BEVEZETŐ
ALKOTÓK

GALÉRIÁK
... ... ... ... fotók
... ... ... ... címlapok
... ... ... ... kéziratok
... ... ... ... első kiadások
... ... ... ... egyéb
HANGANYAGOK
... ... ... ... szerzők hangjai
... ... ... ... mondott vers
... ... ... ... zenés vers

SZAKIRODALOM
... ... ... ... a Nyugatról
... ... ... ... monográfiák
... ... ... ... tanulmányok
... ... ... ... kronológia

NYUGAT 100 események
... ... ... ... PIM
... ... ... ... OSZK
... ... ... ... MTV
... ... ... ... egyéb
ÚJDONSÁGOK

CÍMLAP

   

MŰVEK

 • Első csokor. Költemények és műfordítások, Mezőtúr, Református Főgymnázium, 1902. Hasonmás kiadás, Mezőtúr, Városi Könyvtár, 1985;
 • Abbáziában, Budapest, [k. n.], 1908;
 • Kabaret-dalok, Budapest, Mozgó Könyvtár Vállalat, 1908;
 • Kucséberkosár, cikkek, versek, Nyugat Könyvtár 31, Budapest, Nyugat, 1911. Reprint kiadás: Budapest, Jövendő Kiadó, 1997;
 • Énekeskönyv, versek, Budapest, Nyugat kiadás, 1912;
 • Irka-firka, karcolatok, Budapest, Franklin-Társulat, 1913;
 • Az egyszeri királyfi, mese kilenc képben, három felvonásban, Budapest, Franklin-Társulat, 1914;
 • Sok minden, karcolatok, Budapest, Athenaeum, 1914;
 • Egy kis színház, színművek, Budapest, Dick Manó, [1916];
 • Élet, halál, karcolatok, versek, Budapest, Dick Manó, 1916;
 • Emlék, versek, Budapest, Pallas, 1917;
 • A jázminok illata, karcolatok, Békéscsaba, Tevan, 1917;
 • Kenyér, karcolatok, Budapest, Légrády Testvérek, [1917];
 • Patika, színdarab három felvonásban, Budapest, Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt., 1919;
 • Lila ákác, egy fővárosi fiatalember regénye, Bp., Athenaeum, 1919 (két kiadás), 1920;
 • Régi kedvünk, versek, Budapest, Pallas, 1919;
 • Október [Őszi napló], s. a. r.: SUGÁR Jenő, Budapest, Rózsavölgyi, 1920;
 • Szilágyi és Hajmási. [Gusztinak megjött az esze – Május], három kis színpadi munka, Budapest, Athenaeum, 1920;
 • Szegény, grófnővel álmodott, [regény], Bécs, Hellas Verlag, 1921. Újabb kiadások: Budapest, Pesti Szalon, 1990. Budapest, Eri, 2005;
 • A világ, versek, Bécs, a szerző kiadása, 1921;
 • Magyar könyv, egy csapat elbeszélés, Bécs, a szerző kiadása, 1921;
 • Az Isten is János, elbeszélés, Wien, Pegazus, 1921, 1922;
 • Hetedikbe jártam, regény, Bécs, Libelli Verlag, 1922. Újabb kiadás: Budapest, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1957;
 • A vőlegény, vígjáték, Leipzig, Wien, [1922];
 • Két felől angyal, új novellák, Bécs, Az Új Modern Könyvtár Kiadója, 1922;
 • Bűneim, karcolatok, Budapest, Athenaeum, [1924];
 • Elalvó hattyú, válogatott versek, Budapest, Amicus, [1924];
 • Hetedikbe jártam – Karacsné nagyasszony, regény, elbeszélés, Budapest, Grill, [1926];
 • Egy falat föld, egy korty tenger, elbeszélések, Budapest, Lampel, [1927];
 • Valentine, regény, Budapest, Singer és Wolfner, [1927];
 • Május - Kávécsarnok, színmű, vígjáték, Budapest, Singer és Wolfner, [1928];
 • Jó szó, versek, Budapest, [Singer és Wolfner], [1929];
 • Azra, mese, Budapest, Singer és Wolfner, [1930];
 • A Hortobágy, Budapest, Singer és Wolfner, 1930. Újabb kiadás: Budapest, Eri, 2004;
 • Magyar drámák a bécsi színpadokon, A Bécsi Collegium Hungaricum füzetei 6., Budapest, Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, 1930;
 • Aranyóra. Mese, színmű, Budapest, Singer és Wolfner, [1931];
 • Lila ákác. Egy pesti fiú históriája, regény, Budapest, Pantheon, [1932];
 • Azra, mese, Budapest, Singer és Wolfner, [1933];
 • Dali dali dal, regény, Budapest, Pantheon, [1934]. Újabb kiadások: Budapest, Móra Ferenc Könyvkiadó, 1958. Budapest, Noran, 2003;
 • Ádámcsutka, regény, Budapest, Athenaeum, [1935];
 • Szeretném átölelni a világot, elbeszélések, Budapest, Athenaeum, [1936];
 • Mátyás király tréfái, Budapest, Dante, 1936, 1940. Budapest, Magyar Helikon, 1958, 1961. Budapest, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1967. Budapest, Móra, 1989, 1992, 1994, 1995, 1997, 1999, 2000, 2001, 2003, 2005, 2006;
 • Édes. Egy gyerek históriája, aki nagyon szerette a cukorkát, serdülő fiúknak és leányoknak, Budapest, Dante, [1937];
 • Balett, elbeszélések, Budapest, Singer és Wolfner Irodalmi Intézet, [1938];
 • Összes költeményei: 1908–1938, Budapest, Athenaeum, [1938];
 • A tajtékpipa története, Gyoma, Kner Izidor Könyvnyomdája, 1938;
 • A negyedik nyúlláb, novellák, Balassagyarmat, Grünberger, [1940];
 • Úrinóta. Ötven bánatos és jókedvű chanson, Budapest, Rózsavölgyi, [1940];
 • Felnőtteknek, [önéletrajzi elbeszélések], Budapest, Hungária Rt., 1941, 1942. Hasonmás kiadása: Hajdúszoboszló, 1988;
 • Zümzüm, novellák, Budapest [k. n.], 1942;
  Emberszag, emlékirat, Budapest, Keresztes, 1945, 1948. Újabb kiadás: [utószó RÉZ Pál], Budapest, Osiris, 2000. Angolul: The smell of humans a memoir of the holocaust in Hungary, transl. by John BÁTKI with an introductory essay by Dezső TANDORI, Budapest, London, New York, [N. Y.], CEU Press, 1994, 1998;
 • Czüpós Kis János, elbeszélések, Budapest, Szikra Regénytár, 1947;
 

 

 
ALKOTÓK - SZÉP ERNŐ
monográfiák - tanulmányok  

SZÉP Ernő (Huszt, 1884. június 30. Budapest, 1953. október 2.): költő, író.

Apja, Szép Sámuel tanító, az egész országot végigvándorolta, végül Hajdúszoboszlón telepedett le. Szép Ernő gimnáziumi tanulmányait Hajdúszoboszlón és Debrecenben kezdte, Mezőtúron folytatta; már az alsóbb osztályokban kitűnt versíró tehetségével. Tanára, Kolozsvári Aladár figyelt fel rá, az ő támogatásával jelent meg első kötete (Első csokor, Mezőtúr, 1902). Érettségi vizsgáját nem tette le, Budapestre költözött, s élclapokban közölte hol kormánypárti, hol ellenzéki bökverseit. Címíróként dolgozott a Hermes Banknál. 19 évesen A Hétben is szerepelt „szezonversekkel”. A Nyugatnak indulásától munkatársa, s ezzel egyidőben a Fővárosi Cabaret Bonbonnière rendszeres sanzonszerzője; sanzonjait maga adta elő. Kigúnyolta a kor politikai, kulturális és művészeti életét, és szellemesen vágott a bécsi udvar felé is. 1911-ben a Nyugat Könyvtár adta ki Kucséber kosár című glosszákat és verseket tartalmazó kötetét, 1912-ben első érett verseskönyvét (Énekeskönyv) is a Nyugat jelentette meg. Bár Kabaret-dalai (1908) már korábban népszerűvé tették, még többen emlegették háborús dalait, melyeket Medgyaszay Vilma és Sajó Géza vittek sikerre. Korai lírájának leghíresebb antológiadarabja a Nem volt játékom (1910), mely később Gyermekjáték címmel a kor ünnepelt színésznőinek kedvelt előadási darabja volt. Szép Ernő életérzését, szemléletét a nosztalgia jellemezte. Az Estnek megindulásától kezdve (1910) állandó munkatársa volt, naponta jelentek meg glosszái; szellemesen, irodalmi igénnyel szólt a legkülönfélébb jelenségekről, eseményekről. Mestere volt a tárcanovellának is, bár szerényen irka-firkának nevezte e műfaját (azonos címmel kötetet is adott ki 1913-ban). Az 1. világháború elején önkéntes betegápoló és haditudósító volt, 1915-től egyre jobban a béke híve lett. A Lila ákác (1919) abba a magyar regénysorba tartozik, amely a régi Budapest szellemiségét akarta maradandóvá tenni; Molnár Ferenc és Krúdy Gyula a közvetlen rokona. Szép Ernő 192021-ben Bécsben élt emigrációban, itt jelentek meg avantgárd ihletésű „hosszú versei”. 1925-től, megindulásától Az Újság munkatársa, a polgári liberális eszmék szószólója. Elbeszéléseinek egyik vezérmotívuma ekkortájt, hogy a magyarországi egészséges fejlődés gátja a dzsentroid szellem tovább élése. A húszas években Szép Ernő népszerű színházi szerző volt. Patika (bemutató: 1920. február 13.) című darabját botrányok kísérték (részben emiatt ment Bécsbe), a Vőlegény azonban jó szereposztással sikert aratott (bemutató: 1922. május 3.), jóllehet a jobboldali sajtó céltáblája lett. A Lila ákác adaptációja kirobbanó siker volt. (1934-ben film készült belőle Székely István rendezésében.) 1930-ban volt az Azra bemutatója, ismét sikert aratott. A zsidótörvények és a háború alapjaiban változtatták meg életvitelét. 1944-ben 33 év után el kell hagynia margitszigeti otthonát, augusztusban „csillagos házba” internálták, de a svéd követség mentelmi útlevelével rövid időre szabadult. 1944. október 20-án a nyilasok munkaszolgálatra hurcolták. November elején elbocsátották. Viszontagságait Emberszag (1945, angolul: The smell of humans, A memoir of the holocaust in Hungary, ford. BÁTKI, John, bev. TANDORI Dezső, Bp.LondonNew York, 1994, 1998) című kötetében írta meg. 1948 után szegénységben élt. A Petőfi Társaság elismerte, tagjai közé választotta.

A Szép Ernő-jutalmat az író húga, Pogányné Szép Berta alapította 1984-ben; kuratóriuma évenként a legjobbnak ítélt magyar dráma szerzőjének adományozza; 1992-től külön díjazzák a legjobb elsőkötetes dráma íróját is.

OSZK MEK Irodalmi Szerkesztőség (Rónay László szócikke alapján: Új Magyar Irodalmi Lexikon, CD-ROM, 2000)

vissza

MŰVEK

 • Lila ákác. Egy fővárosi fiatalember regénye, Budapest, Révai, 1949. Újabb kiadások: RÉZ Pál (szöveggondozás és utószó), Budapest, Szépirodalmi Kiadó, 1976. STAUDER Mária (szöveggondozás és utószó), Budapest, Unikornis, 1995;
 • Vétkeztem, válogatott elbeszélések, Budapest, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1951;
 • Gyermekeknek való., versek, Budapest, Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, 1953;
 • Úriemberek vagyunk, válogatott elbeszélések, szerk.: RÉZ Pál, Budapest, Magvető Könyvkiadó, 1957;
 • Add a kezed, összegyűjtött versek, előszó és s. a. r.: HATVANY Lajos, Budapest, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1958;
 • Egyszer volt Budán kutyavásár, Budapest, Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, 1972. 1977 (A Madách Kiadóval is);
 • Színház, drámák RÉZ Pál (szöveggondozás utószó), Budapest, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1975;
 • De kár, versek, szerk.: RÉZ Pál, Budapest, Szépirodalmi Könyvkiadó, Magyar Helikon, 1978;
 • Válogatott versei, ZELK Zoltán (szöveggondozás utószó), Budapest, Kozmosz Könyvek, 1978;
 • Most szeretnék gyerek lenni, versek, Budapest, Móra, 1983;
 • Emberszag, [emlékirat], Budapest, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1984. Angolul: The smell of humans, A memoir of the holocaust in Hungary, ford. BÁTKI, John, bev. TANDORI Dezső, Bp.–London–New York, 1994, 1998;
 • Járok-kelek, megállok. Szép Ernő válogatott művei, TANDORI Dezső (válogatás, szöveggondozás utószó), Budapest, Kozmosz Könyvek, 1984;
 • Két kezdő bohóc, elbeszélések, RÉZ Pál (válogatás és s. a. r.), Budapest, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1985;
 • Felnőtteknek, önéletrajzi elbeszélések, Hajdúszoboszló, Városi Tanács, [1988];
 • Hét szín, versek, prózaversek, RÉZ Pál (válogatás és szöveggondozás), Budapest, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1989;
 • A jázminok illata, elbeszélések, Békéscsaba, Tevan, 1989;
 • Kispanasz, BENEDEK Mihály, MÁRVÁNYI Judit (válogatás és s. a. r.), Budapest, Gondolat, Nyilvánosság Klub, Századvég, 1992;
 • „Lovagolok fűzfasípot fújva...”, Kiskunfélegyháza, Közművelődési Egyesület, 1992;
 • Összegyűjtött versek, BÁRDOS László (utószó), Budapest, Unikornis, 1995;
 • 2 mese Mátyás királyról. Szép Ernő nyomán, Budapest, Pallas Stúdió, 1996;
 • A néma levente és más költői játékok, PETRÁNYI Ilona [válogatás, szöveggondozás és utószó), Budapest, Unikornis, 1997;
 • Az Isten is János és más elbeszélések, HEGYI Katalin (szöveggondozás és utószó), Budapest, Unikornis, 1998;
 • Dali dali dal, Lila ákác, Ádámcsutka, Emberszag, négy regény, Budapest, Noran, 2003;
 • Szép Ernő összes versei, URBÁN László (szerk.), Szeged, Szukits, 2003;
 • A Hortobágy, útirajz, Budapest, Eri, 2004;
 • Fehér rózsa meg piros rózsa, válogatott novellák, (szerk.: RÉZ Pál), Budapest, Noran, 2005;
 • Fiú, leány. Elfeledett drámák (szerk.: GYŐREI Zsolt), Budapest, Európa, 2006;
 • Natália, önéletrajzi regény (közzéteszi: VIDA Lajos), Holmi, 2008. január–, 154–165, 171–198;