BEVEZETŐ
ALKOTÓK

GALÉRIÁK
... ... ... ... fotók
... ... ... ... címlapok
... ... ... ... kéziratok
... ... ... ... első kiadások
... ... ... ... egyéb
HANGANYAGOK
... ... ... ... szerzők hangjai
... ... ... ... mondott vers
... ... ... ... zenés vers

SZAKIRODALOM
... ... ... ... a Nyugatról
... ... ... ... monográfiák
... ... ... ... tanulmányok
... ... ... ... kronológia

NYUGAT 100 események
... ... ... ... PIM
... ... ... ... OSZK
... ... ... ... MTV
... ... ... ... egyéb
ÚJDONSÁGOK

CÍMLAP

 
   

 

 

 

 
TANULMÁNYOK -
MARCONNAY TIBOR
életrajz és művek - monográfiák  
 • MARÉK Antal: Marconnay Tibor = Marék Antal: Mai dunántúli lírikusok, Szombathely, Vasi Szemle, 1939, 66–68;
 • Meghalt Marconnay Tibor költő = Népszabadság, 1970. április 14. 86. szám, 8;
 • Napló. Április 14. = Magyar Nemzet, 1970. április 14., 86. szám 5;
 • PÁKOZDY Ferenc: Marconnay Tibor halálára = Élet és Irodalom, 1970. április 18., 16. szám, 2;
 • KEMÉNY Ferenc: Marconnay Tibor = Irodalmi Újság, 1970. szept. 15., 9. szám, 6;
 • GARAI Gábor: A kisváros királynője = Rakéta Irodalmi Kávéház, Budapest, Magvető, 1988, 104–109;

Egyes művek:

A túláradó élet (1922)

 • LAZICZIUS Gyula: Rupprecht Tibor: A túláradó élet = Magyar Írás, 1922. ápr. 4. szám, 95;
 • KOSZTOLÁNYI Dezső: A túláradó élet = Nyugat, 1922. április 1., 7. szám, 492493 = Uő: Egy ég alatt, Budapest, Szépirodalmi, 1977, 555556 = Uő: Írók, festők, tudósok. 2. kötet, Budapest, Szépirodalmi, 1958.,177–179 = MARCONNAY Tibor: Éltem, hogy írjak, Budapest, Magvető, 1978, 183–185;
 • Versek. = Szózat, 1922. ápr. 9. 83. szám, 16;
  (B. A.) [BODOR Aladár]: Rupprecht Tibor: A túláradó élet = Magyarság, 1922. április 23. 92. szám, 11;

Kacagva tört ki a faun a pagonyból (1927)

 • DÁN György: Marconnay Tibor: Kacagva tört ki a faun a pagonyból = A Láthatár, 1927. 4–5. szám, 44;
 • KARDOS László: Marconnay Tibor: Kacagva tört ki a faun a pagonyból = Pandora, 1927. máj. 21. 4. szám, 249;
 • (T. K.) [TUBA Károly]: Marconnay Tibor: Kacagva tört ki a faun a pagonyból. Új versek = Népszava, 1927. június 5. 127. szám, 15;
 • NÉMETH László: Marconnay Tibor verseskönyve = Nyugat, 1927. II. 146147. = Uő: Két nemzedék, Budapest, Magvető és Szépirodalmi, 1970, 241–242. = MARCONNAY Tibor: Éltem, hogy írjak, Budapest, Magvető, 1978, 186-189;
 • (-r.): MARCONNAY Tibor: Kacagva tört ki a faun a pagonyból. Új versek = Irodalomtörténet, 1927. 7–8. szám, 328;
 • MURAKÖZY Gyula: Marconnay Tibor: Kacagva tört ki a faun a pagonyból... Új versek = Protestáns Szemle, 1927. 8. szám, 538–539;
 • ILLÉS Endre: Reflektorfénnyel – végig egy versesköteten = Élőszó, 1927. okt. 15. 1. szám, 41–42;
 • GÁSPÁR Jenő: Marconnay Tibor: Kacagva tört ki a faun a pagonyból.Versek = Magyar Kultúra, 1927. II. kötet, 926;
 • SZŐNYI Sándor: Marconnay Tibor: Kacagva tört ki a faun a pagonyból. Új versek = Napkelet, 1927. II. 731;
 • Pp.: Marconnay Tibor: Kacagva tört ki a faun a pagonyból... Új versek = Élet, 1928. márc. 25. 6. szám, 120;
 • BERCZELI Anzelm Károly: Kacagva tört ki a faun a pagonyból = Széphalom, 1928. szept.-okt. 9–10. sz. 392–393;

Az ember ellen (1934)

 • (B. Gy.) [BÁLINT György]: Marconnay Tibor: Az ember ellen = Pesti Napló, 1934. december 30. 294. szám, 41;
 • FÉJA Géza: Az ember ellen = Válasz, 1934, 371–372;
 • THURZÓ Gábor: Marconnay Tibor: Az ember ellen = Független Szemle, 1935. február 1. szám, 25;
 • KÁLLAY Miklós: Körutazás Könyvországban = Képes Krónika, 1935. január 5., 1–2. szám, 25;
 • TURÓCZI-TROSTLER József: Tibor Marconnay: Gegen den Menschen = Pester Lloyd, 1935. január, 5. 4. szám, (Abendblatt) 5;
 • BÁLINT György: Marconnay Tibor: Az ember ellen = Nyugat, 1935. február 2. szám, 154155;
 • MARCONNAY Tibor: Éltem, hogy írjak, Budapest, Magvető, 1978, 190–194;
 • MARÉK Antal: Marconnay Tibor: Az ember ellen = Magyar Írás, 1935. február 2. szám, 121;
 • BENEDEK Marcell: Marconnay Tibor: Az ember ellen = Protestáns Szemle, 1935. 2. szám, 102–104;
 • FÉJA Géza: Az ember ellen. Marconnay Tibor 72 új verse = Magyar Írás, 1935. március 3. szám, 88–91;
 • (li.): Az ember ellen. Marconnay Tibor új versei = Keresztmetszet, 1935. márc. 2. szám, 27;
 • KISS Jenő: Az ember ellen. Marconnay Tibor versei = Erdélyi Helikon, 1935. április 4. szám, 291 = Uő: Emberközelből, Kolozsvár-Napoca, Dacia, 1979, 159–160;
 • SÁNDOR István: Marconnay Tibor: Az ember ellen = Magyar Könyvbarátok Diáriuma, 1935. 4. szám, 109;
 • SZATMÁRI [VAJTHÓ László]: Verseskönyvek = Napkelet, 1935. március 1., 3. szám, 183;

Világtükör (1936)

 • FORGÁCS Antal: Marconnay Tibor: Világtükör = Válasz, 1936. május, 5. szám, 317–318;
 • (ny. i.) [NYIGRI Imre]: Költők a ma sodrában = Népszava, 1936. június 7., 129. szám, 16;
 • (B. Gy.) [BÁLINT György]: Marconnay Tibor: Világtükör = Pesti Napló, 1936. június 7., 130. szám, 41. = Marconnay Tibor: Éltem, hogy írjak, Budapest, Magvető, 1978, 195–197;
 • KELEMEN János: Verskötetekről = Gondolat, 1936. június 4–5. szám, 319–320;
 • RÓNAY György: Könyvek a mérlegen = Élet, 1936. június 7., 23. szám, 21;
 • HAMVAS Béla: Marconnay Tibor: Világtükör = Protestáns Szemle, 1936. 7–9. szám, 355–357;
 • FEJTŐ Ferenc: Marconnay Tibor: Világtükör = Szép Szó, 1936. II: 310–311;
 • RADNÓTI Miklós: Világtükör. Marconnay Tibor új versei = Nyugat, 1936. augusztus, 8. szám 149150. = Marconnay Tibor: Éltem, hogy írjak, Budapest, Magvető, 1978, 198–202;
 • KUNSZERY Gyula: Marconnay Tibor: Világtükör = Korunk Szava, 1936. október 1. 19. szám, 371;
 • GOMBOS Gyula: Marconnay Tibor: Világtükör = Magyar Út, 1936. november 15., 22. szám, 8;
 • VAJTHÓ László: Marconnay Tibor: Világtükör = Napkelet, II: 839–840;
 • PÁLMA László: Világtükör. Marconnay Tibor versei = Írott Kő, 1937. 1. szám, 58–59;

Az idők kertje (1938)

 • SÓS Endre: Marconnay Tibor: Az idők kertje = A Toll, 1938. január 10. 1. szám, 31–32;
 • KUNSZERY Gyula: Marconnay Tibor: Az idők kertje = Korunk Szava, 1938. február 1., 3. szám, 104;
 • TURÓCZI-TROSTLER József: Literarische Rundschau = Pester Lloyd, 1938. február 13., 35. szám (Morgenblatt), 18;
 • FÁBIÁN István: Marconnay Tibor: Az idők kertje. = Napkelet, 1938. I. 119–120;
 • SZERB Antal: Marconnay Tibor: Az idők kertje = Válasz, 1938. 177. = MARCONNAY Tibor: Éltem, hogy írjak, Budapest, Magvető, 1978, 203;
 • BENCZE Béla: Marconnay Tibor: Az idők kertje = Protestáns Szemle, 1939. 1. szám, 52–53;
 • KARÁCSONY Sándor: Marconnay Tibor: Az Idő kertje = Uő: A könyvek lelke. Irodalmi nevelés, Budapest, Exodus, 1941, 298–299;

Új nap (1940)

 • GERÉB László: Marconnay Tibor: Új nap = Vigília, 1940. 265;
 • SZÍJ Gábor: Új nap. Marconnay Tibor könyve = Magyar Út, 1940. augusztus 29., 35. szám, 5;
 • WEÖRES Sándor: Új nap. Marconnay Tibor verseskönyve = Nyugat, 1940. szept. 1. 9. szám, 442;
 • KENYERES Imre: Új verskötetek = Diárium, 1940. október, 8. szám, 184–185;

Budapest, magyar tájak, barátaink (1942)

 • BARDÓCZ Árpád: Budapest, magyar tájak, barátaink = Sorsunk, 1942. november-december 8. szám, 682–683;

Csillagos ég (1942)

 • KERECSENDI KISS Márton: Csillagos ég. Marconnay Tibor új versei = Magyar Csillag, 1942. február 1. 2. szám, 118;
 • CSORBA Győző: Új dunántúli verseskötetek = Sorsunk, 1942. február-március 2. szám, 143;
 • BORBÉLY László: Könyvtárszobában = Magyar Protestánsok Lapja, 1942. március, 3. szám, 24;

Sugaras őszi nap (1963)

 • ABODY Béla: Sugaras őszi nap. Marconnay Tibor verseskönyve = Élet és Irodalom, 1963. november 9., 45. szám, 6;
 • MAROS László: Sugaras őszi nap. Marconnay Tibor verseskötete = Alföld, 1964. június 6. szám, 575–576;

Éltem, hogy írjak (1978)

 • BALOGH Tibor: Éltem, hogy írjak. Marconnay Tibor válogatott versei és versfordításai = Magyar Nemzet, 1978. október 1., 232. szám, 13;
 • KŐHÁTI Zsolt: Foglalkozása: költő = Élet és Irodalom, 1978. október 28., 43. szám, 11;

A válogatott bibliográfiát szerkeszti: Herczeg Tünde (OSZK – Tájékoztató Osztály)