BEVEZETŐ
ALKOTÓK

GALÉRIÁK
... ... ... ... fotók
... ... ... ... címlapok
... ... ... ... kéziratok
... ... ... ... első kiadások
... ... ... ... egyéb
HANGANYAGOK
... ... ... ... szerzők hangjai
... ... ... ... mondott vers
... ... ... ... zenés vers

SZAKIRODALOM
... ... ... ... a Nyugatról
... ... ... ... monográfiák
... ... ... ... tanulmányok
... ... ... ... kronológia

NYUGAT 100 események
... ... ... ... PIM
... ... ... ... OSZK
... ... ... ... MTV
... ... ... ... egyéb
ÚJDONSÁGOK

CÍMLAP

 
   

 

 

 
TANULMÁNYOK - JÉKELY ZOLTÁN
 • WEÖRES Sándor: Éjszakák. Jékely Zoltán versei = Nyugat, 1937. 3. szám;
 • HALÁSZ Gábor: A líra ellenforradalma = Nyugat, 1937. 4. szám;
 • ILLÉS Endre: Lebegő realitás = Új Magyarság, 1937, 263. szám;
 • HALÁSZ Gábor: A század gyermekei = Nyugat, 1939. 8. szám;
 • HALÁSZ Gábor: Új évezred felé. Jékely Zoltán versei = Nyugat, 1940. 2. szám;
 • PAKU Imre: Jékely Zoltán = Diárium, 1944, 25–27. o.;
 • SŐTÉR István: Költő-arcképek = Válasz, 1948, 770–771. o.;
 • FÁBIÁN István: Az új magyar Faust = Jelenkor, 1960, 1. szám, 117–120. o.;
 • BALOTĂ, Nicolae: Jékely Zoltánról = Kortárs, 1974, 6. szám, 979–982. o.;
 • BARÁNSZKY-JÓB László: Jékely Zoltán lírája = Alföld, 1971, 5. szám, 62–66. o.;
 • BODNÁR György: Jékely Zoltán – két nézetben = Új Irás, 1975, 3. szám, 90–92. o.;
 • LENGYEL Balázs: Jékely Zoltán költészete = Uő: Hagyomány és kísérlet, Budapest, Magvető, 1972, 183–191. o.;
 • POMOGÁTS Béla: Jékely Zoltán költői modellje – Az Idősárkányhoz megjelenése alkalmából. = Literatura, 1975, 3–4. szám, 137–145. o.;
 • RÓNAY László: Költő a csillagtoronyban. Jékely Zoltán költészete = Uő: Hűséges sáfárok, Budapest, Szépirodalmi, 1975, 387–408. o.;
 • SZEGHALMI Elemér: Jékely Zoltán költészete = Vigilia, 1973, 4. szám, 253–258. o.;
 • TŰZ Tamás: Az Ezüstkor álomlovagjai = Uő: Angyal mondd ki csak félig, Oakville, Amerikai Magyar Írók, 1974, 86–92. o.;
 • POMOGÁTS Béla: Címszavak Jékely Zoltán verseihez = Jelenkor, 1973, 7–8. szám, 733–740. o.;
 • BODNÁR György: Jékely Zoltán – két nézetben = Uő: Törvénykeresők, Budapest, Szépirodalmi, 1976, 279–285. o.;
 • HALÁSZ Gábor: A század gyermekei = Halász Gábor válogatott írásai, Budapest, Magvető, 1977, 790–799. o.;
 • BARÁNSZKY-JÓB László: Költő versei. Jékely Zoltán lírája = Uő: Élmény és gondolat, Budapest, Magvető, 1978, 248–260. o.;
 • GALSAI Pongrác: Jékely Zoltán = Uő: 12+1 fő. Szabálytalan arcképek, Budapest, Szépirodalmi, 1978, 89–103. o.;
 • POMOGÁTS Béla: Jékely Zoltán: A budai Kapisztrán-toronyhoz. Verselemzés = Tiszatáj, 1978, 4. szám, 91–95. o.;
 • GÓSY Mária: Egy népmese és szépírói feldolgozásának egybevetése. (A Cicakirálykisasszony J. Z. feldolgozásában) = Magyar Nyelvőr, 1979, 2. szám, 193–200. o.;
 • LENGYEL Balázs = Egy költői költő, Jékely Zoltán = Uő: Közelképek. Válogatott tanulmányok, Budapest, Szépirodalmi, 1979, 270–277. o.;
 • POMOGÁTS Béla: Jékely Zoltán költői modelljei = Uő: Sorsát kereső irodalom. Tanulmányok, Budapest, Magvető, 1979, 370–388. o.;
 • TANDORI Dezső: Nagymesterség – negyvennégy éve = Uő: A zsalu sarokvasa. Irodalmi tanulmányok, Budapest, Magvető, 1979, 124–131. o.;
 • TANDORI Dezső: „Hová lettek alakunkról a képek?” Jékely Zoltán: Éjfél = Uő: A zsalu sarokvasa. Irodalmi tanulmányok, Budapest, Magvető, 1979, 132–151. o.;
 • TANDORI Dezső: A pontosabb Jékely-kép felé = Uő: A zsalu sarokvasa, Budapest, Magvető, 1979, 151–159. o.;
 • ÁGH István: Évtizedek hatalma. Jékely Zoltánról = Új Írás, 1980, 5. szám, 107–110. o.;
 • OTTLIK Géza: "Atmoszféra". Dsida, Jékely = Uő: Próza, Budapest, Magvető, 1980, 133–136. o.;
 • POMOGÁTS Béla: A nosztalgikus regényíró Jékely Zoltán fiatalkori regényeiről = Literatura, 1980, 3–4. szám, 479–488. o.;
 • POMOGÁTS Béla: Jékely Zoltán: A budai Kapisztrán-toronyhoz = Uő: Versek közelről. Értelmezések és magyarázatok, Budapest, Kozmosz, 1980, 87–98. o.;
 • TANDORI Dezső: Egy-egy vers "ma". Jékely Zoltán: Apátlan éjszakák = Kortárs, 1980, 3. szám, 453–457. o. = Uő: Az erősebb lét közelében. Olvasónapló, Budapest, Gondolat, 1981, 321–332. o.;
 • POMOGÁTS Béla: Álom és jelentés. Jékely Zoltán újabb költészete = Új Írás, 1981, 9. szám, 97–105. o.;
 • POMOGÁTS Béla: Csillagtoronyban. Jékely Zoltán ifjúkori költészetéhez = Vigilia, 1981, 1. szám, 35–38. o.;
 • POMOGÁTS Béla: Az élet álom. Jékely Zoltán költői indulása = Dunatáj, 1981, 3. szám, 23–33. o.;
 • POMOGÁTS Béla: A mítosz költője. Jékely Zoltán költészete a felszabadulás után = Jelenkor, 1981, 6. szám, 520–526. o.;
 • TANDORI Dezső: Jékely Zoltán: Az ég játékai = Miért szép? Verselemzések napjaink magyar költészetéből, összeáll.: DETRE Zsuzsa, BÁRÁNY György, Budapest, Gondolat, 1981, 156–166. o.;
 • Versről versre. Jékely Zoltán: Madár-apokalipszis. A versről LATOR Lászlóval DOMOKOS Mátyás beszélget = Jelenkor, 1981, 6. szám, 527–534. o.;
 • ALBERT Gábor: Kulcsszavak Jékely Zoltán novelláihoz = Kritika, 1982, 9. szám, 6. o.;
 • HAAS György: Nagyenyedről indult Jékely Zoltán emlékezete = Katolikus Szemle, 1982, 3. szám, 275–277. o.;
 • JÁNOSI István: Jékely Zoltán = Diakónia, 1982, 1. szám, 42–45. o.;
 • LENGYEL Balázs: Egy költői költő. Jékely Zoltán: Az Idősárkányhoz = Uő: Verseskönyvről verseskönyvre, Budapest, Magvető, 1977, 92–98. o.;
 • KORMOS István: A kiűzetett angyal. Jékely Zoltán hatvanéves = Uő: A vasmozsár törője alatt. Összegyűjtött prózai írások. (1973-ból), vál., szerk.: NAGY Gáspár, Budapest, Szépirodalmi, 1982, 90–92. o.;
 • MAROSI Ildikó: A helikonista Jékely Zoltán = Művelődés, 1982, 6. szám, 31. o.;
 • POMOGÁTS Béla: Táj és történelem. Jékely Zoltán fiatalkori költészetéről = Forrás, 1982, 1. szám, 77–82. o.;
 • ABLONCZY László: Jékely Zoltán utolsó ítélete (Az utolsó ítélet c. drámáról) = Tiszatáj, 1983, 3. szám, 12–13. o.;
 • GYŐRFFY Miklós: Hódolat Jékely lovagnak (J. Z. fordításai) = Kortárs, 1983, 9. szám, 1474–1476. o.;
 • JÉKELY Zoltán: Mezítláb, viperák között. Egy vers s egy élmény összefüggéséről (Kígyó-bilincs című versének keletkezési körülményei) = Forrás, 1983, 10. szám, 39–42. o.;
 • TAKÁTS Gyula: Jékely Zoltánról = Kortárs, 1983, 9. szám, 1469–1473. o.;
 • TANDORI Dezső: A tovatűnt énekesek. (Jékely és Kormos) = Műhely, 1983, 5. szám, 3–10. o.;
 • ZALÁN Magda: Rókatáncok táncosa szivárvány havasán. Jékely Zoltán = Új Látóhatár, 1983, 1. szám, 62–67. o.;
 • CSABA László: Jékely Zoltán levelei Sopronba (3, 1943–1944) = Confessio, 1984, 2. szám, 41–44. o.;
 • JÉKELY Zoltán ismeretlen verseiből. Közli GYŐRI János = Confessio, 1984, 2. szám, 44–48. o.;
 • LENGYEL Balázs: Jékely igaza = Jelenkor, 1984, 10. szám, 937–945. o. = Uő: Egy magatartás története. Esszék, Budapest, Magvető, 1986, 115–134. o.;
 • POMOGÁTS Béla: Az ironikus elbeszélő. Jékely Zoltán prózája 1945 után = Dunatáj, 1984, 4. szám, 47–54. o.;
 • RÓNAI Mihály András: Jékely Zoltán = Uő: Magyar lant, Budapest, Szépirodalmi, 1984, 534–538. o.;
 • SZÁVAI János: Jékely Zoltán = Uő: Zsendül-e a fügefa ága? Budapest, Szépirodalmi, 1984, 160–163. o.;
 • KÁNTOR Lajos: Jékely Zoltán kolozsvári testamentuma. (1–5.) = Jelenkor, 1985, 9. szám, 816–820 o., 10. szám, 889–894. o., 11. szám, 997–1002. o., 1986, 2. szám, 159–168. o., 3. szám, 243–252. o.;
 • KISS Tamás: Vers és próza ihletküszöbén. Két vázlat Jékely Zoltánról = Uő: A főnix szárnya alatt, Budapest, Szépirodalmi, 1985, 121–133. o.;
 • TAKÁTS Gyula: Jékely Zoltán 70. születésnapjára = Tükrök szava – betűk arca. Jegyzetek, válaszok, vallomások, Budapest, Szépirodalmi, 1985, 275–284. o.;
 • GYŐRI János: Jékely Zoltán: Antal Antal és a két szép galamb (novella)= Confessio, 1986, 1. szám, 43–50. o.;
 • GYŐRI János: Jékely Zoltán: Vendetta = Confessio, 1986, 2. szám, 64–67. o.;
 • JÉKELY Zoltán: "Írószobám" = Uő: Sorsvállalás, Budapest, Szépirodalmi, 1986, 337–361. o.;
 • KOZOCSA Sándor Géza: Egy költői kép rétegei = Köznevelés, 1986, 8. szám, 17. o.;
 • "Látogatóban Jékely Zoltánnál" = Uő: Sorsvállalás, Budapest, Szépirodalmi, 1986, 268–277. o.;
 • HEGYI Béla: Kinek a költője? Jékely Zoltán = Uő: Kimondva is kimondatlan. Tanulmányok, kritikák, Budapest, Magvető, 1986, 48–52. o.;
 • BARÁNSZKY-JÓB László: Hitelesség és költői rang. Jékely Zoltán költészete = Uő: A művészi érték világa. Elméleti írások, tanulmányok, esszék, Budapest, Magvető, 1987, 334–349. o.;
 • DOMOKOS Mátyás: Jékely Zoltán fejfájára = Uő: Átkelés, áttűnés. Tanulmányok, kritikák, emlékezések, Budapest, Szépirodalmi, 1987, 539–543. o.;
 • DOMOKOS Mátyás: Hangjára emlékezve = Uő: Átkelés, áttűnés. Tanulmányok, kritikák, emlékezések, Budapest, Szépirodalmi, 1987, 543–545. o.;
 • KÁNTOR Lajos: A sóhajtás messzebbre szól = Újhold Évkönyv 1987, 2. szám, 266–271. o.;
 • NEMES NAGY Ágnes: Apa és fiú = Uő: Látkép, gesztenyefával. Esszék. Budapest, Magvető, 1987, 268–273;
 • TANDORI Dezső: "... amilyen nem leszek, bármeddig élek." Jékely Zoltán = Tiszatáj, 1987, 5. szám, 57–62. o.;
 • BIKÁCSI László: Életre szóló barátság? (Gogolák Lajos és Jékely kapcsolatáról) = Magyar Nemzet, 1988. jan. 19. 4. o.;
 • LATOR László: A csillagtorony lakója. Jékely Zoltán = Kortárs 1988, 9, 132–137;
 • LENGYEL Balázs: Jékely igaza. (1983) = Uő: Zöld és arany. Válogatott esszék. Budapest, Magvető, 1988, 261–276;
 • ALBERT Gábor: Kulcsszavak Jékely Zoltán novelláihoz = Uő: Szétszóratás után, Budapest, Szépirodalmi, 1989, 185–189. o.;
 • BALÁZS Mihály: „...aki állt már a szivárvány alatt...” Jékely Zoltán = Uő: Forrásvidék. Írók, költők gyermek- és ifjúkora, Budapest, Tankönyvkiadó, 1989, 1, 142–157. o.;
 • DOMOKOS Mátyás: Két, 1949-ben írt vers történelmi hátteréhez. (Jékely: Virrasztás, Fodor András: Bartók) = Tiszatáj, 1989, 9. szám, 35–40. o.;
 • LATOR László: A csillagtorony lakója = Beszélő házak és tájak. A magyar irodalom emlékhelyei, szerk. HATVANY Lajos, fényképezte: GINK Károly, s. a. r., kiegészítette: ERKI Edit, Budapest, Officina Nova, 1989, 306–314. o.;
 • LATOR László: Jékely, új évezred felé = Kortárs, 1989, 11. szám, 138–145. o. = Uő: Szigettenger, Budapest, Európa, 1993, 164–178. o.;
 • TANDORI Dezső: Jékely Zoltán. (Az éltető líra 2.) = Irodalomtörténet, 1989, 4. szám, 687–700. o.;
 • ILLÉS Endre: Lebegő realitás = Uő: Halandók és halhatatlanok. Kiadatlan esszék és kritikák, vál. és s. a. r.: KÓNYA Judit, Budapest, Szépirodalmi, 1990, 279–281. o.;
  LATOR László: Két "dal". Dsida Jenő Légyott-ja. Jékely hosszúcsontú inkái = Újhold Évkönyv 1990, 1, 281–291. o.;
 • MÁTYÁS Ferenc: Jékely barátsága (1973-as levéllel) = Új Írás, 1989, 8. szám, 85–90. o.;
 • POMOGÁTS Béla: Küzdelem idővel, történelemmel. Jékely Zoltán emlékezete = Hitel, 1990, 10. szám, 18–19. o.;
 • NEMES NAGY Ágnes: Apa és fiú = Uő: A magasság vágya. Összegyűjtött esszék II., Budapest, Magvető, 1992, 144–147. o.;
  TANDORI Dezső: Jékely Zoltánról. 1–5. = Jelenkor, 1991, 10. szám, 770–780. o. 11. szám, 925–933. o. 1992, 1. szám, 39–47. o., 2. szám, 139–150. o., 4. szám, 326–338. o.;
 • TANDORI Dezső: Szabadiskola. 6 = Jelenkor, 1992, 6. szám, 491–503. o.;
 • CSISZÁR Mirella: Itália-élmény a két háború közti magyar irodalomban = A Wosinsky Mór Múzeum évkönyve 18, 1993, 247–313. o.;
 • LATOR László: Jékely hosszúcsontú inkái = Uő: Szigettenger, Budapest, Európa, 1993, 179–185. o.;
 • Legendás irodalom. Berda József, Czibor János, Jékely Zoltán, Kálnoky László, Kormos István, Németh László, Pilinszky János, Szerb Antal, Tersánszky Józsi Jenő, Végh György, Weöres Sándor legendái, összegyűjt.: ALBERT Zsuzsa, Budapest, Szindbád, 1994, 61–75. o.;
 • KARÁDI Zsolt: Apa és fiú. Áprily Lajos alakja Jékely Zoltán lírájában = Orpheus, 1994, 111–120. o.;
 • Műhelytitkok a közelmúltból. Domokos Mátyás: Jékely Zoltán: Álom. Domokos Mátyás: Pilinszky János: Harmadnapon = Forrás, 1994, 6. szám, 48–55. o., 7. szám, 79–86. o.;
 • ISTVÁN László, G.: A vers élettana. [1–3.] (Jékely, Kálnoky, Vas)= Liget, 11, 1998, 6. szám, 64–68. o., 8. szám, 75–80. o., 11. szám, 77–82. o.;
 • ÁGH István: A végső menedék és a lila bélésű pongyola = Uő: Ahogy a vers mibennünk, Budapest, Széphalom Könyvműhely, 2000, 114–121. o.;
 • ALFÖLDY Jenő: Jékely és a budai mirákulum = Somogy, 2000, 1. szám, 5–10. o.;
 • VALLASEK Júlia: Kolozsvári közjáték. Jékely Zoltán munkássága 1940–1944 között = Irodalomtörténet, 2000, 4. szám, 537–555. o.;
 • Az én országom. In memoriam Jékely Zoltán, vál., szerk., összeáll.: LATOR László, Budapest, Nap, (In memoriam), 2002;
 • HAVAS Judit: A valóság és az álom határán. Jékely Zoltán naplóiról = Életünk, 2002, 6. SZÁM, 528–537. o.;
 • POMOGÁTS Béla: Jékely Zoltán Kolozsváron = Somogy, 2002, 2. szám, 110–118. o.;
 • POMOGÁTS Béla: Két erdélyi költő = Árgus, 2002, 5–6. szám, 50–57. o.;
 • TANDORI Dezső: "Kikarikázás a kukoricásból!". Jékely Zoltán = Alföld, 2004, 8. szám, 69–73. o.;
 • POMOGÁTS Béla: Jékely Zoltán Kolozsvára = Alföld, 2006, 6. szám, 87–93. o.;
 • DOMOKOS Mátyás: Jékely Zoltán = Uő: Az olvasó fényűzése. Esszék, tanulmányok fél évszázad terméséből. 2. A költői képzelet nyomában, Budapest, Nap, 2007, 137–160. o.;
 • KÁNTOR Lajos: Barátság kényszere. Szabédi, Jékely – évek, évtizedek = Jelenkor, 2007, 9. szám, 935–939. o.;
 • PÉTERFY Sarolt: Áprily Lajos és Jékely Zoltán hagyatékáról = Irodalomtörténet, 2007, 1. szám, 104–115. o.;

A válogatott bibliográfiát szerkeszti: Vasbányai Ferenc (OSZK Humántudományi Bibliográfiai Osztály)

vissza