BEVEZETŐ
ALKOTÓK

GALÉRIÁK
... ... ... ... fotók
... ... ... ... címlapok
... ... ... ... kéziratok
... ... ... ... első kiadások
... ... ... ... egyéb
HANGANYAGOK
... ... ... ... szerzők hangjai
... ... ... ... mondott vers
... ... ... ... zenés vers

SZAKIRODALOM
... ... ... ... a Nyugatról
... ... ... ... monográfiák
... ... ... ... tanulmányok
... ... ... ... kronológia

NYUGAT 100 események
... ... ... ... PIM
... ... ... ... OSZK
... ... ... ... MTV
... ... ... ... egyéb
ÚJDONSÁGOK

CÍMLAP

 

Egyes műveiről – költészetéről

 • /b.i./ Verseskönyvekről, Magyar Szó, 1904. 69. sz;
 • FÜLEP Lajos: Kaffka Margit, Versek = Hazánk, 1904. febr. 18., és in: Uő: A művészet forradalmától a nagy forradalomig, Bp., Magvető, 1974, II, 137–138;
 • MIKES Lajos: Kaffka Margit versei = Politikai Hetiszemle, 1904. 6. szám, 9;
 • N.E.: Kaffka Margit, Versek = Nemzeti Nőnevelés, 1904. 227;
 • [SCHÖPFLIN Aladár]: Kaffka Margit, Versek = Vasárnapi Újság, 1904. 5. szám, 75;
 • SZINI Gyula: Kaffka Margit, Versek = A Hét, 1904. 6. szám, 95;
 • t.r.: Kaffka Margit, Versek = Új Idők, 1904. 10. szám, 229;
 • VARJAS Elemér: Kaffka Margit, Versek = Nagykároly és Vidéke, 1904. 6. szám;
 • VARJAS Elemér: Új poéták = A Nagykárolyi Kegyesrendi Főgimnázium Értesítője, 1904–1905. 11-39;
 • [SCHÖPFLIN Aladár]: Kaffka Margit könyve = Vasárnapi Újság, 1907. 7. szám, 134;
 • V [VOINOVICH Géza]: Kaffka Margit könyve = Budapesti Szemle, 131. kötet, 1907. 468–470;
 • FENYŐ Miksa: Kaffka Margit, Tallózó évek = Nyugat, 1911. 16. szám I, II, III;
 • [g.j.]: Jövendő, 1911. 185. [Kaffka Margit: Tallózó évek];
 • Kaffka Margit: Tallózó évek = Aurora, 1911. II. 14–15. szám, 368.
 • KARINTHY Frigyes: Kaffka Margit: Tallózó évek = Nyugat, 1911. 15. szám;
 • SÍK Sándor: Tallózó évek = Élet, 1911. II. 41. szám, 1244;
 • FENYŐ Miksa: Kaffka Margit verseiről = A Nyugat Almanachja, Budapest, Nyugat, 1912. 50;
 • HAVAS Gyula: Kaffka Margit, Utolszor a lyrán = Nyugat, 1913. I. 853;
 • IGNOTUS megjegyzése = Nyugat, 1913. I. 853. [Kaffka Margit, Utolszor a lyrán];
 • ADY Endre: Kaffka Margit versei = Nyugat, 1918. 19. szám és Uő: Ady Endre az irodalomról, szerk: VARGA József és VEZÉR Erzsébet, bev. VARGA József, Budapest, Magvető, 1961. 397–398;
 • GAÁL Gábor = Jelenkor, 1918. 120. [Az élet útján];
 • HATVANY Lajos: Kaffka Margit verseiről = Esztendő, 1918. V.szám, 118–124; és = Uő: Irodalmi tanulmányok, Budapest, Szépirodalmi, 1960, II. 38–41;
 • H. LÁSZLÓ Ary: Asszonylíra = Éva, 1918, 1. szám;
 • KOSZTOLÁNYI Dezső: Verseskönyvek = Pesti Napló, 1918. 94. szám [Az élet útján]; és = Uő: Írók, festők, tudósok, Budapest, Szépirodalmi, 1958, II. 82.
 • m.j. = Világ, 1918. 210. szám [Kaffka Margit: Az élet útján];
 • RADNÓTI Miklós: Kaffka Margit kallódó verse és három Dehmel-műfordítása = Irodalomtörténet, 1943. 177;
 • ÁGOSTON Julián = Magyar Kultúra, 1944. I. 95. [Kaffka Margit összes versei];
 • [GÁL István]= Ungarn, 1944. 238–239. [Kaffka Margit összes versei];
 • RADNÓTI Miklós: Kaffka Margit = Magyar Csillag, 1944. 100–103;
 • REZEK S. Román: Kaffka Margit összes versei = Pannonhalmi Szemle, 1944. 62–63;
 • SEBESI Ernő: Kaffka Margit = Uő: Halhatatlanok, Írói arcképek száz szonettben, Budapest, Cserépfalvi, 1944, 94. [Vers];
 • REMÉNYI, Joseph: Three twentieth century Hungarian poets, [Menasha], [Banta], Klny.: American Slavic and east European Review , 37–55, 1947;
 • CSUKLY László: Verselő asszonyok, Kaffka Margit és Várnai Zseni = Komárom megyei Könyvtáros, 1980. 2. szám, 22–27;
 • LUKÁCS László: Kaffka Margit összes versei = Uő: Ezüstfonál, Budapest, 1980, 325–326;
 • HORVÁTH Zsuzsa: Bibliai és liturgikus motívumok Kaffka Margit költészetében = Véges végtelen. Isten-élmény és Isten hiány a XX. századi magyar költészetben, szerk.: FINTA Gábor, SIPOS Lajos, Budapest, Akadémiai, 2006, 241–247;

Egyes kötetek ismertetése

 • Kaffka Margit összes versei [és műfordításai], sajtó alá rend. és jegyzetekkel ellátta KOZOCSA Sándor, a kísérő tanulmány RADNÓTI Miklós munkája, Budapest, Magyar Helikon, 1961. (Kis Magyar Múzeum) – Ism. MARÓTI Lajos, A Könyv, 1961. 10.sz.; (Á.R.), Népszabadság, 1961. 179. sz.; G. Sz.[G. SZABÓ László], Népszava, 1961.184. sz. (VIII.5.); VARGA József, Irodalomtörténeti Közlemények, 1962. 129–130;
 • Képzelet-királyfiak [Mesék, gyermekversek], válogatta, szerkesztette, utószó GYŐRI János, Budapest, Móra, 1980. – Ism. KISS Dénes, Népszava, 1980. okt. 25., 8.;
 • BODNÁR György, Új Írás, 1980. 7.sz., 108–110;
 • BECK András Kaffka Margit könyve, Hasonmás kiadás [ismertetés], 1997 = Ex libris, Élet és Irodalom (42) 1998. 15. sz., 13;

Prózájáról:

Elbeszélésekről:

 • f.m. [FENYŐ Miksa]: Kaffka Margit könyve = A Hét, 1906. 879;
 • f.m. [FENYŐ Miksa]: Kaffka Margit, A gondolkodók és egyéb elbeszélések = A Hét, 1906. 52. szám, 869;
 • f.m. [FENYŐ Miksa]: Kaffka Margit = A Hét, 1906. 12. szám, 191. [Levelek a zárdából]
 • [SCHÖPFLIN Aladár]: Kaffka Margit, A gondolkodók = Vasárnapi Újság, 1906. 23. szám, 375;
 • SZINI Gyula: Kaffka Margit, A gondolkodók és egyéb elbeszélések = Szerda, 1906. 2. szám, 85; Kaffka Margit könyve = A Kor, 1907, 2. szám, 76;
 • BALÁZS Béla: Csendes válságok (Kaffka Margit könyve) = Renaissance, 1910. I. 392;
 • LUKÁCS György: Kaffka Margit, Csendes válságok = Magyar Hírlap, 1910. 22. szám, jan. 27;
 • R.F. [RAJNA Ferenc]: Kaffka Margit, Csendes válságok = Neues Pester Journal, 1910. 47. szám;
 • [SCHÖPFLIN Aladár]: Kaffka Margit, Csendes válságok = Vasárnapi Újság, 1910. 6. szám, 131;
 • ELEK Viktor: Kaffka Margit, Csonka regény és novellák = Jövendő, 1911. 130;
 • HORVÁTH János: Négy kötet novella = Budapesti Szemle, 145. kötet, 1911. 135-140.
 • KÓSA Miklós: Kaffka Margit könyve (Csonka regény és novellák) = Aurora, 1911. II. 257. [Arcképpel];
 • TERSÁNSZKY J. Jenő: Kaffka Margit, Csendes válságok = Nyugat, 1911. 4. szám
 • TURCSÁNYI Elek: Kaffka Margit, Csonka regény és novellák, Nyugat, 1911. 8. szám;
 • P. [PALÁGYI Lajos]: Kaffka Margit, Süppedő talajon = Magyar Nemzet, 1912. 70. szám;
 • [SCHÖPFLIN Aladár]: Kaffka Margit novelláiról = A Nyugat Almanachja, Budapest, Nyugat, 1912. 49. [Arcképpel];
 • [SCHÖPFLIN Aladár]: Kaffka Margit, Süppedő talajon = Vasárnapi Újság, 1912. 10. szám, 932;
 • BARTA Lajos: Két nyár = Nyugat, 1916. 11. szám;
 • Blt = Világ, 1916. 155. szám [Kaffka Margit, Két nyár];
 • J.S.-i. = Neues Pester Journal, 1916. 201. szám [A Két nyárról];
 • r.r. [CSÁSZÁR Elemér]: Nőírók regényei = Budapesti Szemle, 168. kötet, 1916. 478–480. [Kaffka Margit, Két nyár];
 • WIRKMANN Imre: Kaffka Margit, Két nyár = A Tett, 1916. 9. szám;
 • HATVANY Lajos: Kaffka Margit, A révnél = Pesti Napló, 1918. 283. szám;
 • [SCHÖPFLIN Aladár]: Kaffka Margit, A révnél = Vasárnapi Újság, 1918. 51. szám;
 • HARSÁNYI Kálmán: A révnél = Élet, 1919. 3. szám; és Uő: Emberek, írások, problémák, Budapest, Győző Andor, 1929, 91–97. (Harsányi Kálmán Munkái 7.);
 • r.r. [CSÁSZÁR Elemér] = Budapesti Szemle, 178. kötet, 1919. 68–71. [Kaffka Margit, A révnél];
 • Ly [Szász Károly]: Kaffka Margit, A révnél = Irodalomtörténet, 1919. 281;
  sz.k.: Kaffka Margit, A révnél = A Hét, 1919. 3.szám;
 • Császár Elemér = Magyar Múzeum, 1920. 5-6. szám, 259-260. [Kaffka Margit, Csendes válságok];
 • GERŐ Edmund = Pester Lloyd, 1920. 28. szám [Kaffka Margit, Csendes válságok];
 • LONDESZ Elek: Kaffka Margit, Csendes válságok = Pesti Napló, 1920. 10. szám;
 • BÓKA László: Az Ország Útja, 1942. 256. [Kaffka Margit, Álom];
 • BÖZÖDI György: Pásztortűz, 1942. 365.[Kaffka Margit, Álom];
 • ISDAI Péter = Magyar Csillag, 1942. II. 42–44. [Kaffka Margit, Álom];
 • k.i.= A Mai Nap, 1942. 121. szám [Kaffka Margit, Álom];
 • Kaffka Margit, Álom = Esti Kurír, 1942. 130. szám;
 • Kaffka Margit, Álom= Magyar Nemzet, 1942. 119. szám;
 • Kaffka Margit, Álom= Tükör, 1942. 270;
 • LOVASS Gyula: Kaffka Margit, Álom = Sorsunk [Pécs], 1942. 409–410;
 • MILLSÁN = Népszava, 1942. 122. szám [Kaffka Margit, Álom];
 • NÓGRÁDI Zoltán: Kaffka Margit, Álom= Magyar Kultúra, 1942. II. 98–112;
 • ÖRLEY István: Kaffka Margit, Álom = Vigilia, 1942. 398–399; és Uő: A Flocsek bukása, Budapest, Magvető, 1988. 303–306;
 • PAKU Imre: Kaffka Margit, Álom = Erdélyi Helikon, [Kolozsvár] 1942. 620–622;
 • [SCHÖPFLIN Aladár]: Kaffka Margit = KAFFKA Margit: Álom, Kiadatlan elbeszélései, Budapest, Franklin, 1942 I–VIII;
 • THURZÓ Gábor: Kaffka Margit, Álom = Diárium, 1942. 163–164;
 • THURZÓ Gabriel: Die hinterlassen Novellen, Kaffka Margit, Álom = Pester Lloyd, 1942. 145. szám;
 • TOLNAI Gabriel: Kaffka Margit, Álom= Corvina, 1942. 449–450;
 • ÁGOSTON Julián = Katholikus Szemle, 1943. 19-21. [Kaffka Margit, Álom];
 • /R./ = Ungarische Jahrbücher, 1943. 372. [Kaffka Margit, Álom];
 • Kaffka Margit, Két nyár = Független Magyarország, 1946. 52. szám;
 • Laurentius [LŐRINCZ Mária]: = Magyar Nemzet, 1946. 291. szám;
 • [Kaffka Margit, Két nyár];
 • PASSUTH László: Előszó = Kaffka Margit, Két nyár, Budapest, Franklin, 1946. 5–17;
 • DÉNES Tibor = Magyarok, 1947. 376–379. [Kaffka Margit, Két nyár];
 • GALSAI Pongrác = Sorsunk, [Pécs] 1947. 546. [Kaffka Margit, Két nyár];
 • HÁRS László = Szivárvány, 1947. 5. szám [Kaffka Margit, Két nyár];
 • /K.A./ = Világosság, 1947. 76. szám [Kaffka Margit, Két nyár];
 • MURAKÖZY Gyula, Ifj: Kaffka Margit, Két nyár = Új Szántás, 1947. 116–117;
 • KOZOCSA Sándor: Kaffka Margit elbeszéléseinek bibliográfiája = KAFFKA Margit, Lázadó asszonyok, Budapest, Szépirodalmi, 1958. II. 417–421;
 • LÁSZLÓ Anna = Élet és Irodalom, 1958. 19. szám [Lázadó asszonyok];
 • RÉZ Pál = Esti Hírlap, 1958. 80. szám [Lázadó asszonyok];
 • –. = Élet és Irodalom, 1958. 10. szám [Lázadó asszonyok];
 • –. = Esti Hírlap, 1958. 97. szám, ápr. 26. [Lázadó asszonyok];
 • HÁMOS György: A „Hűség”-ről és a hűségről = Élet és Irodalom, 1964. 17. szám;
 • VILCSEK Anna: A „Hűség” a Televízióban = Magyar Nemzet, 1964. 93. szám;
 • ILLÉS Endre: Elfeledett remekművek = Új Tükör, 1976. 39. szám, 16–17. [Kaffka Margit, Asszonyok];
 • CSERESNYÉS Dóra: Az elbeszélői beszédhelyzet kifejtettsége Kaffka és Móricz korai én-elbeszéléseiben = Változatok a modernitásra. Tanulmányok a Nyugatról, Budapest, Anonymus, 2001, 73–83. (Nyugat könyvtár 4.);
 • V. RAISZ Rózsa: Közléstípusok és stílusirány egy Kaffka-elbeszélésben (Polixéna tant) = A Nyugat stiláris sokszínűsége. A Nyugat születésének 100. évfordulója alkalmából a 2008. május 28-án Debrecenben tartott tudományos emlékülés anyaga, szerk.: KIS Tamás, A Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének kiadványai, 87., Debrecen, Kossuth Egyetemi Könyvkiadó, 2008, 151-158;

Regényekről:

Színek és évek:

 • LENGYEL Menyhért: Kaffka Margit regénye, Színek és évek = Nyugat, 1912. 23. szám;
 • s.e. [SALGÓ Ernő]: Kaffka Margit, Színek és évek = Pesti Napló, 1912. 284. szám;
 • [SCHÖPFLIN Aladár]: Kaffka Margit, Színek és évek = Vasárnapi Újság, 1912. 46. szám;
 • b.j. [BARTHA József]: Kaffka Margit, Színek és évek = Magyar Kultúra, 1913. I. 53;
 • K.I.= Magyar Figyelő, 1913. I. 79. [Kaffka Margit, Színek és évek];
 • Kaffka Margit, Színek és évek = Polgáriiskolai Közlöny, 1913. 19. szám;
 • r.r. [CSÁSZÁR Elemér] = Budapesti Szemle, 154. kötet, 1913. 471–474. [Kaffka Margit, Színek és évek];
 • SCHÖPFLIN Aladár: Szépirodalmi Szemle = Huszadik Század, 27. kötet, 1913. 498–502. [A Színek és évekről];
 • VAJDA Ernő: Kaffka Margit, Színek és évek = Élet, 1913. 1. szám;
 • b.j. [BARTHA József]: Kaffka Margit, Színek és évek = Katholikus Szemle, 1914. 46;
 • DÉNES Sándor: Folytatom a Színek és éveket = Literatura, 1929. 233–237. [Arcképpel];
 • Kaffka Margit, Színek és évek = Literatura, 1936. 319. [A 4. kiadásról];
 • Kaffka Margit, Színek és évek = Művészet, 1936. 50;
 • /Kély K./ = Pesti Napló, 1936. 227. szám;
 • MARÉK Antal: Színek és évek = Magyar Írás [Kassa], 1936. 9. szám;
 • MARÉK Antal: Új találkozás a Színek és évekkel = Napkelet [Kassa], 1936. 832–834;
 • MOLNÁR Lajos: Színek és évek = Magyar Kultúra, 1936. II. 185-186;
 • TÚRÓCZI-TROSTLER Joseph = Pester Lloyd, 1936. 262. r. sz. [Kaffka Margit, Színek és évek];
 • y.s.KÁLLAY Miklós = Nemzeti Újság, 1936. 236. szám [Színek és évek];
 • MARÉK Antal: Új találkozás a Színek és évekkel = Magyar Írás, 1937. 1. szám;
 • FÉJA Géza: Halhatatlan könyv = Reggeli Magyarország, 1942. 292. szám [Kaffka Margit, Színek és évek];
 • Kaffka Margit, Színek és évek = Esti Magyarország, 1942. 279. szám;
 • Kaffka Margit, Színek és évek = Tükör, 1942. 471;
 • MOLNÁR János: Kaffka Margit, Színek és évek = Országos Polgáriiskolai Tanáregyesületi Közlöny, 47. kötet, 1942. 125;
 • ÁGOSTON Julián = Katholikus Szemle, 1943. 160. [Kaffka Margit, Színek és évek];
 • BANÓ József = Kalangya, 1943. 287–288. [Kaffka Margit, Színek és évek];
 • Hungarus Viator [HANKISS János]: = Forrás, I. 1943. 242. [Kaffka Margit, Színek és évek];
 • SEMJÉN Gyula: Kaffka Margit, Színek és évek = Magyar Kultúra, 1943. 34–38;
 • VAJDA Endre: Kaffka Margit, Színek és évek = Diárium, 1943. 44–45;
 • BODNÁR György: Kaffka Margit = KAFFKA Margit, Színek és évek, Budapest, Szépirodalmi, 1951. V–XIX;
 • H.Á. [HELLER Ágnes] = Társadalmi Szemle, 1952. 489. [Kaffka Margit, Színek és évek];
 • LÁSZLÓ Imre: Kaffka Margit, Színek és évek = Irodalomtörténet, 1952. 582-584;
 • SZALATNAY Rezső: Kaffka Margit, Színek és évek - cseh fordításban = Világirodalmi Figyelő, 1959. 1. szám, 76–77. [Barvy a léta, Praha, 1958];
 • A Színek és évek megjelent németül = Élet és Irodalom, 1959. 8. szám;
 • FÜLÖP László: Az emlékezés regénye = Irodalomtörténet, 1978. 1. szám, 143–165. és = Uő: Realizmus és korszerűség, Budapest, Tankönyvkiadó, 1987. 57–95;
 • -GYIMESI-: A Színek és évek írója, Kaffka Margit = Fejérmegyei Hírlap, 1978. dec.3., 9;
 • BODNÁR György: Látvány és valóság (Kaffka Margit impresszionista regénye: a Színek és évek) = Valóság és varázslat, Budapest, Petőfi Irodalmi Múzeum, 1979. 9–42;
 • KISS Lajos: A gőg-piros ember = Népszabadság, 1988. márc. 12., 15. [Színek és évek];
 • VÉGH Balázs: A Színek és évek nyolcvan éve = Látó [Marosvásárhely], 1994. 1. szám, 76–80;
 • KEMENES Géfin László-JASTRZĘBSKA, Jolanta: Az élet mint narcisztikus színjáték, Kaffka Margit, Színek és évek = Uő: Erotika a huszadik századi magyar regényben 1911-1947, Budapest, Kortárs, 1998, 13-26;
 • HORVÁTH Györgyi: Női irodalom a magyar századelőn. A női irodalom szerepe Kaffka Margit Színek és évek című regényének kritikai megítélésében = Sárkányfű 1999. 4. szám és = Értelmezések az elmúlt századból, KÁLMÁN C. György – ORBÁN Jolán (szerk.), Pécs, Jelenkor, 2002. 59–77;
 • BALÁZS Imre József: Egymásra érezni tudva-véletlen mozdulatokon át. Nőregény, Kaffka Margit, Színek és évek = Helikon 1999. 9. szám, 45;
 • GYŐRFFY Miklós: A modern magyar én-regény születése = Uő: Magyar elbeszélő szólamok, Kalligram, Pozsony, 2004, 20–34;

Mária évei

 • BALÁZS Béla: Mária évei = Nyugat, 1913. 13. szám;
 • [HERCZEG Ferenc]: Kaffka Margit, Mária évei = Magyar Figyelő, 1913. II. 394;
 • Kaffka Margit, Mária évei = Élet, 1913. 40. szám;
 • [SCHÖPFLIN Aladár]: Kaffka Margit, Mária évei = Vasárnapi Újság, 1913. 21. szám;
 • [SCHÖPFLIN Aladár] Szépirodalmi szemle = Huszadik Század, 28. kötet, 1913. 74–76. [A Mária éveiről];
 • b.j. [BARTHA József]: Kaffka Margit, Mária évei = Katholikus Szemle, 1914. 46;
 • LŐRINCZY Huba: A kulcsregény határán, Kiről mintázódott a Mária évei c. Kaffka-mű íróhőse? = Irodalomtörténeti Közlemények, 1984. 5–6. szám, 642–648;

Állomások

 • a.j. [ANDOR József]: Kaffka Margit, Állomások = Élet, 1917. 19. szám;
 • BÖLÖNI György: Kaffka Margit, Állomások = Világ, 1917. 50. szám;
 • J.S.-i. = Neues Pester Journal, 1917. 44. szám [Az Állomásokról];
  k. [KÉKI Lajos]: Kaffka Margit, Állomások = Budapesti Szemle, 170. kötet, 1917. 305–313;
 • Kaffka Margit, Állomások = Pesti Napló, 1917. 28. szám;
 • RÉTI Irén: Állomások = Ma, 1917. 5. szám, 78–79;
 • s.a.: Kaffka Margit új regénye = Pesti Napló, 1917. 44. szám [Állomások];
 • b.j. [BARTHA József]: Kaffka Margit, Állomások = Katholikus Szemle, 1918. 52;
 • BODNÁR György: Egy hetvenéves dokumentarista kísérlet, Kaffka Margit, állomások = Új Írás, 1987. 9. szám, 62–82;

Hangyaboly

 • a.j. [ANDOR József]: Modern könyvek = Élet, 1917. I. 19. szám 468. [Kaffka Margit, Hangyaboly];
 • BÖLÖNI György = Világ, 1917. 50. szám [Kaffka Margit, Hangyaboly];
 • HATVANY Lajos: Hangyaboly = Pesti Napló, 1917. 68. szám; és Uő: Irodalmi tanulmányok, Budapest, Szépirodalmi, 1960. II. 33–37;
 • k. [KÉKI Lajos]: Nőírók a nőkről = Budapesti Szemle, 170. kötet, 1917. 305–313 [Kaffka Margit, Hangyaboly];
 • VÁRDAI Béla: Kaffka Margit, Hangyaboly = Magyar Kultúra, 1917. I. 516;
 • A Hangyaboly = Hírlap, 1948. 300. szám;
 • Makai Gusztáv: Kaffka Margit, Hangyaboly = Magyarok, 1949. 157–158;
 • n.n.á. [NEMES NAGY Ágnes]: Kaffka Margit, Hangyaboly = Köznevelés, 1949. 83. szám;
 • SERES József: Kaffka Margit, Hangyaboly = Tiszatáj, 1949. 84–85;
 • BODNÁR György: Előszó = KAFFKA Margit, Hangyaboly, Budapest, Szépirodalmi, 1953;
 • ALEXA Károly: Hangyaboly = Népszabadság, 1977. márc. 4., 7;
 • RADICS Viktória: Kaffka Margit, Hangyaboly = Élet és Irodalom, 1991. 16. szám, 10;
 • VEZÉR Erzsébet: Kaffka Margit angolul = Élet és Irodalom, 1995. 28. szám, 15. [Hangyaboly];

Egyéb írásairól, publicisztikájáról, levelekről

 • –. = Hivatalos Közlöny, 1908. 18. szám [Magyar nyelvtan, I. o];
 • Heten vagyunk, Miskolci Napló, 1909. 77. szám;
 • –. = Hivatalos Közlöny, 1909. 22. szám [Magyar nyelvtan, II. o];
 • SZÁSZ Zoltán: Igen tisztelt szerkesztő úr! = Nyugat, 1913. 18. szám. [Válasz Kaffka Margit bírálatára], vö. KAFFKA Margit: Szász Zoltán leveléhez! = Nyugat, 1913. 18. szám;
 • SZINI Gyula: Kis emberek, barátocskáim = Pesti Napló, 1917. 308. szám;
 • K.M.= Néptanítók Lapja, 1918. 4. szám [Kaffka Margit: Kis emberek, barátocskáim];
 • SCHÖPFLIN Aladár: Kaffka Margit, Kis emberek, barátocskáim = Esztendő, 1918. I. szám, 169;
 • Kaffka Margit levelei kisfiához = Nyugat, 1937. 6. szám;
 • G.O. [GELLÉRT Oszkár]: Kaffka Margit első irodalmi levelei = Nyugat, 1939. 7. szám;
 • Kaffka Margit kiadatlan naplója = Műveltség, 1946. 105–112;
 • ENDRŐDI Béla: Kaffka Margit, Kosztolányi Dezső, Juhász Gyula és Mohácsi Jenő elfelejtett írásai a Virágfakadásban = Hírlap, 1947. 83. szám;
 • ANGYAL Endre: Kaffka Margit, Kis emberek, barátocskáim = Tiszatáj, 1949. 228;
 • –. = Hírlap, 1949. 125. szám [Kaffka Margit: Kis emberek, barátocskáim];
 • SÁNDOR Anna: Kaffka Margit leveleiből = Irodalomtörténeti Közlemények, 1954. 347–352;
 • Kaffka Margit levele fiához = Csillag, 1955. 8. szám, 1665–1667. [1918. X.3.];
 • Kaffka Margit levele Lányi Saroltához [1912], közli LÁNYI Sarolta = Csillag, 1955, 8. szám, 1663-1665. [ A levél fakszimiléjével];
 • TERTINSZKY Edit: Egy nyájas otthon = Széphalom [Miskolc], 1956. 5–6. szám, 3–19. [Kaffka Margit kiadatlan regénytöredéke];
 • RÓNAY György: Kaffka Margit kritikái = Vigilia, 1960. 4. szám, 240–242; és Uő: A nagy nemzedék, Budapest, Szépirodalmi, 1971. 127–131;
 • UNGVÁRY Tamás: Kritika és magatartás = Magyar Nemzet, 1960, 14. szám [Kaffka Margit, Hullámzó élet];
 • BODNÁR György: A publicista Kaffka Margit = Irodalomtörténeti Közlemények, 1961. 286–298;
 • GYŐRY Aranka: Kaffka Margit levelei. Valkovszky Erzsébethez = Irodalomtörténeti Közlemények, 1965. 474–476;
 • ROLLA Margit: Kaffka Margit fiatalkori levele = Magyar Nemzet, 1975. jún.11. 4. [Levéltöredék barátnőjéhez]
 • VEZÉR Erzsébet: Kaffka Margit levele Halasi Bélához = Irodalomtörténet, 1975. 2. szám, 462–464;
 • ROLLA Margit: Kaffka Margit miskolci levelei = Magyar Nemzet, 1978. dec.1., 4–5. [Hat levél, 1898–1899];
 • ENYEDI Sándor: Kaffka Margit leveleiből = Napjaink, 1980. 6.szám, 12–14 [Fiának írott hét levele 1918-ból];
 • NÉMETH S. Katalin: Kaffka Margit az „új világról” = Kritika, 1980. 6. szám, 4. [Tóvölgyi Titusz, Az új világ. Regény a szocializmus és a kommunizmus társadalmából (1888). Kaffka Margit kiadatlan kézirata];
 • NEMESKÉRY Erika: Kaffka Margit ismeretlen bírálata Csáth Géza első kötetéről = Irodalomtörténet, 1988. 1. szám, 117–120;
 • LENKEI Júlia: „Azután dolgoznánk szépen együtt...” Száz éve született Bauer Ervin = Liget, 1990. 3. szám, 50–62. [Bauer Ervin kilenc levele Kaffka Margithoz 1915 és 1918 között];
 • SÉLLEI Nóra: Az asszonyíró és az önéletrajz = Tükröm, tükröm... Írónők önéletrajzai a huszadik század elejéről, Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 2001, 257–301. [Kaffka Margit, Lírai jegyzetek egy évről];
 • LENGYEL András: „És egyszerre Itália lett a lusta, magyar város.” Kaffka Margit és Szeged. = Szeged, 2002. 6. szám, 20–25;
 • VARGA Virág: Kaffka Margit publicisztikája = Életünk, 2004. 7–8. szám, 713–722;

Cikkeiről, tanulmányairól:

 • Hullámzó élet, Cikkek, tanulmányok (Válogatás, előszó és jegyzetek BODNÁR György), Budapest, Szépirodalmi, 1959.– Ism. Bücher aus Ungarn, 1959. 3. sz., 22., Esti Hírlap, 1960. 28. sz.; (-si-.) [DERSI Tamás], Film, Színház, Muzsika, 1960, 4. sz.; (k.) A Könyv, 1960. 3.sz., 225-226.; (LÁNYI Kamilla), A Könyv, 1960. 4. sz., 294. Magyar Nemzet, 1960. 14. sz; (UNGVÁRI Tamás), Kritika és magatartás, Népszabadság, 1960. 60. sz.;
 • (G) [RÓNAY György], Vigilia, 1960. 4. szám, 340–342;
 

 

 
TANULMÁNYOK - KAFFKA MARGIT
életrajz és művek - monográfiák  

Kaffka Margit írásművészetéről

 • TRENCSÉNYI Károly: A Nyugatosok elődei = Budapesti Hírlap, 1916. 37. szám;
 • TÓTH Árpád: Kaffka Margit új regényeiről = Nyugat, 1917. 22. szám (II. 792–798.) [Állomások, Hangyaboly];
 • HATVANY Lajos: Kaffka Margit = Pesti Napló, 1918. 283. szám; és = Uő: Irodalmi tanulmányok, Budapest, Szépirodalmi, 1960, II. 45–48;
 • LORSY Ernest: Kaffka Margit = Pester Lloyd, 1918. 283. szám;
 • KIRÁLY György: Kaffka Margit = Nyugat, 1920. 12. szám;
 • NÉMETH László: Kaffka Margit = Tanu, 1933. 356-358; és Uő: Két nemzedék, Budapest, Magvető – Szépirodalmi, 1970. 121–123;
 • GÁLOCHY Claire: Marguerite Kaffka = Nouvelle Revue de Hongrie, 9., 1934. 401–407;
 • RÓNAY György: Kaffka Margit = Vasárnap [Arad], 1935. 35–37;
 • SCHÖPFLIN Aladár: Kaffka Margitról = Nyugat, 1935. 1. szám;
 • SCHÖPFLIN Aladár: Kaffka Margitról = Nyugat, 1935. 8. szám;
 • RADNÓTI Miklós: Kaffka Margit = Tükör, 1936. 680–690;
 • FORGÁCS Antal: Kaffka Margit művészi fejlődése. = Gondolat Antológia 1935–1937, válogatta és szerk.: HEGEDŐS Mária, 369–370;
 • KÁDÁR Erzsébet: Kaffka Margit = Uő: Ködlovagok, Budapest, Szent István-Társulat, 1941. 216–234;
 • RADNÓTI Miklós: Kaffka Margit = Nyugat, 1938. 12. szám;
 • LOSCHI A. Maria: Scrittici d’Ungheria, Torino, Pozzo, 1939 [Petri Lajos Kaffka Margitról 1918-ban készített mellszobra képével]
  FÉJA Géza: Kaffka Margit = Uő: Nagy vállalkozások kora, Budapest, Magyar Élet, 1943. 206–217;
 • DÉNES Tibor: Kaffka Margit = Vigilia, 1944. 63–67;
 • FEHÉR Tibor: Kaffka Margit = Forrás, 1944. II. 146–153;
 • RÓNAY György: Kaffka Margit, Színek és évek, Mária évei, Két nyár = Uő: A regény és az élet, Bevezetés a 19–20. század magyar regényirodalmába, Budapest, Káldor, 1947. 267–278;
 • DÉNES Tibor: Kaffka Margit, Élmény és mű = Uő: Vízválasztó, Hungária, [Budapest, 1948], 39–49;
 • KIRÁLY István: Kaffka Margit = Forum, 1948. 935–942; és Uő: Irodalom és társadalom, Budapest, Szépirodalmi, 1976. 124–133;
 • RUDAS Klára: Kaffka Margit = Kalauz a magyar ifjúsági irodalomban, Ajánló könyvismertetések a szépirodalom tanulmányozásához, Budapest, Országos Széchényi Könyvtár, 1957. 87–89. (A mi írónk 6.);
 • BODNÁR György: Kaffka Margit és a lélektani regény (Elemzés és vázlat) = Irodalomtörténeti Közlemények, 1962. 325–338;
 • BÓKA László: Kaffka Margit-kommentár = Uő: Arcképvázlatok és tanulmányok, Budapest, Akadémiai, 1962. 90–91;
 • BODNÁR György: Kaffka Margit modernsége = Élet és Irodalom, 1968. 48. szám; és = Uő: A nagy nemzedék, Budapest, Szépirodalmi, 1971. 109–113;
 • BODNÁR György: Kaffka Margit kisregényei = Irodalomtörténeti Közlemények, 1971. 292–305;
 • BALÁZS Mihály: Kaffka Margit = Uő: Írók, képek, 2. kiadás, Budapest, 1975. 136–147;
 • GYŐRI János: Az édenvesztéstől a remekműig, Kaffka Margit világában = Új Írás, 1975. 12. szám, 74–82.; 1976. 3. szám, 91–99.; 1976. 8. szám, 103–106;
 • MURVAI Olga: Szövegszerkezet és stílusforma Kaffka Margit novelláiban = Tanulmányok a magyar impresszionista stílusról, Bukarest, 1976. 89–139;
  GYŐRI János: Sorsélmények, időtudattal, Kaffka Margit világában = Új Írás, 1979. 6. szám, 90–97;
 • DOBOS B. Magda: A nominális szerkesztésmód Kaffka Margit regényeiben = Uő: A nominális szerkesztésmód a magyar impresszionista szépirodalomban, Budapest, 1980, 104–108;
 • FÜLÖP László: A regényíró Kaffka Margit = Irodalomtörténet, 1980. 2. szám, 297–325.; és Uő: Realizmus és korszerűség, Budapest, Tankönyvkiadó, 1987. 5–56;
 • HERCZEG Gyula: Impresszionista jegyek Kaffka Margit prózájában = Magyar Nyelvőr, 1980. 4. szám, 437–449;
 • ILLÉS Endre: Két vonás Kaffka Margit portréjához = Kritika, 1980. 6. szám, 3; és = Uő: Mestereim, barátaim, szerelmeim, Budapest, 1983. II. 34–39;
 • RAISZ Rózsa: Kaffka Margit prózája és stílusa = Hevesi Szemle, 1980. 3. szám, 13–14;
 • KERESZTESNÉ VÁRHELYI Ilona: Kaffka Margit munkásságának jelentősége a magyar regény stílusfejlődése szempontjából = Múzeumi Kurír, 1981. 35. szám, 84–88;
 • ROSZIJANOV, Oleg: Múló évek, jövendő színek = Uő: „A világ újraépül...”, Budapest, 1981. 66–86;
 • HERCZEG Gyula: Impresszionizmus és realizmus Kaffka Margit prózájában = Magyar Nyelv, 1982. 1. szám, 19–29.; 2. szám, 136–145;
 • FARAGÓ Kornélia: A novellaszerkezet módosulásai Kaffka Margit rövidprózájában = Tanulmányok, 20. Újvidék, 1987. 63–72;
 • PA©IAKOVÁ, Jaroslava: Kaffka Margit = Uő: A magyar irodalom története 3., Bratislava, 1987. 65–73;
 • SZABÓ Magda: A zarándok-anya: Kaffka Margit = Kritika, 1987. 12. szám, 19–20;
 • BODNÁR György: A Nyugat permanens forradalmának jellegzetes egyénisége, Kaffka Margit = Uő: A „mese” lélekvándorlása, Budapest, Szépirodalmi, 1988. 181–370., 415–438;
 • SÓLYOM Noémi: Rajz rohanó vizeken, Hetven éve tetszhalott Kaffka Margit = Utunk, 1988, 52. szám, 2;
 • SZABÓ Zoltán: A szecesszió főbb stiláris sajátosságai Hortensia Papadat-Bengescu és Kaffka Margit prózájában (Összehasonlító stilisztikai vizsgálat) = Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények, 1988. 2. szám, 99–100;
 • BALÁZS Mihály: „... a gyermekkoromra nem szívesen gondolok...”, Kaffka Margit = Uő: Forrásvidék, Budapest, 1989. 148–159;
 • RAISZ Rózsa: Mondatszerkezeti jellemzők gyakorisági vizsgálata Petelei-i, Kaffka- és Krúdy-novellákban = Tanulmányok a századforduló stílustörekvéseiről, szerk. FÁBIÁN Pál, SZATHMÁRI István, Budapest, Tankönyvkiadó, 1989. 317–338;
 • TÖTÖSY de ZEPETNEK, Steven: Margit Kaffka and Dorothy Richardson. A comparison = Hungarian Studies, 1996. 1. szám, 77–95;
 • JASTRZĘBSKA, Jolanta: A magyar modernizmus = Literatura, 1994. 1. szám, 36–43. [Déry Tibor, A befejezetlen mondat ; Kaffka Margit, Színek és évek];
 • BODNÁR György: Mirjamok és Máriák, Kaffka Margit mitikus elbeszélései = A magyar művelődés és a kereszténység. III. kötet, szerk. JANKOVICS József, MONOK István, NYERGES Judit, Budapest-Szeged, Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság Scriptum, 1998. 15011508;
 • SZITÁR Katalin: Az elbeszélő gondolkodás és a szó poétikuma. Kaffka Margit: Polixéna tant = Szó, elbeszélés, metafora. Műelemzések a XX. századi magyar próza köréből, szerk.: HORVÁTH Kornélia, SZITÁR Katalin, Budapest, Kijárat, 2003, 387–409;
 • CSETRINÉ LINGVAY Klára: Pályaképek. Szendrey Júlia, Podmaniczky Júlia, Kaffka Margit, Kolozsvár, Kriterion, 2004; 123–159.

Kaffka Margit, a „nőíró”

 • Móricz Zsigmond: Kaffka Margit = Nyugat, 1912. 3. szám és = Uő: Irodalomról, művészetről, Budapest, Szépirodalmi, 1959. I. 281–288. (Móricz Zsigmond Összegyűjtött Művei);
 • SCHÖPFLIN Aladár: Kaffka Margit = Nyugat, 1912. 24. szám;
 • SCHÖPFLIN Aladár: Kaffka Margit = Uő: Magyar írók, Irodalmi arcképek és tollrajzok, Budapest, Nyugat, 1917. 164–179;
 • SCHÖPFLIN Aladár: Kaffka Margit = Uő: Magyar írók, Irodalmi arcképek és tollrajzok, Budapest, Nyugat, 1919. 164–179;
 • SASSY Csaba: Margit asszony = Reggeli Hírlap [Miskolc], 1921. 35. szám;
 • FÉJA Géza: A magyar asszonyíró, Kaffka Margit és a sorsforduló Magyarország = Tanulmánykötet, Párizs, Párizsi Magyar Akadémia, 1927. 44–51. (A Párizsi Magyar Akadémia Könyvtára I.);
 • BÁNHEGYI Jób: Kaffka Margit = Pannonhalmi Szemle, 1932. 244–254;
 • ÁGOSTON Julián: Kaffka Margit, az asszony = A Híradó Vasárnapja, 1933, XII, 3. szám;
 • BOROSS István: Az asszonysors a lélektani regény és a novella tükrében, Kaffka Margit = Uő: Regényirodalmunk nőírói, Budapest, Gyóni Géza Társaság, [1933], 16–26;
 • KOVÁCS György: Az idő asszonya = Erdélyi Helikon [Kolozsvár], 1933. 278–281;
 • RÓNAI Mária: Kaffka Margit, az író és az asszony = Literatura, 1934. 241–245;
 • MARÉK Antal: Kaffka Margit nyomdokain egy asszonypoétával = Literatura, 1935. 275–276;
 • MARÉK Antal: Kaffka Margit nyomdokain egy asszonypoétával = Magyar Album [Kassa], 1941. 1. szám, 96–98;
 • BÁNHEGYI Jób: Kaffka Margit = Uő: Magyar Írónők, Budapest, Szent István Társulat, 1939. 114–132, 214–215;
 • A legasszonyibb író = Hírlap, 1948, 275. szám;
 • NAGY Péter: A legnagyobb magyar nőíró, Kaffka Margit = Magyar Nemzet, 1958. 283. szám;
 • VIDOR Miklós: Az első magyar asszony-író (Kaffka születésének nyolcvanadik évfordulóján) = Munka, 1960. 6. szám [Arcképpel];
 • PODOLSZKI József: Az asszonyiság mint fékezőerő Kaffka Margit művészetében = Új Symposion, 1971. 80. szám, 420–425;
 • KERTÉSZ Erzsébet: Kaffka Margit = Uő: Úttörő asszonyok, Budapest, Gondolat, 1979, 307–332;
 • FÖLDES [Anna]: „Így férfi nem írt még soha”, Könyvismertetés helyett – Kaffka Margitról = Nők Lapja, 1982. 4. szám, 5;
 • ILLÉS György: „Egy asszony, aki ember...” = Uő: Szerelmek könyve, Arcképek a magyar irodalomból, Budapest, Göncöl, 1989, 148–159;
 • TÖTÖSY DE ZEPETNEK, Steven: Kaffka Margit prózája: az irodalmi feminizmus kezdete Magyarországon = Régi és új peregrináció, Magyarok külföldön, külföldiek Magyarországon, szerk. JANKOVICS József, KÓSA László, NYERGES Judit, Budapest-Szeged, 1993. 11851194;
 • SCHWARTZ, Agatha: The image of the „new woman” in Hungarian women’s literature at the turn of the century = Hungarian studies review, 1999. 1–2. szám, 81–92;
 • NYILASY Balázs: Udvarlás, asszonytudomány, erotika Kaffka Margit szépprózai műveiben = Kortárs 2005. febr. 2. szám, 96–102;
 • Hanneke BOODE: Desperate Housewives or Capricious Women? A Comparison between the Short Fiction of Margit Kaffka and Katherine Mansfield = Határátlépések. A doktoriskolák III. nemzetközi konferenciája, Kolozsvár, 2010. augusztus 26–27. Szerk.: Dobos István, Bene Sándor. Budapest, Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, 2011.

Portrék, nekrológok

 • K-s: Kaffka Margit = A Hét, 1904. 21. szám, 335.[Arcképpel];
 • Kaffka Margit = A Hét, 1905. I. 68;
 • VAJDA Piroska: Kaffka Margit = Népművelés, 1910. 10. szám;
 • KARINTHY Frigyes: Kaffka Margit, a differenciált = Uő: Így írtok ti. Irodalmi karikatúrák, Budapest, Athenaeum, [1912], 38–39. (Modern Könyvtár 108–112.);
 • MAJOR Henrik: Kaffka Margit = Major Henrik Panoptikuma. Írók és hírlapírók karikatúrái, Békéscsaba, Tevan, 1913. (Tevan-Könyvtár 21–25);
 • Gyűjtés Kaffka Margit síremlékére = Nyugat, 1918. 24. szám;
 • Kaffka Margit temetése = Pesti Napló, 1918. 285. szám;
 • KÁZMÉR Ernő: Kaffka Margit (1880-1918) = A Hét, 1918. 49. szám, 767;
 • A magyar irodalom nagy veszteségei = Tolnai Világlapja, 1918. 51. szám [Kaffka Margit haláláról];
  FENYŐ Miksa: Kaffka Margit [Arcképpel] =
  Nyugat, 1918. 24. szám;
 • MÓRICZ Zsigmond gyászbeszéde Kaffka Margit sírjánál a Vörösmarty Akadémia megbízásából = Nyugat, 1918. II. 862–863.; és = Móricz Zsigmond: Irodalomról, művészetről, Budapest, Szépirodalmi, 1959, I. 340. (Móricz Zsigmond Összegyűjtött Művei);
 • [Ism. Géczi Emőke: A Nyugat körül = Holmi, 2008. jan., Nyugat-szám
 • [SCHÖPFLIN Aladár]: Kaffka Margit = Vasárnapi Újság, 1918. 49. szám, [Arcképpel];
 • A Vörösmarty Akadémia megalakulása = Pesti Napló, 1918. 283. szám [Kaffka Margit haláláról];
 • SCHÖPFLIN Aladár: Indiszkréció az irodalomban (A Nyugat ankétja) = Nyugat, 1927. 6. szám;
 • FÜST Milán: Emlékezés Kaffka Margitra = Nyugat, 1928. 23. szám; és = Uő: Emlékezések és tanulmányok, Budapest, Magvető, 1956. 13-17;
 • K.A. [KÁRPÁTI Aurél]: Kaffka Margit emléke = Pesti Napló, 1928. 273. szám;
 • SCHÖPFLIN Aladár: Kaffka Margit, Most tíz éve halt meg = Nyugat, 1928. 23. szám. és Uő: Kortársak nagy írókról, Budapest, Művelt Nép, 1954. 348–350;
 • KEMÉNY Gábor: Kaffka Margit és a szociális lelkiismeret = Korunk, 1929. 108–113;
 • ROLLA Margit: Emlékezés Kaffka Margitra = Nemzeti Újság, 1929. 280. szám;
 • GYULAI Márta: Kaffka Margitról = Nyugat, 1930. 6. szám;
 • A Nyugat miskolci Kaffka-ünnepe = Nyugat, 1930. 6. szám;
 • TERSÁNSZKY J. Jenő: Kaffka Margit = Nyugat, 1931. 15. szám;
 • DÓCZI Jenő: Koszorú egy regényalak sírjára = Magyarság, 1931, 243. szám;
 • F. FÜRST Margit: Találkozásaim Kaffka Margittal = Literatura, 1933. 44–45;
 • f.g. [FELEKY Géza]: Kaffka Margit szegény és gazdag, szürke és fényes élete = Magyar Hírlap, 1934, 158. szám;
 • f.g. [FELEKY Géza]: Kaffka Margit = Magyar Hírlap, 1934, 221. szám vasárnapi melléklete;
 • DÓCZI Jenő: Kaffka Margit = Új Magyarság, 1936, 275. szám;
 • FEJTŐ Ferenc: Kaffka Margit = Szocializmus, 1936. 557–558;
 • Schöpflin Aladár emlékei Kaffka Margitról [közli KEMÉNY István] = Magyar Hírlap, 1936, 227. szám vasárnapi melléklete;
 • /ákos/: Kaffka Margit sírja = Népszava, 1937. 279. szám;
 • HEVESI András: Kaffka Margit = A Toll, 1937, 54–55;
 • Kaffka Margit-díj = Szép Szó, 5. kötet, 1937. 5. szám;
 • Kaffka Margit-emlékest = Népszava, 1937. 299. szám;
 • Sz.P. [SZENES Piroska]: Kaffka Margit-emlékest = Tükör, 1937. 205;
 • TÖRÖK Sophie: Hol van az én életem? Kaffka Margit emlékezete = Nyugat, 1937. 1. szám;
 • Kaffka Margit Társaság = Pesti Hírlap, 1938. 22. szám;
 • Sz. SOLYMOS Bea: Kaffka Margit feltámadása = Magyar Hírlap, 1938. 41. szám;
 • FARKAS Zoltán: Kaffka Margit síremléke = Nyugat, 1939. 7. szám;
 • Kaffka Margit síremléke = Képes Pesti Hírlap, 1939. 87. szám;
 • Kaffka Margit síremlékének felavatása = Esti Újság, 1939. 132. szám;
 • S. A.: Kaffka Margit síremléke = Tükör, 1939. 542–543;
 • SCHÖPFLIN Aladár: Kaffka Margit síremléke = Nyugat, 1939. 7. szám;
 • TÖRÖK Sophie: Kaffka Margit halálának 20. évfordulójára = Magyar Női Szemle, 1939. 161–165;
 • /v.c./: Kaffka Margit emléke = Népszava, 1939. 110. szám;
 • VÁRNAI Zseni: A költőnő síremléke = Népszava, 1939. 110. szám;
 • VIHAR Béla: Kaffka Margit miskolci emléke = Felsőmagyarországi Tanügy, 1940. 4. szám;
 • RÁZSÓ Ernő: Kaffka Margit = Hitel [Kolozsvár], 1941. 322–323;
 • DEÁK Gyula: Kaffka Margit = Polgári iskolai író-tanárok élete és munkái, Budapest, Országos Polgári Iskolai Tanáregyesület, 1942. 207–209;
 • 62 évvel ezelőtt...= Tolnai Világlapja, 1942. I. 23. szám [Kaffka Margitról, arcképpel];
 • HARSÁNYI Gréte: Kaffka Margit négy levele = Magyar Csillag, 1943. II. 99–103;
 • JÁNOSHÁZY György: Kaffka Margit = Erdélyi Helikon, [Kolozsvár] 1944. 184–186;
 • ÁBEL Péter: Emlékezés Kaffka Margitra halálának harmincadik évfordulóján = Színház és Mozi, 1948. 16. szám;
 • GOGOLÁK Lajos: Kaffka Margit, aki mégis él = Magyar Nemzet, 1948. 281. szám;
 • Harminc éve halt meg Kaffka Margit = Esti Szabad Szó, 1948. 266. szám;
 • Kaffka Margit emlékezete = Szabad Szó, 1948. 279. szám;
 • KESZI Imre: Kaffka Margit = Szabad Nép, 1948. 277. szám;
 • M. K.: Kaffka = Haladás, 1948. 49. szám;
 • J. B. [Jaulusz Borbála]: Kaffka Margit utolsó napjai = Válasz, 1949. 74–75;
 • TERSÁNSZKY J. Jenő: Kaffka Margit = Kis Újság, 1949. 236. szám és 243. szám;
 • SEBESTYÉN György: Kaffka Margit lázadása = Nők Lapja, 1953. 50. szám [Arcképpel];
 • GELLÉRT Oszkár: Kaffka Margit = Uő: Kortársaink, Budapest, Művelt Nép, 1954. 49–65;
 • GELLÉRT Oszkár: Kaffka Margitról = Béke és Szabadság, 1954. 29. szám;
 • SÁNDOR Anna: Kaffka Margit leveleiből = Irodalomtörténeti Közlemények, 1954. 347–352;
 • BÉKÉS István: Kaffka Margit = Hazádnak rendületlenül, A magyar nép aranykönyve, Budapest, 1955. 257. [Arcképpel];
 • CSORBA Zoltán: Kaffka Margit életének és művészetének miskolci kapcsolatai = Széphalom, 1955. 1. szám, 66–70;
 • Kaffka Margit = Magyar Rádió, 1955. 23. szám;
 • Kaffka Margit = Nők Lapja, 1955. 48. szám [Arcképpel];
 • LÁNYI Sarolta: Kaffka Margit = Irodalmi Újság, 1955. 23. szám;
 • PÓK Lajos: Kaffka Margit = A Könyv, 1955. 277–280;
 • SZALATNAY Rezső: Kaffka Margit = Evangélikus Élet, 1955. 27. szám;
 • HORKAY László: Kaffka Margit két ismeretlen levele = Alföld, 1956. 5. szám, 151–152.
 • HATVANY Lajos: Kaffka Margit = Beszélő házak, szerk. Hatvany Lajos, Budapest, Bibliotheca, 1957. 116–117;
 • GELLÉRT Oszkár: Kaffka Margitról = Egy író élete, Budapest, Bibliotheca, 1958. 331–334;
 • HEGEDŰS András: Kaffka Margit, a klerikális nevelés bírálója = Köznevelés, 1958. 23–24.szám, 545–547;
 • IZSÁKY Margit: A Rádióban hallottuk = Élet és Irodalom, 1958. 11. szám;
 • JUHÁSZ Gyula: Kaffka Margit [1918] = Uő: Örökség, Budapest, Szépirodalmi, 1958. 123–124;
 • K.E.: Kaffka Margit = Hajdú Bihari Napló [Debrecen], 1958. 283. szám;
 • Kaffka Margit = A Könyvtáros, 1958. 11. szám, 831;
 • Kaffka Margit = Magyar Nemzet, 1958. 216. szám;
 • Kaffka Margit = Népszabadság, 1958. 285. szám;
 • Kaffka Margit halálának negyvenedik évfordulója = Szolnok Megyei Néplap, 1958. 284. szám;
 • LUKÁCSY Sándor: Kaffka Margit = A Könyvtáros, 1958. 8. szám, 597-598. [Arcképpel];
 • 40 éve halt meg Kaffka Margit = Népszava, 1958. 284. szám;
 • (P-p.): A magyar irodalom jelentős művelője, Kaffka Margit halálának 40. évfordulójára = Délmagyarország [Szeged], 1958. 284. szám;
 • SZALATNAY Rezső: Kaffka Margit a cseh Olcsó Könyvtárban = Magyar Nemzet, 1958, 279. szám;
 • TERSÁNSZKY J. Jenő: Kaffka Margit, az íróművész = Élet és Irodalom, 1958, 49. szám [Arcképpel];
 • Ahol Kaffka Margit tanított = Esti Hírlap, 1959. 120. szám;
 • CSETRI Lajos: Kaffka Margit emlékére = Tiszatáj, 1959. 1. szám;
 • -M.-: A Rádióban hallottuk = Élet és Irodalom, 1959. 18. szám;
 • FÜST Milán: Kaffka Margit = Nők Lapja, 1960. 23. szám;
 • Kaffka Margit = A Könyvtáros, 1960. 4. szám, 277;
 • Kaffka Margit [sic!] = Népújság [Eger], 1960. 136. szám [Arcképpel];
 • VAYERNÉ ZIBOLEN Ágnes: Kaffka Margit arcképei = Irodalomtörténet, 1960. 1.szám, 89–92;
 • [SÁNDOR] Júlia: Kaffka Margit életének nyomában = Irodalomtörténet, 1961. 448–451. [Kaffka Margit levelei Kiss Józsefhez];
 • TERSÁNSZKY J. Jenő: Kaffka Margit = Uő: Nagy árnyakról bizalmasan, Budapest, 1962. 42–61.; 2., bőv. kiad., Budapest, 1964. 58–71;
 • BODNÁR György: Kaffka Margit = Beszélő tájak, szerk. HATVANY Lajos, Budapest, Magvető, 1963. 297–300;
 • KONDOR Béla: Kaffka Margit arcképe = Élet és Irodalom, 1964. 31. szám;
 • DÉNES Zsófia: Emlékezés Kaffka Margitra = Népszabadság, 1972. júl. 16. mell. 5., = és Uő: Úgy, ahogy volt, Budapest, 1974. 154–164;
 • LÁNYI Sarolta: Emlékeim Kaffka Margitról = Irodalomtörténet, 1972. 4. szám, 933–935;
 • ROLLA Margit: Emlékezés Kaffka Margitra = Magyar Nemzet, 1973. dec.1., 4;
 • HEVES Renée: Kaffka Margit = Heves Ferenc, Heves Renée életútja, Bukarest, 1975. 109–114;
 • KÁRPÁTI Béla: Miskolci kistükör, Jegyzetek a város művelődés- és irodalomtörténetéből = Napjaink, 1977. 11. szám, 11;
 • BRUNAUER, Dalma H.: A woman's self literation, The Story of Margit Kaffka = Canadian American Review of Hungarian Studies, 1978. 2. szám, 32–42;
 • ILLÉS Endre: Kaffka Margit = Uő: Ostya nélkül, Budapest, 1978. 323–324;
 • TURCZEL Lajos: Kaffka Margitról, halálának hatvanadik évfordulóján = Hét, 1978. 49. szám, 11;
 • BERKES Erzsébet: Száz éve született Kaffka Margit = Magyar Nemzet, 1980. jún. 8., 9;
 • BODNÁR György: Száz éve született Kaffka Margit = Napló, 1980. jún. 7., 6;
 • BORI Imre: Kaffka Margit „színei és évei” (Kilátó, 22) = Magyar Szó, 1980. jún. 7., 13;
 • BUDAI BALOGH Sándor: Kaffka Margit műveiből – születésének századik évfordulóján = Új Tükör, 1980. 23. szám, 16–17.[Kaffka Margit Neuraszténia című novellája és négy levele Szabó Dezsőnek, 1910, 1913, 1914];
 • DOBRÁS Zsófia: Személyes üzenet = Múzsák, 1980. 2. szám, 26–27;
 • ERŐSS Ágota: Száz éve született Kaffka Margit = Nők Lapja, 1980. 23. szám, 11;
 • FENÁKEL Judit: Száz éve született Kaffka Margit = Nők Lapja, 1980. 23. szám, 2;
 • FÉNYI István: Cinkostársak a világgal szemben, Jegyzetek Kaffka Margitról és Kaffka-művekről = Utunk, 1980. 27. szám, 2;
 • GYÖNGYÖSI Gábor: Kaffka Margit-emlékek szatmári tájon = Könyvtár, 1980. 2. szám, 23–25;
 • GYŐRI János: Száz éve született Kaffka Margit = Népszava, 1980. jún.7., 7;
 • GYŐRI János: A világra nyitott magány, Kaffka Margit élete az 1910-es évek elején = Új Írás, 1980. 12. sz., 81–88;
 • KRAJKÓ András: Száz éve született Kaffka Margit = A Hét, 1980. 24. szám, 5;
 • MARIK Dénes: Kaffka Margit békéscsabai napjai = Új Aurora, 1980, 3. szám, 128–132;
 • MOLNÁR István: Kaffka művei idegen nyelven = Napjaink, 1980, 6. szám, 15;
 • MOLNÁR József: Kaffka Margit = Szabolcs-Szatmári Szemle, 1980. 2. szám, 73–78;
 • N.E. [NAGY Emőke]: Száz éve született Kaffka Margit = Egyetemi Lapok, 1980. 8. szám, 2;
 • NAGY Péter: Száz éve született Kaffka Margit = Népszabadság, 1980. jún. 8., 9;
 • NYÉKI Károly: Adatok Kaffka Margit pályakezdéséhez = Szabolcs-Szatmári Szemle, 1980. 2. szám, 79–86. [Közli Luby Margit Kaffka Margitról szóló írását];
 • NYÉKI Károly: Egy színészlány válasza = Magyar Nemzet, 1980. jún. 8., 9. [Kaffka Margit kötetben meg nem jelent versének közlésével];
 • OSZVALD Árpád: Száz éve született Kaffka Margit = Hét, 1980. 23. szám, 15;
 • RÁDICS Károly: Száz éve született Kaffka Margit = Somogyi Néplap, 1980. jún. 15., 7;
 • S. Gy.F. [SIMON Gy. Ferenc]: Száz éve született Kaffka Margit = Képes Újság, 1980. 21. szám, 12–13;
 • Száz éve született Kaffka Margit = Szocialista Nevelés, 1980. 10. szám, 321–322;
 • SZENTMIHÁLYI SZABÓ Péter: Száz éve született Kaffka Margit = Élet és Irodalom, 1980. 23. szám, 8;
 • TORDA István: Száz éve született Kaffka Margit = Ország-Világ, 1980. 24. szám, 21;
 • TÓTH Éva: Száz éve született Kaffka Margit = Élet és Irodalom, 1980. 29. szám, 6;
 • TÓTH István: Száz éve született Kaffka Margit = Dunántúli Napló, 1980. jún. 10., 4;
 • TÓTH János: Száz éve született Kaffka Margit = Budapester Rundschau, 1980. 25. szám, 10;
 • ULRICH, Maja: Száz éve született Kaffka Margit = Szovjet Irodalom, 1980. 6. szám, 158–159;
 • VAJDA Aurél: Száz éve született Kaffka Margit = Evangélikus Élet, 1980. 23. szám, 4;
 • DANKÓ Imre: Kaffka Margit és Nagykároly = Múzeumi Kurír, 1981. 35. szám, 78–83;
 • NYÉKI Károly: Adalék Kaffka Margitról = Magyar Nemzet, 1981. szept. 30., 9;
 • SIPOS Lajos: Kaffka Margit Újpesten = Köznevelés, 1981. 35. szám, 9. [1907–1912];
 • SZEKERNYÉS János: Jaj, mikor lesz béke már? Kaffka Margit Temesvárott = A Hét [Kolozsvár], 1981. 9. szám, 8;
 • TAMÁS Attila: Bevezetés a Déri Múzeum Kaffka Margit centenáris emlékünnepségéhez = Múzeumi Kurír, 1981. 35. szám, 76–77;
 • D. M. [DOMOKOS Mátyás]: Kaffka Margit = Magyar Hírek, 1982. 3. szám, 18;
 • RÓNAI Mihály András: Kaffka Margit = Uő: Magyar lant, Budapest, 1984. 226–229;
 • MARAFKÓ [László]: Márvány utcai szép napok = Magyar Nemzet, 1985. jan. 24., 6;
 • K. SZABÓ Erzsébet: Kaffka Margitról - volt tanítványa = Magyar Nemzet, 1985. febr. 18;
 • CHMEL, Rudolf: Humanistické posolstvo kritického realizmu = Uő: Paralely a konfrontácie, Bratislava, 1986. 97–101. [Kaffka Margitról is];
 • IMPLON Irén: 110 éve született Kaffka Margit = Kelet-Nyugat, 1990. 19. szám, 3;
 • Viola József: Kaffka Margit képmása = Életünk 1996. 6-7. szám, 649–651;

A válogatott bibliográfiát szerkeszti: Jablonczay Tímea irodalomtörténész