BEVEZETŐ
ALKOTÓK

GALÉRIÁK
... ... ... ... fotók
... ... ... ... címlapok
... ... ... ... kéziratok
... ... ... ... első kiadások
... ... ... ... egyéb
HANGANYAGOK
... ... ... ... szerzők hangjai
... ... ... ... mondott vers
... ... ... ... zenés vers

SZAKIRODALOM
... ... ... ... a Nyugatról
... ... ... ... monográfiák
... ... ... ... tanulmányok
... ... ... ... kronológia

NYUGAT 100 események
... ... ... ... PIM
... ... ... ... OSZK
... ... ... ... MTV
... ... ... ... egyéb
ÚJDONSÁGOK

CÍMLAP

 
 

 

 
TANULMÁNYOK - OSVÁT ERNŐ
 • Osvát Ernő emlékkönyve. (A Nyugat Osvát Ernőnek irodalmi működése 25. évfordulójára.) Budapest, Pallas, 1923;
 • Móricz Zsigmond: Osvát Ernő, Nyugat, 1929, 22–23. szám
 • NÉMETH László: Osvát Ernő, Nyugat, 1931. 21. szám;
 • BARTA Lajos: Osvát Ernő távozása = Uő.: Árnyak a hídon. Budapest, Szépirodalmi, 1970;
 • FRÁTER Zoltán: Babits és Osvát = KELEVÉZ Ágnes (szerk.): Mint különös hírmondó. Tanulmányok, dokumentumok Babits Mihály születésének 100. évfordulójára, Budapest, PIM–NPI, 1983;
 • Osvát Ernő a kortársak között, válogatta és s. a. r.: KŐSZEG Ferenc, Budapest, Gondolat 1985;
 • KOCSÁNY Piroska: Az aforizma és Osvát Ernő = FÁBIÁN Pál, SZATHMÁRI István (szerk.): Tanulmányok a századforduló stílustörekvéseiről, Budapest, Tankönyvkiadó, 1989;
 • KELEVÉZ Ágnes: „Kérem, küldje el nekem összes műveit”. Babits válasza Osvát Ernő felkérésére, Irodalomismeret, 1996. 3-4. szám;
 • SÁNTA Gábor, Csonkakezű Raffael (A szépíró Osvát Ernő) =
 • SZIGETI Lajos Sándor (szerk.): „Modernnek kell lenni mindenestül”. IRODALOM, átértelmezés, történetiség. Szeged, JATE Press, 1996;
 • LIPP Tamás, Az Osvát-legenda, Magyar Hírlap 1997. április 5.;
 • SZILÁGYI Judit: „Megérteni logikus lényét!” (Adalékok Füst Milán és Osvát Ernő kapcsolatához) = Múlt és Jövő, 2000. 3-4.
 • NEMESKÉRI Erika: Osvát Ernő testamentuma. A Nyugat folyóirat irattárának története = KENYERES Zoltán, GINTLI Tibor (szerk.): Pillanatkép a hazai irodalomtudományról, Budapest, Anonymus, 2002;

A válogatott bibliográfiát szerkeszti: Rózsafalvi Zsuzsanna (OSZK - Kézirattár)