BEVEZETŐ
ALKOTÓK

GALÉRIÁK
... ... ... ... fotók
... ... ... ... címlapok
... ... ... ... kéziratok
... ... ... ... első kiadások
... ... ... ... egyéb
HANGANYAGOK
... ... ... ... szerzők hangjai
... ... ... ... mondott vers
... ... ... ... zenés vers

SZAKIRODALOM
... ... ... ... a Nyugatról
... ... ... ... monográfiák
... ... ... ... tanulmányok
... ... ... ... kronológia

NYUGAT 100 események
... ... ... ... PIM
... ... ... ... OSZK
... ... ... ... MTV
... ... ... ... egyéb
ÚJDONSÁGOK

CÍMLAP

 

 

 

 
TANULMÁNYOK - NAGY ENDRE

Tanulmányok

 • GYULAI István: Nagy Endre és a kabaré = Kelet Népe, 1910. 1–2. 78–79;
 • [KÓBOR Tamás] K. T.: Nagy Endre = A Hét, 1910. I. 305;
 • ADY Endre: Nagy Endre fóruma = Nyugat, 1912. 15. szám;
 • KACZÉR Illés: Nagy Endre konferál = Figaro, 1918. dec. 4. 12–14;
 • BALASSA József: Nagy Endre = Színházi Élet, 1925. 47. 10–11;
 • KÁLLAY Miklós: Nagy Endre a beszélő író = Literatúra, 1926. 2. 13–14;
 • LÁNYI Viktor: Nagy Endre 1. = Nyugat, 1926. 24. szám;
 • LÁNYI Viktor: Nagy Endre 2. = Nyugat, 1926. 24. szám;
 • LÁNYI Viktor: Nagy Endre 3. = Nyugat, 1926. 24. szám;
 • LÁNYI Viktor: Nagy Endre 4. = Nyugat, 1926. 24. szám;
 • LÁNYI Viktor: Nagy Endre 5. = Nyugat, 1926. 24. szám;
 • SZILÁGYI Ödön: Nagy Endre = Délibáb, 1928. 29;
 • KOSZTOLÁNYI Dezső: Nagy Endre = Nyugat, 1931. május 1. (1. részlet; 2. részlet; 3. részlet; 4. részlet; 5. részlet; 6. részlet; 7. részlet; 8. részlet; 9. részlet; 10. részlet) = Uő: Egy ég alatt, szerk., szöveggondozás: RÉZ Pál, Budapest, Szépirodalmi, 1976;
 • MÓRICZ Zsigmond: Nagy Endre = Nyugat, 1931. 9. szám;
 • DÉNES Szilárd: A pesti ucca nyelve az irodalomban = Magyar Nyelvőr, 1937. 3–5;
 • BÉKEFFY László: Búcsú a mestertől = Újság, 1938. máj. 6. 3;
 • FÜSI József: Nagy Endre = Szép Szó, 1938. VI. 488;
 • KARINTHY Frigyes: Egyoldalú magánbeszélgetés Nagy Endrével = Pesti Napló, 1938. 104. szám;
 • LIGETI Ernő: Nagy Endre = Pásztortűz, 1938. 304–305;
 • MARÉK Antal: Nagy Endre = Napkelet, 1938. 421;
 • SCHÖPFLIN Aladár: Búcsú Nagy Endrétől = Nyugat, 1938. 6. szám;
 • STELLA Adorján: Emlékezés Nagy Endrére = Magyarország, 1938. máj. 8. 103. 9;
 • SZÁSZ Zoltán: Emléksorok Nagy Endréről = Újság, 1938. máj. 15. 10;
 • VÁMBÉRY Rusztem: Nagy Endre = Századunk, 1938. 158;
 • NEUFELD László: Emlékezés Nagy Endrére = Újság, 1941. 227;
 • RELLE Pál: Nagy Endre = Világ, 1948. 915;
 • GELLÉRT Oszkár. Nagy Endre = Uő: Kortársaim. Budapest, Művelt Nép, 1954. 328;
 • SZŰCS István: Jegyzetek Nagy Endre kabaréjából = Színház és Filmművészet, 1954. 5. 250–253;
 • GYÖRGY Ferenc: Fellépés után (Emlékezés Nagy Endrére.) = Élet és Irodalom, 1957. nov. 29. 22. 6;
 • LENGYEL István: Emlékezés Nagy Endrére, a magyar politikai kabaré utolérhetetlen mesterére = Népszabadság, 1957. febr. 5. 30;
 • SZ. M. I.: Nagy Endre leánya – apjáról = Film Színház Muzsika, 1957. 15. 28–29;
 • KELLÉR Andor: Nagy Endre = Kortárs, 1958. 9. 345–349;
 • BÓKA László: Nagy Endre = Uő: Arcképvázlatok és tanulmányok. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1962. 129–130;
 • BOGÁTI Péter: "Scripta volant, verba manent.". Emlékezés Nagy Endrére = Élet és Irodalom, 1963. május 4. 18. 4;
 • NEUFELD László: Felfedezem Nagy Endrét. Megemlékezés halálának 25. évfordulója alkalmából. Budapest, 1963;
 • KELLÉR Andor: Nagy Endre = Uő: Színészarcok a közelmúltból. Összeáll., az utószót és a jegyzeteket írta: ILLÉS Jenő, Budapest, Gondolat, 1968. 133–142;
 • KELLÉR Andor: Az öregedő Nagy Endre = Uő: Az élet édes tarkasága, Budapest, Magvető, 1973. 195–204;
 • TATÁR Imre: A függönyös ember. Nagy Endre, Békeffi, Kellér = Amerikai Magyar Szó, New York, 1997. 51. vol. 3. no. p. 5;
 • VASVÁRI Zoltán: Nagy Endre köszöntése = Somogy, 2002. 2. 135–142;
 • SINDELYES Dóra: Elmenni a nagyendrébe = Heti Világgazdaság, 2007. 20. 58–60;

  A válogatott bibliográfiát szerkeszti: Burda Zita (OSZK – Színháztörténeti Tár)