BEVEZETŐ
ALKOTÓK

GALÉRIÁK
... ... ... ... fotók
... ... ... ... címlapok
... ... ... ... kéziratok
... ... ... ... első kiadások
... ... ... ... egyéb
HANGANYAGOK
... ... ... ... szerzők hangjai
... ... ... ... mondott vers
... ... ... ... zenés vers

SZAKIRODALOM
... ... ... ... a Nyugatról
... ... ... ... monográfiák
... ... ... ... tanulmányok
... ... ... ... kronológia

NYUGAT 100 események
... ... ... ... PIM
... ... ... ... OSZK
... ... ... ... MTV
... ... ... ... egyéb
ÚJDONSÁGOK

CÍMLAP

   

 

 

 

 
TANULMÁNYOK - OLÁH GÁBOR
életrajz és művek - monográfiák  

Kritikák, recenziók

Kisebb szövegek

Levelezés

 • SZÉKELY MOLNÁR Imre: Ady Endre, Rákosi Jenő, Juhász Gyula, Szabolcska Mihály ismeretlen levelei Oláh Gáborhoz = Ünnep, 1937. július 15., 22. szám, 12–13. o.;
 • TÓTH Endre: Földessy Gyula levelei Oláh Gáborhoz, Debrecen, 1968, (Klny. a Debreceni Déri Múzeum 1967. évi évkönyvéből), 621–625. o.;
 • DAPSY Gizella és ROZSNYAI Kálmán levelei Oláh Gáborhoz = Szeghalomtól Verőcéig, Dapsy Gizella élete a dokumentumok tükrében, előszó, életrajz, vál., jegyzetek: MIKLYA Jenő, Szeghalom, Városi Tanács, 1984, 44–57. o.;
 • HORVÁTH János levele Oláh Gáborhoz = Irodalomtörténet, 1989, 1, 105–111. o;

Nyilatkozatok, vallomások

 • OLÁH Gábor: Önéletrajz = Az Érdekes Újság Dekameronja, 3. kötet, Budapest, Légrády, 1914, 185–187. o. = Száz Magyarok Könyvei, 3. kötet, Budapest, Légrády, 1928, 185–187. o.;
 • OLÁH Gábor: Olvasmányairól = Könyvek könyve. 87 magyar író, tudós, művész, közéleti ember és kiadó vallomása kedves olvasmányairól, szerk. bevezető: KŐHALMI Béla, Budapest, Lantos, 1918, 124–127. o.;
 • OLÁH Gábor: Olvasmányairól = Az új könyvek könyve. 170 író, művész, tudós vallomása olvasmányairól, összegyűjtötte, bevezető: KŐHALMI Béla, Budapest, Gergely, 1937, 37–42. o.;
 • REMÉNYI György: Látogatás Oláh Gábornál, a „debreceni remeténél” = Magyar Hírlap, 1937, 42. szám;
 • SZÉKELY MOLNÁR Imre: Oláh Gábor, a magányos költő a Holnaposokról és Adyról beszél = Ünnep, 1937, 4. szám, 151. o.;

Tanulmányok, cikkek

 • KARDOS Albert: Oláh Gábor (Költő és eszthetikus) = Debreceni Képes Kalendárium, 1912, 43–48. o.;
 • NÉMETH László: Oláh Gábor = Protestáns Szemle, 1927, 10. szám, 631–634. o. = Uő: Készülődés, Budapest, Magyar Élet, 1941, 125–129. o. = Uő: Két nemzedék. Tanulmányok, Budapest, Magvető-Szépirodalmi, 1970, 231–234. o.;
 • CSOBÁN Endre: Bevezetés = Oláh Gábor Válogatott költeményei, Debrecen, 1928, 3–22. o.;
 • JUHÁSZ Géza: Az egyéniség az új magyar lírában = Debreceni Szemle, 1928, 517–530. o. = Uő: Bevezetés az új magyar irodalomba 1900–1928, Budapest–Debrecen, Csáthy, 1928, 33–47. o.;
 • VÁRKONYI Nándor: Oláh Gábor = Széphalom, 1928, 448–449. o.;
 • JUHÁSZ Géza: Oláh Gábor = Debreceni Szemle, 1929, 203–211. o.;
 • GULYÁS Pál: Oláh Gábor = Protestáns Szemle, 1933., 434-441. o.
 • ASZTALOS Dezső: Debrecen, az új népi költészet nevelője = Napkelet, 1939, II, 324–327. o.;
 • GULYÁS Pál: A jövendő Jánusz-kapujában. Oláh Gábor Debrecen-mozdító pátosza = Uő: Költők sorsa Debrecenben, Debrecen–Kassa, Debreceni Ady Társaság, (Magyar éjszakák 3.), 1940, 20–22. o.;
 • ZSIGMOND Ferenc: A „Bokréta” társszerzői. Oláh Gábor = Uő: A Debreceni Kollégium és a magyar irodalom, Debrecen, 1940, 176–178. o.;
 • ASZTALOS Sándor: Oláh Gábor = Protestáns Szemle, 1942, 11. szám, 330–334. o.;
 • FÉJA Géza: Oláh Gábor halálára = Híd, 1942. július 15., 24. szám, 10–11. o.;
 • GULYÁS Pál: A délibáb változásai. Oláh Gábor = Magyar Csillag, 1942, II, 93–97. o. = Alföld, 1961, 3. szám, 73–78. o.;
 • GULYÁS Pál: Nagy-Debrecen magános álmodója. Oláh Gábor halálára = Magyar Élet, 1942, 8. szám, 14–16. o.;
 • JUHÁSZ Géza: A vidéki költő. Oláh Gábor: 1881–1942 = Somogy, 1942, 466–468. o.;
 • KARDOS Albert: Oláh Gábor és a Csokonai-Kör = Képes Kalendárium, 1942, 82–99. o.;
 • MÓRICZ Zsigmond: Oláh Gábor = Kelet Népe, 1942. július 1., 11. szám, 14. o. = Uő.: Irodalomról, művészetről. 2. kötet, Budapest, Szépirodalmi, 1959, 481–482. o.;
 • MÓRICZ Zsigmond: Oláh Gábor útja = Híd, 1942. március, 10., 10. szám, 15–16. o. = Debreceni Szemle, 1942, 76–80. o. = Uő: Irodalomról, művészetről, 2. kötet, Budapest, Szépirodalmi, 1959, 475–480. o.;
 • PAP Károly: Oláh Gábor = Debreceni Szemle, 1943, 72–75. o.;
 • GULYÁS Pál: A debreceni Peer Gynt = Forrás, 1943. július, 7. szám, 51–59. o.;
 • KARDOS Albert: Oláh Gábor Csokonai-kultusza = Újság, 1943, 1. szám;
 • KOZOCSA Sándor: Oláh Gábor = Múzsa 1943, 4. szám, 113–118. o.;
 • MADÁCSY László: Juhász Gyula és Oláh Gábor költői barátsága = Délvidéki Szemle, 1943, (Klny.: Délvidéki Szemle 1943. 1. sz.), 15–25;
 • KOCZOGH Ákos: Oláh Gábor regénye: Heten vagyunk = Sorsunk, 1944. március = Uő: Debrecen vonzásában. Tanulmányok, esszék, kritikák, vál., szerk. bevezető: TÓTH Endre, Hajdú-Bihar M. Múz. Igazgatósága, (Hajdú-Bihar megyei múzeumok közleményei), 1989, 26–28. o.;
 • DURKÓ Mátyás: Oláh Gábor műveinek kronológiája = Irodalomtörténet, 1961, 483–500. o.;
 • [KOMLÓS Aladár] K-s A-r: Az Oláh-rejtély = Élet és Irodalom, 1966, 29. szám, (Tóth Endre könyvéről), 4. o.;
 • TÓTH Endre: Oláh Gábor Eminescu-fordításai. 1–2. = Nagyvilág, 1966, 9. szám, 1388. o., 10. szám, 1568–1569. o.;
 • BAKÓ Endre: Egy fejezet Oláh Gábor életéből = A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve, 1966–1967, 9. szám, 627–636. o.;
 • BALOGH László: Gulyás Pál verse Oláh Gáborhoz. Költemény és esszé = Alföld, 1967, 10. szám, 71–78. o.;
 • NAGY Zoltán: Oláh Gábor: Petőfi képzelete = Uő: A nevető ember legendája, Budapest, Magvető, 1967, 373–374. o.;
 • TÓTH Endre: A bérkocsis fia = Élet és Irodalom, 1967, 25. szám, 6. o.;
 • HARSÁNYI Zoltán: Oláh Gábor Debrecenben emléktáblát kapott = Köznevelés, 1968, 15–16. szám, 586. o.;
 • TÓTH Endre: Oláh Gábor a pesti egyetemen 1900–1904 = Studia Litteraria, 1968, Tom. 6, 45–75. o.;
 • TÓTH Endre: Oláh Gábor gyermekkora és ifjúsága = Alföld, 1968, 12. szám, 63–76. o.;
 • FÉJA Géza: Egy magyar torzó = Népszabadság, 1969. augusztus 31., mell. 7. o.;
 • TÓTH Endre: Oláh Gáborról A táltosfiú ürügyén = Uő: A táltosfiú. Regény és elbeszélések, vál., s. a. r., utószó: TÓTH Endre, Budapest, Szépirodalmi, (Magyar elbeszélők), 1969, 491–505. o.;
 • TÓTH Endre: Oláh Gábor 1907-ben = Látóhatár, 1970, 9–10. szám, 950–960. o.;
 • TÓTH Endre: Két év Oláh Gábor életéből (1909. július – 1911. június), Debrecen, (Klny. A Debreceni Déri Múzeum 1978. évi évkönyvéből, 387–396. o.), 1979;
 • KISS Ferenc: Bálint György Oláh Gáborról = Uő: „Fölrepülni rajban...”, Budapest, Szépirodalmi, 1984, 85–91. o.;
 • BÉLÁDI Miklós: Oláh Gábor: A táltosfiú = Uő: Értékváltozások, Budapest, Szépirodalmi, 1986;
  TÓTH Endre: Oláh Gábor = Uő: Kortársaink, barátaink. Tizenkét debreceni portré, Debrecen, Megyei Városi Tanács, 1986, 21–35. o.;
 • KARDOS Albert: Ady Endre és Oláh Gábor = Uő: Emlékezések Ady Endréről, 3. kötet, gyűjt., s. a. r., magyarázatok: KOVALOVSZKY Miklós, Budapest, Akadémiai-Zrínyi, 1987, 99–106. o.;
 • FÖLDESSY Gyula – OLÁH Gábor: Pro és kontra Ady körül az induló Nyugatban, közreadta, bevezető: NEMESKÉRI Erika = Élet és Irodalom, 36. évfolyam, 1992, 51–52. szám, 18. o.;
 • TÓTH Endre: Oláh Gábor rejtőzködő írói naplójáról = Alföld, 1993, 2. szám, 45–46. o.;
 • LAKNER Lajos: Egy vidéki művész a XX. század első felében. Oláh Gábor naplója = Irodalomtörténeti Közlemények, 99. évfolyam, 1995, 5–6. szám, 504–523. o.;
 • BODNÁR György: A Nyugat, a regényhős = A Nyugat-jelenség, 1908–1998, szerk.: SZABÓ B. István, Budapest, Anonymus, 1998, 125–131. o.;
 • VALASTYÁN Tamás: Az élet új dalai. Ady Endre és Oláh Gábor költészetéről – a verseikben megjelenő létfogalom aspektusai alapján = Alföld, 57. évfolyam, 2006, 10. szám, 36–44. o.;
 • BODNÁR György: Budapest-regények a magyar modernizáció korából = Uő: Párbeszéd az idővel. Válogatott tanulmányok, esszék, kritikák, Budapest, Argumentum, 2009, 547–559. o.;
 • BÁRÁNY T. Attila: Aranytrombita. Oláh Gábor, a büszke költő = Magyar Nemzet, 2009. június 27., 37. o.;

A válogatott bibliográfiát szerkeszti: Vasbányai Ferenc (OSZK – Humántudományi Bibliográfiai Osztály)

vissza