BEVEZETŐ
ALKOTÓK

GALÉRIÁK
... ... ... ... fotók
... ... ... ... címlapok
... ... ... ... kéziratok
... ... ... ... első kiadások
... ... ... ... egyéb
HANGANYAGOK
... ... ... ... szerzők hangjai
... ... ... ... mondott vers
... ... ... ... zenés vers

SZAKIRODALOM
... ... ... ... a Nyugatról
... ... ... ... monográfiák
... ... ... ... tanulmányok
... ... ... ... kronológia

NYUGAT 100 események
... ... ... ... PIM
... ... ... ... OSZK
... ... ... ... MTV
... ... ... ... egyéb
ÚJDONSÁGOK

CÍMLAP

   
 

 

 

 

 
TANULMÁNYOK - TAMKÓ SIRATÓ KÁROLY
 • WALTER Gyula: Sirató Károly, Kiáltás, Erdélyi Szemle, 1943;
 • Parancs János: Az avantgárd nyomában, Tamkó Sirató Károly: A hegedű vőlegénye, Nagyvilág, 1972. 1. szám;
 • BORI Imre: A szürrealizmus ideje, Újvidék, 1970;
 • ILLYÉS Gyula: Papírember = Uő: Iránytűvel, Budapest, 1975;
 • POMOGÁTS Béla: Fejezetek a magyar avantgárd történetéből, Új Írás, 1976. 1. szám;
 • Korforduló. Pályám emlékezete, Új Írás, 1977. 2. szám;
 • SZOMBATHY Bálint: Kérdések Tamkó Sirató Károlyhoz, Híd, 1977. 3. szám;
 • SZENTMIHÁLYI SZABÓ Péter: Búcsú Tamkó Sirató Károlytól, Élet és Irodalom, 1980. 2. szám;
 • SÍK Csaba: Búcsú Tamkó Sirató Károlytól, Kritika, 1980. 2. szám;
 • BORI Imre: Tamkó Sirató Károlyról, 7 Nap, 1980. 2. szám;
 • ACZÉL Géza: Tamkó Sirató Károly, kismonográfia, Budapest, 1981;
 • PETŐCZ András: Tamkó Sirató Károly, Tiszatáj, 1988. 4. szám.
 • KOMÁROMY Sándor: Száz éve született Tamkó Sirató Károly = Hagyomány és korszerűség szerk. KOVÁTS Dániel, Sárospatak, MECTFK, 2005;
 • JENEI Teréz: Az avantgárd stílusalakító szerepe Tamkó Sirató Károly gyermeklírájában = Változatok a gyermeklírára szerk. BÁLINT Péter, BÓDIS Zoltán, Debrecen, Didakt, 2006;

A válogatott bibliográfiát szerkeszti Sudár Annamária (OSZK – Elektronikus Dokumentum Központ)