BEVEZETŐ
ALKOTÓK

GALÉRIÁK
... ... ... ... fotók
... ... ... ... címlapok
... ... ... ... kéziratok
... ... ... ... első kiadások
... ... ... ... egyéb
HANGANYAGOK
... ... ... ... szerzők hangjai
... ... ... ... mondott vers
... ... ... ... zenés vers

SZAKIRODALOM
... ... ... ... a Nyugatról
... ... ... ... monográfiák
... ... ... ... tanulmányok
... ... ... ... kronológia

NYUGAT 100 események
... ... ... ... PIM
... ... ... ... OSZK
... ... ... ... MTV
... ... ... ... egyéb
ÚJDONSÁGOK

CÍMLAP

 

 

 
TANULMÁNYOK -
SCHLÖPFLIN ALADÁR

Bibliográfia:

 • KAMPISNÉ DEDINSZKY Izabella: Schöpflin Aladár irodalmi munkássága, Budapest, Nyugat kiadás, 1943.

Egyéb:

 • A Magyar Csillag Schöpflin Aladár száma, 1941;
 • GELLÉRT Oszkár, VIDOR Miklós: A hetvenötéves Schöpflin Aladár, Magyar Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium, 1947;
 • WALDAPFEL József: Schöpflin Aladár, Akadémiai Értesítő, 1950;
 • KOMLÓS Aladár: A Nyugat kritikusai, Magyar Tudomány, 1963, 9. szám;
 • KOSZTOLÁNYI Dezső: Shöpflin = Nyugat, 1921. április 16. = Uő: Shöpflin Aladár. In: Egy ég alatt, szerk., szöveggondozás: RÉZ Pál, Budapest, Szépirodalmi, 1976;
 • BALOGH TAMÁS: „életet igyekeztem ábrázolni”. Schöpflin Aladár utolsó darabja, az Őszi szivárvány, Napút, 2004. 3. szám;
 • KENYERES Zoltán: Schöpflin Aladár: A pirosruhás nő = Uő.: Korok, pályák, művek. Válogatott tanulmányok, Budapest, Akadémiai, 2004.;
 • SCHILLER ERZSÉBET: Hagyomány: feladat és örökség. Schöpflin Aladár az 1920-as években = HANSÁGI Ágnes et al. (szerk.): „egy csonk maradhat”. Tanulmányok az 1920-as évek magyar irodalmáról, Ráció, 2004;
 • SCHILLER ERZSÉBET: Schöpflin Aladár városa, Holmi, 2005, 9. szám;
 • Irodalom és zsurnalizmus. Karl Kraus és Schöpflin Aladár írásai, mint az irodalom médiatörténetének forrásai a 20. század elején, Tiszatáj, 2005. február;
 • RÓZSAFALVI ZSUZSANNA: Az életrajz indiszkréciója (?), avagy megjegyzések Schöpflin Aladár Mikszáth-portréihoz. = BEDNANICS Gábor, EISEMANN György (szerk.): Induló mondernség - kezdődő avantgárd, Budapest, 2006.

A válogatott bibliográfiát szerkeszti: Rózsafalvi Zsuzsanna (OSZK – Kézirattár)