BEVEZETŐ
ALKOTÓK

GALÉRIÁK
... ... ... ... fotók
... ... ... ... címlapok
... ... ... ... kéziratok
... ... ... ... első kiadások
... ... ... ... egyéb
HANGANYAGOK
... ... ... ... szerzők hangjai
... ... ... ... mondott vers
... ... ... ... zenés vers

SZAKIRODALOM
... ... ... ... a Nyugatról
... ... ... ... monográfiák
... ... ... ... tanulmányok
... ... ... ... kronológia

NYUGAT 100 események
... ... ... ... PIM
... ... ... ... OSZK
... ... ... ... MTV
... ... ... ... egyéb
ÚJDONSÁGOK

CÍMLAP

 
 

 

 
TANULMÁNYOK -
DEVECSERI GÁBOR
 • SÁRKÖZI György: Készülő költők. Devecseri Gábor és Karinthy Gábor versei = Nyugat, 1932. 12. szám, 727;
 • TÖRÖK Sophie: Húszéves költőkről = Nyugat, 1937. 2. szám, 145146;
 • (g. l.): Catullus – magyarul = Magyar Nemzet, 1938. okt. 2. 33. szám, 24;
 • FÜSI József: Devecseri Gábor: Catullus összes verseinek fordítása = Napkelet, 1938. júl.–dec. 7–12. szám, 196;
 • CSENGERY János: Caius Valerius Catullus összes költeményei Devecseri Gábor fordításában = Egyetemes Philologiai Közlemények, 1938. 229–236;
 • BARÁTH Ferenc: Catullus versei Devecseri Gábor fordításában = Vigília, 1939. 228;
 • BÓKA László: Homérosi himnuszok. Devecseri Gábor fordításai = Nyugat, 1941. 5. szám, 232-233;
 • SZABÓ István: Devecseri Gábor Plautus-fordításai = Magyar Nemzet, 1941. dec. 18. 288. szám, 9;
 • LENGYEL Balázs: Devecseri Gábor versei = Magyarok, 1946. febr.-márc. 2–3. szám, 112–115;
 • STAUD Géza: Devecseri Gábor Odysseia-fordítása = Színház, 1947. márc. 12. 11. szám, 2;
 • Vészi Endre: A halhatatlan kalandregény = Népszava, 1947. márc. 25. 69. szám, 6;
 • MÁTRAI László: Új magyar Odysseia = Budapest, 1947. júl. 7. szám, 250;
 • SZILÁGYI J. György: Homeros: Odysseia. Devecseri Gábor fordítása = Forum, 1948. jan. 1. szám, 70–73;
 • KEMÉNY Gábor: Devecseri Gábor Odysseia-fordítása = Embernevelés, 1948. márc.-ápr. 3-4. szám, 188–189;
 • SŐTÉR István: Devecseri Gábor = Uő: Négy nemzedék, Budapest, Parnasszus, 1948. 252–257;
 • VAJDA Endre: Devecseri Gábor: Homéroszi himnuszok = Diárium, 1948. karácsony, 5-6. szám, 172–173;
 • MARÓT Károly: Homéroszi Himnuszok = Magyar Nyelvőr, 1949. márc.-jún. 2. szám, 114–116;
 • DIVALD István: Homéroszi himnuszok. Devecseri Gábor fordítása = Vigília, 1949. 3. szám, 206–207;
 • ZS. A.: Állomások egy költő életében = Haladás, 1949. aug. 11. 32. szám, 9;
 • SZILÁGYI János György: Az „Ilias” új magyar kiadása = Szabad Nép, 1953. márc. 28. 87. szám, 3;
 • KARDOS László: Új magyar Ilias = Irodalmi Újság, 1953. júl. 4. 14. szám, 8;
 • NAGY Péter: Egy elhibázott versről = Irodalmi Újság, 1953. aug. 15. 17. szám, 7;
 • KUCZKA Péter: Megjegyzés = Csillag, 1953. szept. 9. szám, 1355–1356;
 • RÉVAY József: Az új magyar Ilias = Magyar Nyelvőr, 1953. szept.–dec. 5–6. szám, 414–430;
 • HORVÁTH István Károly: Gondolatok az új magyar Iliászhoz = Nagyvilág, 1957. dec. 9. szám, 1424–1428;
 • MÁTHÉ Elek: Klasszikusok új fordítása. (Catullus magyarul) = A Könyvtáros, 1958. aug. 8. szám, 595–596;
 • KESZI Imre: A szamárvásár és a barátok közössége = Élet és Irodalom, 1966. július 16. 29. szám, 9;
 • ERKI Edit: Az Élet és Irodalom látogatóban Devecseri Gábornál = Élet és Irodalom, 1967. febr. 25. 8. szám, 12;
 • FALUS Róbert: Devecseri új Catullusa = Nagyvilág, 1967. aug. 8. szám, 1246–1249;
 • EÖRSI István: Robbanó kilométerkövek közt. Kórházi beszélgetés Devecseri Gáborral = Magyar Hírlap, 1970. dec. 25. 358. szám, 18;
 • HEGEDŰS Géza: Homérosz vonzásában = Élet és Irodalom, 1971. ápr. 3. 14. szám, 11;
 • A. G.: Meghalt Devecseri Gábor = Magyar Nemzet, 1971. aug. 1. 180. szám, 9;
 • MÁTRAI-BETEGH Béla: Költősirató = Magyar Nemzet, 1971. aug. 2. 181. szám, 4;
 • ZELK Zoltán: Devecseri Gábor = Hétfői Hírek, 1971. aug. 2. 31. szám, 4;
 • SOMLYÓ György: A barátság zsenije = Élet és Irodalom, 1971. aug. 7. 32. szám, 7;
 • SZILÁGYI János György: A boldog költő = Élet és Irodalom, 1971. aug. 7. 32. szám, 7;
 • BOLDIZSÁR Iván: Ékezet és virág = Élet és Irodalom, 1971. aug. 7. 32. szám, 8;
 • HUBAY Miklós: Az eposz eleje és vége =Élet és Irodalom, 1971. aug. 7. 32. szám, 8;
 • POLLNER György: Devecseri és az antifasiszta diákmozgalom = Élet és Irodalom, 1971. aug. 28. 35. szám, 7;
 • ANGYAL Endre: Emléksorok Devecseri Gáborról = Életünk, 1971. szept.okt. 5. szám, 413416;
 • ABODY Béla: Cédula és nem sírfelirat = Új Írás, 1971. okt. 10. szám, 108110;
 • FALUS Róbert: „Non omnis moriar...” Devecseri Gábor emlékére = Nagyvilág, 1971. okt. 10. szám, 15571562;
 • KERESZTÚRY Dezső: Devecseri Gábor sírjánál = Kortárs, 1971. okt. 10. szám, 16001601;
 • Karinthy Ferenc: Istenek gyermeke. = Kortárs, 1971. okt. 10. szám, 16011603;
 • SOMLYÓ György: A hátrahagyott versek elé. Bevezető Devecseri Gábor posztumusz kötetéhez = Magyar Hírlap, 1972. márc. 5. 65. szám, 10;
 • ALFÖLDY Jenő: Alkalom a játékra = Élet és Irodalom, 1972. máj. 27. 22. szám, 11;
 • KAMOCSAY Ildikó: Három könyv a mulandóság cáfolatául = Könyvvilág, 1972. jún. 6. szám, 13;
 • FALUS Róbert: Menandros és Mozart varázsa = Nagyvilág, 1972. júl. 7. szám, 10871089;
 • ORTUTAY Gyula: Devecseri Gábor emlékezete. Az Irodalmi Színpad Devecseri emlékműsorának bevezetője = Életünk, 1972. júl.aug. 4. szám, 358360;
 • ÖRKÉNY István: Gyorsfénykép Devecseri Gáborról = Élet és Irodalom, 1972. okt. 7. 41. szám, 7;
 • BÉLLEY Pál: Devecseri Gábor két mitikus játéka = Magyar Hírlap, 1973. febr. 1. 31. szám, 6;
 • ABODY Béla: Devecseri Gábor = Uő: Félidő, Budapest, Szépirodalmi, 1973. 103112;
 • FALUS Róbert: Beszakad az idő. Devecseri Gáborról = Népszabadság, 1973. febr. 4. 29. szám, vasárnapi mell. 8;
 • MÁTRAI-BETEGH Béla: „Édes alkotás”. Devecseri Gábor két műve az Egyetemi Színpadon = Magyar Nemzet, 1973. febr. 4. 29. szám, 11;
 • FALUS Róbert: Beszakad az idő. Devecseri Gáborról = Népszabadság, 1973. febr. 4. 29. szám, vasárnapi mell. 8;
 • ORTUTAY Gyula: Devecseri Gábor = Ortutay Gyula: Fényes, tiszta árnyak. Budapest, Szépirodalmi, 1973. 338343;
 • LAKATOS István: Az antitragikus költő = Élet és Irodalom, 1973. febr. 10. 6. szám, 13;
 • ANTAL Gábor: Devecseri Gábor két könyvéről = Könyvvilág, 1974. aug. 8. szám, 3;
 • LAKATOS István: Saját legendájának kovácsa = Élet és Irodalom, 1974. aug. 10. 32. szám, 10;
 • UNGVÁRI Tamás: Monotroposzám, Vázlat Devecseri Gáborról = Kortárs, 1975. okt. 10. szám, 16321638;
 • GARAI Gábor: „Örök gyönyör a lét” = Élet és Irodalom, 1976. nov. 20. 47. szám, 10;
 • Simon Lajos: Devecseri Gábor emlékére. = Csongrád Megyei Hírlap, 1977. febr. 27. 49. szám, 7;
  SOMLYÓ György: Barátság, szerelem. Az induló Devecseri = Somlyó György: A költészet vérszerződése. Budapest, Szépirodalmi, 1977. 473475;
 • SOMLYÓ György: Rekviem Devecseri Gáborra = Uő: A költészet vérszerződése, Budapest, Szépirodalmi, 1977. 476493;
 • LUKÁCSY András: Devecseri-emlékek = Magyar Hírlap, 1977. márc. 3. 52. szám, 6;
 • RÓNAY László: Az istenek kegyeltje. Devecseri Gábor hatvanadik születésnapjára = Kortárs, 1977. máj. 5. szám, 795796;
 • MESTERHÁZI Lajos: Egy ismeretlen Devecseri-vers = Kortárs, 1977. máj. 5. szám, 794;
 • SÜKÖSD Mihály: Devecseri Gábor prózai művei = Új Tükör, 1977. jún. 26. 26. szám, 2;
 • EGRI Csaba: Devecseri Gábor színházi vallomásai = Film Színház Muzsika, 1977. aug. 20. 34. szám, 1011;
 • RÓNAY László: „Mily szép dolog embernek lenni.” Devecseri Gábor utolsó éve = Jelenkor, 1978. jún. 6. szám, 541547;
 • RÓNAY László: Devecseri Gábor műfordítói elveinek kialakulása = Életünk, 1979. jan.febr. 12. szám, 7177;
 • BALOGH Tibor: Arany lant. Devecseri Gábor versfordításai = Magyar Nemzet, 1979. szept. 30. 229. szám, 13;
 • GARAI Gábor: „Nem csalános ingben”. Devecseri Gáborról, síremléke felavatásakor = Garai Gábor: A viszályokon túl. Budapest, Szépirodalmi, 1979. 6265;
 • GARAI Gábor: Szembesítés. Az antik és a modern líra, Devecseri Gábor tükrében = Élet és Irodalom, 1980. jan. 12. 2. szám, 11;
 • HOLLÓS KORVIN Lajos: Új magyar Odysseia = Uő: Alperes nem nyugszik, Budapest, Magvető, 1980. 337339;
 • ZAY László: Búcsú = Élet és Irodalom, 1981. okt. 3. 40. szám, 7;
 • NEMES György: Költők árnyékában = Élet és Irodalom, 1984. aug. 10. 32. szám, 14;
 • RÓNAI Mihály András: Devecseri Gábor = Rónai Mihály András: Magyar lant, Budapest, Szépirodalmi, 1984. 549560;
 • BÉLÁDI Miklós: Devecseri Gábor = Béládi Miklós: Arcképvázlatok, Békéscsaba, 1987. 1820;
 • VAJNA János: A domináns témakör. Devecseri Gábor emlékezete = Élet és Irodalom, 1987. febr. 27. 9. szám, 10;
 • SOMLYÓ György: Mi jár(na) az énekeseknek? = Nagyvilág, 1987. márc. 3. szám, 442445;
 • LAKATOS István: Devecseri üzenete = Új Tükör, 1987. márc. 1. 9. szám, 2021;
 • KERESZTURY Dezső: Devecseri Gábor sírjánál = Uő: Kapcsolatok, Budapest, Magvető, 1988. 337339;
 • HUSZÁR Klára: Krisztinavárosi madrigál = Kortárs, 1989. febr. 2. szám, 8898;
 • MAJOR Ottó: A világ vált játéktalanná. Devecseri Gábor válogatott versei = Uő: A megtalált út, Budapest, Szépirodalmi, 1989. 242244;
 • KÉPES Géza: Néhány vonás egy költő-műfordító arcképéhez. Az 50 éves Devecseri Gábor = Irodalomtörténet, 1992. 3. szám, 601606;
 • KENYERES Zoltán: Devecseri = Vigília, 1992. ápr. 4. szám, 312;
 • KUCZKA Péter: Gabi = Magyar Napló, 1997. máj.jún. 56. szám, 5152;
 • Imátlan ima. Kortársak Devecseri Gábor emlékére, szerk.: MARÓTI István, Budapest, PIM, 2001;
 • RÓNAY László: „Homér fénydús ege alatt”. Devecseri Gábor ébresztése = Népszava, 2001. dec. 24. 299. szám, mell. 10;
 • BIRCSÁK Anikó: Saját élet. Önéletírás esszében Devecseri Gábornál = Alföld, 2008. jún. 6. szám, 8397;

Egyes művekről:

A mulatságos tenger (1936)

 • FÉNYI András: Devecseri Gábor: A mulatságos tenger = Magyar Könyvbarátok Diáriuma, 1936. nov.dec. 78. szám, 176177;
 • FALUDI István: Devecseri Gábor: A mulatságos tenger = Válasz, 1937. 1. szám, 5354;
 • KESZI Imre: Devecseri Gábor: A mulatságos tenger = Szép Szó, 1937. 4. kötet, 8990;
 • KISS Tamás: A mulatságos tenger = Napkelet, 1938. jan.jún. 16. szám, 128;

Barátaimhoz (1939)

Ál-Állatkereskedő vagy Az Igaz Szerelem Diadala (1942)

 • BÓKA László: Devecseri Gábor: Ál-állatkereskedő vagy Az Igaz Szerelem Diadala = Az Ország Útja, 1942. júl. 7. szám, 223;
 • (T. D.): Devecseri Gábor: Ál-állatkereskedő vagy Az Igaz Szerelem Diadala = Tükör, 1942. aug. 8. szám, 352;
 • VAJDA Endre: Ál-állatkereskedő = Magyar Csillag, 1942. szept. 1. 9. szám, 183184;

De Amore (1943)

 • (-th): DEVECSERI Gábor: De Amore = Esti Magyarország, 1943. aug. 14. 183. szám, 6;
 • (r. f.): DEVECSERI Gábor: De Amore = Híd, 1943. aug. 15. 16. szám, 29;
 • WEÖRES Sándor: Devecseri Gábor: De Amore = Diárium, 1943. okt. 10. szám, 232;
 • MAJOR Ottó: Az élet szerelmese = Élet és Irodalom, 1993. nov. 12. 45. szám, 10;
 • CSERNUS Mariann: Perszeusz tükre. Devecseri Gábor: De Amore = Lyukasóra, 1994. júl. 7. szám, 1415;
 • SOMLYÓ György: „Zeusz hasznos fia...” Devecseri Gáborról a De Amore új megjelenése mentén = Holmi, 1996. máj. 5. szám, 670683;

Margitszigeti elégia (1945)

 • ANTAL Gábor: Devecseri Gábor: Margitszigeti elégia = Magyar Nemzet, 1945. nov. 14. 160. szám, 2;
 • HEGEDŰS Géza: Devecseri Gábor: Margitszigeti elégia = Új Magyarország, 1946. jan. 2.szám, 10;
 • V. E.: Szenvedély és elegancia. = Népszava, 1946. jan. 20. 17. szám, 7;
 • BÓKA László: Két verseskönyvről. = Budapest, 1946. jan. 1. szám, 36;

Állatkerti útmutató (1945)

 • BÓKA László: Versek, végre versek! = Új Magyarország, 1946. febr. 27. 8. szám, 3;
 • LUKÁCSY András: Állatok, versek, játékok = Magyar Hírlap, 1972. máj. 27. 145. szám, Hétvége mell. II;

Budapest, Tündérváros (1946)

 • BÓKA László: Hat magyar könyv = Új Magyarország, 1946. dec. 28. 52. szám, 11;
 • HÁRS László: Könyvek között = Szivárvány, 1947. jan. 11. 2. szám, 12;
 • VARGHA Kálmán: Budapest, Tündérváros = Sorsunk, 1947. jún. 6. szám, 383384;

Levél a hegyről (1946)

 • LAURENTIUS: Irodalmi krónika = Magyar Nemzet, 1947. febr. 9. 33. szám, 4;
 • SZENTKUTHY Miklós: Levél a hegyről = Magyarok, 1947. ápr. 4. szám, 312313;
 • WEÖRES Sándor: Devecseri Gábor új verseskönyve = Diárium, 1947. Könyvnapi szám, 90;

Önkéntes határőr (1951)

 • MÉSZÁROS István: Önkéntes határőr. Devecseri Gábor elbeszélő költeménye = Szabad Nép, 1951. szept. 22. 222. szám, 6;

Jövendő tükre (1954)

 • HEGEDŰS Géza: Jegyzetek könyvekről = Magyar Nemzet, 1955. jan. 16. 13. szám, 9;

Három hét egy esztendő (1955)

 • (d. l.): DEVECSERI Gábor: Három hét egy esztendő = Művelt Nép, 1955. jún. 12. 24. szám, 4;

Műhely és varázs (1959)

 • FALUS Róbert: A poézis titkairól = Nagyvilág, 1961. ápr. 4. szám, 601603;
 • LAKATOS István: Devecseri műhely = Élet és Irodalom, 1973. okt. 27. 43. szám, 11;

Odüsszeusz szerelmei (1964)

 • FODOR József: Odüsszeusz szerelmei. Devecseri Gábor új verseskönyve = Magyar Nemzet, 1964. ápr. 26. 97. szám, 13;
 • HEGEDŰS Géza: Az Olümposz bűvöletében = Élet és Irodalom, 1964. máj. 9. 19. szám, 4;
 • HORVÁTH Zsigmond: Devecseri Gábor: Odüsszeusz szerelmei = Kritika, 1964. aug. 8. szám, 5556;
 • LUKÁCSY András: Odüsszeusz szerelmei. Devecseri Gábor költői játéka a várpalotában = Magyar Hírlap, 1973. aug. 30. 238. szám, 6;
 • SZALONTAY Mihály: Odüsszeusz szerelmei. A Nemzeti Színház bemutatója a vár Királypincéjében = Népszava, 1973. aug. 31. 203. szám, 4;
 • TAMÁS István: Odüsszeusz szerelmei. Devecseri Gábor költői játéka a Várszínházban = Népszabadság, 1973. aug. 31. 203. szám, 7;
 • BÁNYAI János: Találkozás az idővel = Magyar Szó, 1973. szept. 1. 240.(9432.) szám, Kilátó 12;
 • MÁTRAI-BETEGH Béla: Odüsszeusz szerelmei. Devecseri Gábor költői játéka a Budai Vár királypincéjében = Magyar Nemzet, 1973. szept. 2. 205. szám, 11;
 • SOMLYÓ György: Jobb előbb = Élet és Irodalom, 1973. dec. 22. 51. szám, 15;

Lágymányosi istenek (1967)

 • ABODY Béla: Lágymányosi istenek = Élet és Irodalom, 1967. aug. 19. 33. szám, 7;
 • ZOLNAY Vilmos: Az olvasás egyeteme. Devecseri Gábor Lágymányosi istenek c. könyvéről = Könyvtáros, 1967. nov. 11. szám, 681683;
 • TÁLASI István: Devecseri Gábor: Lágymányosi istenek = Kritika, 1967. dec. 12. szám, 6263;
 • RÓNAY György: Devecseri Gábor: Lágymányosi istenek = Uő: Olvasás közben. Budapest, Magvető, 1971. 305309;
 • FENYŐ István: Költők emlékével a halállal szemben. Devecseri Gábor: Lágymányosi istenek = Napjaink, 1977. jan. 1. szám, 8;
 • BÁRDOS Judit: Munka és teljesség. Devecseri Gábor: Lágymányosi istenek = Irodalomtörténet, 1978. 3. szám, 819922;
 • RÓNAY László: Devecseri Gábor: Lágymányosi istenek = Irodalomtörténeti Közlemények, 1980. 4. szám, 551552;
 • R. TAKÁCS Olga: Devecseri Gábor: Lágymányosi istenek = Hungarológiai Értesítő, 1981. 34. szám, 3536;

Csak annyi meleget (1968)

 • RUSZNYÁK Márta: Csak annyi meleget. Devecseri Gábor versei = Magyar Nemzet, 1968. aug. 11. 188. szám, 13;
 • RÓNAY György: Devecseri Gábor: Csak annyi meleget = Uő: Olvasás közben, Budapest, Magvető, 1971. 310313;
 • JUHÁSZ Béla: Antikvitás és költészet. Devecseri Gábor: Csak annyi meleget. = Uő: Irodalom és valóság, Budapest, Szépirodalmi, 1977. 339343;

Kalauz Homéroszhoz (1970)

 • Falus Róbert: Devecseri Gábor: Kalauz Homéroszhoz = Népszabadság, 1971. márc. 23. 69. szám, 7;
 • A. G.: Kalauz Homéroszhoz. Devecseri Gábor esszékötete = Magyar Nemzet, 1971. ápr. 4. 80. szám, 13;
 • RÓNAY György: Az olvasó naplója = Vigília, 1971. máj. 5. szám, 339340;
 • RÓNAY László: Útjelzők = Nagyvilág, 1971. júl. 7. szám, 10871088;
 • KARTAL Zsuzsa: Kalauz Homéroszhoz. Devecseri Gábor tanulmányai = Magyar Nemzet, 1971. júl. 11. 162. szám, 13;
 • BÁRÁNY László: Devecseri Gábor: Kalauz Homéroszhoz = Tiszatáj, 1971. szept. 9. szám, 875876;
 • SZÖRÉNYI László: Devecseri Gábor: Kalauz Homéroszhoz = Kritika, 1971. okt. 10. szám, 3841;

Variációk. A pamutszamár keservei, átváltozásai és végső boldogsága. (1970)

 • GARAI Gábor: A pamutszamár szerencséje = Élet és Irodalom, 1971. jan. 23. 4. szám, 11;

Bikasirató (1971)

 • HÁMOS György: Hol áll meg a csillag? Az Irodalmi Színpad bemutatójáról = Népszabadság, 1970. nov. 1. 257. szám, vasárnapi mell. 7;
 • MÁTRAI-BETEGH Béla: Három költemény az Irodalmi Színpadon = Magyar Nemzet, 1970. nov. 1. 257. szám, 11;
 • GÖRGEY Gábor: Amennyire lehet, nem ölünk = Élet és Irodalom, 1970. nov. 28. 48. szám, 13;
 • CYNOLTER Károly: Devecseri Gábor: Bikasirató. = Alföld, 1972. márc. 3. szám, 8384;

A meztelen istennő és a vak jövendőmondó (1972)

 • (kartal): A meztelen istennő és a vak jövendőmondó. Devecseri Gábor regénye = Magyar Nemzet, 1972. máj. 28. 124. szám, 13;
 • SZABÓ Ede: Az értelem derűs fényében = Új Írás, 1973. márc. 3. szám, 121122;
 • MIKLÓS Elemér: Fája az örök életé lett. Devecseri Gábor: A meztelen istennő és a vak jövendőmondó = Kelet-Magyarország, 1978. máj. 7. 106. szám, 10;

A mulandóság cáfolatául (1972)

 • KARTAL Zsuzsa: A mulandóság cáfolatául. Devecseri Gábor verskötete = Magyar Nemzet, 1972. máj. 14. 112. szám, 13;

Beszakad az idő (1972)

 • VIHAR Béla: A Megszépítő = Élet és Irodalom, 1973. jan. 6. 1. szám, 11;
 • K. Zs.: Beszakad az idő. Devecseri Gábor válogatott versei = Magyar Nemzet, 1973. ápr. 8. 82. szám, 13;

A hasfelmetszés előnyei (1974)

 • GÁBOR István: A hasfelmetszés előnyei. Devecseri Gábor hátrahagyott írásai = Magyar Nemzet, 1974. aug. 25. 198. szám, 13;
 • DÉSI Ábel: A költő és a halál. Devecseri Gábor: A hasfelmetszés előnyei = 7 Nap, 1975. máj. 23. 20. szám, mell. 18;

A válogatott bibliográfiát szerkeszti: Herczeg Tünde (OSZK – Tájékoztató Osztály)