BEVEZETŐ
ALKOTÓK

GALÉRIÁK
... ... ... ... fotók
... ... ... ... címlapok
... ... ... ... kéziratok
... ... ... ... első kiadások
... ... ... ... egyéb
HANGANYAGOK
... ... ... ... szerzők hangjai
... ... ... ... mondott vers
... ... ... ... zenés vers

SZAKIRODALOM
... ... ... ... a Nyugatról
... ... ... ... monográfiák
... ... ... ... tanulmányok
... ... ... ... kronológia

NYUGAT 100 események
... ... ... ... PIM
... ... ... ... OSZK
... ... ... ... MTV
... ... ... ... egyéb
ÚJDONSÁGOK

CÍMLAP

   
   

 

 

 
TANULMÁNYOK - ORTUTAY GYULA
életrajz és művek - monográfiák  

Levelezés:

 • ELEK László: Ortutay Gyula levelezése Kner Imrével = Békési Élet, 1979. 1. szám, 37–66;

Tanulmányok:

 • GÁL István: Humanizmus és magyar néptudomány = Apolló, 1935. 3. szám, 456–459;
 • GOGOLÁK Lajos: Fiatal magyar írók: Ortutay Gyula = Korunk Szava, 1937. dec. 1. 23. szám, 691–692;
 • REITZER Béla: Szociográfia és parasztkérdés = Apolló, 1937. 202.204;
 • KATONA Jenő: A kultuszminiszter = Politika, 1948. márc. 20. 12. szám, 1;
 • PAÁL Ferenc: Ortutay Gyula két éve = Politika, 1949. márc. 19. 12. szám, 1;
 • SZÍJ Rezső: Látogatás Ortutay Gyula könyvtárában = A Könyvtáros, 1966. nov. 11. szám, 667–670;
 • K. Gy. [KELEMEN Gyula]: Látogatóban Ortutay Gyula akadémikusnál. Beszélgetés a néprajzkutatások időszerűségéről, a szociográfia divatjáról és a korszerű műveltségről = Magyar Hírlap, 1968. aug. 11. 88. szám, 9;
 • RUFFY Péter: Fabulák tudósa. Hatvan éves Ortutay Gyula = Magyar Nemzet, 1970. márc. 22. 69. szám, 11;
 • SZALATNAI Rezső: Ortutay Gyula hatvan éves = Magyar Hírlap, 1970. márc. 24. 83. szám, 9;
 • Cs. F. [Csaplár Ferenc]: „A népi kultúra: örök forrás”. Beszélgetés Ortutay Gyulával = Tiszatáj, 1970. júl. 7. szám, 659–661;
 • PAKU Imre: Ortutay Gyula = Látóhatár, 1971. jan.–febr. 1–2. szám, 130–141; Életünk, 1971. 4. szám, júl.–aug. 321–327;
 • VARGA Mihály: Ortutay Gyula műhelyében = Forrás, 1971. máj.–jún. 3. szám, 39–43;
 • MEDVEGY Antal: „Minden tettünk felett a történelem ítélkezik”. Beszélgetés Ortutay Gyulával az iskolák államosításáról = Köznevelés, 1973. jún. 1. 22. szám, 3–5;
 • HEGYI Béla: A Vigília beszélgetése Ortutay Gyulával = Vigília, 1975. febr. 2. szám, 91–99;
 • FEKETE Judit: A megtett út és a teendők. Ortutay Gyula műveltségről és művelődésről = Magyar Nemzet, 1976. dec. 12. 294. szám, 9;
 • SZILÁGYI János: Ortutay Gyula = Szilágyi János: Kettesben. Budapest, RTV–Minerva, 1976, 207–223;
 • DÖMÖTÖR Tekla: Ortutay Gyula 1910–1978 = Ethnographia, 1978. 2. szám, 178–184;
 • LÁSZLÓ Ilona: Ortutay Gyula emlékére = Képes Újság, 1978. márc. 22. 12. szám, 6;
 • Ortutay Gyula 1910–1978 = Népszava, 1980. márc. 23. 70. szám, 9;
 • K. K. [KISS Károly]: Elhunyt Ortutay Gyula = Magyar Nemzet, 1978. márc. 24. 71. szám, 7;
 • Ortutay Gyula 1910–1978 = Magyar Hírlap, 1978. márc. 24. 71. szám, 5;
 • NAGY Péter: Tutus elment. Ortutay Gyula emlékére = Népszabadság, 1978. márc. 26. 73. szám, 13;
 • ERDÉSZ Sándor: A szabolcsi néprajz tudósa volt... Ortutay Gyula: 1910–1978 = Kelet-Magyarország, 1978. márc. 26. 73. szám, 3;
 • BALASSA Iván: Ortutay Gyula 1910–1978 = Baranyai Művelődés, 1978. 2. szám, 185–187;
 • ORTUTAY Gyula emlékére = Kritika, 1978. ápr. 4. szám, 16;
 • ZOLTÁN Péter: Ortutay Gyula (1910–1978). Emlékezés egy közoktatásügyi miniszterre = Köznevelés, 1978. ápr. 7. 14. szám, 2;
 • BARÓTI Dezső: Ortutay Gyula = Nagyvilág, 1978. máj. 5. szám, 761–762;
 • BOGNÁR József: Búcsú Ortutay Gyulától = Valóság, 1978. máj. 5. szám, 2–7;
 • BESZÉDES Valéria: Ortutay Gyula (1910–1978) = Üzenet, 1978. máj. 5. szám, 328;
 • BARÓTI Dezső: Töredékek Ortutay Gyula arcképéhez = Tiszatáj, 1978. máj. 5. szám, 109–112;
 • PÉTER László: Búcsú Ortutay Gyulától = Kortárs, 1978. jún. 6. szám, 998–1000;
 • SZABOLCSI Miklós: Ortutay Gyula 1910–1978 = Magyar Tudomány, 1978. júl.–aug. 7–8. szám, 613–615;
 • NAGY Gyula: Emlékeim Ortutay Gyuláról, a múzeumbarátról = Békési Élet, 1979. 1. szám, 67–69;
 • ZSADÁNYI Lajos: Találkozások Ortutay Gyulával = Hajdú-Bihari Napló, 1979. ápr. 12. 85. szám, 5;
 • Székely György beszéde Ortutay Gyula síremlékének avatásán = Honismeret, 1980. 1. szám, 3–4;
 • KATONA Imre: A népi líra kutatása Ortutay Gyulánál = Üzenet, 1980. márc. 3. szám, 99–104;
 • Emlékezés Ortutay Gyulára. Az Ortutay Gyula halálának első évfordulója alkalmából rendezett emlékülés (1979. III. 14.) = Ethnographia, 1980. 3–4. szám, 501–557;
 • S. L. [SALAMON László]: Ortutay Gyulára emlékezünk = Kritika, 1980. márc. 3. szám, 16;
 • PAMLÉNYI Ervin: Egy arckép vonásai. Emlékezés Ortutay Gyulára = Magyar Nemzet, 1980. márc. 23. 70. szám, 10;
 • E. FEHÉR Pál: Ortutay. Születésének hetvenedik évfordulóján = Népszabadság, 1980. márc. 23. 70. szám, 11;
 • KÓSA László: Ortutay Gyula emlékezete = Népszava, 1980. márc. 23. 70. szám, 9;
 • Emlékezés Ortutay Gyulára = Magyar Hírlap, 1980. márc. 25. 71. szám, 14;
 • KATONA Imre: Mesetudományi ülésszak Ortutay Gyula emlékezetére = Magyar Nemzet, 1981. márc. 24. 70. szám, 5;
 • Életmű-idéző = Petőfi Népe, 1981. szept. 27. 227. szám, 5;
 • KATONA Imre: Emlékezés Ortutay Gyulára, születése 70. évfordulóján = Tiszatáj, 1980. márc. 3. szám, 70–72;
 • TOLNAI Gábor: Ortutayról = Kortárs, 1980. júl. 7. szám, 1132–1140;
 • KRISTÓ NAGY István: Ortutay arcai és harcai = Csongrád Megyei Hírlap, 1985. márc. 23. 69. szám, 6; Kisalföld, 1985. márc. 23. 69. szám, 11;
 • Emlékezés Ortutay Gyulára = Magyar Hírlap, 1985. márc. 23. 69. szám, 9;
 • SARKADI László: Ortutay Gyuláról = Népszabadság, 1985. márc. 23. 69. szám, 7;
 • Koszorúzás Ortutay Gyula sírjánál = Népszabadság, 1985. márc. 23. 69. szám, 7;
 • VOIGT Vilmos: Ortutay Gyula háromnegyed évszázada = Magyar Nemzet, 1985. márc. 23. 69. szám, 9;
 • TASNÁDI Attila: Ortutay Gyula emlékezete = Népszava, 1985. márc. 23. 69. szám, 5;
 • Koszorúzás Ortutay Gyula sírjánál = Népszava, 1985. márc. 23. 69. szám, 5;
 • PENAVIN Olga: A magyar folklorisztikai iskola megalapítója. Hetvenöt éve született Ortutay Gyula = Üzenet, 1985. ápr. 4. szám, 278–281;
 • PÉTER László: „Hol volt, hol nem volt...” = Üzenet, 1985. ápr. 4. szám, 282–284;
 • ERDÉSZ Sándor: Ortutay Gyula nyírségi folklórkutatásai = Szabolcs-Szatmári Szemle, 1985. aug. 3. szám, 1–5;
 • HERCEG János: Ortutay = Üzenet, 1990. júl.–szept. 7–9. szám, 521–522;
 • KATONA Imre: Ortutay Gyula életműve az idő mérlegén = Üzenet, 1990. júl.–szept. 7–9. szám, 523–541;
 • VOIGT Vilmos: Ortutay Gyula tudományos munkásságának kezdetei = Üzenet, 1990. júl.–szept. 7–9. szám, 542–545;
 • PÉTER László: Ortutayra emlékezem = Üzenet, 1990. júl.–szept. 7–9. szám, 546–549;
 • KOMÁROMI József Sándor: Látogatás az élő magyar néprajznál. Arcélvázlat Ortutay Gyuláról = Üzenet, 1990. júl.–szept. 7–9. szám, 550–553;

Egyes művekről:

A magyar lélek alapvonásai népi kultúránkban (1933)

 • TOLNAI Gábor: Ortutay Gyula: A magyar lélek alapvonásai népi kultúránkban = Erdélyi Helikon, 1934. jan. 1. szám, 68–69;

Tömörkény István (1934)

 • VITA Zsigmond: Ortutay Gyula: Tömörkény István = Erdélyi Helikon, 1935. dec. 10. szám, 783–784;

Parasztmesék (1936)

 • BÁNÁTI Oszkár: A falu népe, mint mesemondó = Könyves, 1936. ápr.–máj. 9–10. szám, 16–17;
 • BÁLINT György: Buday–Ortutay: Parasztmesék = Bálint György: A toronyőr visszapillant. 1. kötet, Budapest, Magvető, 1966, 522–524;

Magyar népismeret (1937)

 • DESSEWFFY Gyula: Magyar népismeret = Az Ország Útja, 1937. ápr. 2. szám, 60–61;
 • RUSZNYÁK Gyula: Ortutay Gyula: Magyar népismeret = Katholikus Szemle, 1937. 495–496;
 • CLAUSER Mihály: Ortutay Gyula: Magyar népismeret = Napkelet, 1937. 267;
 • ERDEI Ferenc: Ortutay Gyula: Magyar népismeret = Válasz, 1937. 495–497;
 • B. Gy. [BÁLINT György]: Ortutay Gyula: Magyar népismeret = Pesti Napló, 1937. máj. 16. 110. szám, 41. = Uő.: A toronyőr visszapillant. 2. kötet, Budapest, Magvető, 1966, 71–72;
 • RABINOVSZKY Márius: Magyar népismeret.Ortutay Gyula könyve = Századunk, 1937. jún.–júl. 193–194;
 • B. SOÓ Rezső: Ortutay Gyula: Magyar népismeret = Debreceni Szemle, 1937. júl.–szept. 7–8. szám, 180;
 • KEMÉNY Gábor: Magyar népismeret = Korunk, 1937. nov. 11. szám, 1006–1008;
 • KEMÉNY Gábor: Magyar népismeret = Új Szellem, 1937. nov. 1. 18. szám, 12;
 • FODOR [FODOR Ferenc]: Ortutay Gyula: Magyar népismeret = Fiatal Magyarság, 1937. nov. 9. szám, 179–180;
 • BÖZÖDI György: Ortutay Gyula: Magyar népismeret = Erdélyi Helikon, 1938. máj. 5. szám, 372–373;

Parasztságunk élete (1937)

 • BAJOMI Endre: Parasztságunk élete = Korunk, 1937. 12. szám, 1095–1098;
 • KARL János: Ortutay Gyula: Parasztságunk élete = Katholikus Szemle, 1937. 750;
 • SZENDREY Ákos: Ortutay Gyula: Parasztságunk élete = Néprajzi Értesítő, 1937. 3–4. szám, 469;
 • A. TÓTH Sándor: Ortutay Gyula: Parasztságunk élete = Protestáns Szemle, 1938. 1. szám, 40–41;
 • ERDEI Ferenc: Ortutay Gyula: Parasztságunk élete = Válasz, 1938. 54–55;
 • K. Á. [KOCZOGH Ákos]: Ortutay Gyula: Parasztságunk élete = Magyar Út, 1938. jan. 6. 1. szám, 5;
 • KOVÁCS Endre: Ortutay Gyula: Parasztságunk élete = Nemzeti Kultúra, 1938. 1. kötet, 168–169;
 • BÁLINT György: Parasztságunk élete; Bátorligeti mesék. Ortutay Gyula két könyve = Nyugat, 1938. febr. 2. szám, 148–150. = Uő.: A toronyőr visszapillant. 2. kötet, Budapest, Magvető, 1966, 212–215;

Bátorligeti legendák (1937)

 • BÁLINT György: Parasztságunk élete; Bátorligeti mesék. Ortutay Gyula két könyve = Nyugat, 1938. febr. 2. szám, 148–150 = Uő.: A toronyőr visszapillant. 2. kötet, Budapest, Magvető, 1966, 212–215;
 • T. R.: ORTUTAY Gyula–BUDAY György: Bátorligeti legendák = Kelet Népe, 1938. ápr. 4. szám, 249–250;
 • K. BOLGÁR Ágnes: Bátorligeti mesék. Ortutay Gyula gyűjtése. Buday György rajzaival = Magyar Könyvbarátok Diáriuma, 1938. 64;

Kis magyar néprajz (1940)

 • SEMETKAY József: Ortutay Gyula: Kis magyar néprajz = Új Élet, 1940. 10. szám, 298–299;
 • KÜHÁR Flóris: Kis magyar néprajz. Ortutay Gyula könyve = Katholikus Szemle, 1940. 409–410;
 • Sz.: ORTUTAY Gyula: Kis magyar néprajz = Magyar Nemzet, 1940. okt. 22. 225. szám, 9;
 • ERDŐS Jenő: Ortutay Gyula: Kis magyar néprajz = Az Ország Útja, 1940. nov. 11. szám, 400;
 • SZÍJGYÁRTÓ László. Ortutay Gyula: Kis magyar néprajz = Magyar Út, 1940. dec. 19. 51. szám, 6;
 • BÓKA László: Kis magyar néprajz. Ortutay Gyula könyve = Nyugat, 1941. febr. 2. szám, 70.
  FARAGÓ Vilmos: Ortutay Gyula: Kis magyar néprajz. Ortutay Gyula könyve = Élet és Irodalom, 1958. nov. 21. 47. szám, 9;
 • DÖMÖTÖR Tekla: Ortutay Gyula Kis Magyar Néprajza németül = Magyar Nemzet, 1963. ápr. 7. 81. szám, 9;
 • PÉTER László: Ortutay Gyula két könyve = Kritika, 1967. jan. 1. szám, 49–51;

Fedics Mihály mesél (1940)

 • HALÁSZ Gábor: Fedics Mihály mesél. Ortutay Gyula bevezető tanulmányával és jegyzeteivel = Nyugat, 1940. aug. 1. 8. szám, 396–399;
 • (mátyás): Fedics Mihály mesél = Népszava, 1978. nov. 3. 260. szám, 6;
 • P. KOVÁCS Imre: Megszólal a mesemondó = Köznevelés, 1978. dec. 22. 43. szám, 12;

Magyar népművészet 1–2. (1941–1942)

 • FARKAS Zoltán: A magyar népművészet. Ortutay Gyula könyve = Magyar Csillag, 1942. febr. 1. 2. szám, 114;
 • LÜKŐ Gábor: Ortutay Gyula: A magyar népművészet = Kelet Népe, 1942. márc. 15. 5. szám, 13–14;
 • KÜHÁR Flóris: A magyar népművészet = Katholikus Szemle, 1942. 47–48;
 • rf.: Ortutay Gyula: Magyar népművészet = Élet, 1942. szept. 20. 38. szám, 745;

Művelődés és politika (1949)

 • KIRÁLY József: Művelődés és politika = Tiszatáj, 1949. márc. 1. szám, 73–74;
 • Sós [SÓS Endre]: Művelődés és politika. Ortutay Gyula beszédei és tanulmányai = Új Élet, 1949. jún. 2. 22. szám, 12;

Írók, népek, századok (1960)

 • E. F. P. [E. FEHÉR Pál]: Ortutay Gyula: Írók, népek, századok = Népszava, 1960. szept. 7. 212. szám, 4;
 • BALASSA Iván: Ortutay Gyula: Írók, népek, századok = Ethnographia, 1960. 4. szám, 618–620;
 • KOMLÓS János: Írók, népek, századok. Ortutay Gyula könyvéről = Magyar Nemzet, 1960. szept. 11. 216. szám, 7;
 • KELEMEN János: Írók, népek, századok. Ortutay Gyula tanulmánygyűjteménye = Élet és Irodalom, 1960. okt. 14. 42. szám, 7;
 • PAMLÉNYI Ervin: Népi kultúra – szocialista kultúra. Ortutay Gyula tanulmányainak gyűjteménye = Népszabadság, 1960. dec. 22. 303. szám, 8;
 • NAGY Péter: Ortutay Gyula: Írók, népek, századok = Irodalomtörténeti Közlemények, 1961. 2. szám, 220–222. = Uő.: Rosta, Budapest, Szépirodalmi, 1965, 302–310;
 • PÉTER László: Ortutay Gyula: Írók, népek, századok = Kortárs, 1961. máj. 5. szám, 774–778;
 • BÓKA László: Ortutay Gyula tanulmányai = Bóka László: Könyvek, gondok, Budapest, Gondolat, 1966, 210–211;

Halhatatlan népköltészet (1966)

 • PÉTER László: Ortutay Gyula két könyve = Kritika, 1967. jan. 1. szám, 49–51;
 • SZABÓ Ferenc: Ortutay Gyula: Halhatatlan népköltészet = Tiszatáj, 1967. jan. 1. szám, 86–88;
 • BÁLINT Sándor: Halhatatlan népköltészet. Ortutay Gyula új könyve = Kortárs, 1967. márc. 3. szám, 492–493;
 • VOIGT Vilmos: Ortutay Gyula: Halhatatlan népköltészet = Valóság, 1967. 5. szám, 100–101;
 • KATONA Imre: Ethnography and Folk Poetry = The New Hungarian Quarterly, 1967. 27. szám, 171–173;

Fényes, tiszta árnyak (1973)

 • BARÓTI Dezső: Fényes, tiszta árnyak = Könyvvilág, 1973. máj. 5. szám, 8;
 • KISS Károly: Fényes, tiszta árnyak. Ortutay Gyula könyve = Magyar Nemzet, 1973. máj. 20. 116. szám, 13;
 • TOLNAI Gábor: Ortutay Gyula: Fényes, tiszta árnyak = Kritika, 1973. jún. 6. szám, 7;
 • MIKÓ Krisztina: Ortutay Gyula: Fényes, tiszta árnyak = Kortárs, 1973. júl. 7. szám, 1167–169;
 • PÉTER László: A népi műveltség apostola. Ortutay Gyula új könyvei = Tiszatáj, 1973. aug. 8. szám, 111–113;
 • KATONA Béla: Lényeglátás és tömörség. Ortutay Gyula: Fényes, tiszta árnyak = Üzenet, 1974. febr. 1. 2. szám, 176–179;
 • CSÁNYI László: Ortutay Gyula: Fényes, tiszta árnyak = Jelenkor, 1974. márc. 3. szám, 285–286;
 • RÓNAY László: Ortutay Gyula: Fényes, tiszta árnyak = Alföld, 1974. júl. 7. szám, 86–88;
 • PAKU Imre: Ortutay Gyula: Fényes, tiszta árnyak = Életünk, 1974. júl.–aug. 4. szám, 375–376;
 • HOFFMANN Tamás: Ortutay Gyula új könyveiről = Valóság, 1974. aug. 8. szám, 100–101;

Hungarian Folklore Essays (1973)

 • PÉTER László: A népi műveltség apostola. Ortutay Gyula új könyvei = Tiszatáj, 1973. aug. 8. szám, 111–113;
 • Dagmar KLÍMOVÁ-Rychnová: Gyula Ortutay: Hungarian Folklore = Český Lid, 1974. 1. szám, 60–61;
 • HOFFMANN Tamás: Ortutay Gyula új könyveiről = Valóság, 1974. aug. 8. szám, 100–101;
 • Matti KUUSI: Selected Essays of Gyula Ortutay = Finnisch-Ugrische Forschungen Zeitschrift für Finnisch-Ugrische Sprach- und Volkskunde, 1975. 1–3. szám, 165–167;

A nép művészete (1981)

 • SERES József: A nép művészete. Ortutay Gyula válogatott tanulmányai = Népszava, 1982. jan. 30. 25. szám, 11;
 • POLNER Zoltán: A nép művészete = Csongrád Megyei Hírlap, 1982. febr. 2. 27. szám, 4;
 • POMOGÁTS Béla: A tényirodalomtól a tanulmányig = Magyar Hírlap, 1982. márc. 12. 61. szám, 8;

A válogatott bibliográfiát szerkeszti: Herczeg Tünde (OSZK – Tájékoztató Osztály)

vissza