BEVEZETŐ
ALKOTÓK

GALÉRIÁK
... ... ... ... fotók
... ... ... ... címlapok
... ... ... ... kéziratok
... ... ... ... első kiadások
... ... ... ... egyéb
HANGANYAGOK
... ... ... ... szerzők hangjai
... ... ... ... mondott vers
... ... ... ... zenés vers

SZAKIRODALOM
... ... ... ... a Nyugatról
... ... ... ... monográfiák
... ... ... ... tanulmányok
... ... ... ... kronológia

NYUGAT 100 események
... ... ... ... PIM
... ... ... ... OSZK
... ... ... ... MTV
... ... ... ... egyéb
ÚJDONSÁGOK

CÍMLAP

   
 
 

 

 
TANULMÁNYOK -
SÁRKÖZI GYÖRGY
 • Sárközi György = Pásztortűz, 1928. febr. 12. 3. szám, 70;
 • GÁL István: Egy óra Sárközi Györggyel = Új Szellem, 1937. szept. 15. 15. szám, 5–6;
 • GÁL István: Bartóktól Radnótiig, Budapest, Magvető, 1973, 198–204;
 • ILLYÉS Gyula: Sárközi György = Szabad Szó, 1945. máj. 1. 30. szám, 3;
 • SZÁNTHÓ Dénes: Magyar író élete és halála a munkatáborban = Demokrácia, 1945. máj. 13. 5. szám, 5;
 • ÁGH Magdolna: Testvéri búcsú Sárközi Györgytől = Világ, 1945. jún. 3. 16. szám, 2;
 • LENGYEL Balázs: Sárközi György = Magyarok, 1945. júl. 2. szám, 90–91;
 • PASSUTH László: Sárközi György = Magyar Nemzet, 1945. júl. 4. 51. szám, 4;
 • RÓNAY György: A lírikus Sárközi György = Vigília, 1947. jún. 6. szám, 371–375;
 • (o. a.) [Oltványi Ambrus]: Sárközi György = Politika, 1947. jún. 28. 13. szám, 11;
 • BARDÓCZ Árpád: Egy lélek változásai. Emlékezés Sárközi Györgyre = Diárium, 1947. őszi szám, 126–127;
 • GELLÉRT Oszkár: Sárközi György = Gellért Oszkár: Kortársaim, Budapest, Művelt Nép, 1954, 339–340;
 • ILLYÉS Gyula: Sárközi György = Csillag, 1954. nov. 11. szám, 2128-2138 = Uő: Ingyen lakoma. 2. kötet. Budapest, Szépirodalmi, 1964, 158–181;
 • RÁBA György: Sárközi Györgyről = Irodalomtörténet, 1957. ápr. 1. szám, 45–49;
 • RÉTI Ilona: Sárközi György = A Budapesti XIII. kerületi Berzsenyi Dániel Általános Gimnázium centenáris emlékkönyve. Budapest, 1959, 125–126;
 • SZABÓ Zoltán: Sárközi György = Új Látóhatár, 1959. nov.-dec. 6. szám, 417-421;
 • ILLÉS Endre: Háló. Sárközi György emléke = Új Írás, 1961. jún. 4. szám, 359–361;
 • FODOR József: Tovább az emlékekben = Uő: Emlékek a hőskorszakból, Budapest, Magvető, 1964, 82–87;
 • FÉJA Géza: Sárközi György emlékezete = Kortárs, 1964. dec. 12. szám, 1912–1916;
 • ILLÉS Endre: Sárközi György emlékezete =Uő: Gellérthegyi éjszakák, Budapest, Szépirodalmi, 1965, 426-430;
 • RÓNAY György: Sárközi György: Virágok beszélgetése = Miért szép? Budapest, Gondolat, 1966, 232–238; Magyar irodalmi alkotások elemzése. Vál. MAROSI Judit. Nyíregyháza, Black-White, 2000, 116–123;
 • RÓNAY György: Sárközi György = Élet és Irodalom, 1969. jan. 18. 3. szám, 2;
 • KŐHÁTI Zsolt: Sárközi György ébresztése = Népszabadság, 1969. jan. 21. 16. szám, 7;
 • GYURICZA Klára: Sárközi György (1899–1945) = Életünk, 1970. 1. szám, 85–86;
 • SÁRKÖZI Mátyás: Sárközi György utolsó hónapjai = Új Látóhatár, 1970. febr. 15. 1. szám, 35–38;
 • KŐHÁTI Zsolt: Sárközi György arcképéhez = Irodalomtörténet, 1970. 2. szám, 366–377;
 • KŐSZEGI Imre: Emlékezés Sárközi Györgyre = Magyar Hírlap, 1970. márc. 8. 67. szám, 9;
 • Illyés Gyula: Sárközi György (1899–1945) = „S két szó között a hallgatás...” 2. kötet, Budapest, Magvető, 1970, 362–376;
 • FÉJA Géza: Sárközi György emlékezete = Féja Géza: Lázadó alkonyat, Budapest, Szépirodalmi, 1970, 179–189;
 • LATOR László: Sárközi György = Élet és Irodalom, 1974. jan. 19. 3. szám, 12;
 • HÉRA Zoltán: Egy élet legendája. Sárközi György születésének 75. évfordulóján = Népszabadság, 1974. jan. 22. 17. szám, 7;
 • VAS István: Sárközi György = Vas István: Az ismeretlen isten, Budapest, Szépirodalmi, 1974, 784–787;
 • L. DALA Mária: Sárközi György költői fejlődésének első korszaka = Irodalomtörténet, 1974. 4. szám, 793–820;
 • SARKADI Imre: Sárközi György költészete = Uő: Cikkek, tanulmányok, Budapest, Szépirodalmi, 1974, 433–438;
 • GÁL István: Sárközi György, az irodalomszervező = Magyar Hírlap, 1975. márc. 8. 67. szám, 6;
 • KŐHÁTI Zsolt: Sárközi György regénytöredéke elé = Forrás, 1975. máj.–jún. 5–6. szám, 7–22;
 • ILLYÉS Gyula: Sárközi György = Illyés Gyula: Iránytűvel. 2. kötet, Budapest, Szépirodalmi, 1975, 150–173;
 • FÜLÖP László: Sárközi György lírája = Új Írás, 1977. jún. 6. szám, 94–101;
 • PASSUTH László: Sárközi György emlékezete = Uő: Tornyok árnyékában, Budapest, Szépirodalmi, 1977, 394–398;
 • ANTAL Gábor: Költők 1915-ben = Magyar Nemzet, 1978. febr. 26. 49. szám, 10;
 • VAS István: Sárközi György = Uő: Tengerek nélkül, Budapest, Szépirodalmi, 1978, 75–77;
 • DEVECSERI Gábor: Sárközi György = Devecseri Gábor: Lágymányosi istenek, Budapest, Magvető, 1979, 361–366;
 • RÓNAY László: „Mi életem volt: öröm, szenvedés...” Sárközi György költészete. = Életünk, 1979. máj. 5. szám, 381–394;
 • BOLDIZSÁR Iván: Sárközi György emléktáblájánál = Uő: A korona napja, Budapest, Szépirodalmi, 1983;
 • SZABÓ Zoltán: Sárközi György = Uő: Ősök és társak, Bern, Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem, 1984, 135–146;
 • BÖRÖNDI Lajos: Gulliver Brobdingnagban. Sárközi György novellái = Dunatáj, 1985. febr. 1. szám, 20–26;
 • TÓTH Endre: Régi szerkesztőim = Hajdú-Bihari Napló, 1985. jan. 19. 15. szám, 8; Új Tükör, 1985. nov. 17. 46. szám, 11;
 • FEUERTSEIN Emil: Sárközi György (1899–1945) = Uő: Egy marék virág. A magyarajkú zsidóság szellemi öröksége. 2., Tel Aviv, Megörökítési Emlék Bizottság, 1986, 328–334;
 • BOLDIZSÁR Iván: Sárközi György = Uő: A lebegők. Budapest, Magvető, 1989, 401–402;
 • SZÉCHENYI Ágnes: Váltott lélekkel. Sárközi György kilencvenedik születésnapjára = Élet és Irodalom, 1989. jan. 20. 3. szám, 4;
 • (a. l.) [ABLONCZY László]: Naptár: Sárközi György = Film, Színház, Muzsika, 1989. jan. 28. 4. szám, 22;
 • KABDEBÓ Lóránt: Fehér fényesség és barna rög. Sárközi György költészete = Literátor, 1994. 6. szám, 1–7;
 • MEDVIGY Endre: Egy kis Sárközi-filológia = Literátor, 1994. 6. szám, 13;
 • LATOR László: Váltott lélekkel = Lator László: Kakasfej vagy filozófia? Mire való a vers? Budapest, Európa, 2000, 153–155;
 • LENGYEL Balázs: Sárközi György = Lengyel Balázs: Origo, Budapest, Belvárosi, 2002, 180–182;

Egyes művekről:

Angyalok harca (1926)

 • BABITS Mihály: Angyalok harca. Sárközi György könyve = Nyugat, 1926. ápr. 1. 7. szám, 656657;
 • SZILÁGYI Géza: Angyalok harca. Sárközi György versei = Magyarország, 1926. ápr. 4. 76. szám, 23;
 • SZABÓ Lőrinc: Angyalok harca. Sárközi György versei = Az Est, 1926. ápr. 11. 81. szám, 2;
 • ZSOLT Béla: Sárközi György: Angyalok harca = Világ, 1926. ápr. 25. 86. szám, 11–12;
 • RÉDEY Tivadar: Sárközi György: Angyalok harca = Napkelet, 1926. szept.-okt. 8. szám, 772–774;
 • BERDA József: Angyalok harca. Sárközi György versei = Budapestvidéki Újság, 1926. dec. 14. 4. szám, 3;
 • MELLÉKY Kornél: Sárközi György: Angyalok harca = Magyar Írás, 1927. 6. szám, 16;
 • BABITS Mihály: Másik fiatal költő = Babits Mihály: Írók két háború közt, Budapest, Nyugat, 1941, 44–47;

Váltott lélekkel (1927)

 • (zs. b.) [ZSOLT Béla]: Sárközi György: Váltott lélekkel = Magyar Hírlap, 1927. dec. 25. 293. szám, 44;
 • FÁY Árpád: Sárközi György: Váltott lélekkel = 100%, 1928. jan. 5. szám, 167;
 • SZERB Antal: Sárközi György: Váltott lélekkel = Napkelet, 1928. 149–150;
 • KERECSÉNYI Dezső: Sárközi György: Váltott lélekkel. = Protestáns Szemle, 1928. 3. szám, 219–220;
 • SCHERER Lajos: Sárközi György: Váltott lélekkel = A Mi Lapunk, 1928. ápr. 4. szám, 82;
 • JÁNOSSY M.: Sárközy György: Váltott lélekkel = Jövőnk, 1928. ápr. 15. 4. szám, 35
 • KOMLÓS Aladár: Sárközi György: Váltott lélekkel = Nyugat, 1928. febr. 1. 3. szám, 238239 = Uő: Kritikus számadás, Budapest, Szépirodalmi, 1977, 240–243;
 • GYÖKÖSSY Endre: Sárközi György: Váltott lélekkel = Gyökössy Endre: Vasárnapok – hétköznapok, Budapest, Singer és Wolfner, 1938, 395–396;
 • RÓNAI Mihály András: Sárközi György. Váltott lélekkel = Uő: Magyar lant, Budapest, Szépirodalmi, 1984, 414–427;

Mint oldott kéve (1931)

 • MÁRAI Sándor: Mint oldott kéve. Sárközi György történelmi regénye = Ujság, 1931. nov. 29. 272. szám, 30;
 • THURY Lajos: Sárközi György: Mint oldott kéve... = Magyarság, 1931. dec. 6. 278. szám, 26;
 • FÉJA Géza: Aranyos középszer. Sárközi György regénye: Mint oldott kéve = Előörs, 1931. dec. 6. 49. szám, 5;
 • (Sz. L.) [SZABÓ Lőrinc]: Sárközi György: Mint oldott kéve. Mednyánszky Cézár és a magyar szabadságharc regénye = Magyarország, 1931. dec. 12. 283. szám, 6;
 • NÉMETH László: Mint oldott kéve. Sárközi György regénye = Nyugat, 1931. dec. 16. 24. szám, 664667 = Uő: Két nemzedék, Budapest, Magvető-Szépirodalmi, 1970, 297-302;
 • KÁRPÁTI Aurél: Mint oldott kéve. Sárközi György történelmi regénye = Pesti Napló, 1931. dec. 18. 287. szám, 8;
 • ZSOLT Béla: Sárközi György: Mint oldott kéve = Magyar Hírlap, 1931. dec. 20. 289. szám, 23;
 • (B. Gy.) [BÁLINT György]: Sárközi György: Mint oldott kéve = Az Est, 1931. dec. 24. 292. szám, 8;
 • POGÁNY Kázmér: Mint oldott kéve... Sárközi György háromkötetes történeti regénye = Magyar Kultúra, 1932. I. 231–233;
 • KERECSÉNYI Dezső: Sárközi György: Mint oldott kéve = Protestáns Szemle, 1932. jan. 1.szám, 62–64;
 • JÁROSI Andor Sárközi György: Mint oldott kéve = Erdélyi Helikon, 1932. febr. 2. szám, 142–143;
 • HALÁSZ Gábor: Mint oldott kéve = Magyar Szemle, 1932. ápr. 14. kötet 4. szám, 365–367 = Uő: Tiltakozó nemzedék, Budapest, Magvető, 1981, 709–712;
 • (Rm.) [RÉVÉSZ Mihály]: 1848–49 és az emigráció = Népszava, 1932. szept. 8. 199. szám, 8;
 • DUKA-ZÓLYOMI Norbert: Mint az oldott kéve... Sárközi György regénye = Magyar Írás, 1932. okt. 8. szám, 633–635;
  RÉDEY Tivadar: Sárközi György: Mint oldott kéve = Napkelet, 1932. nov. 1. 11. szám, 889–891;
 • Óvári-Avary Károly: Mednyánszky Cézár életregénye = Budapesti Szemle, 1932. dec. 227. kötet, 379–384;
 • F. R. [FALUS Róbert]: Könyvszemle = Népszabadság, 1970. jún. 26. 148. szám, 9;
 • (-a a-) [BARTA András]: Mint oldott kéve. Sárközi György regénye = Magyar Nemzet, 1970. jún. 28. 150. szám, 13;
 • BARÓTI Dezső: Mint oldott kéve = Könyvtájékoztató, 1970. júl. 7. szám, 9;
 • KELEMEN János: Az enyészet regénye = Élet és Irodalom, 1970. szept. 5. 36. szám, 10;
 • HORPÁCSI Sándor: Sárközi György: Mint oldott kéve = Népszabadság, 1970. szept. 16. 217. szám, 7;

Szilveszter (1922)

 • (Rm.) [RÉVÉSZ Mihály]: Sárközi György novellái = Népszava, 1934. jan. 12. 8. szám, 8;
 • (B. Gy.) [BÁLINT György]: Sárközi György: Szilveszter = Pesti Napló, 1934. jan. 28. 22. szám, 41;
 • PÖRJE Sándor [NÉMETH László]: Sárközi György: Szilveszter = Tanu, 1934. febr. 7. szám, 101–102 = Uő: Két nemzedék, Budapest, Magvető–Szépirodalmi, 1970, 480;
 • KARDOS Pál: Sárközi György: Szilveszter = Nyugat, 1934. szept. 16. 1718. szám, 278279;
 • HARASZTHY Gyula: Sárközi György: Szilveszter = Budapesti Szemle, 1935. 237. kötet 127–128;

Viola (1935)

 • BÁLINT György: Viola. Sárközi György új regénye = Pesti Napló, 1935. máj. 26. 120. szám, 41;
 • HARASZTHY Gyula: Sárközi György: Viola = Budapesti Szemle, 1935. 239. kötet 252–254;
 • KODOLÁNYI János: Viola. Sárközi György regénye = Magyarország, 1935. jún. 4. 126. szám, 13. = Uő: Szív és pohár, Budapest, Magvető, 1977, 113–115;
 • (Rm.) [RÉVÉSZ Mihály]: Öt ember élete = Népszava, 1935. júl. 7. 152. szám, 11;
 • RADNÓTI Miklós: A középosztály tragédiája. = Szocializmus, 1935. júl. 7. szám, 335; RADNÓTI Miklós: Próza, Budapest, Szépirodalmi, 1971, 451–452;
 • KENYERES Imre: Sárközi György: Viola = Magyar Könyvbarátok Diáriuma, 1935. 7–8. szám, 213–214;
 • RÉDEY Tivadar: Viola. Sárközi György regénye = Nyugat, 1935. aug. 8. szám, 127128;
 • KOVÁCS György: Sárközi György: Viola = Erdélyi Helikon, 1935. aug.–szept. 7. szám, 544–545;
 • THURZÓ Gábor: Sárközi György: Viola = Élet, 1935. szept. 1. 35. szám, 730;
 • KERECSÉNYI Dezső: Sárközi György: Viola = Protestáns Szemle, 1935. 11. szám, 539–540 = Kerecsényi Dezső válogatott írásai, Budapest, Akadémiai, 1979, 277–278;
 • KÁZMÉR Ernő: Hat új magyar regény = Kalangya, 1935. dec. 7. szám, 572–573;
 • SŐTÉR István: Sárközi György: Viola = Napkelet, 1937. 9. szám, 623–624;

Dózsa (1939)

 • K. A. [KÁRPÁTI Aurél]: Dózsa = Pesti Napló, 1939. máj. 14. 110. szám, 37;
 • SZABÓ István: Sárközi György: Dózsa = Magyar Nemzet, 1939. máj. 14. 110. szám, 27;
 • DARVAS József: Sárközi György: Dózsa = Kelet Népe, 1939. jún. 6. szám, 382–383;
 • JANKOVICH Ferenc: Dózsa. Sárközi György történelmi drámája = Nyugat, 1939. júl. 7. szám, 5657;
 • GAÁL Ferenc: Dózsa - színpadon = Nagyvilág, 1947. jún. 1. 8. szám, 6;
 • GÁBOR István: Dózsa. Sárközi György drámája a gyulai várszínházban = Magyar Nemzet, 1965. júl. 9. 160. szám, 4;
 • PÁNDI Pál: A hűség drámája. Sárközi György Dózsa-drámája a gyulai várszínházban = Népszabadság, 1965. júl. 13. 163. szám, 8;
 • ABODY Béla: Két Dózsa = Élet és Irodalom, 1965. júl. 17. 29. szám, 9;
 • TAMÁS Aladár: Sárközi György Dózsa-drámája = Uő: Aggodalom jegyében, Budapest, Magvető, 1966, 147–153 = Uő: Írók, könyvek, vallomások, Budapest, Magvető, 1984, 176–182;

Higgy a csodában (1941)

 • F. J. [FÖLDEÁK János]: Higgy a csodában! = Népszava, 1941. dec. 14. 284. szám, 16;
 • V. L. [VASS László]: Higgy a csodában! Sárközi György új versei = Reggeli Magyarország, 1942. jan. 6. 4. szám, 4;
 • JANKOVICH Ferenc: Sárközi György: Higgy a csodában = Kelet Népe, 1942. febr. 15. 3. szám, 13–14;
 • HALÁSZ Gábor: Higgy a csodában! Sárközi György verseskötete = Magyar Csillag, 1942. márc. 1. 3. szám, 182–183 = Uő: Tiltakozó nemzedék, Budapest, Magvető, 1981, 834–836;
 • GÖNCZY Gábor: Sárközi György: Higgy a csodában! = Protestáns Szemle, 1942. 4. szám, 128;
 • TŰZ Tamás: Higgy a csodában! Sárközi György versei = Sorsunk, 1942. ápr.–máj. 3. szám, 232;
 • KENYERES Imre: Könyvek szemléje = Diárium, 1942. júl. 7. szám, 159;

Francesco Petrarca daloskönyve (Műfordítás) (1943)

 • BÓKA László: Irodalmi krónika = Magyar Nemzet, 1944. jan. 15. 11. szám, 9;
 • RUZICSKA Pál: Francesco Petrarca daloskönyve. Sárközi György fordítása = Magyar Csillag, 1944. febr. 15. 4. szám, 238–239;

Goethe, J. W.: Faust. 1. rész (Műfordítás) (1947)

 • BÓKA László: Költők, költők, költők! = Új Magyarország, 1947. nov. 1. 44. szám, 9;
 • VIDOR Miklós: Goethe: Faust 1. rész, Sárközi György fordítása = Vigília, 1948. febr. 2. szám, 123–124;
 • Lator László: Sárközi György Faust-fordítása = Irodalomtörténet, 1955. 2. szám, 235-241;
 • Illés Endre: Sárközi György emléke = Illés Endre: Árnyékrajzok. Budapest, Magvető, 1972, 281–285;

Összes versei és kisebb műfordításai (1947)

 • SEBESTYÉN Géza: Sárközi György összes verse és kisebb műfordításai = Új Szántás, 1947. jún. 6. szám, 378;
 • VIDOR Miklós: Sárközi György összes verse és kisebb műfordításai = Tiszatáj, 1947. júl. 5. szám, 52–53;
 • ACZÉL Tamás: Sárközi György összes versei = Valóság, 1947. aug.–szept. 8–9. szám, 663–664;
 • SARKADI Imre: Sárközi György költészete = Magyarok, 1947. okt. 10. szám, 717–719;
 • JANKOVICH Ferenc: Sárközi György versei = Nagyvilág, 1947. dec. 4. 13. szám, 7;
 • SZABÓ Lőrinc: Sárközi György, a költő = Válasz, 1947. II. 256–265. =:Uő A költészet dícsérete, Budapest, Szépirodalmi, 1967, 361–377;

Ég s föld között (1976)

 • FERENCZI László: Egy nemzedék magánügye? = Könyvvilág, 1976. jún. 6. szám, 1;
 • POMOGÁTS Béla: Ég s föld között = Magyar Hírlap, 1976. júl. 18. 169. szám, 10;
 • HEGYI Béla: Költő ég s föld között = Új Ember, 1976. aug. 1. 31. szám, 2;
 • KARTAL Zsuzsa: Ég és föld között. Sárközi György összegyűjtött versei és versfordításai = Új Tükör, 1976. aug. 3. 31. szám, 20;
 • POMOGÁTS Béla: Áldozatos elkötelezettség = Üzenet, 1977. jan. 1. szám, 80–81;
 • KABDEBÓ Lóránt: Sárközi György: Ég s föld között = Kritika, 1977. febr. 2. szám, 21–22;

A válogatott bibliográfiát szerkeszti: Herczeg Tünde (OSZK – Tájékoztató Osztály)