BEVEZETŐ
ALKOTÓK

GALÉRIÁK
... ... ... ... fotók
... ... ... ... címlapok
... ... ... ... kéziratok
... ... ... ... első kiadások
... ... ... ... egyéb
HANGANYAGOK
... ... ... ... szerzők hangjai
... ... ... ... mondott vers
... ... ... ... zenés vers

SZAKIRODALOM
... ... ... ... a Nyugatról
... ... ... ... monográfiák
... ... ... ... tanulmányok
... ... ... ... kronológia

NYUGAT 100 események
... ... ... ... PIM
... ... ... ... OSZK
... ... ... ... MTV
... ... ... ... egyéb
ÚJDONSÁGOK

CÍMLAP

   


 

 

 
TANULMÁNYOK -
KODOLÁNYI JÁNOS

Életével, munkásságával foglalkozó könyvek, tanulmánykötetek

 • FÜLÖP László (szerk): Kodolányi János emlékszám, Debrecen, Alföldi Nyomda, 1983.;

Cikkek, tanulmányok

 • [KÉKY Lajos] ky- s: Az Ormánság naturalistája = Budapesti Szemle, 1926. 204. köt. (591. sz.), 316–320. o.;
 • SZEGI Pál Kodolányi János = Pandora, 1927, 5–6. sz. 321–330. o. = Uő.: Játék és lelkiismeret. Válogatott írások, vál., szerk., bev.: SZÉCHENYI Ágnes, Budapest, Argumentum, 2001, 106–114. o.;
 • [LUKÁCS György] VAJDA Sándor: Kodolányi János = 100%, 6. szám, (1928. március), 183–186. o. = Uő.: Magyar irodalom – magyar kultúra. Válogatott tanulmányok, vál., szerk.: FEHÉR Ferenc, KENYERES Zoltán, Budapest, Gondolat, 1970, 153–157. o. = 100%. Irodalmi és művészeti kultúrszemle, 1927–1928., s. a. r.: SZABÓ Ágnes, Budapest, Kossuth,
  1987, 183–186. o.;
 • VÁRKONYI Nándor: Kodolányi János = Vajdasági Írás, 1928. 248–249. o.;
 • MÓRICZ Zsigmond: Megnyitó beszéd Kodolányi János szerzői estjén [1932. március 19-én hangzott el] = Először nyomtatásban: Móricz Zsigmond hagyatékából, s. a. r., bev.: RÉZ Pál, Budapest, Akadémiai, 1960, 243–247. o. = Móricz Zsigmond összegyűjtött művei. Tanulmányok I., gyűjt., szerk.: SZABÓ Ferenc, Budapest, Szépirodalmi, 1978, 738–742. o.;
 • MÓRICZ Zsigmond: Két fiatal író arcképéhez. Ceruzajegyzetek. (Kodolányi János – Pap Károly) A Kodolányiról írt rész = Nyugat, 1932. II. 557. o. (23. szám) = Móricz Zsigmond összegyűjtött művei. Tanulmányok I., gyűjt., szerk.: SZABÓ Ferenc, Budapest, Szépirodalmi, 1978, 751–752. o. = Én vagyok. In memoriam Kodolányi János, Budapest, Nap, 2001, 24–25. o.;
 • FÉJA Géza: Kodolányi = Szabadság, 1933. május 14.;
 • NÉMETH László: Kodolányi János novellái = Tanú, 1933. 362–364. o. = Uő.: A minőség forradalma. III. köt. Budapest, Magyar Élet, 1940, 141–143. o. = Uő.: Két nemzedék. Tanulmányok, Budapest, Magvető – Szépirodalmi, 1970, 533–535. o. = Én vagyok. In memoriam Kodolányi János. Budapest, Nap, 2001, 79–81. o.;
 • HALMI Bódog: Kodolányi János = H. B.: Írói arcképek, Budapest, Szerzői kiad., 1934. 75–81. o. = Én vagyok. In memoriam Kodolányi János. Budapest, Nap, 2001, 81–85. o.;
 • THURZÓ Gábor: Kodolányi János = Hitel, 1935. február 1. 7. o.;
 • SZABÓ Zoltán: Kodolányi János regényei = Katolikus Szemle, 1937. 4. szám, 223–226. o. = Uő.: Hazugság nélkül. Harmadik kötet, (Szabó Zoltán összegyűjtött munkái), s. a. r. KENEDI János, szerk. MARKWARTH Ágnes, Budapest, Héttorony, [1992], 200–205. o.;
 • ILLÉS Endre: A magyar történelmi regény újjászületése. Kodolányi János három regényéről = Egyedül Vagyunk, 1939. 1. szám, 16–17. o. = A tizenharmadik század víziója címmel = Uő.: Halandók és halhatatlanok, vál., s. a. r. KÓNYA Judit, Budapest, Szépirodalmi, 1990, 129–132. o. = Én vagyok. In memoriam Kodolányi János, Budapest, Nap, 2001, 91–95. o.
  BAJCSY-ZSILINSZKY Endre: Katakombában a magyar szellemiség = Szabadság, 1937. május 9. (19. sz.);
 • SŐTÉR István: A regényíró Kodolányi = Magyar Szemle, XXXVI. köt. 2. sz. 146–153. o. (1939. június) = Uő.: Gyűrűk. Tanulmányok a XX. századról, Budapest, Szépirodalmi, 1980, 302–312. o.;
 • GOMBOS Gyula: Új ország felé. Kodolányi János = Magyar Út, 1940. augusztus 29. 3. o. (35. sz.) = Uő.: Álom az országról, Budapest, Bolyai Akadémia, 1942, 59–62. o. = Uő.: A történelem balján III. kötet. Tükörcserepek, szerk.: Hartyányi István, Budapest, Püski, 1993, 36–38. o.;
 • KELEMEN János: Az Ormánság írója = Kelet Népe, 1940. 2. szám, 12. o.;
 • VÁRKONYI Nándor: Kodolányi János= Sorsunk, 1941. 3. szám, 253–271. o. [Elérhető különnyomatként is.];
 • NÉMETH László: A magyar középkor regénye = Magyar Út, 1941. szeptember 25. 5–6. o. (32. sz.) = Uő.: Kisebbségben II. (3–4. köt), Budapest, Magyar Élet, 1942, 164–168. o. = Uő.: Két nemzedék. Tanulmányok, Budapest, Magvető – Szépirodalmi, 1970, 728–732. o.;
 • JUHÁSZ Géza: A „Sötétség”-től az „Istenek”-ig. Kodolányi János pályája = Tiszántúl, 1942. január 4. 7. o.;
 • NAGY Pál: Kodolányi János = Ifjú Erdély, 1942. 6. szám, 84–85. o.;
 • VATAI László: Csoda és realizmus = Sorsunk, 1943. II. köt. 517–525. o. = Én vagyok. In memoriam Kodolányi János, Budapest, Nap, 2001, 111–123. o.;
 • JUHÁSZ Géza: Süllyedő világ = Uő.: Népi írók, Budapest, Magyar Élet, 1943, 30–38. o.;
 • VATAI László: Naturalizmus és prófétaság = Magyar Élet, 1944. 6. szám, 5–12. o.;
 • POSSONYI László: Kodolányi János színpadi világa = Vigilia, 1958. 7. szám, 442–445. o.;
 • B. NAGY László: Kodolányi történelmi regényei. Jegyzetek = Kortárs, 1958. 10. szám, 593–604. o. = Én vagyok. In memoriam Kodolányi János, Budapest, Nap, 2001. 217–232. o.;
 • TÓTFALUSI István: Mítosz és valóság. Kodolányi János, a regényíró = Vigilia, 1959. 4. szám, 202–214. o.;
 • DERSI Tamás: Kodolányi János = Könyvtáros, 1960. 675–677. o.;
 • BATA Imre: Kodolányi Jánosról = Új Írás, 1968. 12. szám, 107–118. o. = Uő.: Képek és vonulatok, Budapest, Magvető, 1973, 233–260. o. = Én vagyok. In memoriam Kodolányi János. Budapest, Nap, 2001, 232–252. o.;
 • CSŰRÖS Miklós: Kodolányi János és a kolozsvári Korunk = Irodalomtörténeti Közlemények, 1969. 1. szám, 81–86. o.;
 • BECZNER Tamás: A hetvenéves Kodolányi = Új Látóhatár, 1969. 139–141. o.;
 • VERES Péter: Kodolányi Jánosról = Életünk, 1969. 2. szám, 63–65. o.;
 • CSERES Tibor: Mágikus realizmus = Élet és Irodalom, 1969. március 15. 4. o. (11. szám);
 • KATONA Jenő: Kodolányi János = Könyvtáros, 1969. 10. szám, 613–614. o. [Nekrológ];
 • CSERES Tibor: Kodolányi Jánosra emlékezve = Élet és Irodalom, 1969. augusztus 16. 2. o. (33. szám) = Én vagyok. In memoriam Kodolányi János, Budapest, Nap, 2001, 202–204. o.;
 • BELON Gellért: Kodolányi János emlékezete = Vigilia, 1969. 11. szám, 771–772. o.;
 • ORBÁN Miklós: Kodolányi János = Katolikus Szemle, 1970. 1. szám, 75–77. o. [Nekrológ];
 • CSŰRÖS Miklós: Regény a mítoszok határán. Kodolányi János pályája 1945 után = Literatura, 1975. 2. szám, 61–87. o. = Uő.: Géniuszok – kortársak, Budapest, Széphalom Könyvműhely, 1995, 51–89. o.;
 • Kodolányi János emlékezete. Nyilvános vitaülés 1975. február 17-én a Pécsi Akadémiai Bizottság székházában = Baranyai Művelődés, 1975. 3–4. szám, 101–126. o. [Elérhető különnyomatként is.];
 • BODNÁR György: Nép, mítosz, valóság. Kodolányi-problémák = Uő.: Törvénykeresők. [Tanulmányok], Budapest, Szépirodalmi, 1976, 124–157. o.
 • ILLÉS Endre: Írók két háború közt. Kodolányi János = Új Tükör, 1978. 12. szám 14. o. = Uő.: Mestereim, barátaim, szerelmeim. 2., bővített kiadás, Budapest, Magvető, 1983, 581–583. o.;
 • SZALAY Károly: Egy korszak gyilkos kritikája és a Kodolányi-dilemma = Uő.: Bálanyák a Prófétaképző Főiskolán, Budapest, Magvető, 1980, 112–147. o. [Kodolányi 1920 és 1945 közötti pályaszakaszáról.];
 • SZIGETHI Gábor Miklós: Az ormánsági nyelvjárás Kodolányi prózájában = Magyar Nyelvőr, 1982. 4. szám, 431–439. o.
 • KORNYÁNÉ SZOBOSZLAY Ágnes: Kodolányi János nyelvéről = Alföld, 1983. 12. szám, 26–42. o.
 • ABLONCZY László: Kodolányi János nyílt tárgyalásai. A drámaíróról = Alföld, 1983. 12. szám, 49–56. o.;
 • BAKÓ Endre: Kodolányi és Debrecen = Alföld, 1983. 12. szám, 84–89. o.;
 • CSŰRÖS Miklós: A drámaíró Kodolányi = Literatura, 1987/1988. 1–2. szám, 122–128. o. = Uő.: Géniuszok –kortársak, Budapest, Széphalom Könyvműhely, 1995, 43–50. o. = Én vagyok. In memoriam Kodolányi János, Budapest, Nap, 2001. 259–266. o. [A Földindulás című drámakötet utószava.];
 • BATA Imre: Kodolányi problémák = Délsziget, 14. szám (1989) 6–9. o.;
 • SZALAI Éva: Az univerzális hagyomány Kodolányi műveiben = Új Horizont, 1990. 4. szám, 8–11. o.;
 • PÁPAI SZABÓ György: Az önmegváltás reménytelenségétől a megváltás reménységéig. Kodolányi János, 1899–1969 = Confessio, 1994. 2. szám, 38–46. o.;
 • KOREN Emil: Kodolányi gnoszticizmusa = Délsziget, 29. szám, (1994) 23–27. o.;
 • POSZLER György: Nemzetnevelés – de mire? Töprengés tegnapról és máról, Márairól és Kodolányiról = Népszabadság, 1994. május 14.
 • MEGELA, Ivan: Kodolányi János történeti trilógiája.Eurázsiai lélek és kereszténység egyetemessége = A magyar művelődés és a kereszténység. A IV. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus előadásai. Róma – Nápoly, 1996. szeptember 9–14. III. kötet, szerk.: Jankovics József et al., Budapest – Szeged, Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság – Scriptum, 1998, 1515–1522. o.;
 • CSŰRÖS Miklós: Kodolányi János világnézeti válsága az 1940-es évek első felében = Sipos Levente – Tóth Pál Péter (szerk.): A népi mozgalom és a magyar társadalom: tudományos tanácskozás a szárszói találkozó 50. évfordulója alkalmából, Budapest, Napvilág, 1997. 198–203. o.;
 • JÓKAI Anna: A mítosz, mint realitás. Kodolányi világképe = Kortárs, 1999. 4. szám, 83–87. o. = A mítosz, mint realitás, Székesfehérvár, Kodolányi János Főiskola, 1999, 43–48. o. = Én vagyok. In memoriam Kodolányi János, Budapest, Nap, 2001, 352–358. o.;
 • POMOGÁTS Béla: A társadalombírálattól a mitologikus létregényekig. Kodolányi János évtizedei = Életünk, 1999. 5. szám, 417–425. o.;
 • ALBERT Zsuzsa: Legenda Kodolányi Jánosról = Forrás, 33. 2001. 6. szám, 76–90. o.;
 • HORÁNYI Károly: Kodolányi János levelei az Akadémiai Könyvtár Kézirattárában, Budapest, MTA Könyvtára, 2001.;
 • ÁCS Margit: Ázsiába visz-e Kodolányi János Európa-kritikája? Az „euráziai lélek” értelmezése = Magyar Szemle, 1999. 5–6. szám, 154–164. o. = Uő.: A hely hívása, Lakitelek, Antológia, 2000, 80–88. o. = Én vagyok. In memoriam Kodolányi János, Budapest, Nap, 2001, 282–289. o. = Kodolányi János helye és szerepe a magyar irodalomban, Budapest, Mundus Magyar Egyetemi Kiadó, 2002, 101–108. o.;
 • HORÁNYI Károly: Egy megemlékezés tükrében. Kodolányi János: Arvi Järventaus és egyéb emlékek = Irodalomtörténeti Közlemények, 2002. 5–6. szám, 596–610. o.;
 • BALOGH Piroska: Küszöbhelyzetek Kodolányi prózájában = A mítosz, mint relitás. Székesfehérvár, Kodolányi János Főiskola, 1999, 65–74. o. = Én vagyok. In memoriam Kodolányi János, Budapest, Nap, 2001, 342–352. o.;
 • CSŰRÖS Miklós: A költő Kodolányi = A mítosz, mint Realitás, Székesfehérvár, Kodolányi János Főiskola, 1999, 39–42. o.;
 • HORVÁTH Júlia: Kodolányi János Székesfehérvárott = A mítosz, mint realitás, Székesfehérvár, Kodolányi János Főiskola, 1999. 31–37. o.;
 • ifj. KODOLÁNYI János: Európaiság és magyarság Kodolányi János munkásságában = Árgus, 2000. 2. szám, 47–50. o.;
 • ifj. KODOLÁNYI János: Kodolányi János és Finnország = Árgus, 2001. 2. szám, 59–62. o.;
 • RAJNAI László: Kodolányi János = Argus, 2002. 3. szám, 33–40. o.;
 • CSŰRÖS Miklós: A polgár és a polgárság Kodolányi János felfogásában = Polgárosodás és irodalom, szerk.: ALEXA Károly, Budapest, Kölcsey Intézet, 2003, 235–244. o. = Uő.: Költők, írók, mitológiák, Miskolc, Felsőmagyarország, 2004. 96–104. o.;
 • SULYOK Bernadett: Világképek és motívumok Kodolányi tatárjárás kori trilógiájában = Vigilia, 2003. 2. szám, 134–144. o.;
 • SULYOK Bernadett: A mítosz vidékein. Kodolányi regényírói világképe = Kortárs, 2004. 9. szám, 102–108. o.;
 • RICHLY Gábor: Kodolányi János nemzetkoncepciója és kultúrfilozófiája finn útirajzai tükrében. Uralisztikai tanulmányok 18, Budapest, ELTE BTK, 2007.;
 • TAKÁTS József: Finnország magyar politikai mítosza = Uő: Ismerős idegen terep: irodalomtörténeti tanulmányok és bírálatok, Budapest, Kijárat, 2007. 161–167. o.;
 • RICHLY Gábor: Egy népi író Finnország-élménye. Kodolányi János Suomijának eszmetörténeti háttere = Valóság, 2008. 7. szám, 79–98. o.;
 • VÁRADI Ildikó: Finnish women's roles and status in János Kodolányi's travelogue = Tuuli LÄHDESMÄKI (szerk.): Gender, nation, narration, Jyväskylä, University of Jyväskylä, 2010. 40–48. o.
 • VÁRADI-SIEVERS Ildikó: A kultúrák közötti határok átlépése Kodolányi János Suomi, a csend országa című útirajzában = Határátlépések. A doktoriskolák III. nemzetközi konferenciája, Kolozsvár, 2010. augusztus 26-27. Szerk.: Dobos István, Bene Sándor. Budapest, Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, 2011.

Kötetismertetések, műelemzések

Üzenet enyéimnek (1921)

Sötétség című, hosszú, kisregény terjedelmű elbeszélés (először megjelent: Nyugat, 1922. 17–18. szám, 1076–1090. o.)

 • HARCOS Ottó: A huszonöt éves „Sötétség” = Sorsunk, 1947. 12. szám, 714–719. o. [Elérhető különnyomatként is.];
 • TÜSKÉS Tibor: Hosszú novella. Kodolányi János: Sötétség = Új Forrás, 1990. 4. szám, 94–103. o. Kötetben Sötétség címmel = Uő.: Az újraolvasott Kodolányi, Pécs, Pro Pannonia Kiadói Alapítvány, 2006, 38–54. o.;

Szép Zsuzska (1924)

 • MOLTER Károly: Kodolányi János: Szép Zsuzska = Ellenzék, 1925. 20. szám = Uő.: Szellemi belháború. Tanulmányok, cikkek, krokik, 1918–1944, Bukarest, Irodalmi Könyvkiadó, 1968, 154–155. o.;
 • NAGY Lajos: Kodolányi János: Szép Zsuzska = Nyugat, 1925. I. 187–189. o. (7. szám) = Uő.: Író, könyv, olvasó I. köt. Válogatott cikkek és tanulmányok, gyűjt., vál., s. a. r.: GORDON Etel, Budapest, Szépirodalmi, 1959, 139–142. o.;
 • SZINNYEI Ferenc: Kodolányi János: Szép Zsuzska = Napkelet, 1925. I. 187–189. o.;
 • VÁRKONYI Nándor: Kodolányi János: Szép Zsuzska = Új Írások, 1925. február. 43–44. o.;

Börtön (1925)

 • KÁRPÁTI Aurél: Börtön. Kodolányi János új könyve = Pesti Napló, 1925. november 20. 9. o.
 • KOMLÓS Aladár: Kodolányi János: Börtön = Nyugat, 1925. III. köt. 455–456. o. (22. szám): 1, 2, 3
  = Uő.: Táguló irodalom. Tanulmányok, esszék, kritikák, Budapest, Magvető, 1967, 287–289. o.;

Kántor József megdicsőülése (1926)

 • MARCONNAY Tibor: Kodolányi János: Kántor József megdicsőülése = Protestáns Szemle, 1926. 10. sz. 647–648. o.
 • SZINNYEI Ferenc: Kodolányi János: Kántor József megdicsőülése = Napkelet, 1927. I. 65–66. o.

Tavaszi fagy (1927)

Fehér fecske, dráma. (Bemutató: 1928. március, Játékszín)

 • MÓRICZ Zsigmond: Kodolányi: Fehér fecske = Pesti Napló, 1928. március 24. 13. o. Kötetben: Uő.: Tanulmányok II. Erkölcsi sarkantyú, gyűjt., szerk.: NAGY Péter, Budapest, Szépirodalmi, 1982, 720. o. (Móricz Zsigmond összegyűjtött művei);

Szakadékok (1928)

 • [BÁLINT György] B. Gy.: Kodolányi János: Szakadékok = Az Est, 1928. március 28. 8. o.;
 • KÁRPÁTI Aurél: Szakadékok. Kodolányi János új regénye = Pesti Napló, 1928. május 5. 13. o.
 • PÁSZTOR József: Kodolányi János: Szakadékok = Protestáns Szemle, 1928. 6. szám, 446–448. o.;
 • TERSÁNSZKY Józsi Jenő: Szakadékok. Kodolányi János regénye = Nyugat, 1928. I. 611–612. o. (8. szám)
 • ILLÉS Endre: Szakadékok. Kodolányi János regénye = Uő.: Halandók és halhatatlanok. Kiadatlan esszék, kritikák, Budapest, Szépirodalmi, 1990. 227–228. o. [Az írás 1927-es datálású!];

Futótűz (1929)

 • FÁY Árpád: Kodolányi János új regénye = 100%, 1929. 1. szám, (október) 41–43. o.;
 • HARASZTI Sándor: Kodolányi János: Futótűz = Korunk, 1929. 11. sz. 839–840. o.
 • NÉMETH László: Kodolányi János: Futótűz = Napkelet, 1929. II. 625–628. o. = Uő.: Készülődés I., Budapest, Magyar Élet, 1941, 160–165. o. és Uő.: Két nemzedék. Tanulmányok, Budapest, Magvető – Szépirodalmi, 1970, 273–277. o.;
 • NÓGRÁDY Zoltán: Kodolányi János: Futótűz = Magyar Kultúra, 1931. 11. szám, 426–427. o.;
 • FÉNYI András: Kodolányi János: Futótűz = Diárium, 1940, 207–208. o.;

Két leányarc (1929)

 • [BRAUN Soma] Dr. B. S.: Kodolányi János: Két leányarc = Népszava, 1929. június 21. 6. o.;
 • KÁDÁR Imre: Kodolányi János: Két leányarc = Erdélyi Helikon, 1930. 2. szám, 163–164. o.;
 • NÁDASS József: Kodolányi János: Két leányarc = Korunk, 1930. 2. szám, 154–156. o.;

Sötétség (1933)

Rekkenő nyári nap című novella (először megjelent: Nyugat, 1933. II. 42–47. o., 13–14. szám)

 • CSŰRÖS Miklós: Kodolányi János „erotikája”. Jegyzetek egy novelláról = Kenyeres Zoltán-emlékkönyv. Értés – megértés, szerk.: SZABÓ B. István, Budapest, Anonymus, 2004. 402–406. o. = Uő.: Költők, írók, mitológiák, Miskolc, Felsőmagyarország, 2004, 105–110. o.;

Küszöb (1933)

 • [BÁLINT György] B. Gy.: Kodolányi János: Küszöb = Pesti Napló, 1933. szeptember 10. 23. o. = Uő.: A toronyőr visszapillant. Cikkek, tanulmányok, kritikák. I. köt. Második, bővített kiadás, szerk., utószó: KOCZKÁS Sándor, Budapest, Magvető, 1966, 213–214. o.;
 • HAMVAS H. Sándor: Kodolányi János = Korunk, 1933. 10. szám, 780–782. o. [A cikk a Küszöb című kötetet ismerteti];
 • LOVASS Gábor: Kodolányi János: Küszöb = Protestáns Szemle, 1933. 10. szám, 401–402. o.;

Feketevíz (1935)

 • FÉJA Géza: Kodolányi János: Feketevíz = Magyar Írás, 1935. 9. szám, 47–48. o.
 • ILLÉS Endre: Feketevíz. Kodolányi János regénye = Nyugat, 1935. II. 128–130. o. (8. szám)
 • Kötetben Zsákutca címmel és valamelyest megváltozott szöveggel: Uő.: Árnyékrajzok, Budapest, Magvető, 1972, 234–239. o.;
 • KARDOS Pál: Kodolányi János: Feketevíz = Válasz, 1935. 5–6. szám, 387–388. o.;
 • ZSIKÓ Gyula: Kodolányi János: Feketevíz = Írott Kő, 1936. 1. szám, 63–64. o.;

A vas fiai (1936)

 • BÁRDOSI NÉMETH János: Kodolányi János: A vas fiai = Írott Kő, 1936. 3. szám, 209–210. o.;
 • BENEDEK Marcell: Kodolányi János: A vas fiai = Századunk, 1937. 1. szám, 91–92. o.;
 • BÓKA László: Kodolányi János: A vas fiai = Szép Szó, 1936. 7. szám, 402–403. o.;
 • FÉJA Géza: Kodolányi János: A vas fiai = Magyar Írás, 1936. 8. szám, 49–53. o.;
 • KARDOS László: Kodolányi János: A vas fiai = Válasz, 1936. 10. szám, 582–584. o. = Uő.: Vázlatok, esszék, kritikák. Új magyar irodalom, Budapest, Szépirodalmi, 1959, 390–392. o. = Uő.: Harminchárom arc, Budapest, Szépirodalmi, 1983, 361–363. o. = Uő.: Száz kritika, Budapest, Szépirodalmi, 1987, 90–92. o.;
 • KELEMEN János: Kodolányi János: A vas fiai = Gondolat, 1936. 9–10. szám, 567–569. o.;
 • SZABÓ Zoltán: Kodolányi János: A vas fiai = Új Kor, 1936. július 5. 252. o. (13–14. szám) = Uő.: Hazugság nélkül. Harmadik kötet, Budapest, Héttorony, 1992, 205–208. o.;
 • TÜSKÉS Tibor: Magyeri szállások a Dráva mentén. Ormánsági motívumok Kodolányi tatárjárás kori regényében = Lyukasóra, 2005. 11. szám, 11–14. o. = Uő.: Az újraolvasott Kodolányi, Pécs, Pro Pannonia Kiadói Alapítvány, 2006. 55–64. o.;

Boldog Margit (1937)

 • JUHÁSZ Géza: Kodolányi János: Boldog Margit = Válasz, 1937. 497–499. o.;
 • KARDOS László: Kodolányi János: Boldog Margit = Nyugat, 1937. II. 205–206. o. (9. szám) = Uő.: Harminchárom arc, Budapest, Szépirodalmi, 1983. 363–365. o. = Uő.: Száz kritika, Budapest, Szépirodalmi, 1987. 113–115. o.;
 • PÁLÓCZI HORVÁTH György: Boldog Margit. Kodolányi János új regénye = Pesti Napló, 1937. június 3. 8. o.;
 • TATAY Sándor: Kodolányi János két történelmi regénye. A vas fiai – Boldog Margit = Kelet
  Népe, 1937. 10. szám, 59–61. o.;
 • KOVÁCS Kálmán: A lélek regénye. Kodolányi János: Boldog Margit = Irodalomtörténet, 1972. 3. szám, 591–619. o. Kötetben Pályaszakaszok és művek. Boldog Margit címmel: Uő.: Eszmék és irodalom, Budapest, Szépirodalmi, 1976, 241–274. o.;
 • UTASI Csaba: Kodolányi Boldog Margitja = Literatura, 1984. 3. szám, 340–344. o. = Uő.: Vér és sebek. Tanulmányok, kritikák, Újvidék, Forum, 1994. 49–55. o.;
 • CSAPÓ Julianna: A Krúdy-effektus Kodolányi Boldog Margit című regényében = Híd, 1997. 6. szám, 448–472. o.;
 • SULYOK Bernadett: A szent, a kísértés és az eksztázis. Kodolányi János: Boldog Margit = Palócföld, 2001. 677–686. o. (különszám);
 • ZIMONYI Zsófia: Via mystica. Kodolányi János: Boldog Margit = Tudományos diákköri dolgozatok, szerk.: HARGITTAY Emil. Piliscsaba – Budapest, Pázmány Péter Katolikus Egyetem – Argumentum, 2003. 123–147. o.;
 • TÜSKÉS Tibor: „Magyeriak kerályleánya”. Jegyzetek Kodolányi János Boldog Margit című regényéhez = Uő.: Az újraolvasott Kodolányi, Pécs, Pro Pannonia Kiadói Alapítvány, 2006. 65–76. o.;

Suomi, a csend országa (1937)

 • ERDŐS Jenő: Kodolányi János két könyve. Suomi, a csend országa; Boldog Margit = Szép Szó, 1937. 16. szám, 94–95. o.;
 • KEMÉNY Gábor: Kodolányi János: Suomi, a csend országa = Gondolat, 1937, 3–4. szám, 208–210. o.;
 • EGRI Viktor: Három magyar könyv. Az északi példa. (Suomi, a csend országa) = Új Szellem, 1937. 14. szám, 4–5. o.;
 • KÁZMÉR Ernő: Kodolányi János. Suomi, a csend országa = Kalangya, 1937. 1. szám, 382–384. o.;
 • KEMÉNY Gábor: Kodolányi János. Suomi, a csend országa = Gondolat, 1937. 3–4. szám, 208–210. o.;
 • VASS László: Óh, Suomi... = Magyar Nap. (Ostrava), 1937. július 29. 173. szám, 3. o.;
 • NAGY Lajos: Kodolányi János: Suomi, a csend országa = Nyugat, 1937. I. 452. o. (6. szám) = Uő.: Író, könyv, olvasó. Válogatott cikkek és tanulmányok I., Budapest, Szépirodalmi, 1959. 461–463. o.;
 • VAJDA Endre: Kodolányi János: Suomi, a csend országa = Válasz, 1937. 321–322. o. Kötetben: Uő.: Válogatott írások. Tanulmányok, könyvismertetések, vál., szerk.: LAKATOS István, Békéscsaba, Tevan, 1994. 108–109. o.;

Julianus barát (1938)

 • DARVAS József: Kodolányi János: Julianus barát = Magyar Élet, 1938. 12. szám, 28–29. o.
 • DÉNES Tibor: Julianus barát. Kodolányi János új regénye = Vigilia, 1938. 12. szám, 825–829. o.;
 • FODOR József: Julianus barát. Kodolányi János regénye = Pesti Napló, 1938. november 8. 10. o.;
 • JUHÁSZ Géza: Kodolányi János: Julianus barát = Napkelet, 1939. I. 540–543. o.;
 • VITA Zsigmond: Kodolányi János: Julianus barát = Erdélyi Helikon, 1939. 366–368. o.;
 • POMOGÁTS Béla: Kelet és/vagy Nyugat. Julianus barát = Alföld, 1983. 12. szám, 16–25. o. = Uő: Politika és poétika, Miskolc, Felsőmagyarország, 1996, 75–88. o. = Uő.: Az írás értelme. Tanulmányok, elemzések, Budapest, Kortárs, 2000. 103–115. o.;
 • MOLNÁR Ferenc: Vogul énekek hatásának nyomai Kodolányi János: Julianus barát című regényében. Pápay József osztjákföldi kutatóútjának és Kodolányi János születésének centenáriumára emlékezve = Folia Uralica Debreceniensia, 1998. 23–30. o.;
 • BIERNACZKY János: Kodolányi János és a Julianus barát = Kodolányi János helye és szerepe a magyar irodalomban, Budapest, Mundus Magyar Egyetemi Kiadó, 2002. 122–136. o.;
 • POMOGÁTS Béla: Történelem és példázat. A Julianus barát világpolitikai háttere = Kodolányi János helye és szerepe a magyar irodalomban, Budapest, Mundus Magyar Egyetemi Kiadó, 2002. 48–51. o.;

Suomi titka (1939)

 • ANDRÁS Károly: Kodolányi János. Suomi titka = Új Élet, 1940. 1. szám, 47. o.;
 • KOCZOGH Ákos: Kodolányi János. Suomi titka = Magyar Élet, 1940. 2. szám, 15. o.;
 • SZÍJ Gábor: Suomi titka. Kodolányi János új könyve = Magyar Út, 1940. január 6. 1. szám, 6. o.;
 • ZSIKÓ Gyula: Suomi titka és a magyar szfinksz = Sorsunk, 1944. 6. szám, 492–494. o.;

Suomi (1939)

 • CSORBA Győző: Kodolányi János. Suomi = Dárium, 1943. 161. o.;
 • DOMA János: Kodolányi János. Suomi = Láthatár, 1944. 8. szám, 168–169. o.;
 • ERDŐS Jenő: Kodolányi János két könvye. Suomi, Boldog Margit = Szép Szó, 1937. 16. szám, 94–95. o.;
 • KERTÉSZ József: Suomi = Írott kő, 1944. 10. szám, 8. o.;
 • KOVALOVSZKY Miklós: Finnországról. Kodolányi János. Suomi = Dárium, 1944. 10. szám, 142. o.;
 • SZÍJ Gábor: Suomi. Kodolányi János könyve = Sorsunk, 1943. 1–6. szám, 53–54. o.;

Földindulás, dráma (Bemutató, 1939. február, Belvárosi Színház)

[A plágiumperről]

 • SIMÁNDY Pál: Egy plágiumper margójára = Szabadság, 1939. június 10. 2. o. (24. szám);
 • HUNYADY Sándor: Egy plágiumpör margójára = Magyarország, 1939. június 13. 8. o. Kötetben: Uő.: Álmatlan éjjel, vál., szerk., előszó: VÉCSEI Irén, Budapest, Szépirodalmi, 1970. 279–281. o.;
 • KÁLLAY Miklós: Egy plágiumperhez = Kelet Népe, 1941. 13. szám, 12. o.;
 • SZABÓ Dezső: A Kodolányi-eset = Sz. D. újabb művei, 69–70. szám (1941), 3–20. o.;
 • GOMBOS Gyula: Kodolányit a Kúria felmentette = Magyar Út, 1941. december 18. 2. o. (44. szám) = Uő.: A történelem balján III. Tükörcserepek, Budapest, Püski, 1993. 167. o.;
 • BÉNYEI József: A vád: plágium = Hajdú-Bihari Napló, 1982. január 9. 9. o. = Uő.: Magyar írók perei. Budapest, [Móra], (Kozmosz könyvek), 1984. 222–226. o.;

[A drámáról]

 • BAJCSY-ZSILINSZKY Endre: Földindulás. Művészet – politika – elefántcsonttorony – és a nép = Magyarország, 1939. február 21. 9. o.;
 • GOMBOS Gyula: Kodolányi János: Földindulás = Magyar Élet, 1939. 3. szám, 27. o. = Uő.: A történelem balján III. Tükörcserepek, szerk.: HARTYÁNYI István, Budapest, Püski, 1993, 108–109. o.;
 • ILLÉS Endre: Földindulás. Kodolányi János drámája a Belvárosi Színházban = Új Idők, 1939. I. 326–327. o.; = Uő.: Halandók és halhatatlanok. Kiadatlan esszék, kritikák, Budapest, Szépirodalmi, 1990. 451–452. o.;
 • PUSKÁS Lajos: Kodolányi János: Földindulás = Ország Útja, 1939. 3. szám, 179–181. o.;
 • RÉDEY Tivadar: Kodolányi János: Földindulás = Napkelet, 1939. I. 273–275. o.;
 • SCHÖPFLIN Aladár: Bemutatók. [Kodolányi János drámájáról és az előadásról] = Nyugat, 1939. I. 201–202. o.;
 • VAJTHÓ László: Magyar újdonságok az elmúlt évad színházában. Kodolányi János: Földindulás, Vidéki történet = Protestáns Szemle, 1939. 11. szám, 543–545. o.;
 • ACHS Károlyné: Kodolányi Földindulásának forrásanyagáról = Dunatáj, 1988. 1. szám, 51–55. o.;

József, az ács (1939)

 • [LIGETI Ernő] l. e.: Kodolányi János: József, az ács = Független Újság, 1939. augusztus 25. 7–8. o. (17. szám);
 • KORVIN Sándor: Kodolányi János: József, az ács = Korunk, 1940. 1. szám, 93–94. o. Kötetben: Uő.: A néma számvető. Összegyűjtött írások, 1933–1943, Bukarest, Kriterion, 1976. 255–257. o.;

Süllyedő világ (1940)

 • BALOGH László: Kodolányi János: Süllyedőn világ = Pásztortűz, 1941. 281–283. o.;
 • CSUKA Zoltán: Kodolányi János: Süllyedő világ = A Láthatár, 1940. 8. szám, 301–302. o.;
 • KELEMEN János: Kodolányi János: Süllyedő világ = Kelet Népe, 1940. 14. szám, 6. o.;
 • THURZÓ Gábor: Kodolányi Kános: Süllyedő világ = Napkelet, 1940. 418–419. o.;
 • BÁRDOSI NÉMETH János: Kodolányi János: Süllyedő világ = Írott Kő, 1942. 3. szám, 14–15. o.;
 • TÜSKÉS Tibor: „Mély kútba tekinték”. Jegyzetek a Süllyedő világ margójára = Látóhatár, 1965. 12. szám, 1136–1139. o. = Uő.: Az újraolvasott Kodolányi, Pécs, Pro Pannonia Kiadói Alapítvány, 2006. 91–98. o.;

Esti beszélgetés (1941)

 • [KELEMEN János] k. j.: Kodolányi János: Esti beszélgetés = Kelet Népe, 1942. április 1. 15. o. (6. szám);
 • E. KOVÁCS Kálmán: Kodolányi János: Esti beszélgetés = Magyar Út, 1942. március 19. 6. o. (12. szám);
 • SZABÓ István: Kodolányi János: Esti beszélgetés = Erdélyi Helikon, 1942. 247–248. o.;

Istenek (1941)

 • GOMBOS Gyula: Kodolányi János: Istenek = Magyar Élet, 1942. 3. szám, 7–8. o. = Uő.: A történelem balján III. Tükörcserepek, Budapest, Püski, 1993, 168–172. o.;
 • JUHÁSZ Géza: Kodolányi János: Istenek = Sorsunk, 1942. 133–135. o.;
 • KERESZTURY Dezső: Kodolányi János: Istenek = Magyar Csillag, 1942. 4. szám, 238–240. o.
 • NÉMETH László: Istenek = Híd, 1942. április 14. 11. o. (15. szám) = Uő.: Életmű szilánkokban. Tanulmányok, kritikák, vallomások. II. köt., szerk., s. a. r., jegyzetek: GREZSA Ferenc, Budapest, Magvető – Szépirodalmi, 1989. 77–79. o.;
 • NÉMETH István Péter: Az istenek halnak, az asszonyi jóság él. Tűnődés Kodolányi János Istenek című regénye fölött = Vár ucca műhely, 2000. 1. szám, 64–69. o.;

Csendes órák (1942)

 • JÓCSIK Lajos: Kodolányi János: Csendes órák = Sorsunk, 1943. 239–241. o.;
 • KANYAR József: Kodolányi János: Csendes órák = Magyar Élet, 1943. 1. szám, 15. o.;
 • PAKU Imre: Kodolányi János: Csendes órák = Vigilia, 1943. 5. szám, 232–233. o.;

Rókatánc (1942)

 • JUHÁSZ Géza: Kodolányi János: Rókatánc = Sorsunk, 1942. 484–485. o.;
 • KOCZOGH Ákos: Kodolányi János: Rókatánc = Magyar Út, 1942. augusztus 27. 4. o. (31. szám);

Holdvilág völgye (1942)

 • BARÁNSZKY-JÓB László: Az ősi. Kodolányi János: Holdvilág völgye = Sorsunk, 1943. 136–139. o.;
 • JUHÁSZ Géza: Kodolányi regényei = Jelenkor, 1943. 7. szám, 9–10. o. (április) [Elsősorban a Holdvilág völgyéről];
 • KOVALOVSZKY Miklós: Kodolányi János: Holdvilág völgye = Diárium, 1943. 87–88. o.;
 • SZABÓ Zoltán: Kodolányi János: Holdvilág völgye = Magyar Csillag, 1943. 7 szám, 432–436. o. (április) = Uő.: Hazugság nélkül. Harmadik kötet, Budapest, Héttorony, 1992. 208–214. o. = Én vagyok. In memoriam Kodolányi János, Budapest, Nap, 2001. 105–111. o.;

Zárt tárgyalás (1943)

 • VERES Péter: Kodolányi János: Zárt tárgyalás = Magyar Csillag, 1944. 6. szám, 352–356. o. (március 15.) Kötetben = Én vagyok. In memoriam Kodolányi János, Budapest, Nap, 2001. 123–130. o.;
 • ALBERT Gábor: Zárt tárgyalás. Egy elfelejtett és azóta sem kiadott Kodolányi-műről = Kortárs, 1999. 5. szám, 98–102. o. = Kodolányi János helye és szerepe a magyar irodalomban, Budapest, Mundus Magyar Egyetemi Kiadó, 2002. 91–97. o.;
 • POMOGÁTS Béla: Kodolányi Pilátus előtt. A Zárt tárgyalás eszméi és eszményei = Hitel, 1999. 6. szám, 82–88. o. = A mítosz, mint realitás, Székesfehérvár, Kodolányi János Főiskola, 1999. 49–56. o.;
 • HORÁNYI Károly: A zárt tárgyalás = Uő.: Eredet és jelkép. Kodolányi János és kortársai, Budapest, Argumentum, 2004. 13–94. o.;

Vízöntő (1948, későbbi kiadásai Vízözön címen)

 • SELMECI Elek: Kodolányi János: Vízöntő = Vigilia, 1949. 7. szám, 495–496. o.;
 • SZALAI Éva: Kodolányi Vízözön című regényének keletkezéstörténete = Életünk, 1989. 8. szám, 707–719. o.;
 • KABDEBÓ Lóránt: A politikus létezés: bűn és büntetés. Kodolányi János: Vízözön = Jelenkor, 1989. 9. szám, 831–842. o.;
 • KABDEBÓ Lóránt: Az egymást átjáró hangnemek polifóniája. A cselekvés és önfelépítés korrekciós narrációja Kodolányi János Vízöntő című regényében = Tiszatáj, 2001. 1. szám, 73–89. o.= Kodolányi János helye és szerepe a magyar irodalomban, Budapest, Mundus Magyar Egyetemi Kiadó, 2002. 26–47. o.;
 • HORÁNYI Károly: Vízöntő küszöbén. Kodolányi János: Vízözön (I. rész) = Magyar Szemle, 2004. 1–2. szám, 106–121. o.;
 • HORÁNYI Károly: Vízöntő küszöbén. Kodolányi János: Vízözön (II. rész) = Magyar Szemle, 2004. 3–4. szám, 71–82. o.;

Boldog békeidők (1956)

 • [TÜSKÉS Tibor] T. T.: Kodolányi János: Boldog békeidők = Dunántúli Napló, 1957. március 17. 4. o. = Uő.: Az újraolvasott Kodolányi, Pécs, Pro Pannonia Kiadói Alapítvány, 2006. 197–198. o.
 • KARDOS József: Kodolányi János: Boldog békeidők = Tiszatáj, 1969. 7. szám, 668–669. o.
 • FÜLÖP László: Egy regényről és az életműről. A Boldog békeidők olvasása közben = Alföld, 1983. 12. sz. 3–15. o.;
 • BÁN Zoltán András: Egy alig ismert remekmű. Kodolányi János: Boldog békeidők = Holmi,
  1993. 7. szám, 1025–1031. o. = Uő.: Az elme szabad állat, Budapest, Magvető, 2000. 197–209. o. és Én vagyok. In memoriam Kodolányi János, Budapest, Nap, 2001. 332–341. o.
 • DOMOKOS Mátyás: Műhelytitkok a közelmúltból. Kodolányi János: Boldog békeidők = Forrás, 1995. 8. szám, 75–82. o. Kötetben a sorozatcím elhagyásával: Uő.: Leletmentés. Könyvek sorsa a „nemlétező” cenzúra korában, 1948–1989, Budapest, Osiris, 1996. 45–56. o. [A regény kiadásának viszontagságos történetéről];
 • BALOGH Piroska: Öltözet és enteriőr Kodolányi János Boldog békeidők című regényében =
  Somogy, 1998. 1. szám, 59–64. o.;

Az égő csipkebokor (1957)

 • RADÓ Polikárp: Kodolányi János: Az égő csipkebokor = Új Ember, 1957. november 17. 3. o. (25. szám);
 • SCHEIBER Sándor: Magyar Mózes–regény = Új Élet, 1958. február 1. 5. o. (3. szám);
 • TELEGDI POLGÁR István: Kodolányi János: Az égő csipkebokor = Könyvbarát, 1958. 1. szám, 34–35. o.;
 • FÁBIÁN Gyula: A széttört kőtábla üzenete. Az égő csipkebokor című regény elemzése = Napjaink, 1989. 10. sz. 21–23. o.;
 • WEBER József: Az örök ember. Kodolányi János: Az égő csipkebokor = Somogy, 1994. 4. szám, 270–280. o.;

Jehuda bar Simon emlékiratai (1969)

 • CSŰRÖS Miklós: Kodolányi János: Jehuda bar Simon emlékiratai = Kritika, 1970. 12. szám, 40–43. o.;

Új ég, új föld (1958)

 • SZABOLCSI Gábor: Kodolányi János: Új ég, új föld = Élet és Irodalom, 1958. október 3. 9. o. (40. szám) = Uő.: Író és valóság. Tanulmányok, Szeged, Tiszatáj, 1960. 155–162. o.;
 • GÖMÖRI György: Kodolányi János: Új ég, új föld = Irodalmi Újság, 1959. 5. szám, 5. o. = Uő.: Nyugatról nézve, Budapest, Szépirodalmi, 1990. 96–100. o.;
 • SZALAI Éva: Új ég, új föld. Kodolányi mitikus témájú, ókori tárgyú regényének keletkezéstörténete = Irodalomtörténet, 1993. 4. szám, 916–949. o.;

Vízválasztó (1960)

 • KELEMEN János: Kodolányi János: Vízválasztó = Kortárs, 1960. 7. szám, 143–144. o.;
 • NAGY Péter: Kodolányi János hazatérése = Magyar Nemzet, 1960. július 7. 7. o. = Uő.: Rosta. Tanulmányok, Budapest, Szépirodalmi, 1965. 285–291. o.
 • KOLTA Ferenc: Kodolányi János. Gondolatok a Vízválasztó olvasásakor = Jelenkor, 1960. 4. szám, 29–34. o.;
 • BODNÁR György: Kodolányi János: Vízválasztó = Élet és Irodalom, 1960. november 11. 5–6. o. (46. szám) = Uő.: Törvénykeresők. Tanulmányok, kritikák, Budapest, Szépirodalmi, 1976. 492–498. o.;

Fellázadt gépek (1961)

 • NAGY Péter: Kodolányi János: Fellázadt gépek = Népszabdság, 1962. április 28. 8. o. Kötetben Az elbeszélő címmel: Uő.: Rosta. Tanulmányok, Budapest, Szépirodalmi, 1965. 291–297. o.;

Baranyai utazás (1963)

 • ILIA Mihály: Kodolányi János – ifj. Kodolányi János: Baranyai utazás = Új Írás, 1963. 12. szám, 1525–1527. o.;
 • PAKU Imre: Kodolányi János – ifj. Kodolányi János: Baranyai utazás = Látóhatár, 1964. 350–351. o.;
 • BOZÓKY Éva: Kodolányi János – ifj. Kodolányi János: Baranyai utazás = Jelenkor, 1964. 4. szám, 362–363. o.;
 • LÁZÁR István: Az ormánsági per = Kortárs, 1964. 5. szám, 816–818. o.;

Pogány tüzek (1968)

 • KOVÁCS Kálmán: Kodolányi János: Pogány tüzek = Kritika, 1969. 6. szám, 45–50. o. Kötetben Pályaszakaszok és művek. Pogány tüzek címmel: Uő.: Eszmék és irodalom. Tanulmányok, Budapest, Szépirodalmi, 1976. 274–284. o.;
 • LÁNCZ Irén: Korfestés és művészi archaizálás Kodolányi János Pogány tüzek című regényében = Híd, 1996. 5–7. szám, 491–509. o.;
 • LÁNCZ Irén: X. századi magyarokról – Kodolányi János Pogány tüzek című regénye alapján = A honfoglalás 1100 éve és a Vajdaság – 1100 godina doseljenja Madara i Vojvodina. Belgrad – Újvidék, Forum, 1997. 255–261. o.;

Visszapillantó tükör (1968)

 • FARAGÓ Vilmos: Két tükör. Kodolányi János: Visszapillantó tükör, Lengyel József: Tükrök = Élet és Irodalom, 1968. február 24. 7. o. = Uő.: Perben – harag nélkül. Kritikai jegyzetek a mai magyar irodalomról, Budapest, Szépirodalmi, 1969. [Kodolányi könyvével foglalkozó rész:] 425–429. o.;
 • DÉSI Ábel: Kodolányi János: Visszapillantó tükör = 7 Nap, 1968. március 29. 10. o. (13. szám);
 • POMOGÁTS Béla: Kodolányi János: Visszapillantó tükör = Kritika, 1968. 8. szám, 53–57. o.;
 • TÜSKÉS Tibor: Az önéletíró Kodolányi = Kortárs, 1969. 1. szám, 147–154. o. = Uő.: Az újraolvasott Kodolányi, Pécs, Pro Pannonia Kiadói Alapítvány, 2006. 155–171. o.;

Én vagyok (1972)

 • TASI József: Kodolányi Júdás-regénye = Élet és Irodalom, 1972. július 15. 11. o. (29. szám);
 • BATA Imre: Kodolányi Jézus-regénye = Tiszatáj, 1972. 10. szám, 60–64. o.;
 • SZABÓ Ferenc: Kodolányi János: Én vagyok = Katolikus Szemle, 1973. 2. szám, 170–173. o. = Uő.: Párbeszéd a hitről, Róma, Szerzői kiad., 1975. 274–278. o.;
 • PÓK Lajos: A mítoszregény próbája = Alföld, 1983. 12. szám, 43–48. o.;
 • JÁNOSY István: Kodolányi János: Én vagyok = Délsziget, 15. szám, (1989) 33–37. o. = Uő.: Hallottad a szót? Budapest, Magyar Írókamara, 1998. 180–186. o.;
 • SZALAI Éva: Egy Kodolányi-regény kimaradt részleteiről = Jelenkor, 1989. 9. szám, 842–848. o.;
 • TÜSKÉS Tibor: Az árulás regénye. Én vagyok = Magyar Szemle, 1999. 5–6. szám, 142–153. o. = A mítosz, mint realitás, Székesfehérvár, Kodolányi János Főiskola, 1999. 57–64. o. és Uő.: Az újraolvasott Kodolányi, Pécs, Pro Pannonia Kiadói Alapítvány, 2006. 143–154. o.;
 • TORNAI József: Megváltás és gondolkodás. Jegyzetek Kodolányi Jézus-regényéhez = Hitel, 1999. 6. szám, 78–81. o. = Kodolányi János helye és szerepe a magyar irodalomban, Budapest, Mundus Magyar Egyetemi Kiadó, 2002.;
 • WEBER József: Jehuda csuklója. Asztrológiai szempontok Kodolányi János Én vagyok című regényében = Somogy, 2000. 3. szám, 259–265. o.;

Szív és pohár (1977)

 • SZABÓ Sándor Géza: Kodolányi János: Szív és pohár = Alföld, 1978. 8. szám, 79–81. o.;
 • CSŰRÖS Miklós: Kodolányi János publicisztikája = Tiszatáj, 1979. 1. szám, 80–88. o. = Uő.: Színképelemzés, Budapest, Szépirodalmi, 1984. 370–387. o. [Eredetileg a kötet utószavának készült.];
 • LACZKÓ András: Kodolányi János: Szív és pohár = Irodalomtörténeti Közlemények, 1979. 5–6. szám, 695–696. o.;
 • CSÓKÁS László: Kodolányi János: Szív és pohár = Irodalomtörténet, 1980. 1. szám, 266–272. o.;
 • KENYERES Zoltán: A gombolyag legerősebb szála. Kodolányi János publicisztikája = Uő.: A lélek fényűzése. Tanulmányok, Budapest, Szépirodalmi, 1983. 135–139. o.;

Ojbarsz futása (1996)

 • V. GILBERT Edit: Kodolányi János: Ojbarsz futása = Somogy, 1997. 6. szám, 655. o.;
 • POMOGÁTS Béla: Kodolányi János: Ojbarsz futása = Vigilia, 1999. 10. szám, 798–799. o.;

József, az ács (válogatott novellák, 1997.)

 • BALOGH Piroska: Egy válogatás ürügyén = Holmi, 1998. 2. szám, 276–282. o.;
 • BÁN Zoltán András: Egy fiatal novellista = Élet és Irodalom, 1997. október 10. 12. o. (41. szám) = Uő.: Az elme szabad állat, Budapest, Magvető, 2000. 341–344. o.;

Interjúk:

Visszaemlékezések

 • TALPASSY Tibor: A holtak visszajárnak, Budapest, Magvető, 1971, [Kodolányiról különösen a Hidegkúti úti vasárnapok című fejezetben, 141–214. o.];
 • GALSAI Pongrác: Osvát púpja = Kortárs, 1974. 5. szám, 752–755. o. = Uő.: A besurranó szerkesztő. Tanulmányok, portrék, naplójegyzetek, Budapest, Szépirodalmi, 1976, 105–114. o.;
 • TAMÁS Aladár: A kortárs emlékezik. Kodolányi és az illegális kommunista párt = Népszabadság, 1975. július 20. Vasárnapi melléklet. Kötetben Kodolányi János címmel: Uő.: Írók, könyvek, vallomások, Budapest, Magvető, 1984, 415–424. o.
 • VÁRKONYI Nándor: Pergő évek, Budapest, Magvető, (Tények és tanúk), 1976. [Kodolányiról különösen a Csodálatos ember című fejezetben, 468–500. o.];
 • KRISTÓ NAGY István: Kodolányi közelében = Alföld, 1983. 12. szám, 57–61. o.
 • KODOLÁNYI Júlia: Apám, Budapest, Magvető, (Tények és tanúk), 1988;
 • BELON Gellért: Kodolányi János áttérése = Vigilia, 1989. 5. szám, 369–374. o. = Én vagyok. In memoriam Kodolányi János, Budapest, Nap, 2001, 184–194. o.;
 • TÜSKÉS Tibor: Emlékeim Kodolányi Jánosról = Új Forrás, 2006. 2. szám, 76–86. o. = Uő.: Az újraolvasott Kodolányi, Pécs, Pro Pannonia Kiadói Alapítvány, 2006, 7–22. o.;
 • Ifj. KODOLÁNYI János: Balatoni vadludak, Budapest, Szent István Társulat, 2007;
 • TÜSKÉS Tibor: Történetek Kodolányi Jánosról. Simon Dezső, a „testvérbarát” emlékezése = Kortárs, 2009. 1. szám, 30–47. o.;

Finnországban, finnül megjelent írásai, cikkei:

 • KODOLÁNYI János: Soitto on suruista tehty = Suomalainen Suomi, 1936. 215–222. o.;
 • KODOLÁNYI János: Vanhoilla teillä ikuisia päämääriä kohti = Uusi Suomi, 1936. szeptember 13. 14–15. o.;
 • KODOLÁNYI János: Unkarin menneisyydellä ja nykyisyydellä ei ole rajaa. (interjú az íróval) = Uusi Suomi, 1936. augusztus 26. 1., 6. o.;

A válogatott bibliográfiát szerkeszti: Lakatos András (OSZK – Tájékoztató Osztály)