BEVEZETŐ
ALKOTÓK

GALÉRIÁK
... ... ... ... fotók
... ... ... ... címlapok
... ... ... ... kéziratok
... ... ... ... első kiadások
... ... ... ... egyéb
HANGANYAGOK
... ... ... ... szerzők hangjai
... ... ... ... mondott vers
... ... ... ... zenés vers

SZAKIRODALOM
... ... ... ... a Nyugatról
... ... ... ... monográfiák
... ... ... ... tanulmányok
... ... ... ... kronológia

NYUGAT 100 események
... ... ... ... PIM
... ... ... ... OSZK
... ... ... ... MTV
... ... ... ... egyéb
ÚJDONSÁGOK

CÍMLAP

   

 

 

 

 
TANULMÁNYOK - FENYŐ MIKSA
életrajz és művek - monográfiák  
 • LACZKÓ Géza: Fenyő Miksa: Casanova = Nyugat, 1912. II. 469470. 18. szám;
 • FENYŐ Miksa a Nyugatban = Bécsi Magyar Újság, 1922. jan. 27. 3;
 • MÓRICZ Zsigmond: Szerkesztői asztal. Fenyő Miksa – Nyugat = Kelet Népe, 1941, okt. 15. 20;
 • IGNOTUS Pál: Fenyő Miksa = Látóhatár, 1957. 353–357;
 • LESZNAI Anna: Levél. (Fenyő Miksa köszöntése) = Látóhatár, 1957. 357–358;
 • VÁMOS Imre: Az ellenzéki munkatárs = Látóhatár, 1957. 359–361;
 • DÉNES Tibor: ... látni Rómában tanul meg az ember = Irodalmi Újság, 1964. május 1., 4;
 • E. FEHÉR Pál: A GYOSZ és a Nyugat. = Élet és Irodalom, 1964. szept. 19. 7;
 • GELLÉRT Oszkár: A GYOSZ és a Nyugat = Élet és Irodalom, 1964. szept. 26. 2;
 • HORVÁTH Béla: Fenyő Miksa üdvözlése = Látóhatár, 1964. 496–497;
 • ILLÉS Endre: Egy régi katedra = Uő.: Gellérthegyi éjszakák, Budapest, 1965. 416–421;
 • E. FEHÉR Pál: Fenyő Miksa kilencven éves = Élet és Irodalom, 1967. 49. 4;
 • KOREK Valéria: Fenyő Miksa kilencven éves = Új Látóhatár, 1967, 543–544;
 • BOHUMINSZKY Szefi: A Derék utcai villa = Vigilia, 1968, 101–105;
 • DÉVÉNYI Iván: Fenyő Miksa kilencven éves =Látóhatár, 1968, 159–162;
 • VÁMOS Imre: Fenyő Miksa a magyar államnak adta irodalomtörténeti értékű kéziratgyűjteményét. = Magyar Nemzet, 1970. júl. 19;
 • VEZÉR Erzsébet: Két láda irodalomtörténet = Élet és Irodalom, 1970. 32. 10;
 • SŐTÉR István: Egy olvasó naplója = Uő.: Gyűrűk, Budapest, Szépirodalmi, 1980;
 • VEZÉR Erzsébet: Fenyő Miksa = Orpheus, 1996. ősz/tél, 236–241;
 • VEZÉR Erzsébet: Fenyő Miksára emlékezünk = Élet és Irodalom, 1997. dec. 12;
 • VEZÉR Erzsébet: A Fenyő Miksa-gyűjteményről = Magyar Könyvszemle, 1971. 1. szám, 77–80;
 • MELCZER Tibor: Fenyő Miksa száz éve, Literatura, 1980. 1. szám, 128–131;
 • BODRI Ferenc: Fenyő Miksa a müncheni Új Európában. Az önéletírás ismert zárófejezetei = Kommentár, 1992. 6. 15–22;
 • SÁNTA Gábor: „Maradékok áruháza”, avagy mikor utazzunk Bulgáriába? = Holmi, 1995. 8. 1183–1186;
 • VILCSEK Béla: Életrajz kettős fénytörésben, Magyar Napló, 1995, 6. 41–42;
 • VEZÉR Erzsébet: Fenyő Miksa = Orpheus, 1996. ősz/tél, 236–241;
 • VEZÉR Erzsébet: Fenyő Miksára emlékezünk = Élet és Irodalom, 1997. dec. 12, 4;
 • SÁNDOR Zsuzsa: Fenyő Miksa unokája a szellemóriások árnyékáról = 168 Óra, 2000. máj. 25, 32–33;

A válogatott bibliográfiát szerkeszti: Rózsafalvi Zsuzsanna (OSZK – Kézirattár)