BEVEZETŐ
ALKOTÓK

GALÉRIÁK
... ... ... ... fotók
... ... ... ... címlapok
... ... ... ... kéziratok
... ... ... ... első kiadások
... ... ... ... egyéb
HANGANYAGOK
... ... ... ... szerzők hangjai
... ... ... ... mondott vers
... ... ... ... zenés vers

SZAKIRODALOM
... ... ... ... a Nyugatról
... ... ... ... monográfiák
... ... ... ... tanulmányok
... ... ... ... kronológia

NYUGAT 100 események
... ... ... ... PIM
... ... ... ... OSZK
... ... ... ... MTV
... ... ... ... egyéb
ÚJDONSÁGOK

CÍMLAP

 

 

 
TANULMÁNYOK - IGNOTUS
életrajz és művek - monográfiák  
 • S-ó: Magyarosság és irodalom = Huszadik Század, 1904. I. 225–226;
 • GYULAI Pál: A Slemil keservei = Uő: Bírálatok, Budapest, 1911;
 • HATVANY Lajos: Ignotus = A Nyugat almanach, Budapest, 1912. 45–46;
 • ADY Endre: Ignotus háborús könyve = Nyugat, 1917. I. 315316. 3. szám;
 • HORVÁTH János: Könnyű ötletek = Irodalomtörténet, 1918. 361–362;
 • NAGY Andor: Mit csinál például Ignotus? = Az Ember, 1921. 31. szám, 7–8;
 • LUKÁCS György: Még egyszer Ignotus = Munkás, 1923. március 23., 25. szám, 2;
 • BABITS Mihály: Ignotusról = Nyugat, 1924. II. 661, 23. szám;
 • KOSZTOLÁNYI Dezső: Világ, 1916. augusztus 27. = Uő: Egy ég alatt, szerk., szöveggondozás: RÉZ Pál, Budapest, Szépirodalmi, 1976;
 • KOSZTOLÁNYI Dezső: Párbeszéd magammal = Nyugat, 1924. december 1. = Uő: Egy ég alatt, szerk., szöveggondozás: RÉZ Pál, Budapest, Szépirodalmi, 1976;
 • DÓCZI Jenő: Ignotus irodalomtörténeti szerepe és jelentősége = Nyugat, 1924. II. 672696, 23.szám;
 • A Nyugat Ignotus-száma, 1924. 23. szám;
 • BABITS Mihály: Ignotusról = Nyugat, 1924. II. 661, 23. szám;
 • SCHÖPFLIN Aladár: Ignotus sorsa = Nyugat, 1924. II. 662665, 23. szám;
 • FENYŐ Miksa: Ignotus = Nyugat, 1924. II. 669671, 23. szám;
 • KARINTHY Frigyes: Ignotus = Nyugat, 1924. II. 697698, 23. szám;
 • TERSÁNSZKY Józsi Jenő: Ignotus = Nyugat, 1924. II. 700702, 23. szám;
 • FÖLDI Mihály: Ignotus – élet és eredmény = Nyugat, 1924. II., 23. szám. Első részlet, Második részlet, Harmadik részlet;
 • ELEK Artúr: Ignotus Rómában = Nyugat, 1924. II. 712713, 23. szám;
 • FELEKY Géza: Ignotus és az élet = Nyugat, 1924. II. 710711, 23. szám;
 • BABITS Mihály: A Nyugat és az Akadémizmus = 1930. Nyugat, I. 171177;
 • FENYŐ Miksa: Az Ignotus eset = Magyar Hírlap, 1930. 24. szám 3–4. = Nyugat, 1930. I. 178182, 3. szám;
 • IGNOTUS Pál: Ignotus kontra Nyugat = A Toll, 1930. 5. szám, 9–13;
 • BABITS Mihály: A halhatatlanság halála = Nyugat, 1933. I. 267270, 5. szám;
 • ZSOLT Béla: Ignotus után = A Toll, 1933, 66. szám, 32-34;
 • BABITS Mihály. Az Ignotus-ügy = Nyugat, 1937, I. 159160, 2. szám;
 • IGNOTUS Pál: Ignotus-ügy és Babits eset = Szép Szó, 1937. IV. 149–154;
 • NÉMETH László: Ignotus = Uő: Készülődés, Budapest, 1941;
 • KOMLÓS Aladár: Ignotus = Libanon, 1943, 36–38;
 • ERDŐS Jenő: Ignotus = Csillag, 1948. 3. szám, 43;
 • HATVANY Lajos: Jegyzetek az elűzött és visszatért Ignotusról = Haladás, 1948. 52. szám, 2.;
  KÁRPÁTI Aurél: Ignotus = Haladás, 1949. 32. szám, 5;
 • KIRÁLY István: Meghalt Ignotus Hugo = Szabad Nép, 1949. augusztus 5. 180. szám, 5;
 • SÓS Endre: Ignotus = Huszadik Század, 1949. 4. szám, 282–286;
 • GELLÉRT Oszkár: Ignotus = Uő: Kortársaim, Budapest, 1954, 176–181;
 • FENYŐ Miksa: Emlékezések Ignotusról = Irodalmi Újság, 1959, 16. szám, 7;
 • KOMLÓS Aladár: Ignotus. = Uő: A magyar költészet Petőfitől Adyig, Budapest, 1959. 401–406;
 • BÓKA László: Ignotus és a magyar kritika = MTA I. OK., 1960. XV: 345–374;
 • FENYŐ Miksa: Ignotus = Uő. Följegyzések a „Nyugat” folyóiratról, Kanada, Ontario, 1960. 47–52;
 • HATVANY Lajos: Ignotus. Arckép Ignotusról = Uő: Irodalmi tanulmányok, Budapest, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1960, 371–394;
 • SPIRÓ Dezső: Ignotus = Irodalmi Újság, 1960. 7. szám, 6;
 • ARADI Zsolt: Az Idők Mögül – az Idő Sodrában. Ignotus emlékének = Irodalmi Újság, 1961. október 1., 19. szám, 5;
 • BÓKA László: Ignotus adat = Uő: Arcképvázlatok és tanulmányok, Budapest, 1962. 83;
 • TERSÁNSZKY J. Jenő: Ignotus = Uö: Nagy árnyakról bizalmasan. Budapest, 1962. 67–76;
 • KOMLÓS Aladár: A Nyugat kritikusai = Magyar Tudomány, 1963;
 • SÓS Endre: Ignotus = Új Írás, 1964, 118–120, 233–236;
 • BESSENYEI György: Ki a vezér? = Új Írás, 1965. 6. szám, 96–99;
 • KOMLÓS Aladár: Ignotus, a kritikus = Kortárs, 1965, 128–134;
 • KOMLÓS Aladár: Ki a vezér? = Kortárs, 1965. 1339–1340;
 • BÓKA László: Ignotus és a magyar kritika = Uő: Válogatott tanulmányok, Budapest, Magvető, 1966. 448–488;
 • KOMLÓS Aladár, Ignotus = Uő: Gyulaitól a marxista kritikáig, Budapest, Akadémiai, 1966;
 • SCHÖPFLIN Aladár: Ignotus sorsa = Uő: Válogatott tanulmányok, Budapest, Szépirodalmi, 1967, 413–418;
 • SÓS Endre: Ignotus hagyatéka = Új Élet, 1968. 1. szám, 5;
 • KERESZTURY Dezső: Törlesztődő adósság. Emlékezés Ignotusra = Élet és Irodalom, 1969. május 1. 18. szám, 7;
 • KOMLÓS Aladár: Ignotus = Nagyvilág, 1969. 901–902;
 • RÓNAI Mihály András: Ignotus = Népszabadság, 1969. november 2.;
 • SZALATNAI Rezső: Száz éve született Ignotus = Magyar Nemzet, 1969. november 2.;
 • DÉNES Zsófia: Úgy, ahogy volt. Ignotus, első mesterem = Új Írás, 1972. 10. 106–109;
 • [FENYŐ Miksa], Feljegyzések és levelek a Nyugatról, szerk.: VEZÉR Erzsébet, Budapest, Akadémiai, 1975;
 • BOKOR László: Ignotus és József Attila „vitája” a szocializmusról = Tiszatáj 1975. 4. szám, 75–81;
 • GÁL István: Móricz, Babits, Ignotus = Tiszatáj, 1979. 7. szám, 27–30;
 • CAVAGLIÁ, Gianpiero: Hazafiság és irodalom. Megjegyzések egy századeleji vitához Ignotus körül = A magyar nyelv és kultúra a Duna völgyében. A II. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson, Bécs, 1986. szeptember 15., elhangzott előadások. II. kötet, szerk.: JANKOVICS József et al., Budapest, Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság, 1989, 744748;
 • BÁRDOS László: Az „indiszkréció-ankét”, rövid összefoglalásban = A Nyugat-jelenség (1908–1998), szerk. SZABÓ B. István, Budapest, Anonymus Kiadó, 1998. 185–191;
 • ANGYALOSI Gergely: A nem osztott vélemény. Ignotus kritikai nézeteiről = A Nyugat-jelenség (1908–1998), szerk.: SZABÓ B. István, Budapest, Anonymus, 1998. 33–39;
 • TVERDOTA György: „A Nyugat útja”– Ignotus után = A Nyugat-jelenség, 1908–1998., szerk.: SZABÓ B. István, Budapest, Anonymus, 1998. 192–198;
 • ANGYALOSI Gergely: Ignotus avagy a kritikai impresszionizmus = Uő: Kritikus határmezsgyén, Debrecen, Csokonai, 1999, 92–107;
 • ANGYALOSI Gergely: Egy kritikus politikai nézetei. Ignotus és az első világháború = Uő: Kritikus határmezsgyén, Debrecen, Csokonai, 1999. 126–134;
 • ANGYALOSI Gergely: A Kísérletek korszaka Ignotus pályáján = Uő: Kritikus határmezsgyén, Debrecen, Csokonai, 1999. 108–125;
 • ANGYALOSI Gergely: Átértékelés, kirekesztés, kanonizálás. Ignotus és a Nyugat viszonya a két világháború között = Alföld, 2000. 8. 61–79;
 • BALÁZS Imre József: „Ismeri Ön a cuplingert?”. A nő-szerep konstrukciója és szubvertálódása Ignotus Emma-leveleiben = Alföld, 2000. 8. 53–64;
 • BENKŐ Krisztián: Ignotus és Emma. Veigelsberg Hugó álnevei = Irodalomismeret, 2001. 11. 135-138;
 • KOSZTOLÁNCZY Tibor: A Slemíl keservei. Ignotus indulása = Pillanatkép a hazai irodalomtudományról, szerk.: KENYERES Zoltán és GINTLI Tibor, Budapest, Anonymus, 2002. 108–115;
 • KOSZTOLÁNCZY Tibor: Egy közjáték tanulsága. Ignotus és a Szerda = Modern Filológiai Közlemények, 2002. 2. szám, 100–121;
 • KOSZTOLÁNCZY Tibor: Arról, aki valóban ismeretlen = Vigilia, 2003. 9. szám, 687–692;
 • ANGYALOSI Gergely: Egy hamvába holt vita = Irodalomtörténet, 2004, 1. szám, 99–113;
 • ANGYALOSI Gergely: Az impresszionista műbírálat mint alkotó tevékenység. Ignotus és Pikler Gyula = Alföld, 2004. 10. szám, 33–41;
 • LENGYEL András: A „kormányozható impasszibilitás”. Ignotus és Márai vitája Kosztolányiról = Híd, 2005. 9. szám, 18–35;
 • KARDOS Péter: Ignotus, Emma asszony levelei. Részletek a kötet bevezető tanulmányából = Ezredvég, 2006. 10. szám, 51–52;
 • SAS Péter: A skízma-per avagy Horváth János és Ignotus = Sztánai Napok 2005, szerk.: BALÁZS Imre József et al., Kolozsvár, 2006;
 • DEDE Franciska: Férfiak szoknyában. Emma asszony (Ignotus) levelei és Horkayné (Herczeg Ferenc) beszélgetései a Hétben és az Új Időkben = A nők világa. Művelődés- és társadalomtörténeti tanulmányok, szerk.: FÁBRI Anna, VÁRKONYI Gábor, Budapest, Argumentum, 2007. 285–311;
 • ANGYALOSI Gergely: A politika mint az irodalom tapasztalata (Ignotus és a politika) = Alföld, 2008. 6. szám, 61–67;

A válogatott bibliográfiát szerkeszti: Rózsafalvi Zsuzsanna (OSZK – Kézirattár