BEVEZETŐ
ALKOTÓK

GALÉRIÁK
... ... ... ... fotók
... ... ... ... címlapok
... ... ... ... kéziratok
... ... ... ... első kiadások
... ... ... ... egyéb
HANGANYAGOK
... ... ... ... szerzők hangjai
... ... ... ... mondott vers
... ... ... ... zenés vers

SZAKIRODALOM
... ... ... ... a Nyugatról
... ... ... ... monográfiák
... ... ... ... tanulmányok
... ... ... ... kronológia

NYUGAT 100 események
... ... ... ... PIM
... ... ... ... OSZK
... ... ... ... MTV
... ... ... ... egyéb
ÚJDONSÁGOK

CÍMLAP

   

 

 

 

 

 

 
TANULMÁNYOK - VÁRNAI ZSENI
 • RÉVÉSZ Mihály: Várnai Zseninek = Népszava, 1918. nov. 5. 259. szám, 14;
 • Ego [FRIED Margit]: Várnai Zseniről = Népszava, 1919. jún. 25. 150. szám, 23;
 • GERGELY Győző: Szocializmus és művészet. Várnai Zseni és a proletárság = Szocializmus, 1928. jún. 6. szám, 219222;
 • SŐTÉR István: Várnai Zseni = Uő: Négy nemzedék, Budapest, Parnasszus, 1948, 7780;
 • KOSZTOLÁNYI Dezső: Várnai Zseni = Uő: Írók, festők, tudósok. Második kötet, Budapest, Szépirodalmi, 1958, 4849;
 • RÓNAI Mihály András: Levél Várnai Zseninek = Élet és Irodalom, 1958. szept. 5. 36. szám, 6;
 • LENGYEL István: A proletáranyák költője. Beszélgetés Várnai Zsenivel = Népszabadság, 1958. szept. 26. 228. szám, 4;
 • HALASI Andor: Várnai Zseni 70 éves = Élet és Irodalom, 1960. máj. 20. 21. szám, 2;
 • SZAKASITS Árpád: Várnai Zseni születésnapjára = Népszabadság, 1960. máj. 25. 123. szám, 9;
 • SZÉKELY János: A hetven esztendős Várnai Zseni = Alföld, 1960. máj.jún. 3. szám, 131137;
 • (szám,) [SZOMBATHELYI Ervin]: Várnai Zseni 70 éves = Népszava, 1960. máj. 25. 123. szám, 2;
 • KARDOS Pál: Három költő = Élet és Irodalom, 1961. jan. 27. 4. szám, 8;
 • GALGÓCZI Erzsébet: „Nagy élet volt ez, csak nehéz” = Nők Lapja, 1964. márc. 21. 12. szám, 67;
 • ORAVECZ Paula: Májusi születésnap = Élet és Irodalom, 1965. máj. 22. 21. szám, 2;
 • B. T.: Köszöntő = Népszava, 1965. máj. 23. 120. szám, 7;
 • H. BARTA Lajos: A 75 éves Várnai Zseninél = Magyar Nemzet, 1965. máj. 23. 120. szám, 10;
 • ERKI Edit: Az Élet és Irodalom látogatóban Várnai Zseninél = Élet és Irodalom, 1968. nov. 2. 44. szám, 12;
 • GÁL György Sándor: Verssel és élőszóval. Látogatóban Várnai Zseninél = Magyar Hírlap, 1969. máj. 21. 138. szám, 9;
 • LENGYEL István: A szülőföld elismerése Várnai Zseni életművéért = Új Élet, 1969. dec. 1. 23. szám, 5;
 • DARÁZS Endre: Várnai Zseni köszöntése = Élet és Irodalom, 1970. máj. 23. 21. szám, 2;
 • fa- [FÖLDES Anna]: Születésnapra = Nők Lapja, 1970. máj. 23. 21. szám, 13;
 • LENGYEL István: Várnai Zseni köszöntése = Új Élet, 1970. máj. 1. 9. szám, 2;
 • (-l zs-): Az idő heroldja. Várnai Zseni gyűjteményes kötete = Magyar Nemzet, 1971. szept. 26. 227. szám, 13;
 • URR Ida: Elmaradt bálok helyett = Élet és Irodalom, 1972. febr. 12. 7. szám, 10;
 • VÁRNAI Zseni = Életem, emlékeim, találkozásaim, vál. és szerk. DOROGI Zsigmond, Budapest, MRTMinerva, 1973, 229249;
 • ILLÉS Lajos: Várnai Zseni = Illés Lajos: Kezdet és kibontakozás, Budapest, Szépirodalmi, 1974, 149154;
 • BOZÓKY Éva: „Egy asszony a milliók közül.” Beszélgetés Várnai Zsenivel = Könyvtáros, 1974. dec. 12. szám, 739742;
 • H. BARTA Lajos: Várnai Zseni 85 éves = Magyar Nemzet, 1975. máj. 24. 120. szám, 4;
 • L. GÁLY Olga: Virágos ág... A 85 éves Várnai Zseni köszöntése = Új Szó, 1975. máj. 24. 120. szám, 5;
 • (sz.): Várnai Zseni köszöntése = Magyar Hírlap, 1975. máj. 25. 143. szám, 9;
 • Várnai Zseni köszöntése = Népszabadság, 1975. máj. 27. 122. szám, 7;
 • Köszöntjük Várnai Zsenit = Élet és Irodalom, 1975. máj. 31. 22. szám, 8;
 • BIHARI Andor: Anyaság és asszonysorsok Várnai Zseni költészetében = Új Élet, 1977. ápr. 15. 8. szám, 6;
 • CSUKLY László: Nagy idők tanúi II. Várnai Zseni = Dolgozók Lapja, 1979. márc. 13. 60. szám, 4;
 • TÓBIÁS Áron: Kortársaink. Várnai Zseni = Hét, 1979. márc. 31. 13. szám, 11;
 • ZSADÁNYI Oszkár: „Nagy élet volt ez, csak egy kicsit nehéz” - vallja Várnai Zseni = Új Élet, 1979. ápr. 1. 7. szám, 1-2;
 • Áron TÓBIÁS: „Schiess nicht, mein Sohn...” Zu Besuch bei Jenny Várnai = Budapester Rundschau, 1979. máj. 21. 21. szám, 10;
 • MAGYAR Hajnalka: Vendégségben Várnai Zseninél = Zalai Hírlap, 1979. nov. 22. 273. szám, 5;
 • JÓZSEF Farkas: Korai szocialista költők = Uő: Írók, eszmék, forradalmak, Budapest, Szépirodalmi, 1979, 4144;
 • SŐTÉR István: A négy nemzedék arcképei. Várnai Zseni =Uő: Gyűrűk, Budapest, Szépirodalmi, 1980, 40;
 • (zsadányi) [ZSADÁNYI Oszkár]: A kilencven éves Várnai Zseni köszöntése = Új Élet, 1980. máj. 15. 10. szám, 3;
 • ISZLAI Zoltán: Asszony, a milliókért. Várnai Zseni köszöntése = Élet és Irodalom, 1980. máj. 24. 21. szám, 10;
 • HAVAS Ervin: Várnai Zseni kilencvenéves = Népszabadság, 1980. máj. 24. 120. szám, 7;
 • A. G. [ANTAL Gábor]: Várnai Zseni kilencven éves = Magyar Nemzet, 1980. máj. 25. 121. szám, 10;
 • Várnai Zseni köszöntése = Magyar Hírlap, 1980. máj. 25. 121. szám, 8;
 • REMÉNYI Antal: Találkozás Várnai Zsenivel = Napló, 1980. máj. 31. 126. szám, 6;
 • Várnai Zseni kilencvenéves = Új Tükör, 1980. jún. 1. 22. szám, 43;
 • Elhunyt Várnai Zseni = Népszava, 1981. okt. 17. 244. szám, 6;
 • Elhunyt Várnai Zseni = Magyar Hírlap, 1981. okt. 17. 244. szám, 4;
 • Elhunyt Várnai Zseni = Népszabadság, 1981. okt. 17. 244. szám, 4;
 • Elhunyt Várnai Zseni. = Pest Megyei Hírlap, 1981. okt. 17. 244. szám, 4;
 • (a) [ANTAL Gábor]: Elhunyt Várnai Zseni = Magyar Nemzet, 1981. okt. 17. 244. szám, 4;
 • VEDRES Vera: Várnai Zseni halálára = Élet és Irodalom, 1981. okt. 24. 43. szám, 7;
 • (erőss) [ERŐSS Ágota]: Egy asszony a milliók közül. Várnai Zseni halálára = Nők Lapja, 1981. okt. 24. 43. szám, 13;
 • MAJOR Ottó: Várnai Zseni = Új Tükör, 1981. okt. 25. 43. szám, 43;
 • r. i.: „Ne lőj fiam...” Elment Várnai Zseni = Napló, 1981. okt. 31. 256. szám, 9;
 • (zsadányi) [ZSADÁNYI Oszkár]: Várnai Zseni halálára = Új Élet, 1981. nov. 1. 21. szám, 3;
 • Várnai Zseni meghalt. (18901981) = Kritika, 1981. nov. 11. szám, 40;
 • FEUERSTEIN Emil: Várnai Zseni (18901981). = Feuerstein Emil: Egy marék virág. Megörökítési Emlék Bizottság, Tel Aviv, 1986, 416424;

Egyes művekről:

Katonafiamnak (1914)

Gracchusok anyja (1916)

Örömök kertje (1916)

 • P-i L. [PILISI Lajos]: Várnai Zseni mesekönyve = Világ, 1916. dec. 10. 344. szám, 22;
 • PATAI Edith: Az örömök kertje. Várnai Zseni mesekönyve = Múlt és Jövő, 1917. jan. 1. szám, 39;
 • p. r. [PEÉRY Rezső]: Örömök kertje. Várnai Zseni meséi = A Mi Lapunk, 1929. febr. 2. szám, 42;
 • SÓS Endre: Mesék, történetek, kalandok = Magyar Nemzet, 1959. júl. 25. 173. szám, 4;
 • B. Gy. [BODNÁR György]: Várnai Zseni: Örömök kertje = Népszabadság, 1959. aug. 11. 187. szám, 8;
 • ÁGAI Ágnes: Két gyermek-könyvről. Várnai Zseni: Örömök kertje = Élet és Irodalom, 1959. szept. 4. 36. szám, 11;
 • HAMAR Imre: Várnai Zseni: Örömök kertje = Dunántúli Napló, 1959. szept. 13. 215. szám, 5;
 • GYULAI Ernő: Várnai Zseni: Örömök kertje = Kortárs, 1960. febr. 2. szám, 303304;

Anyaszív (1918)

 • ego [FRIED Margit]: Anyaszív. Várnai Zseni versei = Népszava, 1918. nov. 10. 264. szám, 910;
 • KÁZMÉR Ernő: Várnai Zseni: Anyaszív = A Hét, 1918. nov. 17. 46. szám, 719720;
 • HALASI Andor: Könyvpiac = Esztendő, 1919. jan. 1. szám, 148149;
 • B. [BACSÓ Béla]: Anyaszív. Várnai Zseni versei = Kassai Munkás, 1919. jan. 4. 1. szám, 7;

Forradalmi versei (1919)

 • S. NAGY László: Várnai Zseni új versei = Erdélyi Szemle, 1919. ápr. 27. 15. szám, 138;

A fájdalom könyve (1921)

 • b. gy. [BARABÁS Gyula]: „A fájdalom könyve.” Várnai Zseni verseskönyve = Népszava, 1921. dec. 18. 284. szám, 3;
 • (Cz. A.) [CZAKÓ Ambró]: Várnai Zseni: A fájdalom könyve = Független Szemle, 1922. jan. 1. szám, 2425;
 • PATAI Edit: A fájdalom könyve. Várnai Zseni énekei = Múlt és Jövő, 1922. jan. 1. szám, 29;
 • (t. á.) [TÓTH Árpád]: Várnai Zseni: A fájdalom könyve = Az Est, 1922. febr. 1. 26. szám, 7;
 • KÁRPÁTI Aurél: A fájdalom könyve. Várnai Zseni énekei az anyaságról, a fájdalomról, a hitvesi szeretetről, az élettel való viaskodásról és végül a halálról = Nyugat, 1922. ápr. 16. 8. szám, 563;

Ím, itt az írás! (1927)

 • BRAUN Soma: Ím, itt az Írás! Várnai Zseni új verseskönyve = Népszava, 1927. dec. 18. 287. szám, 45;
 • VÁRKONYI Titusz: Várnai Zseni: Ím itt az írás! = Magyar Hírlap, 1928. jan. 1. 1. szám, 18;
 • B. V. [BALOGH Vilma]: "Ím itt az Írás!" Várnai Zseni új versei = Szocializmus, 1928. jan. 1. szám, 3637;
 • TERSÁNSZKY J. Jenő: Várnai Zseni: Ím itt az írás = Nyugat, 1928. márc. 1. 5. szám, 388390;
 • MOHÁCSI Jenő: Várnai Zseni: Ím, itt az írás! = Pester Lloyd, 1928. márc. 10. 58. szám, 6;
 • MARCONNAY Tibor: Várnai Zseni: Ím itt az írás! = Jövőnk, 1928. ápr. 15. 4. szám, 3435;
 • -io: Ím itt az Írás! Várnai Zseni új versei = Pesti Napló, 1928. jún. 16. 135. szám, 8;

Kórus szopránban (1930)

 • Nyigri Imre: „Kórus szopránban.” Várnai Zseni új versei = Népszava, 1930. júl. 13. 157. szám, 1011;
 • FENYŐ László: Kórus szopránban. Várnai Zseni versei = Nyugat, 1930. aug. 16. 16. szám, 292-293;
 • Sz-i R-ő: Várnai Zseni: Kórus szopránban = Pesti Napló, 1931. jan. 24. 19. szám, 13;

Fekete bárány (1935)

 • BARABÁS Gyula: Fekete bárány = Népszava, 1935. jún. 2. 125. szám, 21;
 • K. A. [KÁRPÁTI Aurél]: Fekete bárány. Várnai Zseni új versei = Pesti Napló, 1935. júl. 7. 152. szám, 41;
 • EGRI Viktor: Várnai Zseni: Fekete bárány = Magyar Figyelő, 1935. júl.dec. 24. szám, 329;
 • P. E. [PATAI Edit]: Várnai Zseni új versei = Múlt és Jövő, 1935. júl.aug. 220;
 • RADNÓTI Miklós: Asszony a népből. Várnai Zseni: Fekete bárány című verseskönyvéről = Szocializmus, 1935. szept. 9. szám, 431432 = Uő: Próza, Budapest, Szépirodalmi, 1971. 460463;
 • LESZNAI Anna: Várnai Zseni versei. A „Fekete Bárány” című kötetnek megjelenésére = Nyugat, 1935. júl. 7. szám, 5052;
 • BÁNÁTI Oszkár: Várnai Zseni: Fekete bárány = Munka, 1936. márc. 48. szám, 1472;
 • HOLLÓS KORVIN Lajos: Várnai Zseni: Fekete bárány = Uő: Alperes nem nyugszik, Budapest, Magvető, 1980, 311312;

Én mondom és te add tovább (1937)

 • KÉTHLY Anna: A költőasszony. = Népszava, 1937. dec. 19. 288. szám, 25;
 • (Rma.) [RÓNAI Mihály András]: Várnai Zseni új versei = Pesti Napló, 1938. febr. 6. 29. szám, 38;

Legyen meg a te akaratod (1939)

 • BERKÓ Sándor: Várnai Zseni új versei = Népszava, 1939. ápr. 23. 72. szám, 21;
 • Sz. Gy.: Várnai Zseni új versei. „Legyen meg a te akaratod.” = Múlt és Jövő, 1939. máj. 151;
 • PÁSZTOR Enikő: „Legyen meg a te akaratod.” Várnai Zseni új versei = Üzenet (Párizs), 1939. júl.aug. 56. szám, 200;
 • BERKÓ Sándor: Várnai Zseni új versei = Korunk, 1939. okt. 10. szám, 907-908;
 • TÍMÁR Magda: Várnai Zseni: Legyen meg a te akaratod. Versek. = Libanon, 1940. jan.febr. 1. szám, 2829;

Ég és föld között (1941)

 • GÁRDOS Mariska: Várnai Zseni regénye: Ég és föld között = Népszava, 1941. szept. 28. 220. szám, 6;
 • (E.): VÁRNAI Zseni: Ég és föld között = Ujság, 1941. okt. 15. 235. szám, 10;
 • DEUTSCH Ernő: Várnai Zseni: Ég és föld között = Múlt és Jövő, 1941. dec. 186;

Egy asszony a milliók közül (1942)

 • GÁRDOS Mariska: Egy asszony a milliók közül. Várnai Zseni új regénye =Népszava, 1942. nov. 29. 271. szám, 16;
 • ABÁDI Imre: Egy asszony a milliók közül. Várnai Zseni regénye = Múlt és Jövő, 1943. márc. 47;
 • FÖLDESSY Gyula: Várnai Zseni: Egy asszony a milliók közül = Irodalmi Újság, 1956. márc. 3. 9. szám, 4;
 • LUKÁCSY András: Várnai Zseni: Egy asszony a milliók közül = Népszava, 1956. márc. 6. 56. szám, 4;
 • ERDŐS László: Várnai Zseni: Egy asszony a milliók közül = Csillag, 1956. ápr. 4. szám, 816818;
 • SÓS Endre: Egy asszony a milliók közül. Várnai Zseni könyve = Magyar Nemzet, 1956. máj. 9. 108. szám, 5;
 • DALOS László: Várnai Zseni: Egy asszony a milliók közül = Művelt Nép, 1956. máj. 13. 20. szám, 6;
 • S. [SÓS Endre]: Várnai Zseni: Egy asszony a milliók közül = Új Élet, 1956. jún. 6. szám, 5;
 • JÓZSEF Farkas: Várnai Zseni: Egy asszony a milliók közül = Szabad Nép, 1956. júl. 27. 208. szám, 4;
 • SZŰCS Andor: Várnai Zseni: Egy asszony a milliók közül = Párttörténeti Közlemények, 1956. okt. 3. szám, 193-194;
 • -i -t [ERKI Edit]: Egy asszony a milliók közül. Várnai Zseni az önéletrajzi regényéről = Élet és Irodalom, 1964. febr. 29. 9. szám, 6;
 • H. M.: VÁRNAI Zseni: Egy asszony a milliók közül = Népszava, 1964. márc. 7. 56. szám, 2;
 • KÖRTÉS Júlia: Várnai Zseni: Egy asszony a milliók közül = Könyvtáros, 1964. júl. 7. szám, 429;
 • SÓS Endre: Várnai Zseni önéletrajzi trilógiája = Magyar Nemzet, 1964. júl. 12. 162. szám, 13;
 • TÍMÁR Máté: Várnai Zseni: Egy asszony a milliók közül = Jelenkor, 1967. 2. szám, 184185;
 • F. R. [FALUS Róbert]: Könyvszemle = Népszabadság, 1974. szept. 20. 220. szám, 7;
 • KOCSIS Klára: Egy asszony a milliók közül. Várnai Zseni önéletrajzi regényéről
  = Népszava, 1974. okt. 3. 231. szám, 4;

Mint viharban a falevél (1943)

 • (b. s.) [BARCS Sándor]: Várnai Zseni és Peterdi Mária: Mint viharban a falevél = Ujság, 1943. szept. 21. 213. szám, 7;
 • BEREND László: Mint viharban a falevél = Múlt és Jövő, 1943. nov. 174;

Válogatott versek 1914-1942 (1943)

 • ABÁDI Imre: Várnai Zseni válogatott versei = Múlt és Jövő, 1943. jan. 8;

Üldözött versek (1945)

 • K. Gy. [KUNSZERY Gyula]: Várnai Zseni: Üldözött versek = Magyar Nemzet, 1945. júl. 3. 50. szám, 4;

Áldott asszonyok (1947)

 • HÁRS László: Könyvek között = Szivárvány, 1947. jún. 7. 23. szám, 19;
 • k-i-e [KESZI Imre]: Várnai Zseni: Áldott asszonyok = Szabad Nép, 1947. jún. 13. 131. szám, 4;

Válogatott versek (1954)

 • FÖLDESSY Gyula: Várnai Zseni: Válogatott versek = Irodalmi Újság, 1954. nov. 20. 36. szám, 4;
 • Gy. E. [GYERTYÁN Ervin]: Várnai Zseni: Válogatott versek = Népszava, 1955. jan. 4. 2. szám, 6;
 • HAJNAL Gábor: Várnai Zseni: Válogatott versek = Esti Budapest, 1955. jan. 14. 11. szám, 2;
 • BÖLÖNI György: Várnai Zseni: Válogatott versei = Csillag, 1955. jún. 6. szám, 13041306;

Fényben, viharban (1958)

 • RAJK András : Várnai Zseni: Fényben, viharban = Népszava, 1959. jan. 11. 9. szám, 5;
 • HALASI Andor: Fényben, viharban. Várnai Zseni memoár-kötete = Élet és Irodalom, 1959. febr. 13. 7. szám, 9;
 • VÁGÓ Mária: Várnai Zseni: Fényben és viharban = A Könyvtáros, 1959. márc. 3. szám, 227;

Így égtem, énekeltem (1958)

 • REMÉNYI Béla: Várnai Zseni: Így égtem, énekeltem = Népszava, 1958. júl. 13. 164. szám, 4;
 • ANTAL Gábor: Vallomás egy verseskönyvről = Magyar Nemzet, 1958. júl. 15. 165. szám, 4;
 • FÖLDESSY Gyula: Várnai Zseni: Így égtem, énekeltem = Népszabadság, 1958. júl. 24. 174. szám, 4;
 • RÓNAI Mihály András: Levél Várnai Zseninek. = Élet és Irodalom, 1958. szept. 5. 36. szám, 6;
 • K.: VÁRNAI Zseni: Így égtem, énekeltem = A Könyvtáros, 1958. okt. 10. szám, 789790;
 • HALASI Andor: Várnai Zseni: Így égtem, énekeltem. = Kortárs, 1958. okt. 10. szám, 618621 = Uő: A jövő felé. Budapest, Szépirodalmi, 1964, 198206;

Feltámadás (1959)

 • (antal) [ANTAL Gábor]: Várnai Zseni: Feltámadás = Esti Hírlap, 1959. máj. 31. 126. szám, 2;
 • RAICS István: Várnai Zseni: Feltámadás = Népszabadság, 1959. júl. 1. 152. szám, 8;
 • VÉSZI Éva: Várnai Zseni: Feltámadás! = A Könyvtáros, 1959. aug. 8. szám, 627;
 • SZŐKE György: Várnai Zseni: Feltámadás. = Kortárs, 1959. szept. 9. szám, 456457;

Békét! (1960)

 • FÖLDESSY Gyula: Várnai Zseni: Békét! = Népszabadság, 1960. jún. 14. 140. szám, 8;
 • Szám, E. [SZOMBATHELYI Ervin]: Várnai Zseni: Békét! = Népszava, 1961. júl. 27. 177. szám, 4;

Légy boldog te világ (1961)

 • G. Sz. L. [G. SZABÓ László]: Várnai Zseni: Légy boldog, te világ! = Népszava, 1961. ápr. 26. 98. szám, 2;
 • KIS Tamás: Várnai Zseni: Légy boldog te világ = Új Írás, 1961. szept. 7. szám, 667668;
 • KOÓS Ágnes: Légy boldog te világ. Várnai Zseni versei = Élet és Irodalom, 1961. okt. 21. 42. szám, 6;

Élők, vigyázzatok! (1962)

 • G. SZABÓ László: Élők, vigyázzatok! Várnai Zseni versgyűjteményének margójára = Népszava, 1962. jún. 10. 134. szám, 4;
 • ZSADÁNYI Oszkár: Az anyaság és béke költője = Új Élet, 1962. júl. 15. 14. szám, 5;
 • MORVAY István: Élők, vigyázzatok! Várnai Zseni verseskönyve = Élet és Irodalom, 1962. szept. 8. 36. szám, 6;

Nem volt hiába (1962)

 • H. M. [HARY Márta]: Várnai Zseni: Nem volt hiába = Népszava, 1962. dec. 15. 293. szám, 2;
 • KONDOR László: Várnai Zseni: Nem volt hiába = A Könyv, 1963. jan. 1. szám, 28;
 • F. I.: VÁRNAI Zseni: Nem volt hiába = Népszabadság, 1963. jan. 4. 2. szám, 9;
 • HORVÁTH Zsigmond: Nem volt hiába. Várnai Zseni regénye = Élet és Irodalom, 1963. jan. 26. 4. szám, 7;
 • TICHY Katalin: Nem volt hiába. Várnai Zseni regénye = Tiszatáj, 1963. jún. 6. szám, 10;

Nyugtalan madár (1966)

 • FALUS Róbert: Könyvszemle = Népszabadság, 1966. márc. 18. 65. szám, 9;
 • S. E. [SÓS Endre]: Várnai Zseni: Nyugtalan madár = Magyar Nemzet, 1966. ápr. 17. 90. szám, 13;
 • TÍMÁR György: A kezdés ihletével = Élet és Irodalom, 1966. máj. 7. 19. szám, 4;
 • KISPÉTER András: Két költőasszony = Kortárs, 1967. aug. 8. szám, 13321333;

Ének az anyáról (1968)

 • ÉRSEKÚJVÁRY Lajos: Várnai Zseni: Ének az anyáról = Életünk, 1968. 1. kötet, 147150;

Borostyán (1969)

 • ZSADÁNYI Oszkár: Jegyzetek egyről-másról. Varga Eszter föltámadása = Új Élet, 1970. febr. 1. 3. szám, 3;
 • Sz. A.: Várnai Zseni: Borostyán. = Népszabadság, 1970. febr. 11. 35. szám, 7;
 • KIS PINTÉR Imre: „Őszi napsütésben” = Élet és Irodalom, 1970. febr. 28. 9. szám, 11;

Idő heroldja (1971)

 • I. Z.: Verses életmű = Könyvvilág, 1971. szept. 9. szám, 13;
 • RIGÓ Béla: Várnai Zseni: Az idő Heroldja = Népszabadság, 1971. nov. 30. 282. szám, 7;
 • SIMON Zoárd: Várnai Zseni: Idő heroldja = Forrás, 1972. júl.aug. 4. szám, 8889;

Vers és virág (1973)

 • K. D.: Vers és virág. Várnai Zseni 1945 óta írt versei = Népszava, 1973. máj. 12. 109. szám, 8;
 • URR Ida: Dráma és örömünnep = Élet és Irodalom, 1973. aug. 4. 31. szám, 11;
 • HAVAS Ervin: Harmonikus költészet. Várnai Zseni: Vers és virág = Népszabadság, 1973. aug. 14. 189. szám, 7;

A válogatott bibliográfiát szerkeszti: Herczeg Tünde (OSZK – Tájékoztató Osztály)