BEVEZETŐ
ALKOTÓK

GALÉRIÁK
... ... ... ... fotók
... ... ... ... címlapok
... ... ... ... kéziratok
... ... ... ... első kiadások
... ... ... ... egyéb
HANGANYAGOK
... ... ... ... szerzők hangjai
... ... ... ... mondott vers
... ... ... ... zenés vers

SZAKIRODALOM
... ... ... ... a Nyugatról
... ... ... ... monográfiák
... ... ... ... tanulmányok
... ... ... ... kronológia

NYUGAT 100 események
... ... ... ... PIM
... ... ... ... OSZK
... ... ... ... MTV
... ... ... ... egyéb
ÚJDONSÁGOK

CÍMLAP

 

 

 
TANULMÁNYOK - DSIDA JENŐ

Bibliográfia:

Tanulmányok:

 • SZABÉDI László: A magyar rím = Pásztortűz, 1936. jún. 15. 11. szám, 245–247. = Uő.: Ész és bűbáj, Budapest, Magyar Élet, 1943, 103–109;
 • CSÁSZÁR Károly: Dsida Jenő = Pásztortűz, 1938. jún.–júl. 6–7. szám, 321–322;
 • SZEMLÉR Ferenc: Dsida Jenő költészete. = Pásztortűz, 1938. jún.–júl. 6–7. szám, 324–327; SZEMLÉR Ferenc: A költészet értelme, Bukarest, Irodalmi, 1965, 286–295;
 • DSIDA Jenő (1907–1938) = Erdélyi Figyelő, 1938. júl. 7. szám, 3;
 • SZERB Antal: Dsida Jenő (1907–1938) = Nyugat, 1938. júl. 7. szám, 66–67. = Uő.: A trubadúr szerelme. Könyvekről, írókról 1922–1944, Budapest, Holnap, 1997, 242–243;
 • Tükör előtt. In memoriam Dsida Jenő. Budapest, Nap, 1999, 125–126;
  KISS Jenő: Dsida Jenő emlékezete = Hitel, 1938. 2. szám, 118–125; Tükör előtt. In memoriam Dsida Jenő, Budapest, Nap Kiadó, 1999, 104–115;
 • KUNSZERY Gyula: Dsida Jenő = Magyar Protestánsok Lapja, 1938. júl. 7. szám, 108;
 • LÁSZLÓ Dezső: Dsida Jenő (1907–1938) = Láthatár, 1938. júl.–aug. 7–8. szám, 232–234; LÁSZLÓ Dezső: Magyar önismeret, Sepsiszentgyörgy, Jókai ny., 1944, 196–199;
 • KOVÁCS László: Dsida Jenő = Erdélyi Helikon, 1938. aug.–szept. 7. szám, 475–480; KOVÁCS László: Az irodalom útján, Budapest, Révai, 1941, 130–136;
 • MIHÁLY László: Szublimált szépség költője Erdélyben: Dsida Jenő = Napkelet, 1938. 8. szám, 127–131;
 • Szta. [SZABÓ T. Attila]: Dsida Jenő = Erdélyi Múzeum, 1938. 4. füzet, 320. = Tükör előtt. In memoriam Dsida Jenő, Budapest, Nap, 1999, 92–93;
 • MOLTER Károly: Költő, semmi más = Erdélyi Helikon, 1938. aug.–szept. 7. szám, 484–486. = Tükör előtt. In memoriam Dsida Jenő. Budapest, Nap, 1999, 89–92;
 • Dsida Jenő utolsó arca = Magyar Út, 1938. dec. 15. 49. szám, 6;
 • SZÍJGYÁRTÓ László: Dsida Jenő az erdélyi fiatalság költője = Jelenkor, 1940. nov. 1. 21. szám, 8;
 • LENGYEL Balázs: „Angyalok citeráján”. Emlékezés Dsida Jenőre = Jelenkor, 1943. máj. 15. 10. szám, 10;
 • PAKU Imre: Dsida Jenő = Diárium, 1944. aug. 8. szám, 113–116;
 • LENGYEL Balázs: Angyalok citeráján. Dsida Jenő költői arcképe = Magyarok, 1946. jún. 6. szám, 310–316. = Uő.: Hagyomány és kísérlet, Budapest, Magvető, 1972, 144–157. = Uő.: Közelképek, Budapest, Szépirodalmi, 1979, 160–173. = Uő.: Origo, Budapest, CET–Belvárosi, 2002, 59–72;
 • LENGYEL Balázs: Dsida Jenő = Uő.: A mai magyar líra, Budapest, Officina, 1948, 97–100;
 • CSEPREGI József: Dsida Jenő = Látóhatár, 1952. máj. 1. szám, 55–58;
 • DALOS László: „A költő feltámadása.” Jegyzetek Dsida Jenőről = Esti Budapest, 1956. szept. 29. 230. szám, 6;
 • PANEK Zoltán: Dsida Jenő ébresztése = Utunk, 1956. szept. 21. 38. szám, 4. = Tükör előtt. In memoriam Dsida Jenő, Budapest, Nap, 1999, 208–212;
 • SZILÁGYI András: Tévedtünk volna? = Utunk, 1956. okt. 5. 40. szám, 4. = Tükör előtt. In memoriam Dsida Jenő, Budapest, Nap, 1999, 212–217;
 • SZŐCS István: A Dsida-érem másik oldala = Utunk, 1956. okt. 19. 42. szám, 4. = Tükör előtt. In memoriam Dsida Jenő, Budapest, Nap, 1999, 218–224;
 • PÁSKÁNDI Géza: Dsida és a kortárs elfogultsága = Utunk, 1956. okt. 26. 43. szám, 6. = Uő.: Tükör előtt. In memoriam Dsida Jenő, Budapest, Nap, 1999, 224–232;
 • SZENTIMREI Jenő: Fej, vagy írás? A Dsida-érem megnyugtató oldala = Utunk, 1956. nov. 7. 44. szám, 2. = Tükör előtt. In memoriam Dsida Jenő, Budapest, Nap, 1999, 232–235;
 • REMÉNYI, Joseph: The Transylvanian Poet Jenő Dsida (1907–1938) = The Slavonic and East European Review, 1956. dec. 84. szám, 249–255;
 • SÜKÖSD Mihály: Angyalok halk citerása. Dsida Jenő költészetéről = Élet és Irodalom, 1958. nov. 7. 45. szám, 8;
 • MÁTRAI Béla: Emlékezés Dsida Jenőre = Vigília, 1959. jan. 1. szám, 24–29;
 • P. B. [POMOGÁTS Béla]: Dsida Jenő = A Könyvtáros, 1959. aug. 8. szám, 603–605;
 • GYÖRE Imre: Egy szelíd költő emléke. Dsida Jenő halálának 25. évfordulójára = Magyar Nemzet, 1963. jún. 6. 130. szám, 4;
 • JÉKELY Zoltán: „A költő feltámadása.” (Találkozás Dsida Jenővel) = Élet és Irodalom, 1963. jún. 22. 25. szám, 5. = Uő.: A Bárány Vére, Budapest, Szépirodalmi, 1981, 238–241;
 • RÓNAY György: Dsida Jenő: Nagycsütörtök = Miért szép? Budapest, Gondolat, 1966, 342–348;
 • SŐNI Pál: Dsida eddig – és ezután...= Igaz Szó, 1967. febr. 2. szám, 257–268. = Uő.: Művek vonzása, Bukarest, Irodalmi, 1967, 44–51;
 • SŐNI Pál: Dsida játékossága = Igaz Szó, 1967. febr. 2. szám, 36–43;
  LÁNG Gusztáv: Dsida Jenő. Egy életmű problémái = Korunk, 1967. márc.
 • 3. szám, 380–388;
 • KISS Jenő: Találkozásaim Dsida Jenővel = Igaz Szó, 1967. máj. 5. szám, 773–776. = Uő.: Emberközelből, Kolozsvár-Napoca, Dacia, 1979, 79–84. = Uő.: Tükör előtt. In memoriam Dsida Jenő, Budapest, Nap, 1999, 39–43;
 • CSOÓRI Sándor: Az öt érzék költője = Élet és Irodalom, 1967. máj. 13. 19. szám, 2. = Tükör előtt. In memoriam Dsida Jenő, Budapest, Nap, 1999, 298–301;
 • SZEMLÉR Ferenc: Dsida vallásosságának „elhallgatásáról” = Korunk, 1967. máj. 5. szám, 679;
 • RÓNAI Mihály András: Költő emlékezete. Dsida Jenő születésének 60. évfordulóján = Népszabadság, 1967. máj. 17. 114. szám, 7. = Uő.: RÓNAI Mihály András: Magyar lant, Budapest, Szépirodalmi, 1984, 473–479;
 • GÖMÖRI György: Glosszák Dsida négy verséhez = Új Látóhatár, 1967. máj.–jún. 3. szám, 261–262;
 • FÖLDES László: Dsida Jenő költészete = Uő.: A lehetetlen ostroma, Bukarest, Irodalmi, 1968, 9–45;
 • LÁNG Gusztáv: Dsida Jenő két írói álneve = Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények, 1968. 2. szám, 287–291;
 • KOVÁCS S. Erzsébet: Lapsus = Utunk, 1968. febr. 16. 7. szám, 4;
 • LÁNG Gusztáv: Végrendelet – mely végrehajtásra vár. Dsida Jenő életművének filológiai problémái = Utunk, 1968. jún. 7. 23. szám, 1, 6. = Tükör előtt. In memoriam Dsida Jenő, Budapest, Nap, 1999, 312–320;
 • LÁNG Gusztáv: Arany és kék szavakkal... A szín-szimbolika Dsida Jenő verseiben = Utunk, 1968. okt. 4. 40. szám, 7, 12. = Uő.: A lázadás közjátéka, Szombathely, Savaria University Press, 1996, 55–60;
 • ABAFÁY Gusztáv–LÁNG Gusztáv: Dsida Jenő versfüzetéből = Igaz Szó, 1969. febr. 2. szám, 282–287;
 • PAKU Imre: Dsida Jenő = Látóhatár, 1969. nov.–dec. 11–12. szám, 1138–1145;
 • RÓNAY György: Dsida Jenő: Versek = Uő.: Olvasás közben, Budapest, Magvető, 1971, 172–181;
 • BANNER Zoltán: Dsida Jenő: Amundsen kortársa = Utunk, 1971. okt. 1. 40. szám, 8;
 • MÓZES Huba: A vers értelmezéséről Dsida ürügyén = Utunk, 1971. dec. 3. 49. szám, 7;
 • SZILÁGYI Júlia: Dsida Jenő: Naplemente = Utunk, 1971. dec. 3. 49. szám, 7;
 • LÁNG Gusztáv: Dsida és Trakl. Május 17-én lett volna 65 éves Dsida Jenő = Utunk, 1972. máj. 19. 20. szám, 1, 4. 7 = Uő.: A lázadás közjátéka, Szombathely, Savaria University Press, 1996, 47–54. = Uő.: Dsida Jenő költészete, Bukarest, Kriterion, 2000, 143–154;
 • SZAKOLCZAY Lajos: Dsida Jenő, a műfordító = Üzenet, 1972. aug.–szept. 8–9. szám, 481–484. = Tükör előtt. In memoriam Dsida Jenő, Budapest, Nap, 1999, 307–312;
 • LÁNG Gusztáv: Vers és válság. Jegyzetek a fiatal Dsida expresszionizmusáról, Kolozsvár, [Tip. intrepr. poligr.], 1973; Korunk Évkönyv, Kolozsvár, 1973, 75–87. = Uő.: A lázadás közjátéka, Szombathely, Savaria University Press, 1996, 15–34;
 • (czegő) [CZEGŐ Zoltán]: Dsida Jenő: Örök vers = Megyei Tükör, 1973. márc. 28. 908. szám, 3;
 • LÁNG Gusztáv: A legenda ember-arca. Dsida Jenő Nagycsütörtök című verséről = Utunk, 1973. júl. 20. 29. szám, 2–3. = Uő.: A lázadás közjátéka, Szombathely, Savaria University Press, 1996, 61–69. = Uő.: Dsida Jenő költészete, Bukarest, Kriterion, 2000, 167–177;
 • LÁNG Gusztáv: Az érzelmi lázadástól a lázadás érzelméig. Részlet egy Dsida-monográfiából = Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények, 1974. 1. szám, 56–68. = Uő.: A lázadás közjátéka, Szombathely, Savaria University Press, 1996, 71–89;
 • CSISZÉR Alajos: „Megtettem mindent, amit megtehettem.” Hetven éve született Dsida Jenő = Kisalföld, 1977. máj. 14. 112. szám, 8;
 • FÜLÖP Béla: A magányos költő = Békés Megyei Népújság, 1977. máj. 22. 119. szám, 6;
 • PÁSKÁNDI Géza: Költői nyelvünk egyéni változatai és a táj = Tiszatáj, 1977. jún. 6. szám, 40–48;
 • GÁLFALVI Zsolt: Az életöröm szomorú költője = Uő.: Az írás értelme, Bukarest, Kriterion, 1977, 247–252;
 • LŐRINCZI László: Antológia, lélekben = A Hét, 1977. aug. 26. 34. szám, 6. = Uő.: Közvetítő, Bukarest, Kriterion, 1987, 136–141;
 • BANNER Zoltán: A föld és az ember megmarad. Negyven éve halt meg Dsida Jenő = Utunk, 1978. jún. 9. 23. szám, 2;
 • PERNESZ Gyula: Dsida Jenő emlékkiállításáról = Kisalföld, 1978. jún. 13. 137. szám, 4;
 • GYÖRGY Dénes: Megpecsételt sors. Emlékezés Dsida Jenőre = A Hét, 1978. jún. 30. 26. szám, 8;
 • FÜLÖP Béla: A szó-varázs költője. Emléksorok Dsida Jenőről = Békés Megyei Népújság, 1978. szept. 3. 208. szám, 9;
 • GÖMÖRI György: Dsida Jenő két ismeretlen verse = Magyar Nemzet, 1979. jan. 28. 23. szám, 10;
 • BENEY Zsuzsa: Dsida Jenő: Légyott = Uő.: Nyitva van az aranykapu, Budapest, Móra, 1979, 97–104;
 • TONELLI Miklós: „Arany és kék szavakkal...” Dsida Jenőről = Medikusszemmel, Budapest, Medicina, 1979, 311–314;
 • LENGYEL Balázs: Dsida Jenő – negyven év távlatából = Kortárs, 1979. ápr. 4. szám, 637–642. = Uő.: Két sorsforduló, Budapest, Balassi, 1998, 127–133. = Uő.: Zöld és arany, Budapest, Magvető, 1988, 251–260. = Tükör előtt. In memoriam Dsida Jenő, Budapest, Nap, 1999, 325–334;
 • RUFFY Péter: Nagy erdélyiek. Dsida Jenő = Ruffy Péter: Világaim, Budapest, Szépirodalmi, 1979, 292–295;
 • CSISZÉR Alajos: Még egy ismeretlen Dsida-vers = Magyar Nemzet, 1979. júl. 15. 164. szám, 9;
 • DALOS Gábor: Nem Dsida a hibás! = Élet és Irodalom, 1980. júl. 12. 28. szám, 9;
 • KISS Károly: A költő feltámadása. Dsida Jenő-est az Egyetemi Színpadon = Magyar Nemzet, 1981. ápr. 15. 88. szám, 5;
 • JÉKELY Zoltán: Köszöntőlevél Dsida Jenő 70. születésnapjára =Uő.: A Bárány Vére, Budapest, Szépirodalmi, 1981, 242–246;
 • ÁPRILY Lajos: Dsida Jenő = Áprily Lajos: Álom egy könyvtárról. [Esszék], Budapest, Szépirodalmi, 1981, 267–278. = Tükör előtt. In memoriam Dsida Jenő, Budapest, Nap, 1999, 271–278;
 • SZAMOSI József: Emléksorok Dsida Jenőről. Halálának 30. évfordulóján = SZAMOSI József: Írások-vallomások, München, Aurora, 1982, 185–188;
 • TANDORI Dezső: Dsida Jenő rétegei = Irodalomtörténet, 1982. 1. szám, 69–80;
 • BÁRDOS László: A sietség pátosza = Irodalomtörténet, 1982. 1. szám, 81–94. = Tükör előtt. In memoriam Dsida Jenő, Budapest, Nap, 1999, 347–359;
 • LÁNG Gusztáv: Ritmus és gondolat. Egy Dsida-vers poétikája = Utunk, 1982. máj. 14. 20. szám, 2. = Uő.: A lázadás közjátéka, Szombathely, Savaria University Press, 1996, 117–121;
 • CSISZÉR A. [Csiszér Alajos]: Arany és kék szavakkal. Hetvenöt éve született Dsida Jenő = Kisalföld, 1982. máj. 15. 112. szám, 8;
 • KISS Károly: Dsida Jenő ébresztése = Magyar Nemzet, 1982. máj. 16. 113. szám, 6;
 • POMOGÁTS Béla: Az idill költője. Dsida Jenő emlékezete = Magyar Hírlap, 1982. máj. 18. 114. szám, 6;
 • DÉNES György: Dsida Jenő emlékének = Hét (Pozsony), 1982. máj. 22. 21. szám, 15;
 • LÁNG Gusztáv: Élet, halál, mítosz. Emlékbeszéd Dsida Jenő születésének 75. évfordulójára = A Hét (Bukarest), 1982. máj. 28. 22. szám, 6. = Uő.: A lázadás közjátéka, Szombathely, Savaria University Press, 1996, 7–14;
 • FÖLDES László: Dsida Jenő költészete = Uő.: Elvek és viták, Bukarest, Kriterion, 1983, 33–68, 621–630;
 • LÁNG Gusztáv: Kiskatedra = Utunk, 1983. máj. 6. 18. szám, 6;
 • SZÁSZ Ferenc: „Menni kellene házról házra”. Vázlat Dsida Jenőről = Tiszatáj, 1984. jan. 1. szám, 45–50. = Tükör előtt. In memoriam Dsida Jenő, Budapest, Nap, 1999, 178–188;
 • BATA Imre: Orpheusz Erdélyben. Dsida Jenő költészetéről = Kortárs, 1984. jún. 6. szám, 961–967. = Tükör előtt. In memoriam Dsida Jenő, Budapest, Nap, 1999, 335–347;
 • MARTON Lili: Emlékeim Dsida Jenőről = Hajdú-Bihari Napló, 1984. júl. 14. 164. szám, 8;
 • SZAKOLCZAY Lajos: Innen és túl a formán. Dsida Jenőről = Dunatáj, 1984. 4. szám, 27–38; SZAKOLCZAY Lajos: Ötágú síp, Budapest, Magvető, 1989, 28–57;
 • POMOGÁTS Béla: Költő Nagycsütörtökön. Dsida Jenő verseinek margójára = Vigília, 1985. júl. 7. szám, 555–560;
 • DALOS László: Az íródeák = Magyar Nemzet, 1985. aug. 14. 190. szám, 6;
  CSISZÉR Alajos: Még egyszer: az íródeák = Magyar Nemzet, 1985. szept. 11. 213. szám, 6;
 • (tóth) [TÓTH Sándor]: Út a Kálváriára = Új Ember, 1985. dec. 1. 48. szám, 6;
 • DALOS Gábor: A „Szűz imája ... arra vár, hogy bennem újraéljen!” = Magyar Nemzet, 1986. aug. 16. 193. szám, 14;
 • MARKÓ Béla: Dsida Jenő: Hulló hajszálak elégiája = Igaz Szó, 1987. febr. 2. szám, 163–168. = Uő.: Olvassuk együtt, Bukarest, Albatrosz, 1989, 112–119;
 • HAAS György: Egy erdélyi költő útja a Kálváriára. Dsida Jenő születésének 80. évfordulójára = Irodalmi Újság, 1987. 2. szám, 15;
 • LISZTÓCZKY László: A kocsárdi váróteremből az Olajfák hegyére. A személyes élmény és a mítosz összefonódása Dsida Jenő Nagycsütörtök című versében = Hevesi Szemle, 1987. ápr. 2. szám, 70–75. = Uő.: Vonások Dsida Jenő portréjához, Kolozsvár, Kriterion, 2005, 76–89;
 • NÉMETH G. Béla: Fölzárkózásban menedéket.Dsida Jenő évfordulójára = Kritika, 1987. máj. 5. szám, 10–11;
 • POMOGÁTS Béla: Idillek, zsoltárok = Élet és Irodalom, 1987. máj. 15. 20. szám, 10;
 • Cs. GYIMESI Éva: A megtalált verőfény = Utunk, 1987. máj. 15. 20. szám, 2. = Uő.: Kritikai mozaik. Kritikai esszék, tanulmányok 1972–1998, Kolozsvár, Polis, 1999, 43–46;
 • IMRE Mária: Dsida Jenő és Reményik Sándor barátságáról = Evangélikus Élet, 1987. máj. 17. 20. szám, 2;
 • SZŐCS István: Valaki fölfelé lépdel... = A Hét, 1987. máj. 21. 21. szám, 5;
 • CSISZÉR Alajos: „Megtettem mindent, amit megtehettem” = Magyar Nemzet, 1987. máj. 26. 122. szám, 4;
 • NEMES NAGY Ágnes: Dsida Jenő = Nemes Nagy Ágnes: Látkép, gesztenyefával, Budapest, Magvető, 1987, 251–267;
 • JAKABFFY Tamás: Az ember az íriszek előtt = Utunk, 1988. jún. 3. 23. szám, 4;
 • SÓLYOM Noémi: Dsida Jenő: A sötétség verse = Igaz Szó, 1988. jún. 6. szám, 562–564;
 • GÖMÖRI György: „... és halkan olvasod nevem...” Közöletlen Dsida-versek 1936–37-ből = Magyar Nemzet, 1988. jún. 7. 135. szám, 7;
 • GÁLFALVI Zsolt: ...Be szép a könnyű, halk beszéd! = A Hét, 1988. jún. 9. 24. szám, 6;
 • DOBSZAY János: A kisebbségi lét költője. Emlékezés Dsida Jenőre, halálának 50. évfordulóján = Új Ember, 1988. jún. 12. 24. szám, 4;
 • VIRÁNYI Ottó: Ötven éve halt meg Dsida Jenő = Katolikus Szó, 1988. jún. 19–26. 13. szám, 4;
 • CSISZÉR Alajos: Ötven éve halt meg Dsida Jenő = Vigília, 1988. júl. 7. szám, 548–549;
 • HEGYI Endre: A hétköznapi Dsida = Új Tükör, 1988. aug. 7. 32. szám, 17;
 • GÖMÖRI György: Dsida Jenő, életöröm és elmúlás költője = Szivárvány, 1988. okt. 26. szám, 151–153. = Tükör előtt. In memoriam Dsida Jenő, Budapest, Nap, 1999, 365–369;
 • POMOGÁTS Béla: Költő a Kálvárián. Dsida Jenő: Nagycsütörtök = Confessio, 1989. 3. szám, 48–54;
 • CSISZÉR Alajos: Versek hegedűhangon. Dsida Jenő élete és költészete = Műhely, 1989. 6. szám, 14–29;
 • LISZTÓCZKY László: Egy elfelejtett Dsida-vers = Délsziget, 1989. 14. szám, 15–16;
 • POMOGÁTS Béla: Költő a Kálvárián =Uő.: Kisebbség és humánum, Budapest, Tankönyvkiadó, 1989, 120–133;
 • POMOGÁTS Béla: Poeta angelicus. Dsida Jenő költészete = Erdélyi Tükör, 1989. dec. 3. szám, 11–13. = Uő.: Erdélyi tükör, Budapest, Kráter Műhely Egyesület, 1995, 71–78 = Uő.: A szellem köztársasága. Tanulmányok, Budapest, Akadémiai, 2004, 368–376;
 • MARKÓ Béla: Költő a Koponyák hegyén = Holmi, 1990. jan. 1. szám, 3–10. = Erdélyi Csillagok, [Budapest], Héttorony, 1990, 200–213. = Tükör előtt. In memoriam Dsida Jenő, Budapest, Nap, 1999, 189–202;
 • OROSZ Andrea: Magyar Zsoltár = Forrás, 1991. ápr. 4. szám, 67–75;
 • PINTÉR Lajos: A szörnyű holdvilág alatt. Dsida Jenő kiadatlan verseiről = Forrás, 1991. ápr. 4. szám, 9–11;
 • Cs. GYIMESI Éva: A pajzán angyal. A szent és a profán Dsida költészetében = Magyar Napló, 1992. máj. 29. 11. szám, 14–17. = Tükör előtt. In memoriam Dsida Jenő, Budapest, Nap, 1999, 369–379. = Uő.: Kritikai mozaik. Kritikai esszék, tanulmányok 1972–1998, Kolozsvár, Polis, 1999, 193–202;
 • LATOR László: Gyászlila csipkeverés = Mozgó Világ, 1992. aug. 8. szám, 113–115. = Uő.: Szigettenger. Költők, versek, barátaim, Budapest, Európa, 1993, 76–83;
 • MAKAY Gusztáv: Dsida Jenő: Miért borultak le az angyalok Viola előtt = Uő.: „Édes hazám, fogadj szívedbe...”, Budapest, Aqua, 1993, 390–393;
 • LATOR László: Dsida Jenő Légyott-ja = Uő.: Szigettenger. Költők, versek, barátaim, Budapest, Európa, 1993, 84–91. = Tükör előtt. In memoriam Dsida Jenő, Budapest, Nap, 1999, 157–163;
 • LÁNG Gusztáv: Mű – életmű – irányzat. Dsida Jenő: Miért borultak le az angyalok Viola előtt = Kortárs, 1994. ápr. 4. szám, 109–117. = Irodalomtanítás II. (szerk. Sipos Lajos), Budapest, Pauz Kiadó és az Universitas Kulturális Alapítvány, 1994, 265–276;
 • KOVÁCS András Ferenc: Dsida Jenő sóhaja = Látó, 1994. okt. 10. szám, 86–87;
 • ÉLTETŐ József: Dsida Jenő = 99 híres magyar vers és értelmezése, Budapest, Móra, 1994, 518–520;
 • ÉLTETŐ József: Nagycsütörtök = 99 híres magyar vers és értelmezése, Budapest, Móra, 1994, 520–525;
 • Éltető József: Szerenád Ilonkának = 99 híres magyar vers és értelmezése, Budapest, Móra, 1994, 526–533;
 • CSÁSZTVAY Tünde: Nekünk mindent szabad? Dsida Jenő ismeretlen szerelmes levelei és versei = Feltáratlan értékek a magyar irodalomban, Budapest, ELTE Bölcsészettudományi Kar. Magyar Irodalomtörténeti Intézet, 1994, 362–369;
 • KÁNTOR Lajos: A díjazott Dsida Jenő. = Korunk, 1995. jún. 6. szám, 73–75;
 • LÁNG Gusztáv: A költő és a szülőföld. Dsida Jenőről, Beregszászon = Irodalomismeret, 1995. aug. 3. szám, 38–40;
 • SZIGETI Lajos Sándor: Evangéliumi esztétika és modern bukolika. (A Dsida-vers méltósága) = Tiszatáj, 1996. jan. 1. szám, 54–69. = Irodalomtörténet, 1996. 1–2. szám, 205–223. = Uő.: Evangélium és esztétikum. Bibliai motívumok a modern költészetben, Budapest, Széphalom, 1996, 73–97;
 • CSÁSZTVAY Tünde: Egy dudás két csárdában. Dsida Jenő Böskéi = Száz rejtély a magyar irodalomból, Budapest, Gesta, 1996, 164–165;
 • PANEK Zoltán: Dsidaiáda = Látó, 1996. aug.–szept. 8–9. szám, 54–61. = Tükör előtt. In memoriam Dsida Jenő, Budapest, Nap, 1999, 258–267;
 • LÁNG Gusztáv: A lázadás közjátéka. Dsida-tanulmányok, Szombathely, Savaria University Press, 1996;
 • GÖRÖMBEI András: „Csonkán is rege-kincs”. Dsida Jenő költészete = Uő.: A szavak értelme, Budapest, Püski, 1996, 84–89;
 • LÁNG Gusztáv: A „Magyar zsoltár” polifóniája. A visszhangtalan ének = Látó, 1996. aug.–szept. 8–9. szám, 62–72. = Uő.: A lázadás közjátéka, Szombathely, Savaria University Press, 1996, 129–143. = Tükör előtt. In memoriam Dsida Jenő, Budapest, Nap, 1999, 163–178 = Uő.: Dsida Jenő költészete, Bukarest, Kriterion, 2000, 227–250;
 • SZAKOLCZAY Lajos: Dsida Jenő, a műfordító =Uő.: A csavargó esztétikája, Budapest, Balassi, 1996, 177–180;
 • SCRIDON, Gavril: Dsida Jenő (1907–1938) = Uő.: Istoria literaturii maghiare din România 1918–1989, Cluj-Napoca, Sfinx, 1996, 66–75;
 • FŰZFA Balázs: Dsida Jenő: A sötétség verse = Uő.: Miért szép. Verselemzések, Celldömölk, Pauz-Westermann, 1997, 68–70;
 • CZINE Mihály: Dsida Jenő versei = Uő.: Németh László eklézsiájában. Sors és irodalom, Budapest, Püski, 1997, 194–196;
 • GULÁZSI Aurélia: Dsida Jenő levelei tükrében = Könyvesház, 1999. 2. szám, 24;
 • GULÁZSI Aurélia: Dsida Jenő hétköznapjai = Könyvesház, 2000. 1. szám, 31–32;
 • LISZTÓCZKY László: Elfelejtett Dsida-versek = Polisz, 2000. ápr. 52. szám, mell. 10–14;
 • LISZTÓCZKY László: Dsida Jenő Egerben = Polisz, 2000. ápr. 52. szám, mell. 14–16; LISZTÓCZKY László: Vonások Dsida Jenő portréjához, Kolozsvár, Kriterion, 2005, 127–141;
 • LÁNG Gusztáv: Dsida Jenő költészete, Bukarest, Kriterion, 2000;
 • BORBÉLY Sándor: Egy Dsida-vers közelebbről = Palócföld, 2001. okt. 5. szám, 443–446; BORBÉLY Sándor: A Nyugat tájain, Budapest, Pannonica, 2001, 163–168;
 • POMOGÁTS Béla: Dsida Jenő nagycsütörtöki verse = Helikon (Kolozsvár), 2002. márc. 25. 6. szám, 4–5;
 • SZILÁGYI Júlia: Naplemente = Uő.: Versenymű égő zongorára. Esszék, tanulmányok, Marosvásárhely, Mentor, 2002, 142–144;
 • MÓZES Huba: A Nagycsütörtök két szövegváltozata = Kocsárdtól az Olajfák hegyéig. A megváltás emberarca. Tanulmányok Dsida Jenő Nagycsütörtök című verséről. A Dsida Jenő Baráti Kör melléklete a Polísz 2002. évi június-júliusi számához, Eger - Pomáz, Dsida Jenő Baráti Kör - Kráter Műhely Egyesület, 2002. = Polisz, 2002. jún.–júl. 65. szám, mell. 3–4;
 • KABÁN Annamária: Egy versszöveg színeváltozása = Kocsárdtól az Olajfák hegyéig. A megváltás emberarca. Tanulmányok Dsida Jenő Nagycsütörtök című verséről. A Dsida Jenő Baráti Kör melléklete a Polísz 2002. évi június-júliusi számához, Eger - Pomáz, Dsida Jenő Baráti Kör - Kráter Műhely Egyesület, 2002. = Polisz, 2002. jún.–júl. 65. szám, mell. 5–8;
 • LISZTÓCZKY László: Kocsárdtól az Olajfák hegyéig. A személyes élmény és a mítosz összefonódása a versben = Kocsárdtól az Olajfák hegyéig. A megváltás emberarca. Tanulmányok Dsida Jenő Nagycsütörtök című verséről. A Dsida Jenő Baráti Kör melléklete a Polísz 2002. évi június-júliusi számához, Eger - Pomáz, Dsida Jenő Baráti Kör - Kráter Műhely Egyesület, 2002. = Polisz, 2002. jún.–júl. 65. szám, mell. 8–16;
 • LÁNG Gusztáv: A megváltás emberarca = Kocsárdtól az Olajfák hegyéig. A megváltás emberarca. Tanulmányok Dsida Jenő Nagycsütörtök című verséről. A Dsida Jenő Baráti Kör melléklete a Polísz 2002. évi június-júliusi számához, Eger - Pomáz, Dsida Jenő Baráti Kör - Kráter Műhely Egyesület, 2002. = Polisz, 2002. jún.–júl. 65. szám, mell. 16–20;
 • CSEKE Péter: Dsida Jenő és az Erdélyi Fiatalok = Új Forrás, 2003. szept. 7. szám, 18–29;
 • NÉRÁTH Mónika: Észrevételek Dsida Jenő költészetének recepciótörténetéhez = Polisz, 2003. aug.–szept. 72. szám, 75–84;
 • Poeta angelicus. Írások Dsida Jenőről és költészetéről, szerk.: LISZTÓCZKY László, Eger, Dsida Jenő Baráti Kör, 2003;
 • POMOGÁTS Béla: Dsida Jenő és a katolikus költészet = Életünk, 2003. 10. szám, 865–875;
 • MÓZES Huba: A Naphimnusz Dsida-féle fordításának csorbítatlan szövege = Kortárs, 2003. nov. 11. szám, 109–110;
 • FAZEKAS Gergely Tamás: Dsida Jenő Psalmus Hungaricus című versének újraértelmezési kísérlete = Hitel, 2003. dec. 12. szám, 83–96;
 • MÓZES Huba: Egy jelentős vers, amely a kiadók figyelmét elkerülte = Tiszatáj, 2004. febr. 2. szám, 33–35;
 • BÁTHORI Csaba: Boldog por és szemét. Dsida Jenő versei = Magyar Narancs, 2004. febr. 26. 9. szám, 40–41 = Uő.: A nyíl és a húr. Esszék, kritikák, Pozsony, Kalligram, 2005, 217–220;
 • GÁL Mária: Bűnbánó húsvéti ének. Szempontok egy Dsida-vers elemzéséhez = Polisz, 2004. ápr.–máj. 76. szám, 71–79;
 • MÓZES Huba: Az egységbe szervező távlat. Egy vers értelmezéséhez = Még onnét is eljutni túlra.Nyelvészeti és irodalmi tanulmányok Horváth Katalin tiszteletére, Budapest, Tinta, 2004, 470–471;
 • VINCZE Ferenc: Volt csatlakozás. Gondolatok Nagycsütörtök r(l)évén = Kortárs, 2004. dec. 12. szám, 117122;
 • MÓZES Huba: Erdélyi elégia. Ismeretlen Dsida-fordítások = Forrás, 2004. dec. 12. szám, 39–42;
 • A sorsvállalás drámája. Írások Dsida Jenő magyar zsoltáráról [a Psalmus Hungaricusról]. A Dsida Jenő Baráti Kör melléklete a Polísz 2004. évi június-júliusi számához, Eger - Pomáz, Dsida Jenő Baráti Kör - Kráter Műhely Egyesület, Polísz, 2004.;
 • LISZTÓCZKY László: Dsida Jenő nyomában. Tallózás régi levelek közt = Korunk, 2005. jan. 1. szám, 76–86. = Uő.: Vonások Dsida Jenő portréjához, Kolozsvár, Kriterion, 2005, 726;
 • MÓZES Huba: Itt más a március íze. Elfelejtett Dsida-fordítások = Helikon (Kolozsvár), 2005. jan. 25. 2. szám, 16–17;
 • LISZTÓCZKY László: „Csonkán is rege-kincs a tiéd...” Versek Dsida Jenő halálára = Polisz, 2005. febr.–márc. 81. szám, 20–29. = Uő.: Vonások Dsida Jenő portréjához, Kolozsvár, Kriterion, 2005, 110–126;
 • LISZTÓCZKY László: A csemetefa éneke. Dsida Jenő és a Cimbora = Hitel, 2005. márc. 3. szám, 51–71. = Uő.: Vonások Dsida Jenő portréjához, Kolozsvár, Kriterion, 2005, 4266;
 • GÖMÖRI György: Dsida Jenő nyomában. Erdélyi utazás 1956 nyarán = Irodalomismeret, 2005. 4. szám, 35–39;
 • MOHÁCSY Károly: Dsida Jenő: A sötétség verse = Vár, 2005. 3. szám, 67–68;
 • BALOTĂ, Nicolae: Dsida Jenő 1907–1938 (Fordította: VALLASEK Júlia) = Forrás, 2005. máj. 5. szám, 75–78. = Uő.: Romániai magyar írók (1920–1980), Marosvásárhely, Mentor, 2007, 166–171;
 • LISZTÓCZKY László: Vonások Dsida Jenő portréjához. Tanulmányok és dokumentumok, szerk.: ZABÁN Márta, Kolozsvár, Kriterion, 2005.;
 • ADAMOVITS Sándor: Dsida Jenő = Uő.: A vécsi vár vendégei, Gyergyószentmiklós, F&F International, 2005, 56–59;
 • VÉGH Balázs Béla: Dsida Jenő gyermekversei a Cimborában = Helikon (Kolozsvár), 2005. júl. 10. 13. szám, 13–15;
 • LISZTÓCZKY László: „Nem hal meg senki szebben...” Dsida Jenő a halál közelében = Polisz, 2005. okt. 88. szám, 15–19;
 • BERTHA Zoltán: Transzszilván „lélekmentők”. Páskándi Géza esszéi modern erdélyi klasszikusokról. III. Dsida Jenő = Polisz, 2006. máj. 94. szám, 86–89;
 • SZAKOLCZAY Lajos: Dsida Jenő = Uő.: Erdélyi ősz, Budapest, Cédrus–Napkút, 2006, 71–104;
 • KABÁN Annamária: Egy komplex alakzat szövegformáló szerepe. Dsida Jenő: Arany és kék szavakkal = Helikon (Kolozsvár), 2005. júl. 10. 13. szám, 15–17;
 • MÓZES Huba: Könyörgés csodáért = Forrás, 2006. jún. 6. szám, 88–89;
 • SUHAJDA Péter: Tükrözés és tükröződés textualizációja és figurativitása. Dsida Jenő: Csend a tavon = Szőrös Kő, 2006. 3. szám, 36–40;
 • MÓZES Huba: Dsida Jenő Könyörgés csodáért című költeményének kéziratos változata = Helikon (Kolozsvár), 2006. júl. 25. 14. szám, 2–3;
 • MÓZES Huba: „Sicut et nos dimittimus debitoribus nostris”. Kettős parafrázis Dsida Jenő Sírfeliratában = Vigilia, 2007. jan. 1. szám, 51–52;
 • LÁNG Gusztáv: „Felejtsd el arcom romló földi mását.” 100 éve született Dsida Jenő = ZEMPLÉNI Múzsa, 2007. tél 4.(28.) szám, 87–89;
 • POMOGÁTS Béla: Dsida Jenő centenáriuma. = Vigilia, 2007. máj. 5. szám, 385–386;
 • LISZTÓCZKY László: Emlékezések városában. Dsida Jenő életének főbb helyszínei régi képeslapokon, Eger, Dsida Jenő Baráti Kör, 2007;
 • LISZTÓCZKY László: A költő feltámadása. Tanulmányok Dsida Jenőről, Eger, Dsida Jenő Baráti Kör, 2008;
 • LISZTÓCZKY László: A költő feltámadása. Tanulmányok Dsida Jenőről, Eger, Dsida Jenő Baráti Kör, 2008;
 • Amedeo DI FRANCESCO: Nemzet és identitás Dsida Jenő Psalmus Hungaricusában = Irodalom, nemzet, identitás. A VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson (Debrecen, 2006. augusztus 22-26.) elhangzott előadások, szerk.: JANKOVICS József-NYERGES Judit, Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, 2010.

Levelezése:

 • SZEMLÉR Ferenc: Dsida galgói napjai = Igaz Szó, 1965. máj., 5. szám, 736–748;
 • MAROSI Ildikó: Felejtsd el arcom földi mását! = Utunk, 1968. jan. 19., 3. szám, 5–7. = Tükör előtt. In memoriam Dsida Jenő, Budapest, Nap Kiadó, 1999, 115–125;
 • KACSÓ Sándor: Irodalmi levelezés =Igaz Szó, 1969. jún., 6. szám, 911;
 • MURVAI László: Dsida Jenő levelei Bárd Oszkárhoz = Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények, 1984. 1. szám, 63–70;
 • Levelesláda = Igaz Szó, 1969. nov., 11. szám, 823–824;
 • Dsida Jenő levelesládája 1928–1938, Győr, Gordiusz, 1991;
 • Földi angyalok. Dsida Jenő szerelme és szerelmei – levelek = Emberhalász, 1993. jún.–júl., 6/7. szám, 63–66;
 • CSÁSZTVAY Tünde: Földi angyalok. Dsida Jenő ismeretlen szerelmes levelei = Irodalomtörténeti Közlemények, 1993. 4. szám, 541–556;

Egyes művek:

Leselkedő magány (1928)

 • REMÉNYIK Sándor: Dsida Jenő: Leselkedő magány = Pásztortűz, 1928. ápr. 22. 8. szám, 189. = Uő.: Tükör előtt. In memoriam Dsida Jenő, Budapest, Nap, 1999, 131–133;
 • K.: Leselkedő magány. Versek = Vasárnap (Arad), 1928. ápr. 29. 9. szám, 185;
 • MOLTER Károly: Leselkedő magány. Dsida Jenő versei = Ellenzék, 1928. ápr. 30. 97. szám, 12. = Uő.: Szellemi belháború, Bukarest, Irodalmi, 1968, 220–223;
 • SZENTIMREI Jenő: Dsida Jenő: Leselkedő magány = Erdélyi Helikon, 1928. máj. 1. szám, 64–65;

Nagycsütörtök (1933)

 • REMÉNYIK Sándor: „Nagycsütörtök.” Dsida Jenő új vers-kötete = Pásztortűz, 1933. nov. 30. 22. szám, 407–409. = Tükör előtt. In memoriam Dsida Jenő, Budapest, Nap, 1999, 133–139;
 • MOLTER Károly: Nagycsütörtök. Dsida Jenő új versei = Erdélyi Helikon, 1934. jan. 1. szám, 44–47;
 • RÓNAY György: Dsida Jenő: Nagycsütörtök = Vasárnap (Arad), 1934. márc. 4. 4. szám, 88–89;
 • TAMÁS Lajos: Dsida Jenő: Nagycsütörtök = Új Élet, 1934. 4. szám, 243;
 • SZABÉDI László: Dsida Jenő: Nagycsütörtök = Protestáns Szemle, 1934. ápr. 4. szám, 250–251;

Angyalok citeráján (1938)

 • RÓNAY György: Dsida Jenő: Angyalok citeráján = Vigília, 1938. okt. 653–657;
 • JÉKELY Zoltán: Angyalok citeráján. Dsida Jenő utolsó kötetéről = Napkelet, 1938. 11. szám, 348–351. = Uő.: A Bárány Vére, Budapest, Szépirodalmi, 1981, 233–237. = Tükör előtt. In memoriam Dsida Jenő, Budapest, Nap, 1999, 145–149;
 • CSUKA Zoltán: Dsida Jenő: Angyalok citeráján = Láthatár, 1938. nov. 11. szám, 434–436. = Tükör előtt. In memoriam Dsida Jenő, Budapest, Nap, 1999, 142–145;
 • LOVASS Gyula: Dsida Jenő: Angyalok citeráján = Korunk Szava, 1938. nov. 15. 22. szám, 664. = Tükör előtt. In memoriam Dsida Jenő, Budapest, Nap, 1999, 139–141;
 • KÁZMÉR Ernő: Dsida Jenő: Angyalok citeráján = Kalangya, 1938. dec. 12. szám, 575576;

Válogatott versek (1944)

 • BORBÉLY László: Dsida Jenő válogatott versei = Magyar Protestánsok Lapja, 1944. jún. 6. szám, 48;
 • (V. N. B.) [Várkonyi Nagy Béla]: Dsida Jenő: Válogatott versek = Híd (Budapest), 1944. jún. 15. 12. szám, 29;
 • KOCOGH Ákos: Dsida Jenő válogatott versei = Magyar Élet, 1944. júl. 7. szám, 27;
 • LŐRINCZ László: Dsida Jenő válogatott versei = Erdélyi Helikon, 1944. júl. 7. szám, 430–431; Tükör előtt. In memoriam Dsida Jenő, Budapest, Nap, 1999, 155–157;

Tóparti könyörgés (1958)

 • NAGY Péter: Könyvespolc = Magyar Nemzet, 1958. okt. 24. 251. szám, 4;
 • VÉSZI Endre: Dsida Jenő: Tóparti könyörgés = A Könyvtáros, 1958. nov. 11. szám, 867–868;
 • SÍK Csaba: Dsida Jenő: Tóparti könyörgés = Kortárs, 1959. jan. 1. szám, 140–142;

Versek (1966)

 • MÓZES Huba: Dsida Jenő: Versek. = Utunk, 1967. jan. 6. 1. szám, 2;
 • SZALATNAI Rezső: Dsida Jenő versei. = Magyar Nemzet, 1967. márc. 5. 55. szám, 13;
 • SZŐCS István: A költő titka és kincse. Széljegyzetek Dsida Jenő kötetén. = Utunk, 1967. márc. 24. 12. szám, 2–4;
 • GÖMÖRI György: A romlandó dolgok költészete = Irodalmi Újság, 1967. jún. 15. 11. szám, 8. = Uő.: Nyugatról nézve. [Tanulmányok], Budapest, Szépirodalmi, 1990. 111–115. = Tükör előtt. In memoriam Dsida Jenő, Budapest, Nap, 1999, 302–306;
 • TAMÁS Bertalan: Dsida Jenő: Versek = Theológiai Szemle, 1967. júl.–aug. 7–8. szám, 256;
 • SIMON Zoárd: Dsida Jenő: Versek = Jelenkor, 1968. febr. 2. szám, 186–187;

Összegyűjtött műfordítások (1969)

 • (V. D.) [VERESS Dániel]: Dsida Jenő: Műfordítások = Igaz Szó, 1969. dec. 12. szám, 1071;

Dsida Jenő válogatott versei (1980)

 • LISZTÓCZKY László: Dsida Jenő válogatott versei = Népújság (Eger), 1980. ápr. 27. 98. szám, 8;
 • BARÓTI Szabolcs: Dsida Jenő válogatott versei = Magyar Nemzet, 1980. jún. 1. 127. szám, 13;
 • BATA Imre: Könyvszemle = Népszabadság, 1980. jún. 17. 140. szám, 7;
 • VEÖREÖS Imre: „Selyemlágy, kék zene.” Dsida Jenő válogatott versei = Evangélikus Élet, 1980. szept. 21. 38. szám, 4. = Uő.: A középpont felől, Budapest, A Magyarországi Evangélikus Egyház Sajtóosztálya, 1988, 54–57;
 • POMOGÁTS Béla: Angyalok citeráján. Dsida Jenő válogatott versei = Üzenet, 1980. okt. 10. szám, 564–565;
 • TANDORI Dezső: Dsida Jenő válogatott versei = Kortárs, 1981. ápr. 4. szám, 654–655;
 • CSÁKY Károly: Dsida Jenő válogatott versei = Hét (Pozsony), 1982. máj. 22. 21. szám, 8;

Összegyűjtött versek és műfordítások (1983)

 • BORBÉLY Sándor: Költőnemzedékek = Magyar Hírlap, 1983. jún. 4. 131. szám, 8;
 • TANDORI Dezső: „Ami maradandó – költők műve” = Könyvvilág, 1983. 5. szám, 19;
 • MAJOR Ottó: Dsida Jenő összegyűjtött versei és műfordításai = Új Tükör, 1983. jún. 5. 23. szám, 2;
 • ERŐS Zoltán: Költőébresztés, felemás örömmel = Népszava, 1983. júl. 17. 168. szám, 6;
 • CZINE Mihály: Olvasónapló. Dsida Jenő: Összegyűjtött versek és műfordítások = Jelenkor, 1984. márc. 3. szám, 271–273;

Út a Kálváriára. Válogatott versek és prózai írások. (1985)

 • POMOGÁTS Béla: Magyar költő a Kálvárián. Bevezető Dsida Jenő verseihez = Uő.: Erdély hűségében. Tanulmányok és előadások, Csíkszereda, Pallas–Akadémiai, 2002, 187–197;

Séta egy csodálatos szigeten (1992)

 • NÉMETH Júlia: Dsida Jenő: Séta egy csodálatos szigeten = Könyvesház, 1992. 1. szám, 27;

Égi mezőkön. Vallomások versben és prózában (2001)

 • NAGY Gabriella: Égi mezőkön = Élet és Irodalom, 2002. febr. 22. 8. szám, 23;

A válogatott bibliográfiát szerkeszti:
Herczeg Tünde (OSZK – Tájékoztató Osztály)

vissza