BEVEZETŐ
ALKOTÓK

GALÉRIÁK
... ... ... ... fotók
... ... ... ... címlapok
... ... ... ... kéziratok
... ... ... ... első kiadások
... ... ... ... egyéb
HANGANYAGOK
... ... ... ... szerzők hangjai
... ... ... ... mondott vers
... ... ... ... zenés vers

SZAKIRODALOM
... ... ... ... a Nyugatról
... ... ... ... monográfiák
... ... ... ... tanulmányok
... ... ... ... kronológia

NYUGAT 100 események
... ... ... ... PIM
... ... ... ... OSZK
... ... ... ... MTV
... ... ... ... egyéb
ÚJDONSÁGOK

CÍMLAP

   
   

 

 

 
TANULMÁNYOK - RÓNAY GYÖRGY
életrajz és művek - monográfiák  

Életrajzi források:

 • RÓNAY László: Apám hite. Rónay György emlékének = Magyar Nemzet, 1991, 53. szám, 12. o.;
 • SZEGHALMI Elemér: Derűs találkozások = Új Ember, 1992. febr. 16., 7. szám, 6. o.;
 • BÉKÉS Gellért: A keresztény humanista = Új Ember, 1993. okt. 10., 41. szám, 7. o.;
 • BENEY Zsuzsa: Rónay Györgyről = Vigilia, 1993, 10. szám, 740–741. o.;
 • HEGYI Béla: Rónay Györgyről, visszanézve = Lyukasóra, 1993, 11. szám, 24. o.;
 • TÓTH Sándor: Emléklapra – Rónay Györgyről = Új Ember, 1993. okt. 10., 41. szám, 7. o.;
 • TÜSKÉS Tibor: A Nárciszban = Új Ember, 1993. nov. 28., 48. szám, 6. o.;
 • POMOGÁTS Béla: Rónay György és ötvenhat = Új Ember, 1995, 10, 50. 8. o.;

Tanulmányok:

 • SZERB Antal: Keresztút. Rónay György regénye = Nyugat, 1938. 3. szám;
 • KARDOS László: Lázadó angyal. Rónay György regénye = Nyugat, 1940. 4. szám;
 • KENYERES Zoltán: A „harmadik nemzedék” fogadtatása = Irodalomtörténeti Közlemények, 1967, 3. szám, 275–289. o.;
 • SŐTÉR István: Rónay György = Uő: Tisztuló tükrök. A magyar irodalom a két világháború között. Esszék, tanulmányok, Budapest, Gondolat, 1966, 289–292. o.;
 • SZEGHALMI Elemér: Rónay György lírája = Jelenkor, 1970, 1093–1099. o.;
 • DÉR Zoltán: Pillérek teljes világításban. (Rónay György: A nagy nemzedék.) = Üzenet, 1973, 1. = Uő: Perben a pusztulással, Újvidék, Forum, 1989, 169–172. o.;
 • BODNÁR György: Műfaj és eszmény. Rónay György: Jegyzetlapok (1969) = Törvénykeresők, Budapest, Szépirodalmi, 1976, 275–278. o. = Uő.: Párbeszéd az idővel. Válogatott tanulmányok, esszék, kritikák, Budapest, Argumentum, 2009, 420–421. o.;
 • LUKÁCS László: Rónay György hitvallása = Vigilia, 1979, 3. szám, 188–190. o. = Vigilia 69. különszám, 2004, 6. szám, 57–61. o.;
 • NEMES NAGY Ágnes: Asztal és kenyér = Uő: Metszetek. Esszék, tanulmányok, Budapest, Magvető, 1982, 258–265. o. = Uő: Szó és szótlanság, Budapest, Magvető, 1989, 423–428. o.;
 • NEMES NAGY Ágnes: Századunk útjain = Uő: Metszetek. Esszék, tanulmányok, Budapest, Magvető, 1982, 266–278. o. = Uő: Szó és szótlanság, Budapest, Magvető, 1989, 429–438. o.;
 • RÁBA György: Hűnek maradni a fejlődéshez = Műhely, 1982, 2. szám, 30–31. o.;
 • CSŰRÖS Miklós: Rónay György (1913–1978) = Literatura, 1984, 2. szám, 269–275. o.;
 • CSŰRÖS Miklós: Két vázlat a kései Rónay György portréjához. Misztérium a bűnről és az engesztelésről = Uő: Színképelemzés, Budapest, Szépirodalmi, 1984, 86–92. o.;
 • CSŰRÖS Miklós: A lírikus összegzése: Kakucsi rózsák = Uő: Színképelemzés, Budapest, Szépirodalmi, 1984, 92–100. o.;
 • CSŰRÖS Miklós: Vázlat Rónay Györgyről = Dunatáj, 1984, 4. szám, 39–46. o.;
 • DOMOKOS Mátyás: Rónay „közben” = Jelenkor, 1984, 12. szám, 1132–1137. o.;
 • KOZMA Huba: Rónay és a Magyar Csillag = Vigilia, 1984, 2. szám, 114–116. o.;
 • RÓNAI Mihály András: Rónay György = Uő: Magyar lant, Budapest, Szépirodalmi, 1984, 539–545. o.;
 • SZÁVAI János: Erkölcs és történelem. Rónay György = Uő: Zendül-e a fügefa ága? Budapest, Szépirodalmi, 1984, 55–59. o.;
  BELON Gellért: Emlékezés Rónay Györgyre = Vigilia, 1985, 2. szám, 160–162. o.;
 • BODNÁR György: Van avagy nincs megváltás? (Idegenben.) = Vigilia, 1985, 2. szám, 206–207. o.;
 • KALÁSZ Márton: Az én világom. Ágoston Julián és Rónay György emlékének = Vigilia, 1985, 2. szám, 163–165. o.;
 • POMOGÁTS Béla: Rónay tanár úr = Vigilia, 1985, 5. szám, 442. o.;
 • REISINGER János: Rónay György Naplója = Uő: Irodalomtörténeti és művelődéstörténeti tanulmányok, szerk. KÓSA László, SZEGEDY-MASZÁK Mihály, Budapest, ELTE, 1985, 215–234. o. = Életünk, 1988, 10. szám, 921–930. o. = RÓNAY György: Napló 1–2. s. a. r., előszó: REISINGER János, Budapest, Magvető, 1989, 5–26. o.;
 • SŐTÉR István: Rónay György emléke = Virrasztók. A Vigilia ötven éve. A Vigilia ötven éve, vál., szerk.: LUKÁCS László és RÓNAY László, Budapest, Vigilia, 1985, 598–601. o.;
 • VASADI Péter: Karját föltartja, s mozdulatlan = Somogy, 1985, 3, 45–49. o.;
 • ALFÖLDY Jenő: Egy biztos pont az egyetemben = A hetven éve született Rónay György emlékére = Uő: Visszhang, Budapest, Szépirodalmi, 1986, 145–148. o.;
 • HEGYI Béla: Pilinszky és Rónay = Uő: Kimondva is kimondatlan. Tanulmányok, kritikák, Budapest, Magvető, 1986, 62–74. o.;
 • LENGYEL Balázs: A belső nyár felé. Rónay költői önmegvalósítása felé = Uő: Egy magatartás története. Esszék, Budapest, Magvető, 1986, 93–114. o. = Uő: Zöld és arany. Válogatott esszék, Budapest, Magvető, 1988, 285–302. o.;
 • RÁBA György: A modernség klasszicizálása. Rónay György utolsó költői önarcképe = Uő: Csönd-herceg és a nikkel szamovár, Budapest, Szépirodalmi, 1986, 247–252. o.;
 • BÉLÁDI Miklós: Rónay György = Uő: Arcképvázlatok. Szubjektív válogatás a szerzőnek a Magyar Rádióban 1967–1980 között elhangzott könyvismertetéseiből, Békéscsaba, Új Auróra, 1987, 15–17. o.;
 • DOMOKOS Mátyás: Rónay "közben" = Uő: Átkelés, áttűnés. Tanulmányok, kritikák, elemzések, Budapest, Szépirodalmi, 1987, 410–421. o.;
 • VARGHA Kálmán: A naplóíró Rónay György = Újhold-évkönyv, 1987, 1. szám, 386–411. o.;
 • DOROMBY Károly: A Rónay-jelenség = Vigilia, 1988, 4. szám, 256–259. o.;
 • FERENCZI László: A kritikus Rónay György = Vigilia, 1988, 4. szám, 287–289. o.;
 • JELENITS István: Az "angyali költő" = Vigilia, 1988, 4. szám, 260–262. o.;
 • LENGYEL Balázs: Rónay György, a kritikus = Uő: Zöld és arany, Budapest, Magvető, 1988, 277–284. o.;
 • LENGYEL Balázs: Fényképek. Egy Rónay-est elé = Uő: Zöld és arany, Budapest, Magvető, 1988, 559–566. o.;
 • NÉMETH G. Béla: Az esszéművészet komoly szavú mestere = Vigilia, 1988, 4. szám, 272–275. o.;
 • RÁBA György: Rónay György költészettanáról = Vigilia, 1988, 4. szám, 251–253. o.;
 • SŐTÉR István: Holtak méhzümmögése. A lírikus Rónay Györgyről = Vigilia, 1988, 4. szám, 244–250. o.;
 • TÖRÖK Endre: „Szemem már a Golgotára szegeződjék egyedül” = Vigilia, 1988, 4. szám, 290–291. o.;
 • TÜSKÉS Tibor: Rónay György: A párduc és a gödölye = Vigilia, 1988, 4. szám, 281–286. o.;
 • TÜSKÉS Tibor: Mint a fa évgyűrűi. Rónay György lírája a hetvenes években = Dunatáj, 1988, 2. szám, 5–15. o.;
 • TÜSKÉS Tibor: Rónay György – a háború árnyékában (1–2.) = Új Aurora, 1988, 2. szám, 46–59, és 3. szám, 81–94. o.;
 • TÜSKÉS Tibor: Rónay György a 30-as években = Új Forrás, 1988, 4. szám, 35–45. o.;
 • TÜSKÉS Tibor: Rónay György a hatvanas években (1–2.) = Jelenkor, 1988, 45. szám, 421–432. o., és 6. szám, 540–550. o.;
 • TÜSKÉS Tibor: Rónay György, a közvetítő = Somogy, 1988, 3. szám, 33–39. o.;
 • TÜSKÉS Tibor: Rónay György. Pályakezdés több műfajban = Napjaink, 1988, 10. szám, 24–27. o.;
 • TÜSKÉS Tibor: Csönd és építkezés. A „kizökkent idő” Rónay György életművében = Katolikus Szemle, 1988, 3. szám, 224–231. o.;
 • VARGHA Kálmán: Egy élmény fejlődéstörténete = Vigilia, 1988, 4. szám, 263–265. o.;
 • SZABÓ Ferenc: Tíz éve hunyt el Rónay György (Elhangzott a Vatikáni Rádióban 1988. április 14-én.) = Uő: Szomjúság-forrás. Olvasónapló, versek és tanulmányok, Róma, s. n., 1989, 216–221. o.;
 • HATÁR Győző: Rónay György = Uő: Irodalomtörténet, [Békéscsaba], 1991, 326–334. o.;
 • DEÁK László: A biztos mérleg = Új Ember, 1993. okt. 10., 41. szám, 7. o.;
 • JELENITS István: A Mesterdalnok – és a költő = Vigilia, 1993, 10. szám, 743–744. o.;
 • JELENITS István: Rónay György = Népszabadság, 1993, 235. szám, 16. o.;
 • LENGYEL Balázs: Olvasás közben = Vigilia, 1993, 10. szám, 741–742. o.;
 • MAGYAR Ferenc: Befejezetlen megméretés. Gondolatok Rónay György Naplójáról = Vigilia, 1993, 10. szám, 751–753. o.;
 • POMOGÁTS Béla: Fordítás közben. Rónay György világirodalmi tanulmányairól = Vigilia, 1993, 10. szám, 754–755. o.;
 • SZEGHALMI Elemér: Rónay György = Vigilia, 1993, 10. szám, 763–766. o. = Uő: Ambrus Zoltántól Gyurkovics Tiborig. Irodalmi tanulmányok, Budapest, Jelenkor 1995, 122–127. o.;
 • SÜKÖSD Mihály: Rónay György tanítása = Mozgó Világ, 1994, 10. szám, 114–117. o. = Uő: Merengő, Budapest, Editorg, 1994, 236–242. o.;
 • SZEND Ákos: Rónay György: A párduc és a gödölye = Új Ember, 1994. júl. 17., 29. szám, 4. o.;
 • VASADI Péter: Rónay György „tengertermészetű” madara. Gondolatok a Szerápion legendákról = Somogy, 1994, 3. szám, 203–210. o.;
 • BÁNYAI János: A kritika /vessző/futása ma = Alföld, 1994, 2. szám, 43–48. o.;
 • CSŰRÖS Miklós: Rónay György prózája = Uő: Géniuszok – kortársaink. Fülep Lajos, Kodolányi János, költők prózája, Budapest, Széphalom Könyvműhely, 1995, 112–118. o.;
 • FÖLDVÁRY Kinga: Rónay György: A párduc és a gödölye = Vigilia, 1995, 10. szám, 766–767. o.;
 • KELÉNYI István: Ködlő hegyek koszorújában = Lyukasóra, 1995, 11. szám, 25. o.;
 • RÓNAY László: Két szerkesztő - két elképzelés = Vigilia, 1995, 2. szám, 117–120. o.;
 • SZABÓ Ferenc: Rónay György (1913–1978) Az ember és az író portréjához = Uő: „Csillag után.” Istenkeresés a modern irodalomban. Válogatott tanulmányok, Budapest, Távlatok, 1995, 173–190. o.;
 • VARGHA Kálmán: Egy élmény fejlődéstörténete. Rónay György naplójegyzetei Franz Kafkáról = Uő: Korok és pillanatok, Budapest, Liget Műhely Alapítvány, 1995, 214–220. o.;
 • VARGHA Kálmán: A naplóíró Rónay György = Uő: Korok és pillanatok, Budapest, Liget Műhely Alapítvány, 1995, 199–213. o.;
 • SZEGHALMI Elemér: Rónay György és Balatonszárszó = Somogy, 1996, 3. szám, 253–255. o.;
 • LENGYEL Balázs: Rónay György végső regénye = Vigilia, 1997, 11. szám, 859–865. o.;
 • TAMÁS Ferenc: Az igényesség szabadsága. Az esszéista Rónay György szellemi magatartása = Liget, 1997, 1. szám, 72–78. o.;
 • BÁLINT Péter: A naplójában kiteljesedő ember. Rónay György Naplójának olvasása közben = Alföld, 1998, 8. szám, 85–98. o.;
 • BODNÁR György: Az etikai realista. Rónay György (1913–1978) = Jövő múlt időben. Tanulmányok, esszék, kritikák, Budapest, Balassi, 1998, 172–196. o. = Párbeszéd az idővel. Válogatott tanulmányok, esszék, kritikák, Budapest, Argumentum, 2009, 350–371. o;
 • TÜSKÉS Tibor: Költészet és kegyelem. Rónay György lírája. 1–2. = Új Hevesi Napló, 1999, 5. szám, 32–38. o., és 6. szám, 32–36. o.;
 • ALBERT Zsuzsa: Legenda Rónay Györgyről. 1–2. = Vigilia, 2000, 7. szám, 536–543. o., és 8. szám, 622–629. o.;
 • ERŐS Ferenc: A szembenézés kudarca. Fábri Zoltán: Utószezon = Szombat, 2000, 4. szám, 29–31. o.;
 • VARGA István, Cs.: Lélekemberek tanúságtétele. Németh László, Rónay György és Pilinszky János = Vigilia, 2001, 11. szám, 864–867. o.;
 • VASVÁRI Zoltán: „Már rőt levelet ejt öreg almafánk...” Rónay György és Balatonszárszó = Somogy, 2001, 4. szám, 330–338. o.;
 • GYŐRKI Edina Gabriella: A születés metaforájától a megváltásig. József Attila és Rónay György egy értelmezéshorizonton = Somogy, 2001, 4. szám, 340–346. o.;
 • VARGA István, Cs.: „Stigmatizáltnak született?” Rónay György Németh Lászlóról = Confessio, 2001, 3. szám, 28–40. o.;
 • VARGA István, Cs.: A hajós hazatérése. Rónay György emlékezete = Jelenkor, 2002, 4. szám, 117–119. o.;
 • GYÖRKI Edina Gabriella: A remény és türelem teremtett mitológiája. Rónay György portréjához = Palócföld, 2003, különszám, 77–90. o.;
 • LUKÁCS László: Hagyomány és mérték = Vigilia, 2003, 10. szám, 721. o.;
 • RÓNAY György: Kettős emlék. A szerző kiadatlan versének közlése a hagyatékból = Vigilia, 2003, 10. szám, 755–757. o.;
 • RÓNAY György: Hét Törpe. A szerző kiadatlan versének közlése a hagyatékból = Vigilia, 2003, 10. szám, 758–759. o.;
 • RÓNAY László: Sík Sándor és Rónay György, a Vigilia szerkesztői = Vigilia, 2003, 10. szám, 760–764. o.;
 • GÖMÖRI György: Emlékek a hajdani Vigiliáról és Rónay Györgyről. = Vigilia 2003, 10, 765-767;
 • MAKKAI Ádám: Mátyás templomához. Rónay György emlékének fél évszázad után = Vigilia, 2003, 10. szám, 768. o.;
 • FERENCZI László: Rónay Györgyről = Vigilia, 2003, 10. szám, 771. o.;
 • BUDA Attila: Ki hát az, aki nem fél? = Vigilia, 2003, 10. szám, 772–781. o.;
 • BENDE József: Rónay György életműsorozat = Vigilia, 2004, 8. szám, 640. o.;
 • PÓR Péter: „Virrasszatok ...”. Válasz a Vigilia körkérdésére = Vigilia, 2005, 2. szám, 1935–2005, 168–171. o.;
 • SZÉNÁSI Zoltán: Rónay György és a katolikus irodalom problémája = Vigilia, 2007, 1. szám, 37–43. o.;
 • BODNÁR György: Párbeszéd a múlttal. Rónay György: A regény és az élet (A regény és az élet) = „Ember lenni mindég, minden körülményben”. Tanulmányok Kiczenko Judit születésnapja alkalmából, szerk.: RADVÁNSZKY Anikó, Piliscsaba, PPKE BTK, 2008, 24–27. o.;
 • SEBŐK Melinda: Rónay György és Pilinszky János költészetének halálos csöndje = Vigilia, 2008, 4. szám, 287–294. o.;
 • VASADI Péter: Rónay György dicsérete = Vigilia, 2008, 11. szám, 872. o.;

A válogatott bibliográfiát szerkeszti: Vasbányai Ferenc (OSZK – Humántudományi Bibliográfiai Osztály)

vissza