BEVEZETŐ
ALKOTÓK

GALÉRIÁK
... ... ... ... fotók
... ... ... ... címlapok
... ... ... ... kéziratok
... ... ... ... első kiadások
... ... ... ... egyéb
HANGANYAGOK
... ... ... ... szerzők hangjai
... ... ... ... mondott vers
... ... ... ... zenés vers

SZAKIRODALOM
... ... ... ... a Nyugatról
... ... ... ... monográfiák
... ... ... ... tanulmányok
... ... ... ... kronológia

NYUGAT 100 események
... ... ... ... PIM
... ... ... ... OSZK
... ... ... ... MTV
... ... ... ... egyéb
ÚJDONSÁGOK

CÍMLAP

 
 

 

 
TANULMÁNYOK -
GYERGYAI ALBERT

Bibliográfiák:

 • BALLA Mária: Gyergyai Albert bibliográfia, Kaposvár, Kaposvári Tanárképző Főiskola, 1986;
 • KOZOCSA Sándor: A francia nyelvű irodalom magyar filológiai repertóriuma 1919-1968 = Eszmei és irodalmi találkozások, szerk.: KÖPECZI Béla, SŐTÉR István, Budapest, Akadémiai, 1970, 509-547;

Tanulmányok:

 • BENEDEK Marcell: Gyergyai Albert = Irodalmi Diáknaptár, Budapest, Művészeti Tanács, 1948, 48-49;
 • BAJOMI LÁZÁR Endre: Gyergyai Albert hetven éves = Magyar Nemzet, 1963. jan. 20.;
 • DÉVÉNYI István: Gyergyai Albert a művészeti író = Vigilia, 1963, 3, 184;
 • Gyergyai Albert hetven éves = Nagyvilág, 1963, 1, 156;
 • Gyergyai Albert ünneplése a PEN Clubban és az Írószövetségben = Élet és Irodalom, 1963, 5, 12;
 • KARDOS László: Gyergyai Albert köszöntése = Élet és Irodalom, 1963, 4, 5;
 • SŐTÉR István: Köszöntő = Nagyvilág, 1963, 4, 601-603;
 • WURMSER, André: Kis ország, nagy irodalom = Új Írás, 1963, 10, 1220-1224; (A Lettre Françaises cikke)
 • Gyergyai Albert köszöntése sajtónkban = Nagyvilág, 1968, 4, 635-636;
 • NAGY Péter: A Mester köszöntése = Élet és Irodalom, 1968, 3, 5;
 • RÓNAY György: Az olvasó naplója = Vigilia, 1968, 2, 129-133;
 • SZABÓ Ferenc: Gyergyai Albert hetvenöt éves = Katolikus Szemle, 1968, 1, 88-90;
 • UNGVÁRI Tamás: Gyergyai Albert 75 éves = Magyar Nemzet, 1968. jan. 20.;
 • Gyergyai Albert kitüntetése = Nagyvilág, 1970, 5, 799;
 • RÓNAY György: Gyergyai Albert = Nagyvilág, 1970, 6, 915-916;
 • ALFÖLDY Jenő: A közvetítő. Gyergyai Albert nyolcvanadik születésnapjára = Élet és Irodalom, 1973, 3, 11;
 • FODOR István: Gyergyai Albert köszöntése = Helikon, 1973, 1, 209;
 • SŐTÉR István: Gyergyai Albert = Irodalomtörténet, 1973, 2, 408-412;
 • SZABOLCSI Miklós: Gyergyai Albert köszöntése = Kritika, 1973, 1, 18;
 • KARDOS László: Gyergyai Albert, a költő = Népszabadság, 1974. aug. 31.;
 • TÜSKÉS Tibor: Szülőföld és irodalom = Somogy, 1974, 3, 17-25;
 • NAGY Péter: Gyergyai Albertről = Uő: Útjelző, Budapest, Szépirodalmi, 1976, 153-158;
 • RÁBA György: Az alkotó kritikus = Nagyvilág, 1976, 1, 126-129;
 • BÓNIS Ferenc: Popperné Lukács Mici és Gyergyai Albert emlékezései elé = Magyar zenetörténeti tanulmányok 4., Budapest, Zeneműkiadó, 1977, 377-378;
 • Irodalomtudósaink fóruma 11. Gyergyai Alberttel beszélget SZÁVAI Nándor = Jelenkor 1977, 10, 915-920. = Látóhatár, 1977, 12, 57-68. = Gy. A.: Védelem az esszé ügyében. Tanulmányok, emlékezések, kritikák, s. a. r.: SZÁVAI János, Budapest, Szépirodalmi, 1984, 447-458; (Elhangzott a Magyar Rádióban 1977. aug. 3-án)
 • ALFÖLDY Jenő: Az esszéista = Élet és Irodalom, 1978, 3, 5;
 • KERCZA Imre: A professzor katedrája = Somogyi Néplap, 1978. szept. 10. (Somogyi tájak, emberek);
 • -s. -p.: Gyergyai Albert köszöntése = Kritika, 1978, 1, 2. = Látóhatár, 1978, 4, 182-184;
 • TAKÁTS Gyula: Gyergyai Albert köszöntése = Somogy, 1978, 1, 3;
 • Emlékek Bartoniek Géza tanár úrról = Köznevelés, 1979, 33, 7;
 • KRONSTEIN Gábor: A boldogság tanítói = Pedagógusok Lapja, 1979, 23-24; (Gy. A. és Benedek Elek)
 • MARTINKÓ András: Horváth János és az Eötvös Kollégium = Kortárs, 1979, 1, 90-98;
 • MÁTRAI László: Műhelyeim története. Négy év az Eötvös kollégiumban. = Kortárs, 1979, 7, 1082-1086. = Uő: Műhelyeim története, Budapest, Szépirodalmi, 1982, 128-138 (Műhely);
 • NAGY Péter: "A francia irodalom budapesti nagykövete" = Filológiai Közlöny, 1979, 3-4, 363-366;
 • SZÜGYI-VARGA István: A szülőföld képe Gyergyai Albert önéletírásában = Vaspróba '79. Fiatal somogyi alkotók antológiája, szerk.: FODOR András et. al. Kaposvár, KISZ Somogy Megyei Bizottsága, 1980, 152-156;
 • BIKÁCSY Gergely: Gyergyai Albert = Élet és Irodalom, 1981, 28, 7;
 • DOBOSSY László = Nagyvilág, 1981, 10, 1550-1552;
 • HÉRA Zoltán = Kritika, 1981, 8, 211;
 • ILLYÉS Gyula: Az élő Gyergyai. Naplórészlet = Nagyvilág, 1981, 9, 1387-1388;
 • KARÁTSON Endre: Gyergyai Albert = Irodalmi Újság, 1981, 11-12, 4;
 • KÉRY László: Gyergyai Albert = Nagyvilág, 1981, 10, 1551-1552; (búcsúbeszéd)
 • NAGY Péter: Gyergyai Albert = Nagyvilág, 1981, 9, 1389-1390;
 • SZIJÁRTÓ István: Gyergyai Albert, a pedagógus = Iskolai Szemle, 1981, 2, 51-53;
 • SZIJÁRTÓ István: A szülőföld képe Gyergyai Albert munkásságában = Somogy megyei Múzeumok Közleményei 4., Kaposvár, 1981, 171-184;
 • KRASZNAI Ildikó, B.: A Madame Bovary egy mondata Gyergyai Albert fordításában = Somogy, 1982, 4, 75;
 • NAGY Péter: Gyergyai Albert = Irodalomtörténet, 1982, 4, 987-988;
 • REISINGER János: Gyergyai Albert = Vigilia, 1982, 1, 268-269;
 • SZIJÁRTÓ István: Gyergyai Albert a műfordító = Somogy, 1982, 4, 73-74;
 • VARGA László: Gyergyai Albert = Helikon, 1982, 1, 170;
 • SZIJÁRTÓ István: Gyergyai Albert, az irodalomtudós és esszéíró = Műhely, 1983, 5, 23-31;
 • SZEGZÁRDY-CSENGERY József: Rendhagyó arcképvázlat Gyergyai Albertről = Nagyvilág, 1992, 10-11, 1370-1372;
 • BODNÁR György: Egy rejtőzködő író regényei = Filológiai Közlöny, 1993, 3-4, 267-271;
 • DOBOSSY László: Gyergyai Albert születésének századik évfordulójára = Nagyvilág, 1993, 1-2, 144-147;
 • EMLÉKÜLÉS Gyergyai Albert születésének 100. évfordulója alkalmából. 1993. május 23. Budapest. Előadások = Filológiai Közlöny, 1993, 3-4, 267-300;
 • GORILOVICS Tivadar: "Egy magányos sétáló álmodozásai" = Filológiai Közlöny, 1993, 3-4, 272-276;
 • KARAFIÁTH Judit: Gyergyai Albert és a kortárs francia irodalom = Filológiai Közlöny, 1993, 3-4, 277-281;
 • KARAFIÁTH, Judit: Gyergyai et la littérature française du XXeme siecle = Cahiers d'études hongroises, 1993, 99-108;
 • KARÁTSON, André: Gyergyai Albert - tegnap és ma. Ford. PALÁGYI Tivadar = Filológiai Közlöny, 1993, 3-4, 282-286;
 • KARÁTSON Endre: Gyergyai Albert - tegnap és ma = Holmi, 1993, 11, 1535-1539;
 • KARÁTSON, André: Albert Gyergyai - hier et aujourd'hui = Cahiers d'études hongroises, 1993, 91-98;
 • RÁBA György: Így láttam Gyergyait = Holmi, 1993, 11, 1540-1545;
 • SZÁVAI János: Babits és Gyergyai = Filológiai Közlöny, 1993, 3-4, 296-300;
 • SZÁVAI János: A korszerűtlen ember. Babits Mihály és Gyergyai Albert = Magyar Nemzet, 1993, 159, 20;
 • SZEKÉR Endre: Gyergyai Albert, a varázsló literátor = Literátor, 1994, 6, 51-58;
 • SZÁVAI János: A forma és az erkölcs. Babits Mihály és Gyergyai Albert = Vigilia, 1995, 4, 271-275;
 • MARTONYI, Éva: Denis de Rougemont et la Hongrie = Hungarian Studies, 1998, 1, 67-76;
 • KABDEBÓ Tamás: Emlékezés Gyergyai Albertre = Nagyvilág, 1999, 3-4, 248-253;
 • VARGA István: Hűs vizek íze = Somogy, 2001, 4, 348-353;
 • RÁBA György: A francia irodalom helytartója a Nyugatban = Uő: Az ünneptől a hétköznapi ünnepek felé. Babits és a százéves Nyugat költői, Budapest, Argumentum, 2008, 208-216;
 • György TVERDOTA: Deux visions sur le roman français moderne: Albert Gyergyai, Antal Szerb = Revue d'Études Françaises, 2008. 13. szám, 23-33. o.;
 • Sándor KISS: Variations sur l'autobiographie: A. Gyergyai et J. P. Sartre = Revue d'Études Françaises, 2008. 13. szám, 45-50. o.

A válogatott bibliográfiát szerkeszti: Vasbányai Ferenc (OSZK – Humántudományi Bibliográfiai Osztály)

vissza