BEVEZETŐ
ALKOTÓK

GALÉRIÁK
... ... ... ... fotók
... ... ... ... címlapok
... ... ... ... kéziratok
... ... ... ... első kiadások
... ... ... ... egyéb
HANGANYAGOK
... ... ... ... szerzők hangjai
... ... ... ... mondott vers
... ... ... ... zenés vers

SZAKIRODALOM
... ... ... ... a Nyugatról
... ... ... ... monográfiák
... ... ... ... tanulmányok
... ... ... ... kronológia

NYUGAT 100 események
... ... ... ... PIM
... ... ... ... OSZK
... ... ... ... MTV
... ... ... ... egyéb
ÚJDONSÁGOK

CÍMLAP

   
   

 

 

 

 
TANULMÁNYOK - SOMLYÓ ZOLTÁN
életrajz és művek - monográfiák  
 • KARINTHY Frigyes: Somlyó Zoltán: Dél van = Nyugat, 1910. 9. szám;
 • VÁRADY István: Somlyó Zoltán: Az átkozott költő. Megbeszélések az Istennel = Nyugat, 1911. 12. szám;
 • LESZNAI Anna: Versekről – s még inkább szavakról és írójukról (Somlyó Zoltán új versei: Északra indulók) = Nyugat, 1912. 15. szám;
 • HAVAS Gyula: Somlyó Zoltán versei = Nyugat, 1913. 13. szám;
 • HAVAS Gyula: Somlyó Zoltán: Nyitott könyv = Nyugat, 1917. 2. szám;
 • KOSZTOLÁNYI Dezső: Somlyó Zoltán (Bevezető szavak szerzői délelőttjéhez) = Nyugat, 1926. 1. szám;
 • FÜST Milán: Somlyó Zoltán = Nyugat, 1937. 2. szám;
 • TURCSÁNYI Elek: Somlyó Zoltán = Nyugat, 1937. 2. szám;
 • ILLÉS Béla: Somlyó Zoltán = Csillag, 1953. 11. szám, 1684–1689;
 • TAMÁS Attila: Somlyó Zoltán = Irodalomtörténet, 1955. 1 szám, 41–64;
 • VAS István: Egy-két szó Somlyó Zoltánról = Élet és Irodalom, 1960. 22. szám, 5;
 • RÁZ Pál: Somlyó Zoltán ismeretlen verse Kosztolányi Dezsőhöz = Élet és Irodalom, 1961. 28. szám, 8;
 • DEVECSERI Gábor: Első találkozások Somlyó Zoltánnal = Élet és Irodalom, 1962. 1. szám, 9;
 • TANDORI Dezső: Somlyó Zoltán közelítése = Irodalomtörténet, 1980. 1. szám, 13–27;
 • ZSOLDOS Sándor: Somlyó Zoltán Szegeden, Szeged, Szegedi nyomda, (Különlenyomat: Somogyi-könyvtári műhely, 1981, 73–80;
  Szegedi konferanszié. Válogatás Somlyó Zoltán szegedi írásaiból, vál.: ZSOLDOS Sándor, Szeged, Szegedi Nyomda, 1982. (Bibliofil kiadás);
 • ZSOLDOS Sándor: „Voltam valaki köztetek...” Vázlat Somlyó Zoltán életrajzához, Budapest, Akad. Ny., 1983, 27–44. (Különlenyomat: Irodalomtörténet);
 • ZSOLDOS Sándor: Somlyó Zoltán és Juhász Gyula kapcsolata, Szeged, JATE, 1983, 115–121. (Irodalomtörténeti dolgozatok, különlenyomat: Acta Historiae Litterarum Hungaricum);
 • APRÓ Ferenc: Az átkozott költő és az utolsó bohém. Somlyó Zoltán és Nyári Antal = Szeged, 1994. szeptember, 30–32;
 • ZSOLDOS Sándor: Somlyó Zoltán a " Szeged és Vidéke" munkatársa (1909. május–szeptember) = A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve. Irodalom- és művészettörténeti tanulmányok, 1999, 184–190;
 • SOMLYÓ Zoltán, FÜST Milán: Szomorú levéldokumentumok Somlyó Zoltán utolsó éveiből = Múlt és Jövő, 2000. 3–4. szám, 159–168;
 • SOMLYÓ Zoltán: Utószó = Nyitott könyv – A titkos írás (), Budapest, Osiris, Millenniumi könyvtár sorozat, 2000;
 • Az átkozott költő. Somlyó Zoltán emlékezete, vál.: SOMLYÓ György, ZSOLDOS Sándor, Budapest, Nap, 2001. (Emlékezet);

A válogatott bibliográfiát szerkeszti: Kekk Adrienn (OSZK – Elektronikus Dokumentum Központ – Magyar Elektronikus Könyvtár)