BEVEZETŐ
ALKOTÓK

GALÉRIÁK
... ... ... ... fotók
... ... ... ... címlapok
... ... ... ... kéziratok
... ... ... ... első kiadások
... ... ... ... egyéb
HANGANYAGOK
... ... ... ... szerzők hangjai
... ... ... ... mondott vers
... ... ... ... zenés vers

SZAKIRODALOM
... ... ... ... a Nyugatról
... ... ... ... monográfiák
... ... ... ... tanulmányok
... ... ... ... kronológia

NYUGAT 100 események
... ... ... ... PIM
... ... ... ... OSZK
... ... ... ... MTV
... ... ... ... egyéb
ÚJDONSÁGOK

CÍMLAP

   

MŰVEK

 • Casanova. Esszé, Budapest, Nyugat, 1913, 1918;
 • Emlékbeszéd Chorin Ferencről, Budapest, Újságüzem Kvk., 1925;
 • A gyáripar a magyar termelésben. Vitairat a gyáripar vámvédelméről és közterheiről, Budapest, Globus, 1931;
 • Hitler, Budapest, Nyugat, 1934;
 • Bethlen István, [S.l.], [S.n.], 1936;
 • Az ipari termelés világfilmje, Budapest, Egyetemi Ny., [1938];
 • Az elsodort ország, Naplójegyzetek 19441945-től, Budapest, Révai, 1946. Budapest, Magvető, 1986;
 • Följegyzések a Nyugat folyóiratról és környékéről, Niagara Falls, Ontario, 1960. Átdolgozva: Feljegyzések és levelek a Nyugatról, kiad., bev. és jegyz. Vezér Erzsébet, 1974, 1975;
 • Ami kimaradt az Odysseából, útinapló, München, Griff, 1963;
 • Önéletrajzom = Új Látóhatár 196468;
 • Önéletrajzom, szöveggondozás: BODRI Ferenc, Budapest, Argumentum, 1994;
 • Jézus is D. P. volt. Regény, Budapest, Argumentum, 2006;

  Fenyő Miksa-dokumentumok

  A válogatott bibliográfiát szerkeszti: Rózsafalvi Zsuzsanna (OSZK – Kézirattár)

 

 

 
ALKOTÓK - FENYŐ MIKSA
monográfiák - tanulmányok  

FENYŐ Miksa (Mélykút, 1877. december 8. Bécs, 1972. április 4.): Kritikus, szerkesztő.

1895-ben érettségizett a budapesti evangélikus főgimnáziumban. 1899-ben jogi diplomát szerzett a budapesti egyetemen, majd ügyvédi irodát nyitott Budapesten. 1904-től a Gyáriparosok Országos Szövetségének másodtitkára, 1917-től ügyvezető igazgatója. 1918. október 29-én a Hadik-kormányban egy napig kereskedelmi miniszter volt. 193135-ben országgyűlési képviselő. 1938-ban lemondott gyáriparosok szövetségében viselt állásáról. A német megszállás alatt Budapesten rejtőzködött, 1944. június 24. és 1945. január 17. közt naplót vezetett (Az elsodort ország, 1946, 1986, 2. kiadás). 1945-től a Gyáriparosok Országos Szövetségének tiszteletbeli elnöke és kereskedelmi igazgatója. 1948 végén külföldre távozott, Rómában, Párizsban, 1953-tól New Yorkban élt; 1970-ben Bécsbe költözött.

Kritikáival és esszéivel a Magyar Géniusz és a Figyelő hasábjain jelentkezett, munkássága a Nyugatban teljesedett ki. Az elsők közt ismerte fel a modern magyar irodalom s mindenekelőtt Ady korszakos jelentőségét, végig lelkes híve maradt. A Nyugat egyik alapítója és 19081917 között egyik szerkesztője, 19211929 között főmunkatársa, 19141925 közt társkiadója volt; pénzügyi kapcsolatai révén mindvégig sokat tett a lap anyagi támogatásáért.

OSZK MEK – Irodalmi Szerkesztőség (Vörös László szócikke alapján: Új Magyar Irodalmi Lexikon, CD-ROM, Akadémiai Kiadó, 2000)