BEVEZETŐ
ALKOTÓK

GALÉRIÁK
... ... ... ... fotók
... ... ... ... címlapok
... ... ... ... kéziratok
... ... ... ... első kiadások
... ... ... ... egyéb
HANGANYAGOK
... ... ... ... szerzők hangjai
... ... ... ... mondott vers
... ... ... ... zenés vers

SZAKIRODALOM
... ... ... ... a Nyugatról
... ... ... ... monográfiák
... ... ... ... tanulmányok
... ... ... ... kronológia

NYUGAT 100 események
... ... ... ... PIM
... ... ... ... OSZK
... ... ... ... MTV
... ... ... ... egyéb
ÚJDONSÁGOK

CÍMLAP

 
 

 

 
TANULMÁNYOK -
CHOLNOKY VIKTOR
 • KÉRI Pál: Egy magyar író a XX. századból. Cholnoky Viktor. = Nyugat, 1909. szept. 16. 281284;
 • KÁRPÁTI Aurél: Cholnoky Viktor. = Kritika, 1910. jún. 25. 10. szám, 74–76;
 • KRÚDY Gyula: Cholnoky Viktorról. = Nyugat, 1911. dec. 16. 24. szám, 10711075;
 • KARDOS Albert: Cholnoky Viktor. = Debreczeni Szemle, 1912. jan. 1. 1. szám, 5–6;
 • (yK.): Cholnoky Viktor. = Élet, 1912. jún. 16. 24. szám, 753;
 • LONDESZ Elek: Cholnoky Viktor. = Nyugat, 1912. jún. 16. 12. szám, 10541057;
 • KÉRI Pál: Cholnoky Viktor. = Nyugat, 1912. jún. 16. 12. szám, 10581061;
 • SCHÖPFLIN Aladár: Cholnoky Viktor. = Vasárnapi Újság, 1912. jún. 16. 24. szám, 488;
 • LAKATOS László: Cholnoky Viktor. = Pesti Napló, 1912. júl. 5. 157. szám, 1–2;
 • RINGER Lili: Cholnoky Viktor emléke. = Világ, 1916. jún. 6. 157. szám, 7–8;
 • LAKATOS László: A posthumus Cholnoky. = A Hét, 1917. márc. 18. 11. szám, 174–175;
 • CHOLNOKY László: Cholnoky Viktor. = Nyugat, 1917. ápr. 1. 7. szám, 660–678 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8);
 • CHOLNOKY László: Cholnoky Viktor. = A Hét, 1920. 586–587;
 • CHOLNOKY László: Cholnoky Viktor emlékezete. = Nyugat, 1922. jún. 1. 11. szám, 764-765;
 • KÁRPÁTI Aurél: Cholnoky Viktor. = Pesti Napló, 1922. jún. 4. 126. szám, 16;
 • CHOLNOKY László: Cholnoky Viktor. = Világ, 1922. dec. 29. 295. szám, 2–3;
 • SCHÖPFLIN Aladár: Viktor Cholnoky (1868–1912) = Nouvelle Revue de Hongrie, 1933. 389–391 (francia nyelven);
 • ZSOLDOS Jenő: Cholnoky Viktor és a sémi kultúra. Budapest, Libanon, 1936. (Libanon füzetek 8.);
 • SZALAY Gábor: Akiket elfeledtek. Cholnoky Viktor. =Népszava, 1941. jún. 25. 141. szám, 7;
 • GALSAI Pongrác: Cholnoky Viktor. = Dunántúl, 1956. 19–20. szám, 117–124;
 • KRÚDY Gyula: Cholnoky Viktor. = Uő: Írói arcképek 2. kötet. Budapest, Magvető, 1957. 17–30;
  GALSAI Pongrác: Cholnoky Viktor (1868–1912) = Uő: Társtalanok. Írói arcképek. Pécs, Dunántúli Magvető, 1957. 13–31;
 • KOSZTOLÁNYI Dezső: Cholnoky Viktor. = Uő: Írók, festők, tudósok 1. kötet, Budapest, Szépirodalmi, 1958. 180–190;
 • KÁRPÁTI Aurél: Délibábok hősei. = Uő: Tegnaptól máig. Válogatott irodalmi tanulmányok. Budapest, Szépirodalmi, 1961. 164–171;
 • BORI Imre: Cholnoky Viktor. = Uő: Tanulmányok. Az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Karának Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszéke. Újvidék, 1969. 39–63;
 • TÓTH Árpád: Cholnokyak – egymás ellen. = Tóth Árpád összes művei. Prózai művek. 4. kötet, Budapest, Akadémiai, 1969. 172–173;
 • LOVASS Gyula: Cholnoky Viktor = Uő: Kilenc hős visszatér. Budapest, Magvető, 1973. 386–397;
 • KRÚDY Gyula: Magyar Szentlélek = Uő: A szobrok megmozdulnak. Írások az irodalomról. Budapest, Gondolat, 1974. 173–175;
 • BORI Imre: Cholnoky Viktor = Uő: Fridolin és testvérei. (Tanulmányok.) Újvidék, Forum, 1976. 5–32;
 • KOSZTOLÁNYI Dezső: Cholnoky Viktor = A Hét, 1909. december 25.; A Hét, 1912. június 9.; A Hét, 1913. február 23. = Uő: Egy ég alatt. Budapest, Szépirodalmi, 1976. 87-95;
 • ILLÉS Endre: A kísértetlátó. Cholnoky Viktor. = Uő: Ostya nélkül. Budapest, Magvető, 1978. 309–311;
 • BATA Imre: Könyvszemle (Trivulzio szeme-Kísértet.) = Népszabadság, 1980. okt. 21. 247. szám, 7;
 • HUDI József: Megtért Odüsszeuszám, Cholnoky Viktor könyveiről. = Napló, 1980. nov. 1. 257. szám, 7;
 • BERKES Erzsébet: Madártávlatból. = Élet és Irodalom, 1980. nov. 22. 47. szám, 11;
 • REISINGER János: Cholnoky Viktor két kötetéről. = Irodalomtörténeti Közlemények, 1981. 4. szám, 489–492;
 • BATA Imre: Világkép a századelőn. Cholnoky Viktor publicisztikája. = Literatura, 1981. 1–2. szám, 90–100;
 • KISPÉTER András: A két Cholnoky. = Irodalomtörténet, 1981. 1. szám, 288–295;
 • KENYERES Zoltán: Igazi dekadens. [Kísértet-Trivulzio szeme.] = Könyvvilág, 1981. 3. szám, 12;
 • ANTAL Gábor: „Az a Budapest...” Cholnoky Viktor-írások margójára = Magyar Nemzet, 1981. november 17. 269. szám 4;
 • RÓNAY László: Modern író a század elején. Cholnoky Viktorról. = Új Írás, 1981. 8. szám, 59–69;
 • MEZEI József: Reneszánsz-nosztalgia. Cholnoky Viktor a Magyar Hírmondóban = Irodalomtörténet, 1982. 3. szám 523–539;
 • KENYERES Zoltán: Hanyatlásvégi mesék. Cholnoky Viktor. = Uő: A lélek fényűzése, Budapest, Szépirodalmi, 1983. 100–105;
 • T. TEDESCHI Mária: Hagyomány és újítás ötvöződése Cholnoky Viktor művészetében. A Taddeusz lovag vacsorája c. novella elemzése. = Irodalomtörténet, 1984. 1. szám 78–98;
 • ANTAL Gábor: Trivulzio a Francstattban – Tauraskas a Lipótvárosban - Egy riporter Zuglóban = Valóság, 1984. 12. szám, 108–110;
 • VARGHA Kálmán: Egy modern kísértetlátó. Cholnoky Viktor. = Irodalomtörténeti Közlemények, 1984. 2. szám, 163–171;
 • BODNÁR György: A „mese” halála vagy lélekvándorlása II. részám, A racionális epikai hitel megingása (Cholnoky Viktor, 1868–1912) = Új Írás, 1985. 5. szám, 100–103;
 • HUDI József: A Cholnoky-család Veszprémben = Horizont, 1987. 1. szám, 39–42;
 • D'ALESSANDRO, Marinella: Pannonizmo e affinita mediterranee nelle novelle di Viktor Cholnoky = Rivista di Studi Ungheresi, 1988. 3. szám, 19–34;
 • FEKETE J. József: A betegségtől az esztétikus halálig. A betegség mint az alkotásra ösztönzés principiuma Cholnoky Viktor publicisztikájában = Magyar Szó, 1988. dec. 24. Kilátó 3. szám, 15;
 • JUHÁSZ Erzsébet: Cholnoky Viktor kísértetei. A neves századvégi magyar író születésének centenáriumán = Magyar Szó, 1988. dec. 24. Kilátó 3. szám, 15;
 • D’ALESSANDRO, Marinella: Regionalismo e mito nell’opera di Viktor Cholnoky = Venezia, Italia e Ungheria tra decadentismo e avanguardia, Budapest, Akadémiai, 1990, 229–242;
 • MÓZES Endre: Az abszurd magánmitológiája = Irodalmi Szemle, 1991. jan. 1. szám, 70–85;
 • Cholnoky Viktor 1868–1912. = Vár Ucca Tizenhét, 1993. 1. szám, 5-166, [I]–LIII;
 • SZAJBÉLY Mihály: Ch[olnok]y [Viktor], az újság[ot]író [író] = Iskolakultúra, 1993. 18. szám, 19–28;
 • KÖNCZÖL Csaba: A „szalonképtelen” Cholnoky = Népszabadság, 1993. augusztus 5. 181. szám, 9;
 • BORI Imre: A két Cholnoky = Uő: Prózatörténeti tanulmányok, Újvidék–Budapest, Forum-Akadémiai, 1993. 53–91;
 • SÁNTA Gábor: Cholnoky Viktor és a magyar Shakespeare-kultusz = Irodalomtörténeti Közlemények, 1994. 4. szám, 521–537;
 • MELAJ Erzsébet: Cholnoky Viktor kísértetei. = A Hét, 1994. aug. 19. 34. szám, 15;
 • SNEÉ Péter: Cholnoky kérdése. = Magyar Szemle, 1994. 12. szám, 1282–1288;
 • SÁNTA Gábor: Egy szobautazó viszontagságai. (Cholnoky Viktor Amanchich-novellái.) = Tiszavirág, 1996. 6. szám, mell. 8–20;
 • BARTA András: Modern és posztmodern horizontok Cholnoky Viktor novellisztikájában? = Szépliteratúrai Ajándék, 1998/4. – 1999/1. 60–71;
 • GÉCZI János: A kék szemű Cholnokyak = Napi Magyarország, 1999. febr. 27. 16;
 • PÁLYI András: Ex libris. Cholnoky Viktor: Wurmdrucker Tóbiás és egyéb kísértések. = Élet és Irodalom, 2000. márc. 3. 9. szám, 17;
 • RÁCZ Vince: A lélek dróttalan távírója. = Vasárnap, 2000. okt. 4. 40. szám, 13;
 • BABIĆ, Sava: Jegyzet a Balatonról és a három kékszemű testvérről = Vár Ucca Műhely, 2003. 2. szám, 76–78;
 • BIHARI Péter: Gótikus sajátosságok Cholnoky Viktor prózájában = Új Galaxis. Tudományos-fantasztikus antológia. Budapest, 2005. 7. 72–76.
 • VIRÁGH András: „Túl” a fantasztikumon (Megjegyzések Cholnoky Viktor novellisztikájához) = Határátlépések. A doktoriskolák III. nemzetközi konferenciája, Kolozsvár, 2010. augusztus 26–27. Szerk.: Dobos István, Bene Sándor. Budapest, Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, 2011.

Egyes művekről:

Tammúz (1910)

 • [KOSZTOLÁNYI Dezső] Lehotai: Cholnoky Viktor könyve = A Hét, 1909. II. 874–875;
 • SCHÖPFLIN Aladár: Cholnoky Viktor első könyve = Nyugat, 1909. dec. 16. 24. szám, 648–654;
 • Tammúz = Vasárnapi Újság, 1909. dec. 26. 52. szám, 1096;
 • SZILÁGYI Géza: Tammúz. Cholnoky Viktor elbeszélései = Az Újság, 1910. jan. 16. 13. szám,48;
 • F. P.: Két novellás könyv = Új Idők, 1910. jan. 23. 4. szám, 122;
 • SCHEFF-DABIS László: Cholnoky Viktor: Tammúz = Kelet Népe, 1910. 3–4. szám, 177–180;
 • GYULAI István: Cholnoky Viktor: Tammúz = Renaissance, 1910. jún. 10. 3. szám, 298–299;
 • HORVÁTH János: Négy kötet novella = Budapesti Szemle, 1911. 145. kötet 132–149;
 • KENYERES Imre: Novellák között. = Diárium, 1944. 7. szám, 106–107;
 • szám, s.: Tammuz. = Népszava, 1944. febr. 18. 39. szám, 4;
 • KOVÁCS Endre: Modern író az első világháború előtt. Cholnoky Viktor: Tammuz = Magyar Út, 1944. jún. 8. 23. szám, 6.

Beszélgetések (1910)

 • (szl.): Beszélgetések. (Cholnoky Viktor krónikái.) = A Hét, 1911. I. 46;
 • ZSADÁNYI Henrik: Beszélgetések = Nyugat, 1911. júl. 16. 14. szám, 157–160.

Az alerion-madár vére (1912)

 • KÁRPÁTI Aurél: Az alerion-madár vére. Cholnoky Viktor új könyvéről = A Hét, 1911. II. 778–779;
 • Az Alerion-madár vére = Vasárnapi Újság, 1911. nov. 26. 48. szám, 975–976;
 • SZINI Gyula: Az Alerion madár vére. Cholnoky Viktor könyvéről = Nyugat, 1911. dec. 16. 24. szám, 1107–1108;
 • (is.): Cholnoky Viktor = Egyenlőség, 1911. dec. 17. 51. szám, (mell.) 8;
 • SALGÓ Ernő: Cholnoky Viktor = Pesti Napló, 1911. dec. 17. 299. szám, 34–35;
 • [HALMI Bódog] H. B.: Alarion madár vére. Cholnoky Viktor novellái = Kultúra, 1912. febr. 10. 3. szám, 167–168;
 • T. TEDESCHI Mária: Ősi képzetek és a természettudományos gondolkodás összekapcsolása a századelő művészetében. (Kísérlet Cholnoky Viktor: Az alerion-madár vére című elbeszélésének értelmezésére.) = Irodalomtörténet, 1987/88. 3. szám, 469–481;
 • N. TÓTH Anikó: Az alerion-madár vére. (Közelítés Cholnoky Viktor novellájához.) = Kalligram, 1994. ápr. 4. szám, 100–103.

Kaleidoszkop (1913)

 • RADVÁNYI K.: Cholnoky Viktor: Kaleidoszkop = Élet, 1913. dec. 28. 52. szám, 1694;
 • B. K.: Cholnoky Viktor: Kaleidoszkop = Magyar Kultúra, 1914. I. 228–229;
 • THOMKA Beáta: Műfaji deja vu = Iskolakultúra, 1993. 18. szám, 29–31.

Néhusztán meséiből (1913)

 • Néhusztán meséiből. = Vasárnapi Újság, 1912. dec. 29. 52. szám, 1056;
 • K. D.: Cholnoky Viktor utolsó könyve. (Néhusztán meséiből.) = A Hét, 1913. febr. 23. 8/1198. szám, 126–127;
 • HALASI Andor: Cholnoky Viktor: Néhusztán meséiből = Halasi Andor: A jövő felé. Budapest, Szépirodalmi, 1964. 56–57.

Trivulzio szeme, A kísértet (1980)

 • RÓNAY László: Cholnoky Viktor: Trivulzio szeme, A kísértet = Hungarológiai Értesítő, 1982. 1–4. szám, 40–41;
 • MÁNYI Nagy Péter: Tartini ördöge – automobilon. A legújabb Cholnoky kiadás ürügyén = Életünk, 1982. 7. szám, 653–657.

A válogatott bibliográfiát szerkeszti: Herczeg Tünde (OSZK Tájékoztató Osztály)

vissza