BEVEZETŐ
ALKOTÓK

GALÉRIÁK
... ... ... ... fotók
... ... ... ... címlapok
... ... ... ... kéziratok
... ... ... ... első kiadások
... ... ... ... egyéb
HANGANYAGOK
... ... ... ... szerzők hangjai
... ... ... ... mondott vers
... ... ... ... zenés vers

SZAKIRODALOM
... ... ... ... a Nyugatról
... ... ... ... monográfiák
... ... ... ... tanulmányok
... ... ... ... kronológia

NYUGAT 100 események
... ... ... ... PIM
... ... ... ... OSZK
... ... ... ... MTV
... ... ... ... egyéb
ÚJDONSÁGOK

CÍMLAP

 

 

 

 

 

 
TANULMÁNYOK - ELEK ARTÚR
 • MÓRICZ Zsigmond: Elek Artúr [Álarcosmenet] = Nyugat, 1913, I, 11. szám, 791–794. = Uő: Irodalomról, művészetről, 1. köt., s. a. r.: SZABÓ Ferenc, Budapest, Szépirodalmi, 1959, 305–309;
 • SCHÖPFLIN Aladár: Álarcosmenet = Huszadik Század, 1913, II, 74–80;
 • [SCHÖPFLIN Aladár?]: Álarcosmenet = Vasárnapi Újság, 1913, 13, 259–260;
 • SZILÁGYI Géza: Álarcosmenet = Újság, 1913, 91. sz.;
 • RÉVÉSZ Béla: Elek Artúr = Nyugat, 1926, I, 6. szám, 481–482;
 • IGNOTUS: Levél Elek Artúr-hoz = Magyar Hírlap, 1931, 94. sz.;
 • GYERGYAI Albert: Elek Artúr = Magyarok, 1945, 2, 73–74. = Magyar mártír írók antológiája, Budapest, Cserépfalvi, 1947, 34–36;
 • POGÁNY Ö. Gábor: Elek Artúr, a kritikus = Válasz, 1947, II, 349–351.
 • GELLÉRT Oszkár: Elek Artúr = Uő: Kortársaim, Budapest, Művelt Nép, 1954, 324–326;
 • FARKAS Zoltán: Elek Artúr emlékezete = Irodalomtörténeti Közlemények, 1956, 3. szám, 336–344;
 • FARKAS Zoltán: Elek Artúr = Könyvtáros, 1959, 461–462. = Könyvbarát 1959, 269–270;
 • ROMÁN György: Elek Artúr = Esti Hírlap, 1959. április 25., 96. szám;
 • VAJDA Miklós: Elek Artúr = Uő: A platánsor. Válogatott elbeszélések, Budapest, Szépirodalmi, 1959, 5–18;
 • TASNÁDI Attila: A platánsor = Irodalomtörténet, 1961, 348–350;
 • BÓKA László: Elek Artúr és Ambrus Zoltán = Uő: Arcképvázlatok és tanulmányok, Budapest, Akadémiai, 1962. 46–48. = Uő: Válogatott tanulmányok. Vál. és szerk.: SÍK Csaba, Budapest, Magvető, 1966, 909–912;
 • ROMÁN György: Elek Artúr, = Élet és Irodalom, 1964. április 25., 17, 9;
 • SÓS Endre: Elek Artúr = Kortárs, 1964, 1486–1490;
 • SÓS Endre: Elek Artúr = Uő: Felvillanó arcok. Arcképek, emlékezések, Budapest, Szépirodalmi, 1965, 82–99;
 • BARTA Lajos: A barátomat megölték = Uő: Árnyak a hídon, vál., s. a. r., utószó: STENCZER Ferenc, Budapest, Szépirodalmi, 1970. 184–188;
 • HALÁSZ Ernő: Elek Artúr védelmében = Irodalmi Újság, 1967. 21. dec. 1., 2;
 • PAPP Ivánné: Furcsa kaptár. Móricz Zsigmond emlékezései Az Újságnál eltöltött éveire és Elek Artúrra = Az Országos Széchényi Könyvtár Évkönyve, 1967, 461–468;
 • FENYŐ Miksa: Elek Artúr védelmében = Irodalmi Újság, 1968. 1. jan. 15., 3;
 • GYERGYAI Albert: Elek Artúr (1876–1944) = Forrás, 1969. 4. 39–41.
 • GYERGYAI Albert: Elek Artúr = Uő: "S két szó között a hallgatás..." Magyar mártír írók antológiája. Vál., szerk.: KERESZTURY Dezső, SIK Csaba, bev.: KERESZTURY Dezső. 1. köt, Budapest, Magvető, 1970., 195–205.
 • R. MOLNÁR Emma: Stílusmotívumok keveredése egy század eleji novellában = Magyar Nyelvőr, 1987, 1, 32–45 [Elek Artúr: Farsang];
 • R. MOLNÁR Emma: A cselekmény színhelye Elek Artúr novelláiban = A Szegedi Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei – Acta Academiae Pedagogicae Szegediensis, 1987–1988., szerk. Galgóczi László;
 • R. MOLNÁR Emma: Az idő jelentése Elek Artúr novelláiban = Tanulmányok a századforduló stílustörekvéseiről, szerk. FÁBIÁN Pál – SZATHMÁRI István, Budapest, Tankönyvkiadó, 1989, 231–237;
 • KOVÁCS Ágnes: Az irodalmi hagyomány önreflexív jellege Elek Artúr művésznovelláiban = Irodalomtörténet, 2008, 4, 572–592;
 • KOVÁCS Ágnes: A Mindenmindegy Jakab meg a gazdája mint szöveghagyomány. Elek Artúr Jakab, a fatalista című novellája Diderot-i olvasatban (csak elektronikus változat);

A válogatott bibliográfiát szerkeszti: Vasbányai Ferenc (OSZK – Humántudományi Bibliográfiai Osztály)

vissza