BEVEZETŐ
ALKOTÓK

GALÉRIÁK
... ... ... ... fotók
... ... ... ... címlapok
... ... ... ... kéziratok
... ... ... ... első kiadások
... ... ... ... egyéb
HANGANYAGOK
... ... ... ... szerzők hangjai
... ... ... ... mondott vers
... ... ... ... zenés vers

SZAKIRODALOM
... ... ... ... a Nyugatról
... ... ... ... monográfiák
... ... ... ... tanulmányok
... ... ... ... kronológia

NYUGAT 100 események
... ... ... ... PIM
... ... ... ... OSZK
... ... ... ... MTV
... ... ... ... egyéb
ÚJDONSÁGOK

CÍMLAP

 

 

 

 

 

 
TANULMÁNYOK - SZABÓ DEZSŐ
életrajz és művek - monográfiák  

Bibliográfiák:

 • BUDAI BALOGH Sándor – HARTYÁNYI István: Szabó Dezső Bibliográfia, Budapest, Szenci Molnár Társaság, 1996;

Tanulmányok:

 • KASSÁK Lajos: Levél Szabó Dezsőnek = Ma, 1917. augusztus 15. 150–152;
 • KOSZTOLÁNYI Dezső: Szabó Dezső = Új Nemzedék, 1920. november 3. = Uő: Egy ég alatt, szerk., szöveggondozás: RÉZ Pál, Budapest, Szépirodalmi, 1976;
 • DÓCZY Jenő: Szabó Dezső, az ellenforradalmár = Nyugat, 1921. 219–224;
 • ZSIGMOND Ferenc: Sz. D.: Egyenes úton = Egyetemes Philológiai Közlöny, 1921. 62–63;
 • KOVÁCS László: Az elsodort falu = Pásztortűz, 1921. 70–73;
 • NAGY Lajos: Szabó Dezső: Ölj! = Nyugat, 1922. 143–145;
  JUHÁSZ Gyula: Szabó Dezső = Magyar Jövendő, 1922. 30–32;
 • JANCSÓ Béla: Szabó Dezső újabb elbeszélései = Pásztortűz, 1922. 26. szám, 713–716;
 • FÉJA Géza: Szabó Dezső = Élet és Irodalom, 1923. március 20. 1. szám, 1–13;
 • KÁLLAY Miklós: A magyar regény újulása = A Hét, 1924. I. 13–14;
 • FORGÁCS Antal: Szabó Dezső: Az út előre = Korunk, 1929. 1. szám, 4;
 • KÁLLAY Miklós: Szabó Dezső a pamflet Michelangeloja = Literatura, 1926. január 16; KODOLÁNYI János: Szabó Dezső és a Segítség, Szintézis 1926. II. 35–45;
 • NAGY Endre: Reszonanciák = Nyugat, 1926. I. 65–77;
 • CSANÁDY György: Az erdélyi próza Magyarországon II. Szabó Dezső = Híd, 1927. 7. szám, 402–410;
 • KEMÉNY Gábor: Szabó Dezső és a magyar sorsprobléma = Korunk, 1927. 593–600;
 • JUHÁSZ Géza: Forma és világkép az új magyar regényben = Debreceni Szemle, 1928. 373–386;
 • KARÁCSONY Sándor: Szabó Dezső, Protestáns Szemle, 1928. október, 8. szám, 573-577. = Uő.: A könyvek lelke, irodalmi nevelés, Budapest, Exodus, 1941, 251–256. = Szabó Dezső emlékkönyv, összeállította, bevezető és jegyzetek: SZŐCS Zoltán, Budapest, Szabó Dezső Emléktársaság, 1993;
  NÉMETH László: Szabó Dezső, Erdélyi Helikon, 1928. december, 8. szám, 577–588. = Uő.: Két nemzedék, Budapest, Magvető és Szépirodalmi, 1970;
 • VÁRKONYI Nándor: Szabó Dezső = Széphalom, 1928, 205–209;
 • FÁBRY Zoltán: Etnográfiai szocializmus, Korunk, 1929. 6. szám, 447–450 = Fábry Zoltán összegyűjtött munkái II., 1926–29, Pozsony, Madách, 1981, 375–379;
 • HALÁSZ Gábor: A magyar regény problémája = Magyar Szemle, 1929. március, 283–288. = Uő.: Tiltakozó nemzedék, Budapest, Magvető, 1981, 948–956;
 • FÉJA Géza: Szabó Dezső a Nyugatban = Előőrs, 1930. április 26., 17. szám, 5. (Babits Mihály: Bodri és Pityu című tavaszi példázatáról: Nyugat, 1930. 7. szám );
 • FÉJA Géza: Szabó Dezső állomásai = Előörs, 1930. szeptember 27;
 • FÉJA Géza: Szabó Dezső az élet mestere = Előőrs, 1930. október 25;
 • SZILÁGYI András: A forradalom igazságszolgáltatása = Korunk, 1930. 2. szám, 151–154;
 • KEMÉNY Gábor: Néhány szó a Szabó Dezső-kérdéshez = Századunk 1930. 237–241;
 • Kassák Lajos: A Szabó Dezső-ügy és egyebek = Századunk 1930. 9. szám, 151–157;
 • BAJCSY-ZSILINSZKY Endre: Szabó Dezső sorstragédiája = Előörs 1930. február 15;
 • IGNOTUS Pál: Ábrándok csődje = A Hét 1931. 4. szám, 11;
  GEREBLYÉS László: Egy író tragédiája = Társadalmi Szemle, 1932. január, 43–44;
 • IJJAS Antal: Irodalmi élet = Magyar Kultúra, 1932. I. 469–471;
 • UJHÁZI Elemér: Szabó Dezső nem változik = Korunk, 1932, 769– 770;
 • FÉJA Géza: Szabó Dezső: A kötél legendája = Magyar Írás, 1934. 7. szám, 95–98;
 • JANCSÓ Béla: Szabó Dezső-füzetek = Erdélyi Figyelő, 1934. 95–97;
 • VARGA Károly: Szabó Dezső ideológiája = Debreceni Szemle, 1934. május, 5. szám, 227–239., november, 9. szám, 403–420;
 • LÁNG István: Szabó Dezső líraisága = Pallas Debrecina V., 1936. 13. szám, 180–189;
 • BÓKA László: Szabó Dezső = Az Ország Útja, 1937. december, 10. szám, 1–9;
 • JANCSÓ Béla: Szabó Dezső írói arca = Pásztortűz, 1939. június, 6. szám, 267–270;
 • A Magyar Élet Szabó Dezső száma, 1939;
 • POGÁNY Ödön Gábor: Az egész látóhatár, Kelet Népe, 1940 = Szabó Dezső emlékkönyv, szerk.: SZŐCS Zoltán, Budapest, Szabó Dezső Emléktársaság, 1993;
 • SIMÁNDY Pál: Az egész látóhatár = Jelenkor, 1940. 9. szám, 9–10;
 • KODOLÁNYI János: Szabó Dezső = Uő.: Esti beszélgetés, Budapest, Magyar Élet, [1944] = Szabó Dezső emlékkönyv, szerk.: SZŐCS Zoltán, Budapest, Szabó Dezső
  Emléktársaság, 1993;
 • KERESZTURY Dezső: Szabó Dezső, Embernevelés, 1945. szeptember-október, 1–2. szám, 33–36. = Szabó Dezső emlékkönyv, szerk.: SZŐCS Zoltán, Budapest, Szabó Dezső Emléktársaság, 1993;
 • RÓNAY György: Szabó Dezső = Magyarok 1945. 2. szám, 58–61. = Uő: A regény és az élet Győr, Széchenyi, 1947;
  HARASZTI Sándor: Szabó Dezső = Csillag, 1948. 8. szám, 55–56;
 • ERDEI Sándor: Szabó Dezső, Kortárs, 1957 = Uő.: Gondolkodni jó. Válogatás hátrahagyott munkáiból, szerk.: ERDEI Sándorné DEZSŐ Ginda, Makó, József Attila Múzeum, 1986 = Szabó Dezső emlékkönyv, szerk.: SZŐCS Zoltán, Budapest, Szabó Dezső Emléktársaság, 1993;
 • KATONA Katalin: Szabó Dezső világnézete = Magyar Filozófiai Szemle, 1957. 1. szám, 85–110;
 • KOMLÓS Aladár: Utószó a Feltámadás Makucskán című kötethez, Válogatott írások, Budapest, Magvető, 1957;
 • A Szabó Dezső Emlékbizottság irodalmi értesítője, Washington (D.C.), Szabó Dezső Emlékbizottság, 1958;
 • BOHUNICZKY Szefi: Emlékezés Szabó Dezsőre = Irodalomtörténet, 1958. 1. szám;
 • BESSENYEI György: Szabó Dezsőről = Kortárs, 1958.
  február, 2 szám, 266–272;
 • ERDEI Sándor: Szabó Dezső = Kortárs, 1958. január, 1. szám, 105–117;
 • A Szabó Dezső vitáról = Kortárs, 1958. április, 4. szám, 589–596.
 • Szabó Dezső emlékülés (Beszámoló), Irodalomtörténet, 1979. 4. szám, 953–989;
 • SZÁRAZ György: Kő a sodrásban, Élet és Irodalom, 1979. június 16. 24. szám, 4–5. = Uő.: Történelem jelenidőben, Tanulmányok, Budapest, Magvető, 1984 = Szabó Dezső emlékkönyv, szerk.: SZŐCS Zoltán, Budapest, Szabó Dezső Emléktársaság, 1993;
 • BUDAI BALOGH Sándor: Vad vizek futása... Mozaikok Szabó Dezső kolozsvári életéből. Budapest, Református Zsinati Iroda, 1984;
 • KIRÁLY István: Az ellentmondások írója = Alföld, 1986. szeptember, 9. szám, 56–74, október, 10. szám, 29–49., november, 11. szám, 27–60. = Uő.: Útkeresések, Tanulmányok, cikkek, interjúk, kritikák, Budapest, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1989;
 • GRÓH Gáspár: Ellentmondásos tűnődések Szabó Dezsőről, Alföld, 1987. május, 5. szám, 43–53. = Szabó Dezső emlékkönyv, összeállította, bevezető és jegyzetek: SZŐCS Zoltán, Budapest, Szabó Dezső Emléktársaság, 1993;
 • BERTHA Zoltán: Megjegyzések a Szabó Dezső kérdéshez = Uő.: A szellem jelzőfényei, JAK-füzetek, 34, Budapest, Magvető, 1988 = Szabó Dezső emlékkönyv, összeállította, bevezető és jegyzetek: SZŐCS Zoltán, Budapest, Szabó Dezső Emléktársaság, 1993;
 • GRÓH Gáspár: A látóhatár egésze, Hitel, 1992;
  FÁBIÁN Ernő: Szabó Dezső nemzetállama = Alföld, 44. 1993. 4. szám, 83–90;
 • IMRE László: Még egyszer Szabó Dezsőről. Jegyzetek az újra megjelent Az egész látóhatárról = Alföld, 44. 1993. 4. szám, 77–83;
 • KOVÁCS Zoltán: Szabó Dezső és Németh László = Honismeret, 20. 1992. 4. szám, 43–47;
 • KÓSA László: Szabó Dezső írásai a protestantizmusról = Protestáns Szemle, 1. 1992. 2. szám, 143–146;
 • SZABÓ Dezső emlékkönyv, összeállította, bevezető és jegyzetek: SZŐCS Zoltán, Budapest, Szabó Dezső Emléktársaság, 1993;
 • KULCSÁR-SZABÓ Zoltán: Protestantizmus-értelmezések, Szabó Dezső, Ady Endre, Móricz Zsigmond vitájának összefüggései = Protestáns Szemle, 3. 1994. 1. szám, 33–41;
 • HEGEDŰS Loránt: Szabó Dezső kálvinizmusa = Confessio, 19. 1995. 1. szám, 35–49;
 • SZABÓ Miklós: A vátesz = Világosság, 1996. 8–9. szám, 120–128;
 • BARTÓK Béla, G.: Egyberendeltség. Szabó Dezső Kelet-Európája = Hitel 12. 1999. 9. 41–49;
 • BARTÓK Béla, G.: „Mustármag.” Szabó Dezső eszméinek hatása Zsigmond Gyula és társainak szellemi ellenállásában = Hitel, 14. 2001. 11. szám, 43–57;
 • HEGEDÜS Sándor: Egy talányos „vátesz”. Szabó Dezső világképe = Ezredvég, 11. 2001. 12. szám, 60–66;
 • LOSONCI Miklós: Szabó Dezső írói képalkotása = Havi Magyar Fórum, 9. 2001. 2. szám, 66–69;
 • MARCZINKA Csaba: Németh László „kontrái” (Szabó Dezső, Sinka István és József Attila szembenállásai) = Polisz, 59. 2001. 30–32;
 • NÉMEDINÉ KISS Adrien: Filozopterek mint ellenfelek. Szabó Dezső Halálfiai-kritikája és annak visszhangja = Irodalomtörténet, 32. 2001. 2. szám, 241–264;
 • PÉTERFI Gábor: Kelet-európai konföderáció mint a revízió alternatívája. Szabó Dezső válasza Trianonra (Magyar nemzetiségpolitikai gondolkodók) = Európai: Utas, 42. 2001. 55–63;
 • TÉTÉNYI Csaba: Szabó Dezső Don Kisott penitencián című novellájáról = Iskolakultúra, (1991), 9. 1999. 5. szám, 104–110;
 • Az elsodort író. In memoriam Szabó Dezső, válogatta, összeállította, szerkesztette: GRÓH Gáspár, Budapest, Nap Kiadó, 2002;
 • POSZLER György: Átkozottak és üdvözítők. Szabó Dezső a Nyugatban = Alföld, 53. 2002. 2. szám, 65–69;
 • POSZLER György: „Hős vagy bohóc - szent vagy sarlatán” Szabó Dezső – „ifjúkori önarckép” = Liget 15. 2002. 12. szám, 51–67;
 • RÓNAY László: „Magyarság, szociálpolitika, kultúra” = Népszava. 130. 2002. 273. mell. 1;
 • „Megtöröm a villámokat”. Tanulmányok, írások Szabó Dezsőről válogatta és szerk.: BUDAI BALOGH Sándor, Budapest, Püski, Magyar Líra Bt., 2004;
 • HORVÁTH Csaba: A vállalt, az elutasított és a teremtett hagyomány. Szabó Dezső: Az elsodort falu = „egy csonk maradhat”, Tanulmányok az 1920-as évek magyar irodalmáról, szerk. HANSÁGI Ágnes [et al.], Budapest, Ráció, 2004;
 • VERES András: Egy 20. századi próféta. 1931: Szabó Dezső: Feltámadás Makucskán = SZEGEDY-MASZÁK Mihály, VERES András: A magyar irodalom történetei, 1920-tól napjainkig, Budapest, Gondolat, 2008, 190–201;
 • KOVÁCS Gábor: Liberalizmusképek a népi mozgalomban. Szabó Dezső, Németh László, Bibó István = LUDASSY Mária (szerk.): A felvilágosodás álmai és árnyai, Budapest, Áron, 2007, 468–494;