BEVEZETŐ
ALKOTÓK

GALÉRIÁK
... ... ... ... fotók
... ... ... ... címlapok
... ... ... ... kéziratok
... ... ... ... első kiadások
... ... ... ... egyéb
HANGANYAGOK
... ... ... ... szerzők hangjai
... ... ... ... mondott vers
... ... ... ... zenés vers

SZAKIRODALOM
... ... ... ... a Nyugatról
... ... ... ... monográfiák
... ... ... ... tanulmányok
... ... ... ... kronológia

NYUGAT 100 események
... ... ... ... PIM
... ... ... ... OSZK
... ... ... ... MTV
... ... ... ... egyéb
ÚJDONSÁGOK

CÍMLAP

   
   

 

 

 

 
TANULMÁNYOK - KUNCZ ALADÁR
életrajz és művek - monográfiák  
 • HALÁSZ Gábor: Kuncz Aladár: Felleg a város felett = Napkelet, 1932, 204–205;
 • TÖRÖK Sophie: Kuncz Aladár: Felleg a város felett = Nyugat, 1932, II, 222–223 (17. szám);
 • KISBÁN Miklós: Kuncz Aladár = Erdélyi Helikon, 1931, 497–498;
 • BARTALIS János: Kuncz Dadiról = Erdélyi Helikon, 1931, 524–525;
 • GAÁL Gábor: Kuncz Aladár = Korunk, 1931, 7–8, 583–585, = Uő.: Válogatott írások. 1. köt. 1921–1940. Tanulmányok és cikkek, szerk.: SUGÁR Erzsébet, Bukarest, Irodalmi, 1964. 422–424;
 • ISAC, Emil: Búcsú Kuncz Aladártól = Erdélyi Helikon, 1931, 660–661;
 • KEMÉNY János: Emlékezés a jóság-emberre = Erdélyi Helikon, 1931, 511–512;
 • KÓS Károly: Ahogy én láttam. Lékezés Kuncz Aladárra = Erdélyi Helikon, 1931, 543–544;
 • KOVÁCS László: Dadi = Erdélyi Helikon, 1931, 512–514;
 • KOVÁCS László: Kuncz Aladár: Felleg a város felett = Erdélyi Helikon, 1931, 725–727;
 • [KRENNER Miklós] SPECTATOR: Másvilági érdek = Erdélyi Helikon 1931, 527–529;
 • LACZKÓ Géza: Dadi és a Kuncz. Egy barátság regénye = Erdélyi Helikon, 1931, 518–524;
 • LIGETI Ernő: Törvény az ember felett = Erdélyi Helikon, 1931, 507–510;
 • MAKKAI Sándor: Kuncz Aladár = Erdélyi Helikon, 1931, 500–502. = Uő: Az élet kérdezett. Tanulmányok 2. köt., Budapest, Révai, 1935, 75–78;
 • MÓRICZ Zsigmond: Dadi. Emlékezés Kuncz Aladárra = Nyugat, 1931, II, 36–37. (13. szám) = Uő: Irodalomról, művészetről. 2. köt. Budapest, Szépirodalmi, 1959, 205–206;
 • RÉDEY Tivadar: Kuncz Aladár: Felleg a város felett = Protestáns Szemle, 1931, 12, 775–777
  REMÉNYIK Sándor: Kuncz Aladár = Napkelet, 1931, 764–765;
 • SZENTIMREI Jenő: Helikon a Fekete kolostorban = Erdélyi Helikon, 1931, 533–534;
 • TAMÁSI Áron: Rejtélyes játék = Erdélyi Helikon, 1931, 546–549. = Uő.: Virrasztás, Budapest, Révai, 1943, 145–151;
 • TÖRÖK Sophie: Emlékezés = Nyugat, 1931, II, 102–104 (14. szám);
 • TRÓCSÁNYI Zoltán: Kuncz Aladár a báró Eötvös-kollégiumban = Erdélyi Helikon, 1931, 536–541;
 • ZILLICH, Heinrich: Búcsú a kisebbségi sorstárstól = Erdélyi Helikon, 1931, 532–533;
 • REMÉNYIK Sándor: A marosvécsi napok = Erdélyi Helikon, 1931, 576–579;
 • NÉMETH Andor: Emlékezés Kuncz Aladárról = Nyugat, 1933, II, 48–53. (13–14. szám);
 • ÁPRILY Lajos: „Hamukodni..ákászod alján...” = Erdélyi Helikon, 1937, 7, 503–505;
 • VITA Zsigmond: Kuncz Aladár = Erdélyi Helikon, 1939, 669–688;
 • KOVÁCS László: Kuncz Aladár – Halála tizedik évfordulójára = Erdélyi Helikon, 1941, 433–438. = Uő: Az irodalom útján, Budapest, Révai, 1941, 137–142;
 • MÓRICZ Zsigmond: Kuncz Aladár – Tíz év múltán = Erdélyi Helikon, 1941, 427–430. = Uő: Irodalomról, művészetről. 2. kötet, Budapest, Szépirodalmi, 1959, 438–441;
 • VITA Zsigmond: Kuncz Aladár = Kalangya, 1941, 66–72;
 • MOLTER Károly: Emlékezés Kuncz Aladárra = Erdélyi Helikon, 1942, 604–605;
 • REMÉNYI, Joseph: Aladár Kuncz, Hungarian-Transylvanian writer (1886–1931). Chicago University Press, 1948, 133–138; (Klny. a College English-ből);
 • JANCSÓ Elemér: Kuncz Aladár emlékezete = Igaz Szó, 1956, 6, 1037–1038;
 • SZALATNAI Rezső: Kuncz Aladár = Evangélikus Élet, 1956, 27. szám;
 • BÓKA László: Bevezetés = Kuncz Aladár: Fekete kolostor, Budapest, 1960, 5–27. = Uő.: Válogatott tanulmányok, Budapest, Magvető, 1966, 498–518;
 • GALSAI Pongrác: Kuncz Aladár = Jelenkor, 1961, 6, 659–663;
 • SZEGHALMI Elemér: Emlékezés Kuncz Aladárra = Vigilia, 1961, 4, 204–208;
 • BÁNYAI László: Kuncz Aladár és műve = Igaz Szó, 1966, 5, 701–717. = Uő.: Hosszú mezsgye. Második, bővített kiadás: Bukarest, Kriterion, 1974, 225–247;
 • BARTA Lajos: Kuncz Aladár. = Uő: Árnyak a hídon, vál., s. a. r., utószó: STENCZER Ferenc, Budapest, Szépirodalmi, 1970, 234–236;
 • BENEDEK Marcell: Fekete kolostor = Uő.: Hajnaltól alkonyatig. Vallomások egy élet nagy olvasmányairól, Budapest, Gondolat, 1966, 24–28;
 • KEMÉNY János: Dadi = Igaz Szó, 1967, 6, 872–894;
 • POMOGÁTS Béla: Kuncz Aladár = Látóhatár, 1968, 5–6, 566–573;
 • POMOGÁTS Béla: Az Ellenzék szerkesztőségében = Korunk, 1968, 8, 1201–1207;
 • VITA Zsigmond: Feljegyzések Áprily Lajosról = Korunk, 1968, 11, 1748–1749;
 • EGRI Mária: A „Fekete kolostor” szobrászművésze = A Petőfi Irodalmi Múzeum Évkönyve 1969–1970, 8, 209–214;
 • HUNYADY Sándor: Kuncz Aladár = Uő: Álmatlan éjjel, vál., szerk., bev.: VÉCSEI Irén, Budapest, Szépirodalmi, 1970, 328–332;
 • SZALATNAI Rezső: Magyar és ember = Uő.: Kisebbségben és igazságban, Bratislava, Madách, 1970, 282–287;
 • BERÉNYI Zsuzsanna Ágnes: Hol tanított Kuncz Aladár? = Köznevelés, 1986, 18, 11;
 • BERÉNYI Zsuzsanna Ágnes: Kuncz Aladár mint magyartanár = Magyartanítás, 1986, 4, 182–186;
 • BODOR Pál: Vétlenek és védtelenek remekírója. Kuncz Aladár száz éve = Magyar Nemzet, 1986. jan. 2., 3;
 • IMRE Mária: Kuncz Aladár és Reményik Sándor barátságáról = Evangélikus Élet, 1986, 5, 2;
 • JÁVOR Ottó: A kolostor árnyéka = Élet és Irodalom, 1986, 1, 6;
 • JÉKELY Zoltán: A „luxus-tanár” Kuncz Aladárról. Beszélgetés BÁN Endréné BŐHM Sárikával = Uő.: Sorsvállalás, Budapest, Szépirodalmi, 1986, 224–230;
 • LŐRINCZI László: „Hol láttatok galambbal szállni ölyvet?” = A Hét, 1986, 2, 6–7. = Uő.: Közvetítő. Írók, könyvek, emlékek, Bukarest, Kriterion, 1987, 293–297;
 • POMOGÁTS Béla: Az irodalmi élet nevelője. Kuncz Aladár születésének századi évfordulójára = Köznevelés, 1986, 3, 13;
 • RÁSZLAI Tibor: Kuncz Aladár – az Eötvös-kollégista = Magyar Nemzet, 1986. jan. 13., 6;
 • SZÁSZ János: Kuncz Aladár küldetése = Igaz Szó, 1986, 3, 220–224;
 • SZEGHALMI Elemér: Hajszálgyökerek. Kuncz Aladár írói öröksége = Új Ember, 1986, 5, 6;
 • --: A másik Kuncz Aladár = Kritika, 1986, 2, 15;
 • HUBAY Miklós: Noirmontier – Kolozsvár = Új Tükör, 1987, 52, 30–31;
 • KOLOZSVÁRI GRANDPIERRE Emil: Kuncz Aladárról = Film, Színház, Muzsika, 1987, 18–19;
 • BODOR Pál: Az olvasás ihlete. Irodalmi napló, Budapest, Magvető, 1988, 174–177;
 • HUSZÁR Sándor: A fekete barát nyomában. Tűnődés Kuncz Aladárról = Uő.: Irodalom a ködben, Budapest–Szombathely, Magvető–Sylvester, 1989, 130–172;
 • MAROSI Ildikó: Hol vagy, Kuncz Aladár? = Élet és Irodalom, 1989, 45, 6;
 • SBĂRCEA, George: Emlékeim erdélyi magyar írókról = Magyar Nemzet, 1989. szept. 16., 9;
 • BERÉNYI Zsuzsanna Ágnes: Kuncz Aladár és a szabadkőművesek = Irodalomtörténet, 1990, 1, 62–73;
 • K. JAKAB Antal: Kuncz Aladár = Hitel (Kolozsvár), 1994, 1, 11;
 • POMOGÁTS Béla: Kuncz Aladár emlékezete = Uő.: Erdélyi tükör. Tanulmányok és emlékezések, Budapest, Kráter Műhely Egyesület, 1995, 149–150;
 • SZEGHALMI Elemér: Kuncz Aladár = Uő: Ambrus Zoltántól Gyurkovics Tiborig. Irodalmi tanulmányok, Budapest, Jel, 1995, 50–56;
 • KÁNTOR Lajos: „A legöregebb angyal a legfiatalabb.” Krenner és Kuncz találkozása, 1929 táján = Életünk, 1996, 2, 178–182;
 • SZIGETI Lajos Sándor: „...A kékpúpú teve”. Kuncz Aladár, Németh Andor és József Attila szövegköztessége = Palócföld, 2003, különszám, Ünnepi Könyvhét, 21–39;
 • BÁGYONI SZABÓ István: Történetek a „két derék” Kuncz fiúról – egy bölcsész vizsgadolgozata – és környéke = Kortárs, 2006, 7–8, 64–82;
 • DSIDA Jenő: Kuncz Aladár kőasztala = Dsida Jenő emlékkönyv, szerk.: POMOGÁTS Béla, Budapest, Lucidus, 2007, 149–151;
 • LŐRINCZI László: Úgynevezett „Kuncz-politika”. = Helikon (Kolozsvár), 2008. okt. 25., 20, 16–17;
 • POMOGÁTS Béla: Kuncz Aladár = Helikon (Kolozsvár), 2008. jún. 10., 11, 6–7;
 • TURCSÁNYI Sándor: Dadi, maródi. Kuncz Aladár = Magyar Narancs, 2008. ápr. 24., 17. Könyvmelléklet, 5–7.;

Fekete kolostor

 • BABITS Mihály = Erdélyi Helikon, 1931, 419–421. = Uő.: Írók két háború közt, Budapest, Nyugat, 1941, 64–69;
 • BENEDEK Marcell = Protestáns Szemle, 1931, 8–9, 565–567;
 • BISZTRAY Gyula = Magyar Szemle, 1931, 13. köt., 35–40;
 • FÉJA Géza = Előőrs, 1931. júl. 26., 30. sz.;
 • JÁROSI Andor = Pásztortűz, 1931, 310–311;
 • KOSZTOLÁNYI Dezső = Nyugat, 1931, I, 819–823. (12. szám) 1. rész; 2. rész; 3. rész; 4. rész; 5. rész; 6. rész; 7. rész; 8. rész; 9. rész; 10. rész = Uő: Írók, festők, tudósok. 2. köt. Budapest, Szépirodalmi, 1958, 299–308;
 • [KRENNER Miklós] SPECTATOR = Pásztortűz, 1931, 292–294;
 • POSSONYI László = Magyar Kultúra, 1931, 235–236;
 • REMÉNYIK Sándor = Napkelet, 1931, 838–841;
 • SCHÖPFLIN Aladár = Nyugat, 1931, I, 823–825 (12. szám);
 • TOPERCZER László: Szexuális tehetségproblémák Kuncz Aladár regényében, „A fekete kolostor”-ban = Magyar Írás, 1932, 146–148;
 • The New York Times Book Review, 1934. szept. 16.;
 • The Times Literary Supplement, 1934. ápr. 19.;
 • LACRATELLE, Jacques de = Pesti Napló, 1937. okt. 10., 230. szám, 3. o. = Uő: Le monastere noir, Paris, 1937, 7–10;
 • MONTHERLANT, Henry de = Le Jour, 1937. nov. 5.;
 • ROUGEMONT, Denis de = Nouvelle Revue Française, 1937. nov., 145–146. = Erdélyi Helikon, 1938, 134–135;
 • NÉMETH Andor = Újság, 1938. febr. 17., 4;
 • [ZOLNAI Béla] GARÁZDA Péter = Széphalom, 1943, 83–84;
 • BENEDEK Marcell = Uő: Hajnaltól alkonyatig. Vallomások egy élet nagy olvasmányiról, Budapest, Gondolat, 1966, 274–280;
 • SŐNI Pál = Utunk, 1966, jan. 7., 4. = Uő: Művek vonzása. Esszék, tanulmányok, cikkek, Bukarest, Irodalmi Kiadó, 1967, 52–57;
 • GÖRÖMBEI András: A Fekete kolostor = Újhold Évkönyv, 1987, 2, 272–285;
 • LŐRINCZI László: Angol és amerikai kritikák a Fekete kolostorról = Uő.: Közvetítő. Írók, könyvek, emlékek, Bukarest, Kriterion, 1987, 142–149;
 • POMOGÁTS Béla: Megőrzött humánum. Kuncz Aladár: Fekete kolostor = Uő.: Kisebbség és humánum. Műértelmezések az erdélyi magyar irodalomból, Budapest, Tankönyvkiadó, (Műelemzések kiskönyvtára), 1990, 46–83;
 • TVERDOTA György Royaume et exil Le Monastere noir: un cas-limites u récit de voyage = Écrire le voyage, Paris, 1994, 197–208;
 • VATTAMÁNY Gyula: „Eszmék és értékek borzasztó hullahegyén.” A „feljegyzések” és a „test” szerepe Kuncz Aladár Fekete kolostorában = Irodalomtörténet, 2002, 2, 258–279;
 • BALÁZS Imre József: Történetek a személyiségről és a fogságról (Kuncz Aladár, Markovits Rodion). A komparáció etikája a kritikai vizsgálatokban, szerk.: BERSZÁN István, EGYED Emese, Kolozsvár, Babeş-Bolyai Tudományegyetem, 2006;
 • SZIGETI Lajos Sándor: „Kissé gyalázatos és önmagába merülő”. Az olvasás veszélyes művelete Kuncz Aladár regényében = A regény és a trópusok. Tanulmányok. A második Veszprémi Regénykollokvium, Veszprém, Pannon Egyetem Magyar Irodalomtudományi Tanszék, 2005. szeptember 29.– október 1. szerk.: KOVÁCS Árpád, Budapest, Argumentum, 2007, 225–242;

A válogatott bibliográfiát szerkeszti: Vasbányai Ferenc (OSZK – Humántudományi Bibliográfiai Osztály)