BEVEZETŐ
ALKOTÓK

GALÉRIÁK
... ... ... ... fotók
... ... ... ... címlapok
... ... ... ... kéziratok
... ... ... ... első kiadások
... ... ... ... egyéb
HANGANYAGOK
... ... ... ... szerzők hangjai
... ... ... ... mondott vers
... ... ... ... zenés vers

SZAKIRODALOM
... ... ... ... a Nyugatról
... ... ... ... monográfiák
... ... ... ... tanulmányok
... ... ... ... kronológia

NYUGAT 100 események
... ... ... ... PIM
... ... ... ... OSZK
... ... ... ... MTV
... ... ... ... egyéb
ÚJDONSÁGOK

CÍMLAP

   
MŰVEK

VÁLOGATOTT ÉS SZERKESZTETT BIBLIOGRÁFIA

- a szerkesztés folyamatban -

 

 

 

 
ALKOTÓK - JANKOVICH FERENC

JANKOVICH Ferenc (Székesfehérvár, 1907. november. 29. – Budapest, 1971. március 9.): költő, író, műfordító.

Dunántúli parasztcsaládban született, apja kőműves volt; mellette kitanulta a szakmát. A budapesti egyetemen, mint az Eötvös-kollégium tagja szerzett magyar–francia szakos tanári diplomát. 1929–1931-ben Párizsban az École Normale Supérieure növendéke, majd 1931-1933 között az École des Langues Orientales magyar tanszékének asszisztense volt. Énekelni tanult a Zeneművészeti Főiskolán. Óraadó tanárként oktatott, 1936-tól 1942-ig a Magyar Dal című lapot szerkesztette. 1945–1950 között a Magyar Országos Tudósító, majd az MTI munkatársa volt, 1945-től 1949-ig a Szabad Szó kulturális rovatában dolgozott. Soós Lászlóval Magvető címmel élő folyóiratot szerkesztett, ezzel járta a vidéket. Baumgarten- (1939, 1943), József Attila- (1955) és Kossuth-díjas (1956) művész.

Korai költeményei festői pannon tájakat, idillikus életképeket mutattak be, életörömtől és játékosságtól kapták fényüket. A természetben és a szerelemben keresett harmóniát. A népi hagyományokat követte, ugyanakkor meg tudta szólaltatni Csokonai játékos könnyedségét és Berzsenyi erejét is. Derűs színeit a társadalmi igazságtalanságok sötétítették el, realisztikus arcképeket formált a robotba görnyedő falusi szegényekről. A háború közeledtével tehetetlen rémületet érzett, a nemzethalál vízióját vetítette verseibe (Október). Életereje és tettvágya mégis a közéleti állásfoglalásban és a nemzeti felelősségvállalásban találta meg feladatát (Szántód partjainál). A parasztság ügyének kötelezte el magát, a népi írómozgalomhoz csatlakozott. A háború után ifjúságának életkedve újult föl, ő írta a népi kollégiumi mozgalom népszerű indulójának szövegét (Sej, a mi lobogónkat). Az ötvenes években neki is el kellett némulnia. Későbbi költészetében a gondolati lírához közeledett. Szelíd derűvel idézte föl ifjúságának élményeit. A modern ember belső válságaival viaskodva az emberi lét nagy kérdéseire kérdezett. Formai és nyelvi műgonddal írott szonettsorozatban (Idők szálltán, 1968) számolt be köznapi tapasztalatairól és fölismeréseiről. 1959-ben adta közre Összegyűjtött verseit, halála után két kötetben (Napkergető, 1971; Holdnéző, 1973) jelentek meg összes költeményei. Különösen a francia irodalom tolmácsolásában ért el eredményeket. Élete derekán bontakozott ki elbeszélő munkássága. Önéletrajzi regényei lírai színekkel mutatták be életét gyermekkorától a második világháború végéig. Történelmi regényeiben a romantikus hagyományok követőjének bizonyult, Dunántúli végeken (1951–1960) című trilógiájában a török háborúk mozgalmas csatáit keltette életre. A világverő (1963), A budai napkirály (1965) és A fáklya kilobbant (1968) című regényeiben Mátyás király alakját és korát mutatta be. Színes, romantikus elbeszélő stílusa érvényesült ifjúsági elbeszéléseiben és mesejátékaiban is.

OSZK MEK Irodalmi Szerkesztőség (Pomogáts Béla szócikke alapján: Új Magyar Irodalmi Lexikon, CD-ROM, Akadémiai Kiadó, 2000)