BEVEZETŐ
ALKOTÓK

GALÉRIÁK
... ... ... ... fotók
... ... ... ... címlapok
... ... ... ... kéziratok
... ... ... ... első kiadások
... ... ... ... egyéb
HANGANYAGOK
... ... ... ... szerzők hangjai
... ... ... ... mondott vers
... ... ... ... zenés vers

SZAKIRODALOM
... ... ... ... a Nyugatról
... ... ... ... monográfiák
... ... ... ... tanulmányok
... ... ... ... kronológia

NYUGAT 100 események
... ... ... ... PIM
... ... ... ... OSZK
... ... ... ... MTV
... ... ... ... egyéb
ÚJDONSÁGOK

CÍMLAP

   
   

 

 

 
TANULMÁNYOK -
VÁRKONYI NÁNDOR
életrajz és művek - monográfiák  
 • MARÉK Antal: Várkonyi Nándor = Uő: Mai dunántúli lírikusok, Szombathely, 1939, 109–111;
 • NÉMETH László: Látogatás Várkonyi Nándornál = Jelenkor, 1966, 5, 431–437. = Uő: Utolsó széttekintés, Budapest, Magvető-Szépirodalmi, 1980, 833–842;
 • RAJNAI László: Várkonyi Nándor = Életünk, 1966, 3, 64–76;
 • TÜSKÉS Tibor: Írás és szolgálat = Jelenkor, 1966, 5, 437–444. = Uő: Pannoniai változatok, Budapest, Szépirodalmi, 1977, 7–27. (bővített);
 • --: Várkonyi Nándor 70 éves = Magyar Műhely, 1966, 14, 74;
 • ANGYAL Endre: Jegyzetek Várkonyi Nándorról = Irodalmi Szemle, 1971, 7, 652–654;
 • GALSAI Pongrác: Osvát pupja = Kortárs, 1974, 5, 752–755;
 • BÁRDOSI Németh János: Várkonyi Nándor = Életünk, 1975, 3, 230–232;
 • BÉCSY Tamás: Várkonyi Nándor (1896–1975) = Irodalomtörténet, 1975, 3, 800–801;
 • CSÁNYI László: Halálhíre napján = Jelenkor, 1975, 6, 495–496;
 • CSUKA Zoltán: Búcsú Várkonyi Nándortól = Jelenkor, 1975, 6, 494;
 • FODOR András: Temetés után... = Jelenkor, 1975, 6, 516–517. = Uő: Futárposta, Budapest, Szépirodalmi, 1980, 78–80;
 • GALSAI Pongrác: Várkonyi Nándor = Élet és Irodalom, 1975. márc. 22., 10;
 • GALSAI Pongrác: Agyagportré Várkonyi Nándorról = Kortárs, 1975, 10, 1626–1631. = Uő: 12+1 fő, Budapest, Szépirodalmi, 183–200;
 • HARCOS Ottó: Az elárvult szobában = Jelenkor, 1975, 6, 497–499;
 • HUNYADY József: Két találkozás = Jelenkor, 1975, 6, 506–507;
 • MAKAY Gusztáv: Felejthetetlen szerkesztőm = Jelenkor, 1975, 6, 503–505;
 • PANYIK István – SELLEI Sarolta: Vallomás Stonehenge-ről és magyar monográfusáról, Várkonyi Nándorról = Művészet, 1975, 9, 35;
 • SZEDERKÉNYI Ervin: Búcsú Várkonyi Nándortól = Jelenkor, 1975, 6, 483;
 • TÜSKÉS Tibor: Várkonyi Nándor 1896–1975. = Könyvtáros, 1975, 5, 293–294;
 • TÜSKÉS Tibor: Várkonyi Nándor = Vigilia, 1975, 7, 464–468;
 • BENKŐ Ákos: Várkonyi Nándor és Szirmai Károly = Jelenkor, 1977, 9, 841–846;
 • SALAMON Nándor: Várkonyi Nándor és a Röneszánsz. Művészeti írásai egy elfelejtett folyóiratban = Dunatáj, 1978, 2, 49–55;
 • TÓTH István: Eltűnt pécs-baranyai irodalom. Ki volt Várkonyi Nándor? = Dunántúli Napló, 1980. márc. 16., 9. = Uő: Villanások. Adatok Pécs-Baranyai irodalmi életéből, Pécs, Mecseki Ércbányászati Váll., 1980, 190–194;
 • RAJNAI László: A Nap és árnyéka. Emlékeim Várkonyi Nándorról = Jelenkor, 1986, 5, 425–430;
 • CSÁNYI László: A múlt jelene. Vázlat Várkonyi Nándorról = Új Írás, 1987, 8, 86–97;
 • RAJNAI László: Ember és világ a mérlegen = Jelenkor, 1988, 10, 949–956;
 • VEKERDI László: Várkonyi aktualitása = Dunatáj, 1988, 4, 41–43;
 • VADAS Ferenc: Mester és tanítvány az ősrégi kultúrák nyomában = Dunatáj, 1992, 1, 24–26;
 • TÜSKÉS Tibor: Pécs szent embere. Várkonyi Nándor belső hallása = Világszövetség, 2, 1993, 9, 31;
 • PÉNTEK Imre: A makacs kérdező = Árgus, 1994, 1, 50–51;
 • TÜSKÉS Tibor: Németh László és Várkonyi Nándor = Árgus, 1994, 1, 90–94;
 • VÁRKONYI Nándor: Ignorabimus? A Varázstudomány című kétrészes mű első kötetének, „A rejtett világ”-nak első fejezetéből = Árgus, 1994, 1, 52–59;
 • DIENES Ottó: Emberiségtörténet üdvtörténeti értelmezésben. Várkonyi Nándor: Az elveszett paradicsom = Árgus, 1995, 2, 52–58;
 • FODOR András: Elszámolnivalónk egy korszakos munkálkodásról = Árgus, 1995, 2, 30;
 • KODOLÁNYI János: Várkonyi elveszett paradicsoma Kodolányi és Várkonyi levelezésében = Árgus, 1995, 33–36;
 • TÜSKÉS Tibor: Sugárzásos emberek = Árgus, 1995, 2, 31–32;
 • VÁRKONYI Péter: A hagyaték áttekintése = Árgus, 1995, 2, 37–38;
 • DIENES Ottó: A sötétség tudatosítása és a tökéletesség megidézése. Száz éve született Várkonyi Nándor = Árgus, 1996, 6, 33–34;
 • DÚL Antal: A kezdet és a vég. Gondolatok Várkonyi Nándor Az elveszett paradicsom című kötetéről = Árgus, 1996, 1, 43–47;
 • JÓKAI Anna: Az „elöljáró” ember. Gondolatok Várkonyi Nándor 100. születésnapján = Árgus, 1996, 6, 34–39;
 • MEZEY Katalin: A próféta. Beszélgetés Várkonyi Nándor műveinek kiadójával. Riporter: VÁCZI Gábor = Magyar Szemle, 1996, 11, 1105–1111;
 • STEIGER Kornél: Várkonyi Nándor és a válságfilozófia = Árgus, 1996, 1, 48–50;
 • SZEPESI Attila: Egy életmű körvonalai. Várkonyi Nándor: Az ötödik ember = Életünk, 1996, 8, 796–801;
 • VÁRKONYI Nándor emlékkonferencia, születésének 100. évfordulója alkalmából. (Székesfehérvár, 1996. június 4.) = Árgus, 1996, 6, 32–44;
 • VÁRKONYI Nándor: Én divinizálni akarom az embert. Riporter: BEBESSI B. Károly = Somogy, 25, 1997, 1, 76–82;
 • DIENES Ottó: Az apokatasztaszisz mint létirányultság. Eltérések, hasonlóságok Hamvas Béla és Várkonyi Nándor műveiben = Árgus, 1998, 1, 37–42;
 • KELEMEN Zoltán: Az esszé enciklopédistája. Várkonyi Nándor: Az elveszett Paradicsom = Szivárvány, 1998, 134–143;
 • Párhuzamos szellemrajzok. Hamvas Béla – Várkonyi Nándor konferencia. Székesfehérvár, 1997. június 2. = Árgus, 1998, 1, 37–51;
 • TÜSKÉS Tibor: Várkonyi Nándor, a szerkesztő = Árgus, 1998, 1, 47–51;
 • VÁRKONYI Péter: „Istenhez eljutni az anyagon át” = Árgus, 1998, 1, 42–47; (Várkonyi Nándor: Sziriat oszlopai. Eredeti dokumentumok közlésével)
 • KELEMEN Zoltán: Az esszé enciklopédistája. [Várkonyi Nándor: Az elveszett Paradicsom] = Szövegek Között, 1999, 93–107;
 • MIKLÓSSY Endre: Várkonyi Nándor, az isteni könyvtáros (1896, Pécs–1975, Pécs) = Magyar Szemle, 1999, 7–8, 81–108. = Uő: Túl a tornyon, melyet porbul rakott a szél. Magyar gondolkodók a XX. században, Budapest, Széphalom Könyvműhely, 2001;
 • NÉMETH G. Béla: A Sorsunk = Jelenkor, 1999, 2, 171–176. = Uő: Hét folyóirat 1945–1950, Debrecen, Csokonai, Alföld könyvek, 2000;
 • TÜSKÉS Tibor: Várkonyi Nándor 1896–1975 = Pécsi Szemle, 1999. nyár, 93–95;
 • JÓKAI Anna: A sodródó ember. [Várkonyi Nándor: Az ötödik ember] = Tiszatáj, 2000, 11, 54–64;
 • „Csillagok, vezérlő tűzjelek.” RÁCZ István Várkonyi Nándorról, Weöres Sándorról, Kárpáti Tamásról. Riporter: BALÁZS Sándor = Árgus, 2000, 1, 52–58;
 • TÜSKÉS Tibor: Várkonyi Nándor irodalomtörténetének recepciója = Új Dunatáj, 2000, 4, 44–58;
 • DIENES Ottó: „Mi magunk csak egy csodaszerben hiszünk: a lélekben.” Várkonyi Nándor: Varázstudomány = Árgus, 2001, 3, 58–62;

Egyes művekről

A modern magyar irodalom (1929)

Elmék, eszmék (1937)

 • [PETRÓCZI István] P. I.: = Műhely, 1937. 210–211;
 • [RÓNAY György] (r. gy.) = Katolikus Szemle, 1937. 51. 686;

Az újabb magyar irodalom (1942)

 • DIÓSI Géza = Erdélyi Iskola, 1942. 356,
 • HERCEG János = Kalangya, 1942. 283–284;
 • KOLOS Endre = Katolikus Szemle, 1942. 276–277;
 • SEMJÉN Gyula = Magyar Kultúra, 1942. II. 59–60;
 • VAJDA Endre = Diárium, 1942. 278;
 • GERGELY Gergely = Debreceni Szemle, 1942. 96;

Sziriat oszlopai (1942)

 • GOSZTONYI Gyula = Sorsunk, 1942. 475–479;
 • HARCOS Ottó = Írott Kő, 1942. 3. sz. 15;
 • KARDOS Tibor = Diárium, 1942. 113–115;
 • KENYERES Imre = Sorsunk, 1942. 336;
 • OSZLÁCS Viktor = Erdélyi Iskola, 1942. 463–464;
 • PALKÓ István = Dunántúli Szemle, 1942. 7–8. sz. 317–318;
 • SINKÓ Ferenc = Magyarország, 1942. júl. 19. 162. szám, 7;
 • BOGNÁR Ede = Pannonhalmi Szemle, 1943. 238;

Magyar Dunántúl (1944)

 • ANGYAL Endre = Új Élet, 1944. 7–8. 195–197;
 • LUKÁCS István = Magyar Kultúra, 1944. II. 88;
 • SZENDE Aladár = Magyar Út, 1944. aug. 3. 31. sz. 4;
 • TAKÁTS Gyula = Sorsunk, 1944. 495–497;

A válogatott bibliográfiát szerkeszti: Vasbányai Ferenc (OSZK Humántudományi Bibliográfiai Osztály)

vissza