BEVEZETŐ
ALKOTÓK

GALÉRIÁK
... ... ... ... fotók
... ... ... ... címlapok
... ... ... ... kéziratok
... ... ... ... első kiadások
... ... ... ... egyéb
HANGANYAGOK
... ... ... ... szerzők hangjai
... ... ... ... mondott vers
... ... ... ... zenés vers

SZAKIRODALOM
... ... ... ... a Nyugatról
... ... ... ... monográfiák
... ... ... ... tanulmányok
... ... ... ... kronológia

NYUGAT 100 események
... ... ... ... PIM
... ... ... ... OSZK
... ... ... ... MTV
... ... ... ... egyéb
ÚJDONSÁGOK

CÍMLAP

 


 

 

 
TANULMÁNYOK - VAS ISTVÁN
életrajz és művek - monográfiák  

Bibliográfia:

 • ZIMÁNÉ Lengyel Vera: Vas István bibliográfia, Budapest, Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, Mai magyar költők – Bibliográfia sorozat, 1974;
 • SÁRKÖZI György: Őszi rombolás: Vas István versei, Nyugat, 1932. december 1., 23. szám;
 • NÉMETH Andor: Versekről = Szép Szó, 1936, I, 118–121;
 • A Nyugat szerkesztősége: A Nyugat tanulmánypályázata = Nyugat, 1938, I, 163–265, 2. szám;
 • WEÖRES Sándor: Menekülő múzsa: Vas István versei, Nyugat, 1939. 2. szám, 123–124;
 • HALÁSZ Gábor: A század gyermekei [Vas István is: Menekülő múzsa], Nyugat, 1939. 8. szám, 108–112;
 • JUSTH Béla: Botrány: Szabó Lőrinc és Vas István Villon-fordításának bírálata, Budapest, 1940;
 • CZIBOR János: Vas István = Válasz, 1948, 5–6, 476–480;
 • LENGYEL Balázs: Vas István = Uő.: A mai magyar líra, Budapest, 1948, 108–110;
 • SŐTÉR István: Vas István = Válasz, 1948, 186. = Uő.: Tisztuló tükrök, Budapest, 1966, 282–283;
 • JUHÁSZ Ferenc: Aköltő portréja nyár-alkonyi fényben = VAS István: A teremtett világ. Válogatott versek, 1930–1956., vál., bevezető: JUHÁSZ Ferenc, Budapest, Magvető, 1956. 5–17;
 • GARAI Gábor: Vas István = Élet és Irodalom, 1961, április 7., 3;
 • UNGVÁRI Tamás: Vas Istvánról, Jelenkor, 1961, 4. szám, 380–384;
 • SOMLYÓ György: Vas István = Élet és Irodalom, 1962. márc. 17., 11. szám. 1;
 • GARAI Gábor: Váratlan találkozások Vas Istvánnal és verseivel = Új Írás, 1963, 1. szám, 101–104;
 • KABDEBÓ Lóránt: Vas István lírai fejlődése, mint régi értelmiségünk útjának tükrözése = Borsodi Szemle, 1963. 4. szám;
 • RÓNAY György. Vas István lírája. Összegyűjtött versei, 1930–1962. = Új Írás, III (1963), 886–890;
 • NAGY Péter: Vas István verseskötete = Uő.: Rosta, Budapest, Szépirodalmi, 1965, 435–438;
 • ZELK Zoltán: Golyóstollal = Tükör, 1965. április 13., 8;
 • BÓKA László: A líra regénye = Uő.: Könyvek, gondok, Budapest, Gondolat, 1966, 261–264;
 • DOMOKOS Mátyás: Racionalista költő és modernség = Kortárs, 1966, 3. szám, 492–495;
 • GARAI Gábor: Eliot rejtélyekkel – Vas István bedekerrel = Nagyvilág, 1966, 1408–2413;
 • JUHÁSZ Ferenc: Egy költő portréja nyár-alkonyi fényben = Uő.: Mit tehet a költő?, Budapest Szépirodalmi, 1967, 43–56;
 • UNGCÁRI Tamás: Vas Istvánról = Uő.: Ikarusz fiai, Budapest, Szépirodalmi, 1970, 444–463;
 • RÓNAY György: Földalatti nap = Uő.: Olvasás közben, Budapest, Magvető, 1971, 208–211;
 • RÓNAY György: Nehéz szerelem = Uő.: Olvasás közben, Budapest, Magvető, 1971, 212–223;
 • RÓNAY György: Vas István összegyűjtött versei = Uő.: Olvasás közben, Budapest, Magvető, 1971, 197–207;
 • RÓNAY László: Mit akar ez az egy ember? = Irodalomtörténet, 1971, 1. szám, 76–103;
 • SZENTKUTHY Miklós: Mit akar ez az egy ember? = Kortárs, 1971, 1. szám, 114–123;
 • BELOHORSZKY Pál: Az esszéíró Vas István = Valóság, 1974, 9. szám, 110–112;
 • BÉLÁDI Miklós: Hagyományvédő modernség = Uő.: Érintkezési pontok, Budapest, Szépirodalmi, 1974;
 • BATA Imre: Önarckép a hetvenes évekből = Tiszatáj, 1975, 5. szám, 76–79;
 • FENYŐ István: Hitetlenségtől a megtalált bizonyosságig = Alföld, 1975, 8. szám, 60–66;
 • KABDEBÓ Lóránt: A személyesség Vas István költészetében = Kortárs, 1972, 7. szám, 1150–1153;
 • GARAI Gábor: A röghözkötött költő = Uő.: Elférünk a földön, Budapest, Szépirodalmi, 1973, 135–138;
 • VARGHA Kálmán: Szerelem, dialektika, oknyomozás = Uő.: Álom, szecesszió, valóság, Budapest, Magvető, 1973, 307–321;
 • FENYŐ István: Szintézis és megújulás. Vas István költészete a hatvanas évek második felében = Új Írás, 1975, 10. szám, 103–110;
 • FÖLDES Anna: A líra és a lírikus regénye = Uő.: Próza jelen időben, Budapest, Gondolat, 1976, 137–158;
 • POSZLER György: Néhány szó a költészet geometriájáról = Irodalomtörténet, 1976, 1. szám, 260–265;
 • ALMÁSI Miklós: Itt voltam = Kritika, 1977, 3. szám, 21–22;
 • BATA Imre: Az ómódi modernség költője = Kritika, 1978, 4. szám, 18–19;
 • PINCZÉSI Judit: Az üzenet fényjelei = Új Írás, 1978, 10. szám, 103–104;
 • DOMOKOS Mátyás: A pályatárs szemével. Válaszol Vas István = Kortárs, 1979, 6. szám, 976–985;
 • KENYERES Zoltán: Értelem és szenvedély = Új Írás, 1979, I, 82–86;
 • DOMOKOS Mátyás: Vas Istvánról = Nagyvilág, 1980, 9. szám, 1399–1401;
 • CSŰRÖS Miklós: Racionalizmus és misztika. Vas István költészetéről = Új Írás, 1980, 9. szám, 16–20;
 • FODOR András: Vallomás Vas Istvánról = Kortárs, 1980, 2. szám, 269–271;
 • GARAI Gábor: Vas István = Uő.: Meghitt beszélgetések, Budapest, Kozmosz, 1980, 293–312;
 • KABDEBÓ Lóránt: Állandóság és megújulás. Megközelítések Vas István költészetéhez = Uő.: Versek között, Budapest, Magvető, 1980, 74–87;
 • KABDEBÓ Lóránt: Vas István. [Interjú] = Uő.: A háborúnak vége lett, Budapest, Kozmosz, 1983;
 • LENGYEL Balázs: Rapszódia egy őszi kertben = Kortárs, 1980, 2. szám, 300–304. = Uő.: Zöld és arany, Budapest, Magvető, 1988, 303–311;
 • POMOGÁTS Béla: Óda a tegnapi asszonyokhoz = Uő.: Versek közelről, Budapest, Kozmosz, 1980, 64–77;
 • RÓNAY László: Már szól a kürtjel: Vas István újabb verseiről = Új Írás, 1980, 9. szám, 6–15;
 • TANDORI Dezső: Párbeszéd két ismeretlen között: Vas István költészetéről = Új Írás, 1980, 3. szám, 83–91;
 • BERKES Erzsébet: "Keringve száll a keselyű idő" = Élet és Irodalom, 1981, 45. szám, 11;
 • HALÁSZ Gábor: A század gyermekei = Uő.: Tiltakozó nemzedék. Összegyűjtött írások, Budapest, Magvető, 1981, 815–823.
 • BELOHORSZKY Pál: Önfaggatás, vallomás, életgyónás = Új írás, 1982, 8. szám, 106–111;
 • SZÁVAI János: Regény? Önéletrajz? Irodalomtörténet? Vas István: Miért vijjog a saskeselyű? = Irodalomtörténet, 1983, 2. szám, 372–384;
 • FENYŐ István: Versek az Ultima Thule ellenében = Új Írás, 1984, 4. szám, 118–121;
 • KABDEBÓ Lóránt: Párbeszéd két ismeretlen között = Uő.: A műhely titkai, Budapest, Kozmosz, 1984, 264–276;
 • KABDEBÓ Lóránt: Az idő metszeteiben = Jelenkor, 1985, 9. szám, 739–744;
 • TANDORI Dezső: A világirodalom se végszó: A hetvenöt éves Vas Istvánról = Nagyvilág, 1985, 9. szám, 1380–1386;
 • TANDORI Dezső: Vas, a tanulmányíró = Új Írás, 1985, 8. szám, 104–113;
 • SZÉCHÉNYI Ágnes: Vas István és a Gondolat = Mozgó Világ, 1985, 9. szám, 16–20;
 • HEGYI Béla: Az „is-is” költészete: Vas István tanúsága = Uő.: Kimondva is kimondatlan, Budapest, Magvető, 1986, 75–101;
 • SÜKÖSD Mihály: Vas István esszéírása = Uő.: Seregszemle, Budapest, Szépirodalmi, 1986, 281–288;
 • ALMÁSI Miklós: A lírikus archeológiája = Kortárs, 1987, 10. szám, 150–154;
 • JÓKAI Anna: Vas Istvánt temetjük = Uő.: Perc-emberkék dáridója, Budapest, Belvárosi, 1996, 186–190;
 • DOMOKOS Mátyás: A józanság szárnyalása: A költő – kettős állampolgár = Uő.: Átkelés, áttűnés, Budapest, Szépirodalmi, 1987, 492–496;
 • DOMOKOS Mátyás: Költői energiagazdálkodás = Uő.: Átkelés, áttűnés, Budapest, Szépirodalmi, 1987, 497–502;
 • VASY Géza: Igen is, nem is = Tiszatáj, 1988, 94–97;
 • TÖRNE, Dorothea von: Emberség és erkölcsi integritás Vas István költészetében = Nagyvilág, 1988, 6. szám, 897–905;
 • GÖMÖRI György: Vas István köszöntése = Uő.: Nyugatról nézve, Budapest, Szépirodalmi, 1990, 134–136;
 • SZIRTES, George, Vas István költészete = Nagyvilág, 1990, 5. szám, 729–735;
 • RÓNAY László: Irodalmunk halottai. Vas István = Holnap, 1991, 4. szám, 19–21;
 • BAÁN Tibor: Vas István emlékezete = Diakonia, 1992, 4. szám, 64–66;
 • BÁRDOS László: A költészet megbízhatósága = Magyar Napló, 1992, 1. szám, 3–4;
 • CSŰRÖS Miklós: Bekezdések Vas Istvánról = Tiszatáj, 1992, 4. szám, 48–50;
 • FARKAS János László: A végeérhetetlennek tetsző regény = Holmi, 1992, 4. szám, 597–601;
 • JÁNOSY István: Húsvéti ének a testről = Holmi, 1992, 4. szám, 507–512;
 • LATOR László: A kivilágított vers = Uő.: A kivilágítatlan éjszaka című vers és a vers elemzése = Mozgó Világ, 1992, 11. szám, 111–113;
 • POMOGÁTS Béla: Vers, próza, esszé: Emlékezés Vas Istvánra = Új Horizont, 1992, 3. szám, 59–62;
 • RÓNAY László: Irodalmunk halottai = Holnap, 1992, 4. szám, 19–21;
 • TŐZSÉR Árpád: Eltávozott Vas István. Nekrológ = Magyar Napló, 1992, 5. szám, 12;
 • SZÁNTÓ Piroska: Egy szál rózsa jegyében. [Riporter:] Láng Zsuzsa = Népszabadság, 1992, 281. szám, 25;
 • SZÁNTÓ Piroska: Vas Istvánról, a festészet értelméről, az ideális művészházasságról. [Riporter:] Lukácsy András = Magyar Hírlap, 1992, 239. [mell]. III.;
 • SZIRTES, George: István Vas: Face, clothes, voice = The New Hungarian Quarterly, 1992, 29–30;
 • VÁRADY, Szabolcs: István Vas: The poet who created himself = The New Hungarian Quarterly, 1992. 16–25;
 • ÁCS Pál: „Romanus sum.” Vas István és a latin Róma = Élet és Irodalom, 1993, 51–52. szám, 30;
 • KABDEBÓ Lóránt: Vas István = Uő.: Sorsfordító pillanatok, Miskolc, Felsőmagyarországi, 1993, 31–40;
 • LATOR László: Vas István és a halhatatlanság = Uő.: Szigettenger. Költők, versek, barátaim, Budapest, Európa, 1993, 108–117;
 • TASI József: Modell és mű: Krausz Évi alakja A befejezetlen mondatban = Új Forrás, 1995, 6. szám, 70–77;
 • SZÁNTÓ Piroska: A könyvtár: Vas István önarcképnél is önarcképebb arcképe = Magyar Nemzet, 1995, 301. szám, 24;
 • GÖMÖRI György: Személyes emlékek Vaspistáról = Életünk, 1996, 11–12. szám, 1103–1108;
 • BOGDÁN László: Vas István őszikéi = Látó, 1997, 1. szám, 70–71;
 • RÉZ Pál: Vas István regénye – akkor és most = Beszélő, 1997, 10. szám, 103–106;
 • RÓNAY László: Már szól a kürtjel = Uő.: Mítosz és emlékezet. Esszék, tanulmányok századunk magyar irodalmából, Budapest, Vigilia, 1997, 89–105;
 • BERTHA Bulcsu: Vas István. Bertha Bulcsu interjúja = Jaan KAPLINSI: Bertha Bulcsu beszélgetései, Budapest, [Szerző], 1999, 343–368;
 • POMOGÁTS Béla: Óda a tegnapi asszonyokhoz = Uő.: Szövegközelben. Verselemzések századunk magyar lírájából, Budapest, Krónika Nova, 1999, 196–208;
 • TANDORI Dezső: Végzetesen személyes. Rapszódia Vas István lírájáról = Holmi, 1999. 2. 152–170;
 • SOMLYÓ György: Szántó Piroska és Vas István. In memoriam = Parnasszus, 2000. 4. szám, 4–6;
 • SOMLYÓ György: A líra regénye – nehéz szerelem = Uő.: Philoktetésztől Ariónig. Tanulmányok, 1–2. Pécs, Jelenkor, 2000, 2, 47–50;
 • VÁRI György: ’Vígan kimaradni e korból’ (Óda az észhez – In memoriam Vas István) = Iskolakultúra, 2000, 1. szám, 108–110;
 • CSELÉNYI László: A hetvenéves Vas István köszöntése = Uő.: Sokágú síp. Barangolás az újabb magyar irodalomban, Dunaszerdahely, Lilium Aurum, 2001, 94–95;
 • VÁRI György: Memo-ár, avagy a hagyomány retorikája. Vas István emlékiratairól = Jelenkor, 2001, 7–8. szám, 820–828;
 • VASY Géza: Az értelem költője = Uő.: Költői világok. Tanulmányok, esszék, Budapest, Írók Szakszervezete, 2003, 184–188;
 • POMOGÁTS Béla: Vas István jelenléte = Uő.: A szellem köztársasága. Tanulmányok, Budapest, Akadémiai, 2004, 418–421;
 • POMOGÁTS Béla: Vas István hármaskönyve = Uő.: A költészet szigettengere, Budapest, Littera Nova Kiadó, 2004, 68–72;
 • POMOGÁTS Béla: Költő a költészetről: Vas István tanulmányai = Uő.: A szellem köztársasága. Tanulmányok, Budapest, Akadémiai, 2004, 422–432;
 • POMOGÁTS Béla: A nyomozás folytatása: Vas István: Mért vijjog a saskeselyű? = Uő.: A költészet szigettengere, Budapest, Littera Nova, 2004, 73–80;
 • VASY Géza: Cambridge-i elégia = Uő.: Hol zsarnokság van: Az ötvenes évek és a magyar irodalom. Tanulmányok elemzések, Budapest, Mundus, 2005, 260–265;
 • RÁBA György: Kálnoky László és Vas István levelei Vargha Kálmánhoz = Holmi, 2006, 3. szám, 281–289;

A válogatott bibliográfiát szerkeszti: Rózsafalvi Zsuzsanna (OSZK – Kézirattár)

vissza