 101–105;
 • BORBÉLY Sándor: Száz az ezerből = Alföld, 1968. 7. szám, 73–75;
 • ERKI Edit: Látogatóban = Uő: Kortárs magyar írók vallomásai. Budapest, Gondolat, 1968. 5–13;
 • KABDEBÓ Lóránt = Gellért Oszkár emlékezete = Napjaink, 1968. 2. szám, 7.
 • KOVÁCS Sándor Iván = A felszabadulás utáni magyar költészet történetéhez = Tiszatáj, 1970. 337–346.
 • RÓNAI Mihály András: A csillaghullás vége = Uő: Magyar lant, Budapest, Szépirodalmi, 1984. 246–252;
 • BORBÉLY Sándor: Vázlat Gellért Oszkár portréjához = Uő: Tájékozódás, Budapest, Magvető, 1986. 60–83;
 • BORBÉLY Sándor: Gellért Oszkár és a Nyugat = Uő: A Nyugat tájain. Tanulmányok és műelemzések, Budapest, Pannonica, 2001. 85–100;
 • CSELÉNYI László: Száz az ezerből – Levél egy költőtárshoz = Uő: Sokágú síp. Barangolás az újabb magyar irodalomban, Dunaszerdahely, Lilium Aurum (Dunaszerdahely), 2001. 17–18;

Film:

 • SIPOS András (rend.): Gellért Oszkár vendégei voltunk.(Barangolások vendégkönyve, 7), szerk. SOLTÉSZNÉ MÜLLER Magda, Budapest, MTV, 1966, (Adásidő: 1966. okt. 2.);

A válogatott bibliográfiát szerkeszti: Rózsafalvi Zsuzsanna (OSZK – Kézirattár)

vissza