BEVEZETŐ
ALKOTÓK

GALÉRIÁK
... ... ... ... fotók
... ... ... ... címlapok
... ... ... ... kéziratok
... ... ... ... első kiadások
... ... ... ... egyéb
HANGANYAGOK
... ... ... ... szerzők hangjai
... ... ... ... mondott vers
... ... ... ... zenés vers

SZAKIRODALOM
... ... ... ... a Nyugatról
... ... ... ... monográfiák
... ... ... ... tanulmányok
... ... ... ... kronológia

NYUGAT 100 események
... ... ... ... PIM
... ... ... ... OSZK
... ... ... ... MTV
... ... ... ... egyéb
ÚJDONSÁGOK

CÍMLAP

 
 

 

 

 
TANULMÁNYOK - ILLÉS ENDRE
 • NAGY Péter: Illés Endre, 1962 = Uő: Rosta, 1965;
 • OSVÁTH Béla: Illés Endre = Uő: Türelmetlen dramaturgia, 1965;
 • DIÓSZEGI András: A novellista Illés = Uő.: Megmozdult világban, Budapest, Szépirodalmi, 1967;
 • ERKI Edit: Illés Endre = Uő.: Látogatóban. Kortárs magyar írók vallomásai. Budapest, Gondolat, 1968;
 • FÉJA Géza: Illés Endre szépprózája [1968] = Uő: Lázadó alkonyat, 1970;
 • UNGVÁRI Tamás: A novellista Illés Endre = Uő.: Ikarusz fiai. Budapest, Szépirodalmi, 1970;
 • BERTHA Bulcsú, Írók műhelyében, 1973;
 • BODNÁR György: Az analitikus elbeszélés próbája, Új Írás, 1975;
 • RÓNAY László, A hű sáfár. Illés Endre, az elbeszélő, Alföld, 1973 = Uő.: Hűséges sáfárok, Budapest, Szépirodalmi, 1975;
 • SÜKÖSD Mihály, Illés Endre esszéműfaja, Irodalomtörténet, 1976 = Uő: Közelítések 1979;
 • DOMOKOS Mátyás, Felhám és igazság. Illés Endre a morális ihlet írója = Uő.: Ugyanarról másképpen. Esszék, kritikák, Budapest, Szépirodalmi, 1977;
 • GALSAI Pongrác, Illés Endre = Uő: 12+1 fő, 1978;
 • SÍK Csaba, Jelzők nélkül = Új Írás, 1979;
 • BATA Imre: Ketten a magasban = Irodalomtörténet, 1982, 761–772;
 • BODNÁR György, Az ítélkezéstől a belátásig, Jelenkor, 1982;
 • GÖRGEY Gábor: Lépésben az évszázaddal. Illés Endre nyolcvanéves = Nagyvilág, 1982;
 • PALOTAI Erzsi, Találkozások Illés Endrével = Uő: Hosszú éjszaka, 1982;
 • BELOHORSZKY Pál, Isten lélegző lombjai, Új Írás, 1985 = Uő: Égő rózsamáglya, 1987;
 • TÜSKÉS Tibor, Illés Endre „önéletrajza” (Az Igézet) = Uő: Triptichon, 1986.
 • SÜKÖSD Mihály: Illés Endre = Élet és Irodalom, 1994;
 • SZEKÉR Endre: Illés Endre, a Krétarajzok mestere = Literátor, 1994;
 • VERESS DÁNIEL: Erdély soha nem volt Csomorkány. Emléktöredékek Illés Endréről = Forrás, 1995. 1. szám;
 • CSUKÁS István: Beszélgetések Illés Endrével = Uő.: Költők éhkoppon: Összegyűjtött prózai írások, Budapest, Osiris, 1996;
 • KATKÓ István: Illés Endre = Uő.: Tabló babérlevelekből, Budapest, Hét Krajcár, 1999;
 • TANDORI Dezső: Szárnyas gyalogszer. Illés Endre krétarajzairól = Holmi, 2000;
 • ALBERT Zsuzsa: Illés Endréről = Kortárs, 2005;

A válogatott bibliográfiát szerkeszti: Rózsafalvi Zsuzsanna (OSZK - Kézirattár)