BEVEZETŐ
ALKOTÓK

GALÉRIÁK
... ... ... ... fotók
... ... ... ... címlapok
... ... ... ... kéziratok
... ... ... ... első kiadások
... ... ... ... egyéb
HANGANYAGOK
... ... ... ... szerzők hangjai
... ... ... ... mondott vers
... ... ... ... zenés vers

SZAKIRODALOM
... ... ... ... a Nyugatról
... ... ... ... monográfiák
... ... ... ... tanulmányok
... ... ... ... kronológia

NYUGAT 100 események
... ... ... ... PIM
... ... ... ... OSZK
... ... ... ... MTV
... ... ... ... egyéb
ÚJDONSÁGOK

CÍMLAP

   


 

 

 
TANULMÁNYOK -
LENGYEL MENYHÉRT
életrajz és művek - monográfiák  

Bibliográfia:

 • KUN Józsefné: Lengyel Menyhért. Személyi bibliográfia (1880-1974). Lengyel Menyhért Városi Könyvtár, Balmazújváros, 2004. (Kézirat);

Tanulmányok, cikkek:

 • HATVANY Lajos: Lengyel, a drámaíró = Nyugat, 1915. 24. szám, II. 1418-1427;
 • BRÓDY Árpád: Színház = A Tett, 1916. 84;
 • MÁCZA JÁNOS: Lengyel Menyhért = Uő.: A modern magyar dráma, Ungvár, 1916. 14-15;
 • [L] AKATOS [L]ászló: "Az igazi hős". Lengyel Menyhért előadatlan darabjáról = Figaró, 1918. nov. 27. 14-16;
 • KÁZMÉR Jenő: Lengyel Menyhért = Thália, 1919. 2. szám, 77-84;
 • JUHÁSZ Géza: Az új magyar dráma és a siker = Debreceni Szemle, 1928. 291-300;
 • VARGHA István: Lengyel Menyhért és Karinthy Frigyes visszautasított darabja körül = A Toll, 1929. 6. szám, 14-18;
 • SEREG Gyula: Lengyel Menyhért, a színműíró = Uő.: A XX. századi magyar drámairodalom realistái, Debrecen, 1941. 25-34;
 • BÓKA László: Lengyel Menyhért = Uő.: Arcképvázlatok és tanulmányok, Budapest, Akadémiai, 1962, 112-114. = Uő: Válogatott tanulmányok, Budapest, Magvető, 1966, 981-982;
 • LUKÁCSY András: Lengyel Menyhért = Tükör, 1967. 41. szám, 15;
 • LUKÁCSY András: Menyhért Lengyel. Ein Liebling der Musen = Budapester Rundschau, 1967. 34. szám, 11;
 • RÓNAI Mihály András: Vázlat hazajáró klasszikusunkról = Élet és Irodalom, 1967. 31. szám, 7;
 • BARABÁS Tibor: Römische Begegnung mit Menyhért Lengyel = Budapester Rundschau, 1968. 49. szám, 8;
 • ANTAL Gábor: Szekérrel a világban. Római este Lengyel Menyhértnél = Magyar Nemzet, 1972. augusztus 13., 11;
 • VARGA József: Lengyel Menyhért Ady-látása = Irodalomtörténeti Közlemények, 1973. 2-3. szám, 290-297;
 • TÖRÖK Mátyás: Lengyel Menyhért a magyar-amerikai mozgalmakban = Magyar Nemzet, 1974. november 17. 14;
 • DEÁK Gábor: Lengyel Menyhért, a miskolci diák = Borsodi Szemle, 1974. 4. szám, 85-86;
 • HUBAY Miklós: Lengyel Menyhért. Színház, 1975. 3. 45-47;
 • NAGY Péter: A siker dramaturgiája. Lengyel Menyhért színműveiről = Irodalomtörténet, 1975. 2. szám, 285-310;
 • ZALÁN Magda: Lengyel Menyhért római estéje = Új Látóhatár, 1975. 1. szám, 64-69;
 • KÖVES Gábor: Elsüllyedt szerzők VII.: A hollywoodi kapcsolat (Lengyel Menyhért, 1880-1974) = Magyar Narancs, 2007. 15. szám;

A válogatott bibliográfiát szerkeszti: Burda Zita (OSZK – Színháztörténeti Tár)

vissza