BEVEZETŐ
ALKOTÓK

GALÉRIÁK
... ... ... ... fotók
... ... ... ... címlapok
... ... ... ... kéziratok
... ... ... ... első kiadások
... ... ... ... egyéb
HANGANYAGOK
... ... ... ... szerzők hangjai
... ... ... ... mondott vers
... ... ... ... zenés vers

SZAKIRODALOM
... ... ... ... a Nyugatról
... ... ... ... monográfiák
... ... ... ... tanulmányok
... ... ... ... kronológia

NYUGAT 100 események
... ... ... ... PIM
... ... ... ... OSZK
... ... ... ... MTV
... ... ... ... egyéb
ÚJDONSÁGOK

CÍMLAP

 
   

 

 

 

 
TANULMÁNYOK -
NADÁNYI ZOLTÁN
életrajz és művek - monográfiák  

Cikkek:

 • KARÁCSONY Sándor: Nadányi Zoltán = Protestáns Szemle, 1928. 2. szám, 97–101;
 • Karácsony Sándor: A könyvek lelke. Budapest, Exodus, 1941, 257–261;
 • SZILASSY Lajos: Négyszemközt Nadányi Zoltánnal = Literatura, 1936. júl. 15. 14. szám, 201–202;
 • SZABÓ István: Egy költő = Magyar Nemzet, 1942. jan. 8. 5. szám, 9;
 • BELLA Andor: Nadányi Zoltán a költő őszinteségéről = Film Szinház Irodalom, 1943. 7. szám, [27];
 • R. M. A. [RÓNAI Mihály András]: Nadányi Zoltán = Magyar Nemzet, 1955. febr. 4. 29. szám, 5;
 • FÜST Milán: A titokzatos ember. Emlékezés Nadányi Zoltánra = Irodalmi Újság, 1955. márc. 5. 10. szám, 4. = Uő.: Emlékezések és tanulmányok, Budapest, Magvető, 1967, 185–188;
 • ILLÉS Endre: Nadányi Zoltán = Új Hang, 1955. márc. 3. szám, 81–84. = Uő.: Krétarajzok, Budapest, Magvető, 1970, 329–336;
 • KISS Tamás: Nadányi Zoltán = Alföld, 1955. jan.–ápr. 1–2. szám, 90–92;
 • VAJDA Endre: Nadányi Zoltán = Csillag, 1955. márc. 3. szám, 681–682;
 • BÓKA László: Nadányi Zoltán igaza = Uő.: Arcképvázlatok és tanulmányok, Budapest, Akadémiai, 1962, 127–128. = Uő.: Válogatott tanulmányok, Budapest, Magvető, 1966, 997–998;
 • BAKÓ Endre: Pályakép-vázlat Nadányi Zoltánról= Alföld, 1972. aug. 8. szám, 38–46;
 • KISS Tamás: Ceruzarajz Nadányi Zoltánról = Élet és Irodalom, 1972. okt. 7. 41. szám, 10;
 • RÓNAI Mihály András: Nadányi Zoltán. Bihari remete = Uő.: Magyar lant, Budapest, Szépirodalmi, 1984, 375–377;
 • SZÉKELYHIDI Ágoston: Szerelemből épült világ. Nadányi Zoltán titkait fürkészve – évfordulóján = Hajdú-Bihari Napló, 1977. jún. 5. 131. szám, 11;
 • BAKÓ Endre: A bihari trubadúr – gitár nélkül. Pályaképvázlat Nadányi Zoltánról = Békés Megyei Népújság, 1978. jún. 25. 148. szám, 8;
 • SZABÓ Magda: Nadányi Zoltán: A testőr = Kortárs, 1979. febr. 2. szám, 245–249. = Uő.: Kívül a körön, Budapest, Szépirodalmi, 1980, 190–198;
 • TANDORI Dezső: Nadányiról = Tandori Dezső: A zsalu sarokvasa, Budapest, Magvető, 1979, 66–78;
 • NADÁNYI Zoltán: Körmenet. A versről Lator Lászlóval Domokos Mátyás beszélget = Jelenkor, 1980. dec. 12. szám, 1085–1092;
 • BAKÓ Endre: Könnyed filológia = Élet és Irodalom, 1981. okt. 10. 41. szám, 2;
 • BAKÓ Endre: Egy másik bihari remete. Nadányi Zoltán irodalomszemlélete = Napjaink, 1982. okt. 10. szám, 26–27;
 • BAKÓ Endre: Nadányi Zoltán szatírái = Alföld, 1982. okt. 10. szám, 64–71;
 • Kilencven éve született Nadányi Zoltán = Hajdú-Bihari Napló, 1982. okt. 9. 237. szám, 7;
 • KALÁSZ Márton: Nadányira emlékezve = Élet és Irodalom, 1982. okt. 15. 42. szám, 6;
 • ILLÉS Endre: A bihari trubadúr. Nadányi Zoltán = Uő.: Mestereim, barátaim, szerelmeim. 2. kötet, Budapest, Magvető, 1983, 283–289;
 • DÉNES György: Nadányi Zoltán, a trubadúr-költő = Hét, 1984. febr. 24. 9. szám, 14–15;
 • CSŰRÖS Miklós: Nadányi Zoltán születésének 100. évfordulójára = Polisz, 1992/93. tél, 7. szám, 77–78;
 • BAKÓ Endre: Kosztolányi Dezső és Nadányi Zoltán barátsága = Uő. (szerk.): Kosztolányi a „faluvárosban”, Berettyóújfalu, B. Tónus Bt., Bihari füzetek 7., 2000, 6–11;
 • Legenda Nadányi Zoltánról. Összegyűjtötte ALBERT Zsuzsa = Forrás, 2005. jan. 1. szám, 64–76;

Egyes művekről:

Ilonka (1910)

 • [SCHÖPFLIN Aladár]: Ilonka = Vasárnapi Újság, 1910. júl. 3. 27. szám, 576;

Új versei (1914)

 • SALAMON László: Nadányi Zoltán újabb versei = Nagyvárad, 1914. ápr. 11. 83. szám, 3–4;

Kerek erdő (1917)

 • -: Kerekerdő = Vasárnapi Újság, 1917. máj. 13. 19. szám, 312;
 • TÓTH Árpád: Nadányi Zoltán: Kerekerdő = Nyugat, 1917. máj. 1. 9. szám, 851. = Tóth Árpád összes művei. 4. kötet. Prózai művek, Budapest, Akadémiai, 1969, 57–59;
 • WALTER Gyula: Nadányi Zoltán: Kerekerdő = Erdélyi Szemle, 1917. okt. 21–28. 34–35. szám, 327–328;

Furcsa vendég (1921)

 • EMŐD Tamás: Furcsa vendég = Szinházi Élet, 1921. 27. szám, 26;
 • Hajdú Henrik: Nadányi Zoltán: Furcsa vendég = Nyugat, 1921. aug. 16. 16. szám, 1282–1283;
 • KOSZTOLÁNYI Dezső: Nadányi Zoltán: Furcsa vendég = Nyugat, 1921. aug. 16. 16. szám, 1281–1282. = Uő.: Írók, festők, tudósok. 2. kötet, Budapest, Szépirodalmi, 1958, 164–166. = Uő.: Egy ég alatt, Budapest, Szépirodalmi, 1977, 521–524;
 • MIKLÓS Jenő: Nadányi Zoltán: Furcsa vendég = Magyarság, 1921. júl. 3. 144. szám, 8;
 • Furcsa vendég = Vasárnapi Újság, 1921. okt. 16. 19. szám, 228;
 • Olt: Nadányi Zoltán: Furcsa vendég. Versek = Élet, 1921. okt. 23. 2. szám, 47;
 • s. a. [SCHÖPFLIN Aladár]: Furcsa vendég = Szózat, 1921. okt. 16. 231. szám, 10;
 • TABÉRY Géza: Nadányi Zoltán: „Furcsa vendég” = Napkelet, 1921. 15. szám, 882–883;

Szép nő az ablakban (1925)

 • MIKLÓS Jenő: Nadányi Zoltán új verseskönyve = Magyarság, 1925. nov. 1. 247. szám, 33;
 • K. A. [KÁRPÁTI Aurél]: Szép nő az ablakban. Nadányi Zoltán új versei = Pesti Napló, 1925. nov. 6. 251. szám, 10;
 • SZEGEDI István: Nadányi Zoltán: Szép nő az ablakban = Protestáns Szemle, 1925. nov. 9. szám, 657–659;
 • KÁLLAY Miklós: Szép nő az ablakban. Nadányi Zoltán új verskötete = Nemzeti Újság, 1925. nov. 29. 271. szám, 19–20;
 • VAJTHÓ László: Nadányi Zoltán: Szép nő az ablakban = Napkelet, 1926. máj. 5. szám, 465–466;
 • BÓNYI Adorján: Szép nő az ablakban. Nadányi Zoltán verskötete = Új Idők, 1926. máj. 9. 19. szám, 528–529;

Az ajtó (Magyar Színház 1930. dec. 7.)

 • (Gallay) [GYALLAY G. Sándor]: Az ajtó. Nadányi Zoltán háromfelvonásos vígjátéka a Magyar Színházban = Magyar Otthon, 1930. dec. 20. 24. szám, 406;
 • H. S. [HAJÓ Sándor]: Az ajtó. A ma esti bemutató = Magyarország, 1930. dec. 7. 279. szám, 8;
 • KÁRPÁTI Aurél: Az ajtó. A Magyar Színház szombati bemutatója = Pesti Napló, 1930. dec. 7. 279. szám, 20;
 • (-ri) [NYIGRI Imre]: „Az ajtó”. Nadányi Zoltán vígjátékának bemutatóelőadása a Magyar Színházban = Népszava, 1930. dec. 7. 279. szám, 18;
 • SCHÖPFLIN Aladár: Az ajtó. Nadányi Zoltán vígjátéka a Magyar Színházban = Nyugat, 1930. dec. 16. 24. szám, 876–877;
 • B. L. [BERÉNYI László]: Magyar Színház: Az ajtó, vígjáték 3 felvonásban, írta Nadányi Zoltán = Élet, 1931. febr. 1. 3. szám, 60;
 • RÉDEY Tivadar: Az ajtó. Nadányi Zoltán vígjátéka a Magyar Színházban = Napkelet, 1931. jan. 1. 1. szám, 84–85;
 • VAJTHÓ László: Színházi szemle = Protestáns Szemle, 1931. 1. szám, 92–93;

Ezüstkert (1931)

 • POGÁNY Béla: Ezüstkert. Nadányi Zoltán versei = Budapesti Hírlap, 1931. dec. 6. 278. szám, 14;
 • KOSZTOLÁNYI Dezső: Ezüstkert. Nadányi Zoltán versei = Új Idők, 1932. jan. 10. 2. szám, 42. = Uő: Írók, festők, tudósok. 2. kötet, Budapest, Szépirodalmi, 1958, 167–169. = Uő.: Egy ég alatt, Budapest, Szépirodalmi, 1977, 521–524;
 • MARCONNAY Tibor: Nadányi Zoltán: Ezüstkert = Protestáns Szemle, 1932. márc. 3. szám, 209–210;
 • FENYŐ László: Ezüstkert. Nadányi Zoltán versei = Nyugat, 1932. ápr. 1. 7. szám, 413–415;
 • JUHÁSZ Géza: Nadányi Zoltán: Ezüstkert = Napkelet, 1932. jún. 1. 6. szám, 433–435;

Szegényember naplója (1935)

 • (Rma.) [RÓNAI Mihály András]: Nadányi Zoltán: Szegényember naplója = Pesti Napló, 1935. febr. 17. 40. szám, 41;
 • SZEGEDI István: Nadányi Zoltán: Szegény ember naplója = Nyugat, 1936. febr. 2. szám, 155;
 • HAMVAS József: Nadányi Zoltán: Szegény ember naplója = Napkelet, 1937. 9. szám, 622–623;

Nem szeretsz (1937)

 • -: NADÁNYI Zoltán: Nem szeretsz = Koszorú, 1937. ápr. 3. szám, 166–167;
 • sz. zs. [SZŐLLŐSI Zsigmond]: Nadányi Zoltán = Újság, 1937. ápr. 18. 87. szám, 32;
 • ERDÉLYI József: Nadányi Zoltán: Nem szeretsz = Válasz, 1937. 326;
 • KARINTHY Frigyes: Nem szeretsz. Nadányi Zoltán versei = Nyugat, 1937. máj. 5. szám, 365–366;
 • LÁSZLÓ István: Nadányi Zoltán: Nem szeretsz = Magyar Kultúra, 1937. jún. 5. 11. szám, 349;
 • (ny. i.) [NYIGRI Imre]: Keresem a kedved = Népszava, 1937. júl. 4. 149. szám, 10;
 • VAJDA Endre: Nadányi Zoltán: Nem szeretsz = Protestáns Szemle, 1937. 6. szám, 381–382;
 • B. D. [BARSI Dénes]: Nadányi Zoltán: Nem szeretsz = Kelet Népe, 1937. aug. 8. szám, 47–48;

Bocsáss meg (1941)

 • SZABÓ István: Egy költő = Magyar Nemzet, 1942. jan. 8. 5. szám, 9;
 • f. g. [FÉJA Géza]: Bocsáss meg. Nadányi Zoltán versei = Híd, 1942. jan. 13. 2. szám, 21;
 • H. Gy. [HÁMOS György]: Bocsáss meg. Nadányi Zoltán verseskönyve = Új Idők, 1942. febr. 1. 5. szám, 136;
 • VÁRKONYI Nagy Béla: Nadányi Zoltán: Bocsáss meg = Kelet Népe, 1942. ápr. 15. 7. szám, 13–14;
 • VAS István: Bocsáss meg. Nadányi Zoltán válogatott versei = Magyar Csillag, 1942. máj. 1. 5. szám, 312–313. = Uő.: Évek és művek, Budapest, Magvető, 1958, 68–70. = Uő.: Az ismeretlen isten, Budapest, Szépirodalmi, 1974, 768–770. = Uő.: Tengerek nélkül, Budapest, Szépirodalmi, 1978;

Gyertek, énekeljünk (1944)

 • V. N. B. [VÁRKONYI Nagy Béla]: Nadányi Zoltán: Gyertek, énekeljünk = Híd, 1944. ápr. 1. 7. szám, 28;
 • G. J. [GÁSPÁR Jenő]: Gyertek, énekeljünk. Nadányi Zoltán verseskönyve = Új Idők, 1944. Pünkösd, 21. szám, 620;
 • KISS Tamás: Nadányi Zoltán válogatott versei = Sorsunk, 1944. aug. 8. szám, 483–487. = Uő.: Árkádiában éltünk, Budapest, Szépirodalmi, 1975, 296–305;

Aranypiros pillangó (1955)

 • KORMOS István: Nadányi Zoltán: Aranypiros pillangó = Magyar Nemzet, 1955. jún. 18. 142. szám, 5. = Műhely, 2003. 6. szám, 29;
 • TAKÁCS Tibor: Nadányi Zoltán: Aranypiros pillangó = Irodalmi Újság, 1955. júl. 9. 28. szám, 6;
 • TÓTH Endre: Nadányi Zoltán: Aranypiros pillangó = Alföld, 1955. júl.–aug. 4. szám, 90–91;
 • GYÁRFÁS Imre: Gondolatok Nadányi Zoltán válogatott verseinek olvasása közben = Széphalom, 1955. szept. 3. szám, 87–94;
 • GARAI Gábor: Nadányi Zoltán: Aranypiros pillangó = Új Hang, 1956. ápr. 3–4. szám, 86–87. = Uő.: Eszköz és eszmélet, Budapest, Szépirodalmi, 1965, 145–151;

Hét falu kovácsa (1956) (Címváltozat: Szigligeti ribillió)

 • FÜSI József: Nadányi Zoltán: Hét falu kovácsa = Irodalmi Újság, 1956. márc. 31. 13. szám, 5;
 • DALOS László: Nadányi Zoltán: Hét falu kovácsa = A Könyvtáros, 1956. máj. 5. szám, 386;
 • RÉZ Pál: Nadányi Zoltán: Hét falu kovácsa = Művelt Nép, 1956. máj. 20. 21. szám, 6;
 • GARAI Tamás: Szigligeti ribillió. A Déryné Színház tizenötezredik előadása = Népszava, 1958. nov. 30. 283. szám, 4;
 • JANKOVICH Ferenc: Szigligeti ribillió. Nadányi Zoltán verses drámájának bemutatója = Élet és Irodalom, 1958. dec. 5. 49. szám, 10;

Körmenet (1975)

 • RUFFY Péter: Körmenet. Nadányi Zoltán válogatott versei = Magyar Nemzet, 1975. márc. 16. 64. szám, 13;
 • VERESS Miklós: Versmenet a nőkért = Élet és Irodalom, 1975. júl. 5. 27. szám, 11;
 • DEMÉNY Ottó: Nadányi Zoltán: Körmenet = Magyar Hírlap, 1975. júl. 26. 205. szám, mell. 4;
 • RÓNAY László: Három verseskötetről = Népszava, 1975. júl. 26. 174. szám, 8;
 • RÓNAI Mihály András: Dal, rege, történet = Népszabadság, 1975. aug. 6. 183. szám, 7;
 • BATA Imre: Nadányi Zoltánról. A Körmenet megjelenése alkalmából = Új Írás, 1975. aug. 8. szám, 112–114;

Nadányi Zoltán válogatott versei (1981)

 • PAPP Zoltán: Nadányi mikrokozmosza = Csongrád Megyei Hírlap, 1981. júl. 23. 171. szám, 4;
 • BAKÓ Endre: Nadányi Zoltán válogatott versei = Alföld, 1982. júl. 7. szám, 94–95;

A válogatott bibliográfiát szerkeszti: Herczeg Tünde (OSZK – Tájékoztató Osztály)

vissza