BEVEZETŐ
ALKOTÓK

GALÉRIÁK
... ... ... ... fotók
... ... ... ... címlapok
... ... ... ... kéziratok
... ... ... ... első kiadások
... ... ... ... egyéb
HANGANYAGOK
... ... ... ... szerzők hangjai
... ... ... ... mondott vers
... ... ... ... zenés vers

SZAKIRODALOM
... ... ... ... a Nyugatról
... ... ... ... monográfiák
... ... ... ... tanulmányok
... ... ... ... kronológia

NYUGAT 100 események
... ... ... ... PIM
... ... ... ... OSZK
... ... ... ... MTV
... ... ... ... egyéb
ÚJDONSÁGOK

CÍMLAP

   
MŰVEK

Első kiadások:

  • Füstkarikák. Veszprém, Egyházmegyei ny. 1895;
  • Mozgai Pali a gyermekhős. Budapest, Magyar Kereskedelmi Közlöny Hírlap- és Könyvkiadóváll. 1907;
  • Kacagó szélhámosok. Budapest, Aktuális, 1909. (Aktuális könyvtár 2.);
  • Tammúz. Elbeszélések. Budapest, Franklin, 1910;
  • Beszélgetések. Budapest, Politzer, 1910. (Modern könyvtár 19–20.);
  • Az Alerion-madár vére. Elbeszélések. Budapest, Franklin, 1912;

Posztumusz kötetek:

  • Néhusztán meséiből és egyéb elbeszélések. Budapest, Franklin, 1913;
  • Kaleidoszkop. Budapest, „Élet”, [1913];

További kiadások:

Gyűjteményes munkák:

  • Cholnoky Viktor összegyűjtött művei. [s. l.], Szukits, 2001.

A válogatott bibliográfiát szerkeszti: Herczeg Tünde (OSZK Tájékoztató Osztály)

 
 

 

 
ALKOTÓK - CHOLNOKY VIKTOR

CHOLNOKY Viktor [ejtsd: csolnoki] (Veszprém, 1868. december 23. – Budapest, 1912. június 5.): író, újságíró, fordító.

Cholnoky Jenő és Cholnoky László bátyja. Apja Veszprém főügyésze, Dumas és Verne fordítója volt. Cholnoky Viktor győri, majd pesti jogi tanulmányait félbehagyta. 1894-ben Veszprémben lapszerkesztéssel próbálkozott. 1898-tól Budapesten újságíró; a Pesti Napló korrektora, éjjeli szerkesztője, majd A Hét munkatársa volt.

Első kötete (Füstkarikák, Veszprém, 1899), mely Mark Twain-fordításait és novelláit tartalmazta, visszhang nélkül maradt. Novellái a világ távoli részeire vezetnek, hatalmas művelődéstörténeti ismeretanyagot mozgatnak meg. Bennük Cholnoky Viktor magas szintű és széles körű műveltsége, tudása a képzelet játékainak rendelődik alá. Egzotikus tájai, mesebeli alakjai a mindennapokból, a szorongató valóságból való elvágyódást fejezik ki. Visszatérő motívumai a betegség- és a zsenikultusz, és visszatérő hőse Trivulzio, a kötöttségeitől szabadulni vágyó dalmát kalandor; személye köré novellaciklus rendeződik. Trivulzio elbeszéléseiben a hangulatok költészete és a szatíra álarca együtt van jelen, s majd mindegyik a szépség, a szabadság, a kaland fölötti különös nekrológ. Egyszerre romantikus és dermesztően józan, groteszk, abszurd történetek ezek, realitás és álom harca és egyensúlya jellemzi őket. Szerkezetük a „kibillenő realizmus”. Kísérteties novellái azzal érnek el nagy hatást, hogy mindig szolgálnak természetes magyarázattal is. E kötet néhány történetében uralkodó elem az intellektuális tréfa (A vörös Péter, A Szimplom) a fekete humor (Eördögh Róbert halála). Cholnoky Viktort nagyra értékelte már a Nyugat első, majd harmadik nemzedéke is.

OSZK MEK - Irodalmi Szerkesztőség (Kiczenkó Mária szócikke alapján: Új Magyar Irodalmi Lexikon, CD-ROM, Akadémiai Kiadó, 2000)