BEVEZETŐ
ALKOTÓK

GALÉRIÁK
... ... ... ... fotók
... ... ... ... címlapok
... ... ... ... kéziratok
... ... ... ... első kiadások
... ... ... ... egyéb
HANGANYAGOK
... ... ... ... szerzők hangjai
... ... ... ... mondott vers
... ... ... ... zenés vers

SZAKIRODALOM
... ... ... ... a Nyugatról
... ... ... ... monográfiák
... ... ... ... tanulmányok
... ... ... ... kronológia

NYUGAT 100 események
... ... ... ... PIM
... ... ... ... OSZK
... ... ... ... MTV
... ... ... ... egyéb
ÚJDONSÁGOK

CÍMLAP

   

 

Ismertetések és tanulmányok egyes műveiről:

Ébredjetek fel! (1929)

 • MIHÁLYI Ödön [ism.] = Korunk, 1929. március, 3. szám, 241. o.;
 • NADASS József [ism.] = Korunk, 1929. 4. szám, 317–318. o.;
  [NÉMETH Andor] n-th a [ism.] = Literatúra 1929. 7. szám, 242–243. o.;
 • M. POGÁNY Béla [ism.] = Nyugat, 1929. 5. szám, I. 351–352. o.;
 • TAMÁS István [ism.] = Vajdasági Írás, 1929. 173–174. o.;
 • TURÓCZI-TROSTLER József [ism.] = Pester Lloyd, 1929. 72. szám, 6. o.;
 • POMOGÁTS Béla: Példázat a szabadságról = Új Írás, 1979. 3. szám, 93–98. o.;

Országúton (1932)

 • [BÁLINT György] B. Gy [ism.] = Pesti Napló, 1932. április 17., 84. szám, 35. o.;
 • HEVESI András [ism.] = Nyugat, 1932. 22. szám, II. 500. o.;
 • SEBESTYÉN, Karl [ism.] = Pester Lloyd, (esti) 1932. 83. szám;
 • MÉREY Ferenc [ism.] = Napkelet, 1933. 70–71. o.;
 • THOMKA Beáta: Déry Tibor Országúton c. regényének szürrealista elemei = Hungarológiai Közlemények, 1981. 48. szám, 295–299. o.;

A tengerparti gyár (1945)

 • DÁNIEL Anna [ism.] = Fényszóró, 1945. 20. szám, 21. o.;
 • ÖRVÖS Lajos [ism.] = Szabad Szó, 1945. október 25.,174. szám, 4. o.;
 • JUSTUS Pál [ism.] = Szocializmus, 1946. 187–189. o.;
 • HARCOS Ottó [ism.] = Sorsunk, 1947. 255–256. o.;
 • KOVÁCS Endre [ism.] = Diárium, 1947. 37–38. o.;

Két nővér (1921)

 • GAÁL Gábor [ism.] = Jövő, 1921. december 21. = Uő.: Válogatott írások. 1. köt. Bukarest 1964. 13–14. o.;

Ló, búza, ember (1922)

 • KOMLÓS Aladár [ism.] = Tűz, 1922. július 23., 7. o.;
 • LAZICZIUS Gyula [ism.] = Magyar Írás, 1922. 214. o.;
 • TURÓCZI-TROSTLER József [ism.] = Független Szemle, 1922. 207–208. o.;

Énekelnek és meghalnak (1928)

 • BALOGH Vilma [ism.] = Szocializmus, 1928. 239. o.;
 • GAÁL Gábor [ism.] = Korunk, 1928. 6. szám, 476–477. o.;
 • KASSÁK Lajos [ism.] = Századunk, 1928. 191–195. o.;
 • NYIGRI Imre [ism.] = Népszava, 1928. június 17., 136. szám, 14. o.;
 • ss [ism.] = Magyar Hírlap, 1928. április, 15., 86. szám, 24. o.;
 • SZEGI Pál [ism.] = Nyugat, 1928. 14. szám, II. 135–137. o. = Pesti Napló, 1928. 75. szám, március 31., 9. o.;
 • TURÓCZI-TROSTLER József [ism.] = Pester Lloyd, 1928. 69. szám, 6. o.;

Szemtől szembe (1945)

 • FÜSI József [ism.] = Magyarok, 1945. 5. szám, 235–236. o.;
 • [GYÖNGYÖSI NÁNDOR] Gy. N [ism.] = Szabad Nép, 1945. július 29., 103. szám, 5. o.;
 • K. D [ism.] = Fényszóró 1945. 12. szám, 23. o.;
 • KÓSA János [ism.] = Magyar Nemzet, 1945. július 12. 58. szám, 4. o.;
 • THURZÓ Gábor [ism.] = Magyarok, 1945. 3. szám, 146–148. o.;
 • VAS István [ism.] = Új Magyarország, 1945. július 31. 5. szám, 11. o.;
 • JUSTUS Pál [ism.] = Szocializmus, 1946. 187–189. o.;

Alvilági játékok (1946)

 • CSUKA Zoltán [ism.] = Sorsunk, 1946. 177–178. o.;
 • GÁBOR Andor [ism.] = Szabad Nép, 1946. november 10., 255. szám, 8. o.;
 • HÁRS László [ism.] = Szivárvány, 1946. 24. szám, 24. o.;
 • JUSTUS Edit [ism.] = Szocializmus, 1946. 495–496. o.;
 • KELEMEN János [ism.] = Forum, 1946. november, 277–278. o.;
 • KESZI Imre [ism.] = Magyarok, 1946. 12. szám, 801–803. o. = Uő.: A sziget ostroma, Budapest, 1948., 133–141. o.;
 • [LŐRINCZ MÁRIA] LAURENTIUS [ism.] = Magyar Nemzet, 1946. december 1., 271. szám, 4. o.;
 • SZABOLCSI Miklós [ism.] = Új Hang, 1946. december, 151–152. o.;
 • DÉNES Tibor [ism.] = Válasz, 1947. I. 395–396. o.;
 • KOVÁCS Endre [ism.] = Diárium, 1947. 37–38. o.;
 • VAJDA György Mihály [ism.] = Embernevelés, 1947. 86–88. o.;

Pesti felhőjáték (1946)

 • BÓKAI László [ism.] = Új Magyarország, 1946. november 16., 46. szám, 10. o.;
 • [NEMES GYÖRGY] (n. gy.) [ism.] = Szabad Nép, 1946. december 22., 291. szám, 12. o.;
 • KOVÁCS Endre [ism.] = Diárium, 1947. 37–38. o.;
 • OLÁH Andor [ism.] = Új Szántás, 1947. április, 250. o.;
 • VAS István [ism.] = Magyarok, 1947. 227. o.;
 • VAJTAI István [ism.] = Tiszatáj, 1948. 448–449. o.;

A befejezetlen mondat (1947)

 • FÜZES György [ism.] = Korunk, 1938. 11. szám, 1004–1005. o.;
 • ILLYÉS Gyula [ism.] = Nyugat, 1938. 8. szám, II. 139–140. o. = Kortárs, 1966. 1882–1883. o.;
 • BÖLÖNI György [ism.] = Forum, 1947. 6. szám, 471–473. o. = Uő.: Nemzedékről nemzedékre, Budapest, Szépirodalmi, 1966, 134–138. o.;
 • DÉRY Tibor [Ism. A szerző saját művéről] = Szabad Nép, 1947. május 25., 117. szám, 9. o.;
 • HORVÁTH Márton [ism.] = Szabad Nép, 1947. június 8., 127. szám, 3. o.;
 • KARDOS László [ism.] = Magyarok, 1947. 11. szám, 790–792. o.;
 • KESZI Imre [ism.] = Szabad Nép, 1947. július 20., 163. szám, 8–9. o.;
 • KESZI Imre [ism.] = Tovább, 1947. június 13., 8. o.;
 • KOMLÓS Aladár [ism.] = Haladás, 1947. 34. szám, 8. o.;
 • KOPRÉ József [ism.] = Új Szántás, 1947. június, 374–375. o.;
 • MAJOR Ottó [ism.] = Új Hang, 1947. október, 3. szám, 122–127. o.;
 • NÉMETH Andor [ism.] = Forum, 1947. 12. szám, 934–948. o. = Széljegyzetek egy nagy regényhez. Déry Tibor: A befejezetlen mondat = Uő.: A szélén behajtva, Budapest, Magvető, 1973. 334–350. o.;
 • [PALOTAI Boris] (P.B.) [ism.] = Népszava, 1947. július 25., 167. szám, 4. o.;
 • RÁBA György [ism.] = Tiszatáj, 1947. 10. szám, 56–57. o.;
 • ROZGONYI Iván [ism.] = Vigilia, 1947. 569–571. o.;
 • SCHÖPFLIN Aladár [ism.] = Tovább, 1947. szeptember 26., 9. o.;
 • SZIGETI József [ism.] = Társadalmi Szemle, 1947. 12. szám, 893–904. o. = Uő.: Útban a valóság felé, Budapest, Hungária, 1948, 222–251. o.;
 • VAJDA Endre [ism.] = Diárium, 1947. 179–180. o.;
 • VARGA Imre [ism.] = Puszták Népe, 1947. 4. szám, 295–296. o.;
 • ZELK Zoltán [ism.] = Szabadság, 1947. 255. szám;
 • HÁRS László [ism.] = Kortárs, 1948. 17. szám, 514–515. o.;
 • KEMÉNY Gábor [ism.] = Embernevelés, 1948. 224–225. o.;
 • KESZI Imre [ism.] = Uő.: A sziget ostroma, Budapest, 1948, 133–141. o.;
 • LENGYEL Béla [ism.] = Magyar Nyelvőr, 1948. 18–21. o.;
 • LUKÁCS György [ism.] = Forum, 1948. 1. szám, 40–49. o. = Uő.: Új magyar kultúráért, Budapest, Szikra, 1948. 127–139. o. = Uő.: Magyar irodalom – magyar kultúra. Válogatott tanulmányok, Budapest, Franklin, 1970. 520–531. o.;
 • LUKÁCSY Sándor [ism.] = Valóság, 1948. 1. szám, 58–61. o.;
 • ÖRKÉNY István [ism.] = Nagyvilág, 1948. 1. szám, 6. o.;
 • PÁLMAI Kálmán [ism.] = Huszadik Század, 1948. 239–240. o.;
 • PÁLÓCZI HORVÁTH György [ism.] = Csillag, 1948. 3. szám, 44–47. o.;
 • CSONGÁR Álmos [ism.] = Die Buchbesprechung (Leipzig), 1955. 5. szám;
 • FISCHER, Ernst [ism.] = Tagebuch, 1955. február 26.;
 • G. H. H [ism.] = Neue Zürcher Zeitung, 1962. november 21., 319. szám, 22. o.;
 • HALPERIN, Josef [ism.] = Weltwoche, 1962. szeptember 26. 27. o.;
 • HARTL, Edwin [ism.] = Salzburger Nachrichten, 1962. október 20.;
 • HARTLAUB, Geno [ism.] = Sonntagsblatt (Hamburg), 1962. december 2.;
 • HELWIG, Werner [ism.] = Rheinischer Merkur, 1962. november 16., és Stuttgarter Zeitung, 1962. december 1.;
 • HOYER, Franz A [ism.] = Badische Zeitung, 1962. szeptember 22., és Bonner Rundschau, 1962. szeptember 22., Kölnische Rundschau, 1962. szeptember 22., Deutsche Rundschau, 1962. december 1093–1097., Frankfurter Hefte (Frankfurt am Main), 1963. június 427–430. o.;
 • IHLENFELD, Kurt [ism.] = Evangelische Welt, 1962. október 16., és Eckart Jahrbuch, 1962–1963. 337–340. o.;
 • KASCH [ism.] = Die Abendzeitung (München), 1962. november 21.;
 • KRAMBERG, Karl-Heinz [ism.] = Das Schönste, 1962. szeptember 1., és Kölner Stadt-Anzeiger, 1962. szeptember 1–2.;
 • KRAUS, Wolfgang [ism.] = Wart in der Zeit (Wien), 1962. szeptember és Darmstadter Echo, 1962. december 15., Hannoverische Allgemeine Zeitung, 1962. szeptember 22/23., Wiesbadener Kurier, 1962. szeptember 28., Höchster Kreisblatt, 1962. szeptember 28.;
 • LASSL, Josef [ism.] = Oberösterreichische Nachrichten, 1962. december 1.;
 • MR = Allgemeine Zeitung (Mainz), 1962. szeptember 29.;
 • NAGEL, Ivan [ism.] = Der Monat, 1962. szeptember, 168. szám, 70–75. o.;
 • POLL, Walter [ism.] = Deutsche Zeitung, 1962. október, 20–21. o.;
 • RÜHLE, Jürgen [ism.] = Die Welt, 1962. november 10.;
 • SCHIMMING, Wolfgang [ism.] = Die Bücherkommentare, 1962. szeptember 15.;
 • TERRY, Thomas [ism.] = Der Bund, 1962. december 20., és National Zeitung, 1963. április 20.;
 • BABNIK, Hans [ism.] = Wiener Bücher Briefe, 1963. 1. szám;
 • FINK, Humbert [ism.] = Süddeutsche Zeitung, 1963. 2–3. szám;
 • HARTUNG, Rudolf [ism.] = Die Zeit, 1963. március 22., 17. o.;
 • HORST, Karl August [ism.] = Frankfurter Allgemeine Zeitung, 1963. február 2.;
 • KIRCHELDORFF, Hans [ism.] = Neue Deutsche Hefte, 1963. március–április, 92. szám, 104–108. o.;
 • KARDOS László [ism.] = Napjaink, 1963. 11. szám, 11. o.;
 • OLTYÁN Béla [ism.] = Napjaink, 1963. 12. szám, 6–7. o.;
 • ROSDY, Ladislaus [ism.] = Wort und Wahrheit (Wien), 1963. október, 633–635. o.;
 • SCHÜTZE, Bernhard [ism.] = Neue Ruhr-Zeitung, 1963. április 28.;
 • STEFFENS, Manfred [ism.] = Esseniger Zeitung, 1963. junius 8.;
 • BRION, Marcel [ism.] = Le Monde, 1966. május 7.;
 • CHAVARDÉS, Maurice = La Quinzaine Littéraire, 1966. május 15., 8. o.;
 • JUIN, Hubert [ism.] = Les Lettres Francaises, 1966. 9–15. szám, 10. o.;
 • POMOGÁTS Béla [ism.] = Irodalmi Szemle, 1976. 4. szám, 365–367. o.;
 • ZEMAN László: A természettudományi szókincs az elbeszélő és az alakok síkjának viszonylatában A befejezetlen mondatban = Magyar Nyelv, 1973. 3. szám, 325–341. o.;
 • KIS PINTÉR Imre: A befejezett befejezetlen mondat = Élet és Irodalom, 1974. 42. szám, 4. o.;
 • POMOGÁTS Béla: Déry Tibor nagyregénye. Jegyzetek A befejezetlen mondathoz = Jelenkor, 1974. 2. szám, 179–188. o.;
 • ZEMAN László: Adalék „A befejezetlen mondat” stílusvizsgálatához = Jelentéstan és stilisztika, szerk. IMRE Samu, SZATHMÁRI István, SZÜTS László, Budapest, Akadémiai, 1974. 674–679. o.;
 • POMOGÁTS Béla: Eszme és társadalom Déry Tibor A befejezetlen mondat című regényében = „Vár egy új világ”, szerk.: ILLÉS László, JÓZSEF Farkas, 1975. 404–429. o.;
 • REFFLE Gyöngyi: Költői motívumok A befejezetlen mondatban = Tanulmányok (Újvidék), 1975. 8. szám, 217–237. o.;
 • BOTKA Ferenc: Újraolvasott klasszikus. Déry Tibor: A befejezetlen mondat = CET, 1994. január–február, 82–99. o.;
 • SZOLLÁTH Dávid: 1938 – Az elkötelezett regény mint a kommunista magatartásformák bírálata: Déry Tibor: A befejezetlen mondat = Literatura, 2006. 2. szám, 185–205. o.;
 • SZOLLÁTH Dávid: A kritikai realizmus modernizálásának és elkötelezésének nehézségei. 1938: Déry Tibor: A befejezetlen mondat = A magyar irodalom történetei III, főszerk.: SZEGEDY-MASZÁK Mihály, Budapest, Gondolat, 2007. 363–374. o.;

Tükör (Nemzeti Színház: 1947)

 • BENEDEK András [ism.] = Budapest, 1947. 174–175. o.;
 • DARVAS József [ism.] = Forum, 1947. 4. szám, 313–315. o.;
 • DARVAS Szilárd [ism.] = Igaz Szó, 1947. március 29. szám, 2. o.;
 • FODOR József [ism.] = Új Idők, 1947. I. 307. o.;
 • HÁRS László [ism.] = Szocializmus, 1947. 226–230. o.;
 • HORVÁTH Márton [ism.] = Szabad Nép, 1947. március 25., 69. szám, 4. o. = Uő.: Lobogónk: Petőfi, Budapest, Szikra, 1950, 87–91. o.;
 • KELEMEN János [ism.] = Szabad Szó, 1947. március 23., 69. szám, 8. o.;
 • KÜRTI Pál [ism.] = Magyarok, 1947. 6. szám, 462–463. o.;
 • LACZKÓ Géza [ism.] = Szivárvány, 1947. 13. szám, 23. o.;
 • MÁRKUS László [ism.] = Színház, 1947. 13. szám;
 • MOLNÁR Miklós [ism.] = Nagyvilág, 1947. 6. szám, 7. o.;
 • MOLNÁR Miklós [ism.] = Új Magyarország, 1947. március 31., 13. szám, 10. o.;
 • POSSONYI László [ism.] = Új Ember, 1947. 17. szám, 7. o.;
 • SZENTTMREI Jenő [ism.] = Utunk 1947. 11. szám, 3. o.;
 • VÉSZI Endre [ism.] = Népszava, 1947. március 21., 66. szám, 4. o.;
 • VICTOR János [ism.] = Új Szántás, 1947. április, 244. o.;
 • DÉRY Tibor [Ism. A szerző saját művéről] = Népszava, 1948. november 28., 275. szám, 13. o.;
 • KÁLMÁN László [ism.] = Tiszatáj, 1948. 458–459. o.;
 • [OLTVÁNYI Ambrus] (O. a.) = Politika, 1948. 23. szám, 8. o.;
 • RAPPAPORT Ottó [ism.] = Utunk, 1948. 24. szám, 13. o.;
 • HORVAI István [ism.] = Színház és Filmművészet, 1950. 1–2. szám, 33–51. o.;
 • GYÁRFÁS Miklós [ism.] = Tükör, 1969. 49. szám, 18. o.;
 • KAPÁS Dezső [ism.] = Népszabadság, 1969. december 5.;
 • LÉTAY Vera [ism.] = Élet és Irodalom, 1969. november 22., 47. szám, 9. o.;
 • [MOLNÁR GÁL Péter.] M. G. P [ism.] = Népszabadság, 1969. november 26.;
 • RUSZNYÁK Márta [ism.] = Magyar Nemzet, 1969. november 19.;
 • SAÁD Katalin [ism.] = Új Ember, 1969. december 21., 1224. szám, 7. o.;
 • SZOMBATHELYI Ervin [ism.] = Magyar Hírlap, 1969. november 16.;
 • BRATMANN Mihály [ism.] = Színház, 1970. 2. szám, 8–10. o.;
 • CZIMER József [ism.] = The New Hungarian Quarterly, 1970. 38. szám, 198–203. o.;
 • HERMANN István [ism.] = Színház, 1970. 2. szám, 5–7. o.;

Itthon (Nemzeti Színház: 1948. január 9. o.)

 • ANTAL Gábor [ism.] = Haladás, 1948. 3. szám, 7. o.;
 • BENEDEK Marcell [ism.] = Forum, 1948. 2. szám, 174–176. o.;
 • BENEDEK Marcell [ism.] = Új Idők, 1948. 1. szám, 45. o.;
 • ERDŐS Jenő [ism.] = Nagyvilág, 1948. 1. szám, 8. o.;
 • HÁRS László [ism.] = Kortárs, 1948. 8. szám, 233. o.;
 • KÁLMÁN László [ism.] = Tiszatáj, 1948. 458–459. o.;
 • MOLNÁR Miklós [ism.] = Csillag, 1948. 5. szám, 62–63. o.;
 • MOLNÁR Miklós [ism.] = Szabad Nép, 1948. január 10., 7. szám, 4. o.;
 • [OLTVÁNYI Ambrus] (O. a.) = Politika, 1948. 23. szám, 8. o.;
 • [PAÁL Ferenc] P. F = Politika, 1948. 3. szám, 8. o.;
 • SARKADI Imre [ism.] = Válasz, 1948. 2. szám, 185–187. o.;
 • SZABÓ István [ism.] = Népszava, 1948. január 11., 8. szám, 8. o.;
 • SZÉKELY Júlia [ism.] = Színház, 1948. 3. szám;
 • VARGHA Balázs [ism.] = Új Szántás, 1948. 2. szám, 116–117. o.;

Jókedv és buzgalom (1948)

 • ÁBEL Péter [ism.] = Színház és Mozi, 1948. 17. szám, 20. o.;
 • CSABAI Zoltán [ism.] = Tiszatáj, 1948. 555–556. o.;
 • KESZI Imre [ism.] = Szabad Nép, 1948. december 16., 290. szám, 6. o.;
 • [LŐRINCZ Mária] LAURENTTUS [ism.] = Magyar Nemzet, 1948. november 21., 269. szám, 4. o.;
 • GYÁRFÁS Miklós [ism.] = Haladás, 1949. 5. szám, 7. o.;
 • HORVÁTH [Zoltán] h. z [ism.] = Népszava, 1949. február 20., 43. szám, 6. o.;
 • NÉMETH Andor [ism.] = Csillag, 1949. 14. szám, 47–52. o.;
  ré [ism.] = Társadalmi Szemle, 1949. 1. szám, 79. o.;
 • SZENTIMREI Jenő [ism.] = Utunk, 1949. május 14., 10. szám, 9–10. o.;
 • RUBINYI Mózes [ism.] = Magyar Nyelvőr, 1952. 4. szám, 301–303. o.;

Felelet 1–2 (1950, 1952)

 • [BÉCSY Tamás] TOLNAI Péter [ism.] = Tiszatáj, 1950. 169–171. o.;
 • DÉRY Tibor [ism.] [A szerző saját művéről] – Három író Déry Tibor könyvéről [Déry Tibor Felelet című regényéről] = Népszava, 1950. május 18., 114. szám, 4. o.;
 • FALUDY György [ism.] = Népszava, 1950. június 8., 131. szám, 4. o.;
 • [GÁCH Marianne] (GÁCH) [ism.] = Haladás, 1950. 22. szám, 8. o.;
 • GIMES Miklós [ism.] = Szabad Nép, 1950. június 4., 128. szám, 10. o.;
 • HAVAS Endre [ism.] = Forum, 1950. 8. szám, 560–564. o.;
 • MEDVEY Gábor [ism.] = Magyar Nemzet, 1950. június 15., 136. szám, 5. o.;
 • NAGY Miklós [ism.] = Csillag, 1950. 32. szám, 51–54. o.;
 • SIMÓ Jenő [ism.] = Művelt Nép, 1950. 4. szám, 22. o.;
 • ACZÉL Tamás [ism.] = Csillag, 1952. 1322–1333. o.;
 • ASZTALOS Sándor [ism.] = Magyar Nemzet, 1952. szeptember 7., 210. szám, 5. o.;
 • ASZTALOS Sándor [ism.] = Magyar Nemzet, 1952. november 28., 279. szám, 5. o.;
 • BAJAI Ferenc [ism.] = Új Hang, 1952. 8. szám, 1–8. o.;
 • BODNÁR György [ism.] = Csillag, 1952. 10. szám, 1232–1237. o.;
 • BODNÁR György [ism.] = Magyar Nemzet, 1952. május 18., 115. szám, 7. o.;
 • BÓKA László [ism.] = Béke és Szabadság, 1952. 5. szám;
 • DÁN Sándor [ism.] = Irodalmi Újság, 1952. 18. szám, 5–6. o.;
 • DEBRECENI Tibor [ism.] = Építünk, 1952. 2. szám, 70–73. o.;
 • DÉRY Tibor [Ism. A szerző saját művéről] = Új Hang, 1952. 2. szám, 58–69. o., és Uő.: Útkaparó, Budapest, Magvető, 1956. 248–274. o.;
 • DÉRY Tibor [Ism. A szerző saját művéről] = Irodalmi Újság, 1952. augusztus 14., 17. szám, 7. o.;
 • FÖLDEÁK János [ism.] = Új Hang, 1952. 5. szám, 78–81. o.;
 • FÖLDESI József [ism.] = Népszava, 1952. november 28., 279. szám, 4. o.;
 • HÁY Gyula [ism.] = Művelt Nép, 1952. 10. szám, 8. o.;
 • HÁY Gyula [ism.] = Népszava, 1952. szeptember 14., 215. szám, 4. o.;
 • HUBAY Miklós [ism.] = Szabad Ifjúság 1952. szeptember 7., 210. szám, 7. o.;
 • ILLÉS Béla [ism.] = Irodalmi Újság, 1952. szeptember 11., 19. o.;
 • KESZI Imre [ism.] = Irodalmi Újság, 1952. május 8., 10. o;
 • KESZI Imre [ism.] = Új Hang, 1952. 5. szám, 73–78. o.;
 • MÉSZÁROS István [ism.] = Új Hang, 1952. 4. szám, 75–88. o.;
 • NAGY Péter [ism.] = Csillag, 1952. 6. szám, 723–735. o. = Uő.: Mérlegen, Budapest, Művelt Nép, 1955, 29–50. o.;
 • RÉVAI József [ism.] = Társadalmi Szemle, 1952. 8–9. szám, 741–761. o. = Uő.: Kulturális forradalmunk kérdései, Budapest, Szikra, 1952, 116–149. o.;
 • RÉVAI József [ism.] = Vita irodalmunk helyzetéről, Budapest, Szikra, 1952, 99–143. o.;
 • SŐTÉR István [ism.] = Irodalmi Újság, 1952. szeptember 25., 20. szám, 3. o.;
 • SZABÓ Pál [ism.] = Irodalmi Újság, 1952. szeptember 11., 19. o., 3. o.;
 • SZABOLCSI Miklós [ism.] = Irodalmi Újság, 1952. július 3., 14. szám, 6. o.;
 • VERES Péter [ism.] = Irodalmi Újság, 1952. 16. szám, 1–2. o.;
 • VERES Péter v= Irodalmi Újság, 1952. 18. szám, 5. o.;
 • VÉRTES György [ism.] = Irodalmi Újság, 1952. július 17., 15. szám, 7. o.;
 • [ZOLNAY Vilmos] Z. V [ism.] = Könyvbarát, 1952. 6. szám, 34–36. o.;
 • FÖLDES Anna [ism.] = Kortárs, 1966. 617–623. o.;
 • POMOGÁTS Béla [ism.] = Alföld, 1969. 7. szám, 42–47. o.;
 • MOLNÁR Géza: Felelet = Népszava, 1975. május 6., 5. o.;
 • TAMÁS István: A befejezetlen regény = Népszabadság, 1975. február 16., mell., 8. o. és Kérdések a Felelet-ről = Uő.: Tizenhárom hónap, Budapest, Szépirodalmi, 1977. 253–257. o.;
 • SZALONTAY Mihály: Déry Felelete = Szolnok Megyei Néplap, 1984. március 9., 8. o.;
 • CS. SZABÓ László: Regény a deresen = Hódoltsági irodalom. az irodalom államosításától a forradalomig, CS. SZABÓ László, sajtó alá rend., jegyzetek, utószó: CZIGÁNY Lóránt, Budapest, Mundus, 2008, 66–69. o.;

Simon Menyhért születése (1953)

 • BODNÁR György [ism.] = Csillag, 1953. 7. szám, 1054–1059. o.;
 • ILLÉS Béla [ism.] = Irodalmi Újság, 1953. 18. szám, 7. o.;
 • PÁNDI Pál [ism.] = Csillag, 1953. 10. szám, 1532–1544. o. = Uő.: Viták és kritikák, Budapest, Szépirodalmi, 1954. 95–105. o.;
 • PAPP Zoltán [ism.] = Tiszatáj, 1953. 248–252. o.;
 • POGÁNY György [ism.] = Béke és Szabadság, 1953. 22. szám;
 • FEDOR Ágnes [ism.] = Nők Lapja, 1954. 10. szám;

Hazáról, emberekről (1954)

 • GYENES István [ism.] = Nők Lapja, 1954. 17. szám;
 • SZŰCS Andor [ism.] = Könyvtáros, 1954. 5. szám, 36–37. o.;

Két emlék (1955)

 • EÖRSI István [ism.] = Irodalmi Újság, 1955. szeptember 3., 36. szám, 6. o.;
 • FARAGÓ Vilmos [ism.] = Csillag, 1955. 8. szám, 1709–1713. o.;
 • [VIHAR Béla] (V. B.) [ism.] = Tiszatáj, (A Könyv mell.) 1955. 71. o.;

Niki. Egy kutya története (1956)

 • BLANZAT, Jean [ism.] = Le Figaro Littéraire, 1957. szeptember 19. o.;
 • FANO, Esther [ism.] = Mondo Operaio, 1957. 12. szám, 57–58. o.;
 • FONTAINE, André [ism.] = Le Monde, 1957. október 9.;
 • SENARD, Jean [ism.] = Le Travail des Deux-Sévres, 1957. október 19.;
 • SERREAU, Geneviéve [ism.] = France Observateur, 1957. október 31., 19–20. o.;
 • CARTER, James T [ism.] = The Victoria Advocate, 1958. október 12., 13. o.;
 • DIEBOLD, Michael [ism.] = The Pittsburgh Press, 1958. október, 5. o.;
 • LENZ, Hermann [ism.] = Deutsche Rundschau, 1958, 7. szám, 680–682. o.;
 • MACKENZIE, Norman [ism.] = New Statesman, 1958. április, 481–482. o.;
 • MORTON, Frederic [ism.] = New York Times Book Review, 1958. október, 15. o.;
 • PAUL, David [ism.] = The Observer, 1958. április 27., 16. o.;
 • SOMMARUGA, M. L [ism.] = L'Italia che scrive, 1958. 247–248. o.;
 • DIÓSZEGI András [ism.] = Uő.: Megmozdult világban, Budapest, Szépirodalmi, 1967. 289–292. o.;
 • VASY Géza: A kisregény és a Niki = Tiszatáj, 1974. 10. szám, 42–48. o.;
 • DÁVID András: Déry Tibor Niki c. novellájáról = Oktatás és nevelés (Újvidék), 1975. 3. szám, 23–29. o.;

Talpsimogató (1954)

 • ABODY Béla: Déry Tibor = Déry Tibor: A talpsimogató, Budapest, Népszava, 1954, 3–7. o.;
 • BENEDEK András [ism.] = Új Hang, 1954. 7. szám, 118–122. o.;
 • BODÓ Béla [ism.] = Nők Lapja, 1954. 24. szám;
 • GYÁRFÁS Miklós [ism.] = Irodalmi Újság, 1954. május 13., 7. o.;
 • HALASI Andor [ism.] = Művelt Nép, 1954. június 13., 14. szám, 5. o. = Uő.: A jövő felé. Válogatott kritikai írások 1905–1963, Budapest, Szépirodalmi, 1964, 451–452. o.;
 • HÁMOS György [ism.] = Szabad Nép, 1954. június 23., 174. szám, 3. o.;
 • ILLÉS Jenő [ism.] = Népszava, 1954. június 20., 145. szám, 4. o.;
 • LONTAY László [ism.] = Magyar Nemzet, 1954. június 16., 150. szám, 5. o.;
 • SEBESTYÉN György [ism.] = Színház és Filmművészet, 1954. 6. szám, 292–299. o.;
 • SZÁNTHÓ Dénes [ism.] = Művelt Nép, 1954. május 23., 11. szám, 4. o.;
 • DEBRECENI Pál [ism.] = Filológiai Közlöny, 1955. 353–360. o.;
 • ABODY Béla [ism.] = Uő.: Indulatos utazás, Budapest, Magvető, 1957. 125–130. o.;
 • MÉSZ Lászlóné: Déry Tibor: Talpsimogató. [Műelemzés] = Uő.: Hét komédia, budapest, OPI, 1980. 203–220. o.;
 • BENEDEK András: Három egyfelvonásos. (Nagy Lajos, Urbán Ernő, Déry Tibor) = Uő.: Színházi műhelytitkok, Budapest, Magvető, 1985. 308–319. o.;

A ló meg az öregasszony (1955)

 • LUKÁCS György: [Bevezető] = Déry Tibor: A ló meg az Öregasszony, Budapest, Magvető, 1955. 5-8. o. = Déry Tibor hatvanéves = Irodalmi Újság, 1954. 32. szám, 3. o. = Uő.: Magyar irodalom - magyar kultúra. Válogatott tanulmányok, Budapest, Franklin, 1970, 556-559. o.;
 • NAGY Pál [ism.] = Igaz Szó, 1955. 11. szám, 122–124. o.;
 • SŐTÉR István [ism.] = Uő.: Tisztuló tükrök, Budapest, Gondolat, 1966. 329–333. o.;

Vidám temetés (1959)

 • HECHT, Yvon [ism.] = Paris–Normandie, 1958. december 5.;
 • [GARA László] G. L [ism.] = Irodalmi Újság, 1959. 8. szám, 6. o.;
 • HAEDENS, Kléber [ism.] = Paris Presse, 1959. január 17., 10. o.;
 • M. C [ism.] = France Observateur, 1959. április 2., 19. o.;
 • SCHÖPFLIN Gyula [ism.] = Új Látóhatár, 1960. 249–251. o.;
 • BORI Imre [ism.] = Magyar Szó, 1962. április 22., 14. o.;
 • BORI Imre [ism.] = Híd, 1963. 616–623. o.;

Bechenschaft und andere Erzahlungen (1963)

 • VASARI, Emilio = Christ und Welt, 1963. 3. szám, 17–18. o.;
 • VIGORELLI, Giancarlo = L'Europa Letteraria, 1963. 19. szám, 167–168. o.;
 • KRAUS, Wolfgang = St. Galler Tagblatt, 1964. október 30.;
 • STEINKAMP,Werner = Bücherei und Bildung, 1965. 1. szám, 10. o.;

Szerelem (1963)

 • EGRI Péter [ism.] = Alföld, 1983. 11. szám, 80–88. o.;
 • FEHÉR Ferenc [ism.] = Jelenkor, 1963. 8. szám, 772–775. o.;
 • KOCZKÁS Sándor [ism.] = Kortárs, 1963. 7. szám, 1098–1101. o.;
 • [LÉKAY Ottó] L. O [ism.] = A Könyv, 1963. 4. szám, 25. o.;
 • RÓNAY György [ism.] = Vigilia, 1963. 240–243. o;
 • SZABÓ Zoltán [ism.] = Új Látóhatár, 1963. 443–147. o.;
 • TAMÁS Attila [ism.] = Tiszatáj, 1963. május, 3. o.;
 • UNGVÁRI Tamás [ism.] = Élet és Irodalom, 1963. március 16., l. szám, 7. o. = Uő.: Ikarus fiai, Budapest, Szépirodalmi 1970. 418–422. o.;
 • WÉBER Antal [ism.] = Új Írás, 1963. 501–504. o.;
 • ABODY Béla: Elmélkedés a szépségről. Déry Tibor: Szerelem = Kortárs, 1974. 10. szám, 1544–1547. o.;
 • TARJÁN Tamás: Egyetlenegy bekezdés. Egy Déry-novella húsz sorához = Napjaink, 1987. 8. szám, 28–29. o.;
 • KISGYÖRGY Réka: A „mértékletes” irodalomról = Utunk, 1989. 41. szám, 4. o.;
 • GELENCSÉR Gábor: Miért szép? A Szerelem és a hetvenes évek magyar filmművészete = Metropolis, 1999. 3. szám, 98–107. o.;
 • BORDÁS Sándor: „Az érinthetőn át az érinthetetlent.” Déry Tibor Szerelem című novellájának szövegjegyei = Modern – magyar – irodalom – történet. Tanulmányok, szerk. KOLOZSI Orsolya, URBANIK Tímea, Szeged, Tiszatáj Alapítvány, 2006, 126–143. o.;

G. A. úr X-ben (1964)

 • BORI Imre [ism.] = Híd, 1964. 649–673. o. = Uő.: Eszmék és látomások. Novi Sad, Forum, 1965. 93–124. o.;
 • FARAGÓ Vilmos [ism.] = Élet és Irodalom, 1964. szeptember 5., 36. szám, 6. o. = Uő.: Perben – harag nélkül, Budapest, Szépirodalmi, 1969. 68–72. o.;
 • HORGAS Béla–SZ. KOVÁTS Lajos [ism.] = Alföld, 1964. 752–754. o.;
 • MONOSZLÓY M. Dezső [ism.] = Irodalmi Szemle, 1964. 633–636. o.;
 • B. NAGY László [ism.] = Kortárs, 1964. 1152–1154. o. = Uő.: A teremtés kezdetén, Budapest, Szépirodalmi, 1966. 63–73. o.;
 • SINKÓ Ervin [ism.] = Híd, 1964. 363–392. o.;
 • SZABÓ György [ism.] = Népszabadság, 1964. szeptember 5., 208. szám, 8. o;
 • TÓTH Dezső [ism.] = Kritika, 1964. 4. szám, 3–13. o.;
 • TÓTH Dezső [ism.] = Új Írás, 1964. 1139–1142. o;
 • AUDEJEAN, Chrtstian [ism.] = Esprit, 1965. 3. szám, 587–589 o.;
 • CHAVARDÉS, Maurice [ism.] = Le Monde, 1965. február 20. 10. o.;
 • DUBOIS, Lours [ism.] = Vers l'Avenir, 1965. február 13–14. o.;
 • FÖLDES Anna [ism.] = The New Hungarian Quarterly, 1965. 17. szám, 164–168. o.;
 • HORVÁTH Barna [ism.] = Theológiai Szemle, 1965. 126–127. o.;
 • KASSAI, Georges [ism.] = Les Lettres Nouvelles, 1965. V–VI. 157–161. o.;
 • MOHRT, Michel [ism.] = Le Figaro Littéraire, 1965. március 4–10. 6. o.;
 • PÁNDI Pál [ism.] = Kritika, 1965. 3. szám, 47–55. o.;
 • BLÖCKER, Günter [ism.] = Frankfurter Allgemeine Zeitung, 1966. november 12., 264. szám;
 • GYÖRGY, Erwin [ism.] = National-Zeitung (Basel), 1966. december 30.;
 • HALDIMANN, Éva [ism.] = Neue Zürcher Zeitung, 1966. december 16., 345. szám, 23. o.;
 • HOYER, Franz A [ism.] = Rheinische Post, 1966. október 15. és Bücherkommentare, 1966. november 15.;
 • MARÓTI Lajos [ism.] = Napjaink, 1966. június 1. 4. o.;
 • PÁNDI Pál [ism.] = Littérature et réalité. Budapest, publ.: Béla KÖPECZI, Péter JUHÁSZ, Budapest, Akadémiai, 1966., 277–293. o.;
 • KTEINKAMP, Werner [ism.] = Bücherei und Bildung, 1966. 10. szám, 764. o.;
 • VIRDIA, Ferdinando [ism.] = La Voce Repubblicana (Roma), 1966. február 12.;
 • WILK, Werner [ism.] = Sonntagsblatt, 1966. november 20.;
 • ZAMPA.Giorgio [ism.] = La Stampa (Torino), 1966. február, 9. o.;
 • ZÖLLER, Josef Othmar [ism.] = Rheinische Merkur, 1966. november 11.;
 • KRAUS, Wolfgang [ism.] = Universitas, 1987. 4. szám, és Rhein-Neckar-Zeitung, 1967. február 20.;
 • KRICHELDORFF, Hans [ism.] = Neue Deutsche Hefte, 1967. 1. szám, 134–136. o.;
 • SCHMALZ, Peter [ism.] = Deutsche Tagespost, 1967. február 10., 11. o.;
 • SCHULTZ, Uwe [ism.] = Handelsblatt (Düsseldorf), 1967. június 12.;
 • SEBESTYÉN, György [ism.] = Die Welt der Literatur, 1967. 4. szám, 8. o.;
 • SPERBER, Manes [ism.] = Der Spiegel, 1967. 11. szám, 135–136. o.;
 • SZENESSY, Mario [ism.] = Die Zeit, 1967. december 1.;
 • WEICHARDT, Jürgen [ism.] = Europaische Begegnung, 1967. szeptember, 490–492. o.;
 • Sch. K [ism.] = Allgemeine Wochenzeitung der Juden in Deutschland (Düsseldorf), 1968. március 15.;
 • VÁRNAI, Paul [ism.] = Canadian Slavonic Papers, 1968. 100–108. o.;
 • OLTYÁN Béla: A zsarnokság „szabadsága”. a G. A. úr X.-ben modellértéke = Tiszatáj, 2003. 3. szám, 71–76. o.;
 • TAKÁCS Miklós: „..nálunk külföldön természetesen mindig mindenki hazudik..”: Déry Tibor G. A. úr X.-ben című regényéről = Debreceni Disputa, 2007. 3. szám, 55–57. o.;
 • KLOSS Andor: A történelem lehetőségei: Tanulmány Déry Tibor két regényéről = Életünk, 1974. 5. szám, 393–401. o.;
 • OLTYÁN Béla: Illúzió és valóság Déry X-városában. (A „G. A. úr X-ben” értelmezéséhez) = Acta Academia Paedagogia Szegediensis/C, 1983. 129–139. o.;
 • BORI Imre: Regénykép negatívban = Uő. Huszonöt tanulmány a XX. századi magyar irodalomról, Újvidék, Forum, 1984, 339–360. o.;
 • URBÁN László: Déry utazása X-ben = Új Írás, 1989. 7. szám, 97–103. o.;
 • DOMOKOS Mátyás – RÉZ Pál: Déry Tibor: G. A. úr X-ben = Forrás, 1994. 2. szám, 55–61. o.;
 • GYŐRFFY Miklós: Kafka és Magyarország = „Ember lenni mindég, minden körülményben”. Tanulmányok Kiczenko Judit születésnapja alkalmából, szerk.: RADVÁNSZKY Anikó, Piliscsaba, Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK, 2008, 168–180. o.;

A kiközösítő (1966)

 • FARAGÓ Vilmos [ism.] = Élet és Tudomány, 1966. május 7. 19. szám, 4. o. = Uő.: Perben – harag nélkül, Budapest, Szépirodalmi, 1969, 72–76. o.;
 • [GÁBOR István] (g. i.) [ism.] = Magyar Nemzet, 1966. július 3., 156. szám, 13. o.;
 • GION Nándor [ism.] = Új Symposion, 1966. 18. szám, 19–20. o.;
 • HÉRA Zoltán [ism.] = Népszabadság, 1966. május 28., 125. szám, 7. o.;
 • SZ. KOVÁTS Lajos [ism.] = Kortárs, 1966. 1490–1491. o.;
 • ÖRKÉNY István [ism.] = Új Írás, 1966. 7. szám, 115–119. o.;
 • PARODI, A. G [ism.] = L'Unitá, 1966. február 12., 8. o.;
 • RÓNAV György [ism.] = Vigilia, 1966. 628–630. o.;
 • [RÓNAY László] (r. 1.) [ism.] = Új Ember, 1966. június 26., 2. o.;
 • SIMON Zoltán [ism.] = Alföld, 1966. 8. szám, 80–82. o.;
 • BÉLÁDI Miklós [ism.] = Kritika, 1967. 2. szám, 48–60. o.;
 • CHAULOT, Paul [ism.] = Esprit, 1967. 7–8. szám, 170–171. o.;
 • GERA,GEORGES [ism.] = La Quinzaine Littéraire, 1967. július 15., 10. o.;
 • MIGNON, J. C [ism.] = Le Soir, 1967. július 27.;
 • VARGA L[ászló] [ism.] = The Hungarian PEN, 1967. 39–40. o.;
 • WURMSER, André [ism.] = Les Lettres Francaises, 1967. VII. 19–25. 6. o.;
 • ÉLTETŐ József [ism.] = Utunk, 1968. 16. szám, 2. o.;
 • EYSSEN, Jürgen [ism.] = Bücherei und Bildung, 1968. 11–12. szám;
 • GRASSHOFF, Wilhelm [ism.] = Neue Rundschau, 1968. 4. szám, 720–723. o.;
 • HALDIMANN, Eva [ism.] = Neue Zürcher Zeitung, 1968. november 12., 27. o.;
 • KOVACH, Elisabeth [ism.] = Books Abroad Winter, 1968. 160–161. o.;
 • OLSCHER [ism.] = Arbeiterzeitung, 1968. november 14.;
 • P-z [ism.] = Volksstimme (Wien), 1968. november 13.;
 • SEBESTYÉN György [ism.] = Salzburger Nachrichten, 1968. november 16.;
 • [VERESS Dániel] (V. D.) [ism.] = Igaz Szó, 1968. I. 983. o.;
 • V. d. B [ism.] = Mannheimer Morgen, 1969. július 3.;
 • BEER, Ottó V [ism.] = Tagesspiegel, 1969. április 27.;
 • BLÖGKER, Günter [ism.] = Frankfurter Allgemeine Zeitung, 1969. január 4.;
 • BRANDT, Sarine [ism.] = Die Zeit, 1969. április, 25., 21. o.;
 • HÄDECKE, Wolfgang [ism.] = Christ und Welt, 1969. január 10.;
 • IHLENFELD, Kurt [ism.] = Neue Deutsche Hefte, 1969. 121. szám, 179–184. o.;
 • KRAUS, Wolfgang [ism.] = National-Zeitung Basel, 1969. február 1., és Rhein-Neckar-Zeitung, 1969. január 18–19. és Oberbayerisches Volksblatt (Rosenheim), 1969. május 5. és Hannoversche Allgemeine, 1969. február 1–2., Kölnische Rundschau am Wochenende, 1969. február 22. és St. Galler Tagblatt, 1969. január 26. és Augsburger Allgemeine, 1969. március 27.;
 • MACHLEIPT, Dorothea [ism.] = Zeitwende, 1969. május, 348. o.;
 • SZENESSY, Mario [ism.] = Stuttgarter Zeitung, 1969. április, 26.;
 • SIMON Zoltán [ism.] = Változó világ, változó irodalom, Budapest, Szépirodalmi, 1976. 71–90. o.;
 • PAVERCSIK Ilona: Déry Tibor: A kiközösítő. (9. fejezet: A búcsú vége és legvége) = Stilisztikai elemzések, szerk.: NAGY Ferenc, Budapest, ELTE, 1976, 155–169. o.;

Bécs, 1934 (Nemzeti Színház: 1966. május 27.)

 • KÉRY László [ism.] = Élet és Irodalom, 1966. június 11., 24. szám, 8. o. = Uő.: Shakespeare, Brecht és a többiek, Budapest, Magvető, 1968. 356–359. o.;
 • MÁTRAI-BETEGH Béla [ism.] = Magyar Nemzet, 1966. május 29., 126. szám, 13. o.;
 • SÁNDOR Iván [ism.] = Kortárs, 1966. 1172–1173. o.;
 • [VAJDA György Mihály] (V.Gy.M.) [ism.] = Kritika, 1966. 7. szám, 42–43. o.;
 • RÉNYI Péter [ism.] = Uő.: Vitában, Budapest, Szépirodalmi, 1967. 350–357. o.;

The Portuguese Princess (1966)

 • HAMILTON, Jan [ism.] = New Statesman, 1967. január 27., 1872. szám, 121–122. o.;
 • WORDSWORTH, Christopher [ism.] = The Guardian, 1967. I. 26. 14. o. és The Times, 1967. I. 26. 14. o.;
 • ACZEL, Tamás [ism.] = Saturday Review, 1968. december 14., 38–40. o.;
 • KRAUS, Kleith [ism.] = Best Seilefs, 1968. szeptember 15.;

Theokritosz Újpesten (1967)

 • ABODY Béla [ism.] = Népművelés, 1967. 5. szám, 44. o.;
 • ABODY Béla [ism.] = Élet és Irodalom, 1967. 35. szám, 7. o;
 • BECZNER Tamás [ism.] = Új Látóhatár, 1967. 473–476. o.;
 • FALUS Róbert [ism.] = Népszabadság, 1967. május 19. o.;
 • FARAGÓ Vilmos [ism.] = Élet és Irodalom, 1967. 20. szám, 7. o.;
 • FENYŐ ISTVÁN [ism.] = Új Írás, 1987. 10. szám, 123–128. o.;
 • KÁNTOR LAJOS [ism.] = Igaz Szó, 1967. II. 622–623. o.;
 • SZ. KOVÁTS Lajos [ism.] = Napjaink, 1967. 12. szám, 4. o.;
 • KŐSZEG Ferenc [ism.] = Tiszatáj, 1967. 784–787. o.;
 • POMOGÁTS Béla [ism.] = Jelenkor, 1967. 703–709. o.;
 • SÜKÖSD Mihály [ism.] = Kortárs, 1967. 1487–1491. o.;
 • CSETRI Lajos [ism.] = Kritika, 1968. 7. szám, 48–52. o.;
 • PODOLSZKI József [ism.] = Új Symposion, 1968., 36. szám, 18–19. o.;

A kéthangú kiáltás (1968)

 • BORI Imre = Magyar Szó, 1969. március 16., 73. szám, 13. o.;
 • CSAPLAK Ferenc = Tiszatáj, 1969. 363–365. o.;
 • EGRI Péter = Irodalomtörténet, 1969. 925–934. o.;
 • OLTYÁN Béla = Napjaink, 1969. 7. szám, 10. o.;
 • POMOGÁTS Béla = Kritika, 1969. 5. szám, 39–45. o.;
 • TÓTH Dezső = Népszabadság, 1969. március 16.;

Szembenézni (1968)

 • EÖRSI István [ism.] = Élet és Irodalom, 1967. 51. szám, 1. o.;
 • BORI Imre [ism.] = Magyar Szó, 1968. június 23., 171. szám, 19. o.;
 • CSETRI Lajos [ism.] = Tiszatáj, 1968. 754–755. o.;
 • FEHÉR Ferenc [ism.] = Kortárs, 1968. 1481–1485. o.;
 • KRISTÓ NAGY István = Napjaink, 1968. 7. szám, 10. o.;
 • V. KUNA Margit [ism.] = Társadalmi Szemle, 1968. 12. szám, 106–107. o.;
 • SZEMLÉR Ferenc [ism.] = Igaz Szó, 1968. II. 400–403. o.;
 • FARAGÓ Vilmos [ism.] = Uő.: Perben – harag nélkül, Budapest, Szépirodalmi, 1969, 326–330.;
 • JUHÁSZ Béla [ism.] = Új Írás, 1969. 4. szám, 121–124. o.;
 • LUKÁCSY András [ism.] = Magyar Hírlap, 1969. október 20.;
 • SZÉKELY Gabriella [ism.] = Magyar Ifjúság, 1969. november 7., 12. o.;
 • TÓTH László [ism.] = Irodalmi Szemle, 1969. 760–762. o.;
 • ALFÖLDY Jenő [ism.] = Élet és Irodalom, 1970. 24. szám, 12. o.;
 • HAJDÚ Ráfis [ism.] = Társadalmi Szemle, 1970. 10. szám, 85–87. o.;
 • PÁLYI András [ism.] = Színház, 1970. 1. szám, 22–24. o.;

Az óriáscsecsemő (1967)

 • GEROLD László [ism.] = Új Symposion, 1968. 36. szám, 20–21. o.;
 • TAXNER Ernő [ism.] = Tiszatáj, 1968. 282–284. o.;
 • UNGVÁRI Tamás [ism.] = Élet és Irodalom, 1968.5. szám, 7. o. = Uő.: Ikarus fiai, Budapest, Szépirodalmi, 1970. 423–427. o.;
 • ABODY Béla [ism.] = Élet és Irodalom, 1969. február 15., 7. szám, 9. o.;
 • BORI Imre [ism.] = Uő.: A szecessziótól a dadáig. Újvidék, Forum, 1969. 300–304. o.;
 • EÖRSI István [ism.] = Színház, 1969. 4. szám, 6–7. o.;
 • UNGVÁRI Tamás [ism.] = Élet és Irodalom, 1969. február 22., 8. szám, 11. o.;
 • DALÉ, Antónia [ism.] = Quaderni Italo-Ungheresi (Bologna), 1970. I. 69–76. o.;
 • KOLTAY Tamás [ism.] = Népszabadság, 1970. április 7.;
 • LUXÁCSY András [ism.] = Magyar Hírlap, 1970. május 7.;
 • R. KOCSIS Rózsa: Déry dadaista-abszurd játéka: Az óriáscsecsemő = Irodalomtörténet, 1972. 2. szám, 324–344. o.;
 • GEROLD László: A magyar dráma nagy lehetősége = Magyar Szó, 1974. október 19., 13. o.;
 • Kaempepattebarnet = Europaeisk avantgarde teater, 1896–1930. Ungarn, Polen, Sovjetunionen. Tekster, Kommentarer, red. Kela KVAM, Odense, Universitetsforl., 1978, 11–87. o.;
 • GEROLD László: Bábuk és nézők = Uő.: Színházesszék. Újvidék, Forum, 1985, 121–124. o.;
 • CSONT András: Kisded: Vajda Gergely – Déry Tibor: Az óriáscsecsemő = Színház, 2003. 2. szám, 8–9. o.;
 • TVERDOTA György: A szabados groteszk. Déry Tibor: Az óriáscsecsemő = „Ember lenni mindég, minden körülményben”. Tanulmányok Kiczenko Judit születésnapja alkalmából, szerk. RADVÁNSZKY Anikó, Piliscsaba, Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK, 2008, 472–479. o.;

Ítélet nincs (1969)

 • ABODY Béla [ism.] = Élet és Tudomány, 1968. 42. szám, 3. o.;
 • BÁN ANNA = Kortárs, 1968. 1511–1512. o;
 • [MÁTRAI-BETEGH Béla] M.B. B. [ism.] = Magyar Nemzet, 1968. október 9. o.;
 • SZIGETI Endre [ism.] = Új Ember, 1968. 46. szám, 3. o.;
 • VÉRTES György [ism.] = Magyar Nemzet, 1968. október 27.;
 • ABODY Béla [ism.] = Élet és Irodalom, 1969. május 24., 21. szám, 7. o.;
 • ABODY Béla [ism.] = Könyvtájékoztató, 1969. 5. szám, 9. o.;
 • ALMÁSI Miklós [ism.] = Új Írás, 1969. 11. szám, 80–88. o.;
 • BERKI Erzsébet [ism.] = Irodalmi Újság, 1969. 19. szám, 6. o.;
 • CSAPLÁR Ferenc [ism.] = Tiszatáj, 1969. 1027–1028. o.;
 • EÖRSI István [ism.] = Valóság, 1969. 9. szám, 104–107. o.;
 • FEHÉR Ferenc [ism.] = Kortárs, 1969. 471–180. o.;
 • FEHÉR Ferenc [ism.] = The New Hungarian Quarterly, 1969. 36. szám, 126–136. o.;
 • GÁLL István [ism.] = Magyar Hírlap, 1969. május 29. o.;
 • GÖMÖRI György [ism.] = Irodalmi Újság, 1809. 15. szám, 4. o.;
 • KÁNTOR Lajos [ism.] = Utunk, 1969. II. szám, 9. o. = Uő.: Alapozás, Bukarest, Kriterion, 1970, 357–363. o.;
 • KŐSZEG Ferenc [ism.] = Kritika, 1989. 7. szám, 38–44. o;
 • LANDY Dezső [ism.] = Irodalmi Újság, 1969. 17–18. szám, 12. o.;
 • LUKÁCS György [ism.] = Új Írás, 1969. 10. szám, 80–82. o.;
 • MÁTÉ Iván [ism.] = Napjaink, 1969. 7. szám, 10. o.;
 • PÁNDI Pál [ism.] = Népszabadság, 1969. június 15.;
 • POMOGÁTS Béla [ism.] = Jelenkor, 1969. 423–430. o.;
 • SIMON István [ism.] = Kortárs, 1969. 168. o.;
 • ALBERT Pál [ism.] = Új Látóhatár, 1979. 276–281. o.;
 • MEZEI Judit [ism.] = Forrás, 1970. 2. szám, 88–89. o.;
 • SZABÓ B. István [ism.] = Alföld, 1976. 1. szám, 69–73. o.;
 • FÖLDES Anna: Próza jelen időben, Budapest, Gondolat, 1976, 13–28. o.;
 • ESZÉKI [Erzsébet]: Déry Tibor – németül = Élet és Irodalom, 1985. 1. szám, 11. o.;
 • SZÁVAI János: Magyar emlékírók, Budapest, Szépirodalmi, 1988. [4 tanulmány: Déry Tibor. Emlékező emlékezet. 227–229. o. – Haláltánc. 229–230. o. – Van-e ítélet? 230–232. o. – Fejlődésrajz. 232–234. o.];
 • OLASZ Sándor: „Műfaja: önarckép?”. az autobiografikus-esszéisztikus konfesszió és Déry Tibor Ítélet nincs című regénye = Mihálynapi köszöntő. írások Ilia Mihály születésnapjára, szerk. SALY Noémi, Szeged, Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, 2000, 194–204. o.;

A felhőállatok (1970)

 • HÉRA Zoltán [ism.] = Népszabadság, 1970. december 10.;
 • POMOGÁTS Béla [ism.] = Könyvtájékoztató, 1970. 12. szám, 8. o.;
 • SIMON Zoltán: Változó világ, változó irodalom, Budapest, Szépirodalmi, 1976. 71–90. o.;

A félfülű (1975)

 • ALMÁSI Miklós [ism.] = Élet és Irodalom, 1975. 26. szám, 11. o.;
 • BÁRDOS Pál [ism.] = Népszabadság, 1975. június 4., 7. o.;
 • DÉSI Ábel [ism.] = Hét Nap, 1975. 4. szám, 16. o.;
 • K. N. J [ism.] = Könyvvilág, 1975. 9. szám, 9. o.;
 • POMOGÁTS Béla [ism.] = Tiszatáj, 1975. 11. szám, 73–76. o.;
 • SZÁSZ Imre [ism.] = Magyar Hírlap, 1975. augusztus 24., 10. o.;
 • SZILÁDI János [ism.] = Magyar Nemzet, 1975. július 26.;
 • BODNÁR György [ism.] = Új Írás, 1976. 3. szám, 73–75. o.;
 • FARAGÓ Vilmos [ism.] = Kritika, 1976. 6. szám, 22–23. o.;
 • LUX Alfréd [ism.] = Hungarian PEN, 1976. 17. szám, 147–148. o.;
 • SZILÁRD Ádám [ism.] = Békés Megyei Népújság, 1976. május 16., 7. o.;

Kedves bópeer...! (1973)

 • ALMÁSI Miklós [ism.] = Új Forrás, 1973. 11. szám, 114–118. o.;
 • BÁRDOS Pál [ism.] = Népszabadság, 1974. január 15., 7. o.;
 • CZÉRE Béla [ism.] = Magyar Hírlap, 1974. január 26., mell., 4. o.;
 • FARAGÓ Vilmos [ism.] = Élet és Irodalom, 1974. 2. szám, 11. o.;
 • FÖLDÉNYI F. László [ism.] = Kritika, 1974. 3. szám, 20–21. o.;
 • FUTAKY Hajna [ism.] = Jelenkor, 1974. 3. szám, 273–275. o.;
 • KULCSÁR Szabó Ernő [ism.] = Alföld, 1974. 7. szám, 8–11. o.;
 • MONOSZLÓY Dezső [ism.] = Új Látóhatár, 1974. 2. szám, 162–165. o.;
 • OLASZ Sándor [ism.] = Tiszatáj, 1974. 3. szám, 75–76. o.;
 • POMOGÁTS Béla [ism.] = Forrás, 1974. 4. szám, 89–90. o.;
 • RÓNAY László [ism.] = Vigilia, 1974. 2. szám, 130. o.;
 • UTASI Csaba [ism.] = Magyar Szó, 1974. október 19., 12. o.;
 • FÖLDES Anna [ism.] Uő.: = Próza jelen időben, Budapest, Gondolat, 1976, 29–46. o.;
 • FARAGÓ Vilmos [ism.] Uő.: = Mi újság? Budapest, Magvető, 1979, 101–103. o.;

Képzelt riport egy amerikai pop fesztiválról (1971)

 • BOR Ambrus [ism.] = Magyar Nemzet, 1971. december 12., 13. o.;
 • DÉSI Ábel [ism.] = Hét Nap, 1971. 7. szám, 18. o.;
 • M. SZEBENI Géza [ism.] = Népszava, 1971. december 5., 10. o.;
 • ALBERT Pál [ism.] = Új Látóhatár, 1972. 5. szám, 448–452. o.;
 • ALMÁSI Miklós [ism.] = Kritika, 1972. 1. szám, 22–23. o.
 • APOSTOL András [ism.] = Magyar Hírlap, 1972. február 26., mell., 4. o.;
 • BÁNYAI János [ism.] = Magyar Szó, 1972. január 8., 14. o.;
 • FUTAKY Hajna [ism.] = Jelenkor, 1972. 6. szám, 568–569. o.;
 • GÁLI István [ism.] = Új Írás, 1972. 2. szám, 120–122. o.;
 • KÁNTOR Lajos [ism.] = Tiszatáj, 1972. 4. szám, 76–78. o.;
 • MARX József [ism.] = Élet és Irodalom, 1972. 2. szám, 11. o.;
 • SZIGETHY Gábor [ism.] = Népszabadság, november 28., mell. 7. o.;
 • TAKÁCS József [ism.] = Napjaink, 1972. 5. szám, 11. o.;
 • KISÉRY Pál [ism.] = Alföld, 1973. 3. szám, 82–83. o.;
 • FÖLDES Anna [ism.] = Uő.: Próza jelen időben, Budapest, Gondolat, 1976. 29–46. o.;

A napok hordaléka (1972)

 • HÉRA Zoltán [ism.] = Népszabadság, 1972. március, 18., mell. 7. o.;
 • KENYERES Zoltán [ism.] = Könyvvilág, 1972. 12. szám, 11. o.;
 • ACZÉL Géza [ism.] = Alföld, 1973. 6. szám, 82–83. o.;
 • FARAGÓ Vilmos [ism.] = Élet és Irodalom, 1973. 9. szám, 11. o.;
 • FÖLDÉNYI László [ism.] = Kritika, 1973. 6. szám, 9. o.;
 • FUTAKY Hajna [ism.] = Jelenkor, 1973. 5. szám, 470–471. o.;
 • LUKÁCSY András [ism.] = Magyar Hírlap, 1973. október 20., mell. 4. o.;
 • MONOSZLÓY Dezső [ism.] = Új Látóhatár, 1973. 4. szám, 359–361. o.;
 • OLTYÁN Béla [ism.] = Napjaink, 1973. 10. szám, 10. o.;
 • POMOGÁTS Béla [ism.] = Kortárs, 1973. 5. szám, 842–844. o.;
 • M. SZEBENI Géza [ism.] = Népszava, 1973. március 24., 8. o.;
 • FARAGÓ Vilmos [ism.] = Uő.: Mi újság? Budapest, Magvető, 1979, 181–184. o.;

Újabb napok hordaléka (1975)

 • SZÁSZ Imre [ism.] = Magyar Hírlap, 1975. december 7., 10. o.;
 • BATA Imre [ism.] = Népszabadság, 1976. március 7., 9. o.;
 • BÉLÁDI Miklós [ism.] = Új Írás, 1976. 3. szám, 76–79. o.;
 • BELOHORSZKY Pál [ism.] = Kortárs, 1976. 7. szám, 1155–1157. o.;
 • FARAGÓ Vilmos [ism.] = Kritika, 1976. 6. szám, 22–23. o.;
 • FUTAKY László [ism.] = Kelet Magyarország, 1976. október 31., 7. o.;
 • KLOSS Andor [ism.] = Életünk, 1976. 4. szám, 373–374. o.;
 • [KLOSS Andor] K. A [ism.] = Kisalföld, 1976. január 31., 9. o.;
 • NÁCSA Klára [ism.] = Magyar Nemzet, 1976. február 15., 13. o.;
 • POMOGÁTS Béla [ism.] = Tiszatáj, 1976. 4. szám, 81–83. o.;
 • TAMÁS István [ism.] = Élet és Irodalom, 1976. 5. szám, 11. o.;

Itthon. Előadás a Nemzeti Színházban (1948)

 • SARKADI Imre: Cikkek, tanulmányok, Budapest, Szépirodalmi, 1974. 749–754. o.;

Képzelt riport egy amerikai pop fesztiválról. [Musical]. Színpadra alkalmazta PÓS Sándor, zene: PRESSER Gábor, versek: ADAMIS Anna. Előadás a Vígszínházban (1973)

 • CZÉRE Béla [ism.] = Vigilia, 1973. 5. szám, 347–349. o.;
 • GALSAI Pongrác [ism.] = Élet és Irodalom, 1973. 13. szám, 12. o.;
 • MÁTYÁS István [ism.] = Életünk, 1973. 4. szám, 371–372. o.;
 • NAGY Péter [ism.] = Kritika, 1973. 4. szám, 21–22. o.;
 • PAPP Antal [ism.] = Magyar Hírlap, 1973. március 4., 10. o.;
 • RAJK András [ism.] = Népszava, 1973. március 7., 2. o.;
 • SZILÁDI János [ism.] = Kortárs, 1973. 7. szám, 1184–1185. o.;
 • TAMÁS István [ism.] = Népszabadság, 1973. március 9., 7. o.;
 • TAXNER Ernő [ism.] = Jelenkor, 1973. 7–8. szám, 703–704. o.;
 • UNGVÁRI Tamás [ism.] = Magyar Nemzet, 1973. március 9., 4. o.;
 • KULCSÁR Szabó Ernő: Modell és kísérlet = Alföld, 1973. 10. szám, 53–60. o.;
 • THOMKA Beáta: Szólóbeszélgetések – premier plánban. A párbeszéd-típusok Déry Tibor Képzelt riport egy amerikai pop fesztiválról c. regényében = Magyar Szó, 1974. október 19., 13. o.;
 • BÁRDOS Pál: Déry Tibor Képzelt riportjáról = Kortárs, 1974. 10. szám, 1548–1550. o.;

Kedves bópeer...! (Pesti Színház: 1976)

 • RÓNAY László: Az örök ifjúság forrás vizeinél. Déry Tibor Kedves bópeerjéről = Uő.: Hűséges sáfárok, Budapest, Szépirodalmi, 1975. 39–49. o.;
 • [ANTAL Gábor] A. G [ism.] = Magyar Nemzet, 1976. október 20., 4. o.;
 • BÁNYAI Gábor [ism.] = Új Tükör, 1976. 42. szám, 29. o.;
 • FARKAS László [ism.] = Budapester Rundschau, 1976. 45. szám, 11. o.;
 • GESZTI Pál [ism.] = Magyar Hírlap, 1976. október 12., 6. o.;
 • KONTRA György [ism.] = Pest megyei Hírlap, 1976. október 5., 4. o.;
 • [NAGY Péter] N. P [ism.] = Kritika, 1976. 12. szám, 29. o.;
 • RAJK András [ism.] = Népszava, 1976. október 5., 5. o.;
 • SZEKRÉNYESY Júlia [ism.] = Élet és Irodalom, 1976. 46. szám, 12. o.;
 • TAMÁS István [ism.] = Népszabadság, 1976. október 14., 7. o.;
 • VÁNCSA István [ism.] = Film Színház Muzsika, 1976. 41. szám, 5. o.;
 • [BAJOMI Lázár Endre] = Uő.: Déry-zseb-könyv Franciaországban = Új Tükör, 1977. 37. szám, 30. o.;

Újabb napok hordaléka. Új sorozat (1978)

 • BALOGH Ernő [ism.] = Alföld, 1978. 12. szám, 74–80. o.;
 • FARAGÓ Vilmos [ism.] = Élet és Irodalom, 1978. 29. szám, 11. o.;
 • KENYERES Zoltán [ism.] = Kritika, 1978. 9. szám, 25. o.;
 • [KOVÁCS Sándor] K. S [ism.] = Dunántúli Napló, 1978. május 28. 11. o.;
 • POMOGÁTS Béla [ism.] = Magyar Hírlap, 1978. július 9., 10. o.;
 • TÓTH Elemér [ism.] = Nógrád, 1978. május 28, 8. o.;
 • VAJDA Gábor [ism.] = Kilátó, 1978. 14. szám, 17. o. (Magyar Szó, 1978. szeptember 16.);
 • POMOGÁTS Béla [ism.] = Üzenet, 1978. 4. szám, 225–227. o.;

vissza

 

 

 
TANULMÁNYOK - DÉRY TIBOR

Tanulmányok, portrék

 • GAÁL Gábor: Az új magyar líra arcvonaláról [Déry Tiborról is] = Korunk, 1928. 476–477. o. = Uő.: Válogatott írások. 1. köt., szerk.: SUGÁR Erzsébet, Bukarest, Irodalmi Könyvkiadó, 1964. 229–232. o.;
 • FORGÁCS Antal: Az új magyar líra [Déry Tiborról is] = Kortárs, 1930. 4. szám, 21. o.;
 • BART Endre: Déry Tibor = Irodalmi Szemle, 1947. 1. szám, 6–7. o.;
 • HORVÁTH Márton: A magyar demokrácia irodalmi életének mérlege = Csillag, 1948. 4. szám, 46–56. o. [Déry Tiborról is] = Uő.: Lobogónk Petőfi, Budapest, Szikra, 1950, 129–155. o.;
 • KARDOS László: Déry Tibor = Irodalmi Diáknaptár, 1948. 40–41. o.;
 • RÁBA György: Déry Tibor = Nagyvilág, 1948. 4. szám, 7. o.;
 • [ZSOLDOS Andor] = Uő.: Az író, aki a térdén ír = Haladás, 1949. 20. szám, 4. o.;
 • DRUZIN, V. P.: A szocialista irodalom néhány kérdéséről [Déry Tiborról is] = Szabad Nép, 1953., 57. szám;
 • PÁNDI Pál: A felszabadulás ábrázolásának néhány kérdése [Déry Tiborról is] = Csillag, 1954. 6. szám, 1089–1097. o.;
 • LUKÁCS György: Déry Tibor hatvanéves = Irodalmi Újság, 1954. 32. szám, 3. o. = [Bevezető]: Déry Tibor: A ló meg az Öregasszony, Budapest, Magvető, 1955. 5-8. o. = Uő.: Magyar irodalom - magyar kultúra. Válogatott tanulmányok, Budapest, Franklin, 1970, 556-559. o.;
 • ZELK Zoltán: Déry Tiborról = Csillag, 1954. 11. szám, 2183–2184. o.;
 • HAJDU Ferenc: Levél a Niki írójáról = Magyarország, 1957. június 5., 14. szám, 7. o.;
 • LÁNG Imre: Egy írástudó felelősségéről. [Déry Tibor A téglafal mögött című novellájáról] = Magyarország, 1957. május 8.. 10. szám, 3. o.;
 • G[ARA]. L[ászló].: Magyar sikerek szerte a világon [Déry Tibor: Vidám temetés című műve francia kiadásáról] = Irodalmi Újság, 1959. 8. szám, 6. o.;
 • PANNONICITS: Liberation de Tibor Déry et de Gyula Hay = Les Temps Modernes 1960. április–május, 1723–1725. o.;
 • NAGY Péter: On modern Hungarian novels [Többek között Déry Tibor műveiről] = The New Hungarian Quarterly, 1961. 1. szám, 45–53. o.;
 • AHL, Herbert: Ein Romancier aus Budapest = Diplomatischer Kurier, 1963. március, 201–205. o.;
 • HERLING, Gustavo: Il ritorno di Déry = Il Mondo, 1963. január 29. o.;
 • TÓTH Dezső: Mai életünk, újabb regényeink [Többek között Déry Tibor] = Uő.: Életünk, regényeink, Budapest, Szépirodalmi, 1963. 62–88. o.;
 • WURMSER, André: Kis ország, nagy irodalom. [Többek között Déry Tiborról. A cikk először a Lettres Francaises 1963. 991. számban ban jelent meg] = Új Írás, 1963. 1220–1222. o.;
 • HERNÁDI, Paul: Tibor Déry oder die Hundejahre der Menschen = Stuttgarter Zeitung, 1964. 241. szám, 14. o.;
 • UNGVÁRI Tamás: Déry Tibor = Kritika, 1964. 12. szám, 12–22. o.;
 • OSVÁTH Béla: Az új magyar dráma két évtizede [Déry Tiborról is] = Kritika, 1965. 6. szám, 7–18. o.;
 • BERNÁTH Aurél: Déry Tibor útja = Kortárs, 1966. 1879–1882. o.;
 • Déry Tibor műveinek világvisszhangja = Kortárs, 1966. 1884–1892. o.;
 • EGRI Péter: Franz Kafka és Déry Tibor = Alföld, 1966. 2. szám, 46–57. o.;
 • HADECKE, Wolfgang: Der Erzahler Tibor Déry = Neue Rundschau 1966. 4. szám, 638–652. o.;
 • ABODY Béla: Tanulmány helyett levél a szerkesztőnek = Kortárs, 1966. 1803–1896. o.;
 • UNGVÁRI Tamás: Déry-problémák = Kortárs, 1966. 1896–1901. o.;
 • RADNÓTI Zsuzsa: Volt-e magyar avantgarde dráma? [Déry Tiborról is] = Új Írás, 1967. 3. szám, 118–124. o.;
 • RÉZ Pál: Tibor Déry = Budapester Rundschau, 1967. 3. szám, 10. o.;
 • DÉSI Ábel: Déry Tibor példája = 7 Nap, 1968. április 26., 18. szám, 11. o..;
 • POMOGÁTS Béla: Déry Tibor két évtizede [Az író felszabadulás utáni pályájáról] = Jelenkor, 1968. 641–651. o.;
 • POMOGÁTS Béla: Déry Tibor lázadó évei [Déry Tibor 1917 és 1932 közötti korszakának elemzése] = Híd, 1968. 419–436. o.;
 • BATA Imre: Déry Tiborról – jelenlétében = Napjaink, 1969. 7. szám, 10. o.;
 • BORI Imre: Az expresszionizmus bécsi „iskolája”. A bécsi költői kör [Déry Tiborról is] = Uő.: A szecessziótól a dadáig, Újvidék, Forum, 1969. 221–226. o.;
 • DÉRY Tibor: A kis család vagy Mit eszik reggelire [Déry Tibor előszava drámájához] = Új Írás, 1969. 4. szám, 14–18. o.;
 • DÉSI Ábel: A gondolat mérlegén = 7 Nap, 1969. június 27., 26. szám, 10. o.;
 • EGRI Péter: Déry Tibor és a világirodalom = Nagyvilág, 1969. 1904–1907. o.;
 • GARAI Gábor: Az újrakezdő ember = Élet és Irodalom, 1969. október 18., 42. szám, 3. o.;
 • IGNOTUS Pál: Bolyongás közben [Déry Tiborról is] = Irodalmi Újság, 1969. 5–6 szám, 8–9. o.;
 • POMOGÁTS Béla: Déry Tibor kikötői és a modern irodalom = Kortárs, 1969. 1661–1664. o.;
 • SIMON Zoltán: Déry Tibor stílusvariációi = Alföld, 1969. 7. szám, 71–74. o.;
 • SZILÁGYI Júlia: Déry Tibor = Igaz Szó, 1969. II. 893–901. o.;
 • BORI Imre: A magyar dadaizmus sajátos arculata [Déry Tiborról is] = Korunk, 1970. 30–39. o.;
 • BORI Imre: A szürrealizmus ideje [Déry Tiborról is], Újvidék, Forum, 1970., 66–88. o.;
 • DALÉ Antónia: Intervista con Tibor Déry [Az Óriáscsecsemő bemutatója alkalmából] = Quaderni Italo-Ungheresi (Bologna) 1970. 1. szám, 69–76. o.;
 • GIULIANA, Monica: L'Ungheria del secondo dopo guerra nei racconti di Tibor Déry = Quaderni Italo-Ungheresi (Bologna) 1970. 1. szám, 23–26. o.;
 • ILLÉS Endre: Öt perc Déry Tibornak szeretettel = Magyar Hírlap, 1970. augusztus 20.;
 • Magyar írók külföldön [Déry Tiborról is] = Nagyvilág, 1970. 795–796. o.;
 • OSETRI Lajos: Kérdezni vagy válaszolni? Déry problémák új megvilágításban = Tiszatáj, 1970. 447–153. o.;
 • SÜKÖSD Mihály: Déry Tibor regényírása = Új Írás, 1970. 10. szám, 102–117. o.;
 • UNGVÁRI Tamás: A külföldnek „Déryről” = Uő.: Ikarus fiai, Budapest, Szépirodalmi, 1970. 403–418. o.;
 • POMOGÁTS Béla: Déry Tibor versei = Jelenkor, 1971. 4. szám, 355–360. o.;
 • POMOGÁTS Béla: Notes pour les poémes de Déry = Arion, 1971. 4. szám, 18–19. o.;
 • SZABÓ B. István: Déry Tibor életműve = Könyvvilág, 1971. 9. szám, 9. o.;
 • VAS István: Jó szél, magasság, mélyvíz. Levél a költészetről = Élet és Irodalom, 1971. 1. szám, 10–11. o.;
 • ILLÉS Endre: Az üldözött. (Déry Tibor) = Uő.: Árnyékrajzok, Budapest, Magvető, 1972. 190–195. o.;
 • OLTYÁN Béla: A pályakezdő Déry művészi eszközei = Borsodi Szemle, 1972. 1. szám, 62–74. o.;
 • PÁNDI Pál: Déry Tibor: G. A. úr X-ben. – Ítélet nincs = Uő.: Kritikus ponton, Budapest, Szépirodalmi, 1972. 320–352. o.;
 • SÜKÖSD Mihály: Déry Tibor = Uő.: Küzdelem az epikával, Budapest, Magvető, 1972. 121–168. o.;
 • HÉRA Zoltán: A régi és a mai Déry = Uő.: A költemény felé, Budapest, Szépirodalmi, 1974. 363–372. o.;
 • ILLÉS Endre: Odüsszeusz. Déry Tibor = Kortárs, 1974. 10. szám, 1532–1539. o. = Uő.: A só íze, 1976. 178–193. o. = Uő.: Mestereim, barátaim, szerelmeim. 1979. 303–321. o.;
 • ILLYÉS Gyula: A Déry-dosszié, vagy az álruhás költő = Kortárs, 1974. 10. szám, 1524–1531. o.;
 • KÁNTOR Lajos: A válaszoló és a kérdező = Utunk, 1974. 43. szám, 4. o.;
 • KÁNTOR Lajos: És mégis: Kert és Országút = Korunk, 1974. 9. szám, 985–987. o.;
 • OLTYÁN Béla: Déry expresszionizmusának sajátos vonásai = Irodalomtörténet, 1974. 4. szám, 999–1008. o.;
 • OLTYÁN Béla: Déry Tibor indulása = Borsodi Szemle, 1974. 3. szám, 51–67. o.;
 • OLTYÁN Béla: Déry Tiborról két tételben = Napjaink, 1974. 11. szám, 5. o.;
 • OLTYÁN Béla: Milyen jellem „A torony őr”? (Egy Déry-mű értékeléséhez) = Napjaink, 1974. 6. szám, 2. o.;
 • OLTYÁN Béla: Parabola és mítoszelemek Déry korai műveiben = Életünk, 1974. 5. szám, 387–392. o.;
 • POMOGÁTS Béla: Egymásnak felelő két regény = Literatúra, 1974. 2. szám, 78–90. o.;
 • POMOGÁTS Béla: Epikus tükörben. Déry Tibor önarcképei = Jelenkor, 1974. 10. szám, 897–908. o.;
 • RADNÓTI Zsuzsa: A drámaíró Déry = Nagyvilág, 1974. 10. szám, 1592–1595. o.;
 • JORDÁKY Lajos: Déry Tibor az erdélyi folyóiratokban = Irodalomtörténet, 1973. 3. szám, 613–625. o.;
 • NÉMETH Andor: Szövegértelmezés. Déry Tibor: Jókedv és buzgalom [1949] = Uő.: A szélén behajtva. Válogatott írások, sajtó alá rend.: RÉZ Pál, bev.: DÉRY Tibor, Budapest, Magvető, 1973. 365–376. o.;
 • OLTYÁN Béla: Jelképek és látomások felé. (A pályakezdő Déry írói világa) = Napjaink, 1973. 1. szám, 11. o.;
 • ÖRKÉNY István: Déry Tibor = Uő.: Időrendben. Arcképek, korképek, Budapest, Magvető, 1973. 314–323. o.;
 • POMOGÁTS Béla: Déry Tibor és Dubrovnik = Üzenet, 1973. 9. szám, 647–650. o.;
 • POMOGÁTS Béla: Déry Tibor színpada = Jelenkor, 1973. 3. szám, 276–282. o.;
 • BÁNYAI János: Jegyzet „az új versről” = Magyar Szó, 1974. október 19., 12. o.;
 • BÉLÁDI Miklós: Déry Tibor aggodalmai és reményei = Tiszatáj, 1974. 10. szám, 33–35. o.;
 • CSURKA István: Tisztelgés villával = Kritika, 1974. 10. szám, 4–5. o.;
 • EGRI Péter: Az epikus lírája = Irodalomtörténet, 1974. 4. szám, 821–865. o.;
 • FÁBIÁN László: Fölfedező úton a Déry-birodalomban. Két irodalmi monográfia = Magyar Nemzet, 1974. október 20., 13. o.;
 • FODOR Ilona: Déry Tibor eretneksége. Beszélgetés Méliusz Józseffel = Magyar Hírlap, 1974. október 20., 9. o.;
 • BESZÉLGETÉS Déry Tibor világáról = Alföld, 1975. 5. szám, 56–67. o.;
 • ILLYÉS Gyula: Életmű fiókban = Uő.: Iránytűvel, Budapest, Szépirodalmi, 1975, 519–522. o.;
 • OLTYÁN Béla: Déry avantgárd drámáinak abszurd és forradalmi vonásai = Borsodi Szemle, 1975. 3. szám, 59–74. o.;
 • SÜKÖSD Mihály: Tanuljunk Dérytől = Új Írás, 1974. 10. szám, 85–89. o.;
 • HAJDÚ Ráfis Gábor: Déry Tibor újabb művei = Kortárs, 1976. 3. szám, 477–482. o.;
 • POMOGÁTS Béla: Déry Tibor és Bécs = Helikon, 1976. 2–3. szám, 263–268. o.;
 • TARJÁN Tamás: Kifeszített vitorlákkal – merre is? Déry Tibor életmű-sorozatáról = Új Tükör, 1976. 48. szám, 9. o.;
 • VARGHA Balázs: Déry Tibor – ezer alakban = Budapest, 1976. 2. szám, 22–23. o. és 3. szám, 20–21. o. és 4. szám, 22–23. o. és 5. szám, 22–23. o. = Uő.: „Állok Dunánk szélén, a pesti parton...”, Budapest, Tankönyvkiadó, 1984, 3010–328. o.;
 • [TAMÁS István] = Uő.: Bernáth és Déry = Új Tükör, 1977. 24. szám, 32–33. o.;
 • ALMÁSI Miklós: Küzdelem bizonyosságért: Déry Tibor = Uő.: Kényszerpályán, Budapest, Magvető, 1977, 406–436. o.;
 • ALMÁSI Miklós: Példa = Élet és Irodalom, 1977. 35. szám, 6. o.;
 • BATA Imre: A pálya teljes íve = Új Írás, 1977. 10. szám, 43–44. o.;
 • BIKÁCSY Gergely: Déry Tibor és a film = Filmvilág, 1977. 18. szám, 1–3. o.;
 • BOLDIZSÁR Iván: Napló Párizsban, augusztusban = Élet és Irodalom, 1977. 35. szám, 6. o.;
 • BORI Imre: Déry Tibor kisregényeiről = Híd, 1977. 2. szám, 137–148. o. és 4. szám, 465–478. o.;
 • BORSOS Miklós: Ugyanazt az Európát jártuk = Élet és Irodalom, 1977. 35. szám, 5. o.;
 • FÖLDES Anna: Befejezetlen tanulmány. Levél a szerkesztőséghez a Déry-drámák dolgában = Színház, 1977. 11. szám, 15–19. o.;
 • HONFFY Pál: Makk Károly: Szerelem. (Filmelemzés) = Uő.: Filmelemzés magyar órán. 1977. 132–172. o.;
 • ILLÉS Endre: A visszahívott író = Élet és Irodalom, 1977. 35. szám, 5. o.;
 • JUHÁSZ Béla: Vallomások a végső esélyről. Déry Tibor: Szembenézni – Illyés Gyula: Az Éden elvesztése = Uő.: Irodalom és valóság, Budapest, Szépirodalmi, 1977. 185–195. o.;
 • KERESZTURY Dezső: Tibor Déry in marble = The New Hungarian Quarterly, 1977. 65. szám, 185–186. o.;
 • KOMLÓS Aladár: Déry Tibor: A befejezetlen mondat = Uő.: Kritikus számadás, Budapest, Szépirodalmi, 1977. 309–312. o.;
 • MARX József: „Nyugtalan elégedettség” = Könyvvilág, 1977. 9. szám, 12. o.;
 • MOLNÁR István: Déry Tibor lengyelül = Élet és Irodalom, 1977. 36. szám, 7. o.;
 • NAGY Péter: Déry-mozaik = Kritika, 1977. 10. szám, 6–7. o.;
 • NEMESKÜRTY István: Déry Tibor három filmje = Filmkultúra, 1977. 5. szám, 82–83. o.;
 • OLTYÁN Béla: A novellaforma módosulása Déry korai epikájában = Irodalomtörténet, 1977. 3. szám, 567–585. o.;
 • OLTYÁN Béla: Déry és az egzisztencializmus. (A polgári elidegenedés-ábrázolás meghaladása) = Literatúra,1977. 1. szám, 47–60. o.;
 • OLTYÁN Béla: Műve szilárd, időtálló anyag. Déry munkásságának egysége és hatékonysága = Napjaink, 1977. 10. szám, 1, 4. o.;
 • PÁSKÁNDI Géza: Pontos tündöklés = Kortárs, 1977. 12. szám, 1982–1985. o.;
 • POMOGÁTS Béta: Történelmi kérdések és válaszok. Déry Tibor: Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról (1971) = Uő.: Regénytükör. Harminchárom új magyar regény, Budapest, Kozmosz, 1977. 297–309. o.;
 • UNGVÁRI Tamás: Déry Tibor útja az avantgarde-tól a realizmusig = Kortárs, 1977. 12. szám, 1979–1981. o.;
 • UNGVÁRI Tamás: Déry Tibor világirodalmi rangja = Nagyvilág, 1977. 10. szám, 1573–1575. o.;
 • VAS Éva: Déry Tibor lírája – az avantgárd kérdése tükrében = Új Symposion, 1977. 145. szám, május, 291–293. o.;
 • A Ganz Villamossági Gyár dolgozói 1948 januárjában az előadás kollektív megtekintése után a szerző részvételével megvitatják Déry Tibor Itthon című drámáját. [Közli:] TEŐKE Géza = Kortárs, 1978. 5. szám, 729–746. o.;
 • ABODY Béla: Két beszélgetés. Emlékezetem pályája = Népszabadság, 1978. október 5., 13. o.;
 • BOLDIZSÁR Iván: Déry, az összeesküvő = Uő.: A sétáló szobor, Budapest, Szépirodalmi, 1978, 478–481. o.;
 • CSONGÁR Álmos: Klassiker aus Budapest = Die Weltbühne, 1978. 2. szám, 54–56. o.;
 • Dadaisme = Europaeisk avantgarde teater, 1896–1930. Ungarn, Polen, Sovjetunionen. Tekster, Kommentarer, red. Kela KVAM, Odense, Universitetsforl., 1978, 88–99. o.;
 • Déry Tibor, a munkásmozgalom, az ellenállás = Kritika, 1978. 1. szám, 11–17. o.;
 • GEROLD László: Az óriáscsecsemő szürrealizmusa = Hungarológiai Közlemények, 1978. 36–37. szám, 39–44. o.;
 • ILLÉS Endre: A visszahívott író = Uő.: Ostya nélkül, Budapest, Magvető, 1978. 377–382. o.;
 • ILLÉS Endre: Írók két háború közt = Új Tükör, 1978. 5. szám, 14–15. o.;
 • OLTYÁN Béla: A lírikus Déry ars poetikája. (Részlet) = Életünk, 1978. 1. szám, 53–62. o.;
 • RÉZ Pál: Déry Tibor két elfelejtett verse [Tóth Árpád halálára; Odi et amo. 1929. o.] = Élet és Irodalom, 1978. 1. szám, 15.;
 • RÉZ Pál: The questing writer = The New Hungarian Quarterly, 1978. 71. szám, 36–49. o.;
 • SZÁVAI János: Az önéletíró Déry = Új Írás, 1978. 1. szám, 92–96. o.;
 • TRÓCSÁNYI Miklós: „Képzeletem... a világ édes, érzéki jelenségeihez tapad.” (Lírai képek Déry Tibor kései regényeiben) = Irodalomtörténet, 1978. 4. szám, 922–943. o.;
 • UTASI Csaba: Az „érzelmi” és a „racionális” logika kölcsönössége Déry Tibor szürrealista költészetében = Hungarológiai Közlemények, 1978. 36–37. szám, 59–64. o.;
 • BORI Imre: A fiatal Déry Tibor = Hét Nap, 1979. 4.szám, 16. o.;
 • BORI Imre: Egy Déry-novella margójára –Vidám temetés. A Niki „órája” – Déry Tibor kisregényeiről = Uő.: Szövegértelmezések, Újvidék, Forum, 1979, 180–191., 192–198., 212–239. o.;
 • Déry Tibor első verse és utolsó prózája. Közread.: RÉZ Pál [Invokáció, Tükörcserepek] = Kortárs, 1979. 1. szám, 64–79. o.;
 • FARAGÓ Vilmos: A Déry-fordulat = Uő.: Mi újság?, Budapest, Magvető, 1979. 279–283. o.;
 • HARMAT Pál: Déry Tibor, avagy a szocializmus nehéz útja = Medikusszemmel, szerk.: BALÁS ÉLTES András, HORVÁTH Károly, TONELLI Miklós, Budapest, Medicina, 1979, 319–321. o.;
 • LINZER, Martin: Karger Report. „Fiktiver Report über ein amerikanisches Pop-Festival an der Volksbühne = Theater der Zeit, 1979. 2. szám, 44–45. o.;
 • M. SZEBENI Géza: Déry Tibor és a Korunk = Tiszatáj, 1979. 1. szám, 89–96. o.;
 • POMOGÁTS Béla: Epikus tükörben. Déry Tibor önarcképei = Uő.: Sorsát kereső irodalom. Tanulmányok, Budapest, Magvető, 1979. 34–69. o.;
 • POMOGÁTS Béla: Tibor Déry und Wien = Helikon, 1979. 173–178. o.;
 • SÜKÖSD Mihály: Tanuljunk Dérytől = Uő.: Közelítések, Budapest, Szépirodalmi, 1979. 244–254. o.;
 • Az irónia Déry Tibor műveiben. BÉLÁDI Miklós, BODNÁR György, POMOGÁTS Béla, SZABOLCSI Miklós és TÓTH Dezső beszélgetése = Jelenkor, 1980. 6. szám, 549–557. o.;
 • DOMONKOS László: Déry Tibor úr MCMLXXX-ban = Délmagyarország, 1980. december 25., 6. o.;
 • ILLÉS Lajos: A „Felelet”-vitától Déry Tibor visszatéréséig = Kortárs, 1980. 3. szám, 422–426. o.;
 • ILLYÉS Gyula: Írói gondok = Új Tükör, 1980. 2. szám, 8–9. o.;
  NAGY Péter: Déry-mozaik = Uő.: Olvasó, Budapest, Szépirodalmi, 1980. 118–126. o.;
 • RÉZ Pál: Déry Tibor = Válaszolni nehezebb. Írók a képernyőn, szerk.: BIHARI Sándor, Budapest, RTV–Minerva, 1980, 75–97. o.;
 • S. A.: Déry Tibor hagyatéka az államra száll = Népszava, 1980. február 29., 6. o.;
 • SEBESTYÉN György: Déry oder Die Überwindung der Ideologie = Uő.: Studien zur Literatur, Eisenstadt, Roetzer, 1980. 342–349. o.;
 • SZEKÉR Ernő: Déry Tibor és Balatonfüred = Magyar Nemzet, 1980. július 30., 9. o.;
 • SZEREDA, V. T.: A szocialista irodalmi tradíciók folytonossága és Déry Tibor munkássága 1945–1948 között = Literatúra, 1980. 1. szám, 13–15. o.;
 • SZŰCS Imre: Déry Tibor tíz novellája szerb-horvátul = Kilátó, 1980. 6. szám, (Magyar Szó, február 9. o.) 15. o.;
 • BÉNYEI József: Magyar írók perei. A szabadság jegyei = Hajdú-Bihari Napló, 1981. október 11., 9. o.;
 • GÁLI István: Ábrahám-komplexus. Déry Tibor = Uő.: Hullámlovas, Budapest, Kozmosz, 1981. 19–24. o.;
 • HEGYI Béla: Kommentárok Déryhez = Uő.: Hitek, választások, Budapest, Magvető, 1981. 263–291. o.;
 • ILLÉS Lajos: A „Felelet”-vitától Déry Tibor visszatéréséig = Uő.: Titkos fiók, Budapest, Szépirodalmi, 1981. 140–152. o.;
 • JOVÁNOVICS Miklós: Javított kiadás = Népszabadság, 1981. január 18., 16. o.;
 • JUNGER Ferenc: Déry Tibor: Kedves bópeer. ..! = Tanulmányok, Újvidék, Újvidéki Egyetem BTK, 1981. 14. szám, 141–151. o.;
 • REFFLE Gyöngyi: Déry Tibor: Kedves bópeer! = Tanulmányok, Újvidék, Újvidéki Egyetem BTK, 1981. 14. szám, 153–162. o.;
 • BÁRON György: Változatok a hűségre. Déry Tibor és Makk Károly = Filmkultúra, 1982. 4. szám, 22–31. o.;
 • BÖLÖNI György: Déry Tibor: A befejezetlen mondat [1947] = Uő.: Egy forradalmi nemzedék, Budapest, Szépirodalmi 1982. 274–279. o.;
 • LENGYEL András: Déry szegedi kapcsolataihoz = Délmagyarország, 1982. szeptember 18., 8. o.;
 • POMOGÁTS Béla: Kertből az országútra = Élet és Irodalom, 1982. 47. szám, 2. o.;
 • SZEKÉR Ernő: Az eltűnt Déry-ház = Élet és Irodalom, 1982. 41. szám, 2. o.;
 • UNGVÁRI Tamás: Déry és Lukács = Kortárs, 1982. 5. szám, 768–772. o. = Lukács György és a magyar kultúra. Tanulmánygyűjtemény, szerk.: SZERDAHELYI István, Budapest, Kossuth, 1982, 139–150. o.;
 • UTASI Csaba: Az "érzelmi” és a "racionális” logika kölcsönössége Déry Tibor szürrealista költészetében = Uő.: Vonulni ha illőn. Kritikák, tanulmányok, Újvidék, Forum, 1982., 25–31. o.;
 • BAJOMI Lázár Endre: Megszületett a francia Óriáscsecsemő = Élet és Irodalom, 1983. 45. szám, 12. o.;
 • BOLDIZSÁR Iván: Déry halálhíre Párizsban = Uő.: A korona napja, Budapest, Szépirodalmi, 1983., 214–218. o.;
 • E. FEHÉR Pál: Dokumentumok az életről. Az író leckéje = Népszabadság, 1983. február 5. 13. o.;
 • ERDŐDY Edit: Változatok egy Déry-novellára. Déry Tibor Szerelem c. novellájának értékorientációs elemzéséről = Literatúra, 1983. 1–4. szám, 343–352. o.;
 • HERMANN István: Miért maradt a mondat befejezetlen? Déry Tibor: A befejezetlen mondat = Uő.: Veszélyes viszonyok, Budapest, Szépirodalmi, 1983., 197–213. o.;
 • ILLÉS Endre: Szerelmeim, évek múlva = Kortárs, 1983. 11. szám, 1685–1700. o.;
 • KENYERES Zoltán: A pálya hajnalán és alkonyán. Déry Tibor = Uő.: A lélek fényűzése, Budapest, Szépirodalmi, 1983., 125–134. o.;
 • OLTYÁN Béla: A mértékelv szerepe Déry etikájában. A pályazáró korszak világképének szerkezete = Új Írás, 1983. 3. szám, 85–94. o.;
 • OLTYÁN Béla: Párhuzam és eltérés Illyés és Déry „oratóriumának” világképében = Életünk, 1983. 8. szám, 740–747. o.;
 • Á. SEREY Éva: Déry Tibor ironikus nevelődési regénye – A félfülű = Irodalomtörténet, 1984. 4. szám, 878–887. o.;
 • ESZÉKI [Erzsébet]: A Niki németül = Élet és Irodalom, 1984. 47. szám, 8. o.;
 • HAJDU Ráfis Gábor: Déry Tibor újabb művei = Uő.: Kritikák, esszék, tanulmányok, Budapest, Gondolat, 1984., 133–147. o.;
 • HEVESI András: Országúton. Déry Tibor regénye (1932) = Uő.: A gonoszság dicsérete, Budapest, Magvető, 1984., 68–69. o.;
 • ILLÉS Endre: Ankerschmidt lovag = Uő.: Szerelmeim, évek múlva, Budapest, Magvető, 1984. 25–36. o.;
 • LACZKÓ András: A Balaton mellől. Déry Tibor Bernáth Aurélhoz = Somogyi Néplap, 1984. augusztus 4., 8. o.;
 • MAJOR Ottó: A befejezetlen mondat = Uő.: Egy nemzet férfikora, Budapest, Szépirodalmi, 1984., 289–295. o.;
 • POMOGÁTS Béla: A vitától az egyetértésig. Lukács György és Déry Tibor = Új Forrás, 1984. 3. szám, 43–46. o.;
 • POMOGÁTS Béla: Lázadás, irónia, lelkiismeret. Déry Tibor születésének kilencvenedik évfordulóján = Élet és Irodalom, 1984. 42. szám, 7. o.;
 • POMOGÁTS Béla: Részvét és lázadás. Déry Tibor alkotói pályája = „Száll a tavasz”. Előadások a szocialista és antifasiszta magyar irodalomról, szerk. ILLÉS László, Budapest, Magvető, 1984, 159–175. o.;
 • SAHOVA, K[ira] O.: Girkij i nizsnij Tibor Deri = Uő.: Dvadcjaty narisziv pro ugorszku lityeraturu. Kijiv, 1984. 154–162. o.;
 • SARKADI Gábor: Déry Tibor és a film = Keletmagyarország, 1984. november 3., 10. o.;
 • SZALONTAY Mihály: Déry Tibor. Egy gazdag írói életpálya = Somogyi Néplap, 1984. október 18. 5. o.;
 • SZÁVAI János: Déry Tibor önarcképei = Uő.: Zsendül-e a fügefa ága? Budapest, Szépirodalmi, 1984. 24–28. o.;
 • SZEKÉR Ernő: Déry Balatonfüreden = Élet és Irodalom, 1984. 3. szám, 2. o.;
 • TARJÁN Tamás: Tibor Déry = Literatur Ungarns 1945 bis 1980. Einzeldarstellungen, Leit. des Autorenkoll.: Miklós
 • SZABOLCSI, red.: Paul KÁRPÁTI, Regina KROLOP, Mitarb.: Bernd MÜLLER, Berlin, Volk u. Wissen, 1984., 57–69. o.;
 • TÓTH Dénes: Déry Tibor: A kék kerékpáros = Alföld, 1984. 1. szám, 87–89. o.;
 • UNGVÁRI Tamás: Déry Tibor útja az avantgarde-tól a realizmusig – Déry és Lukács = Uő.: Nemcsak Babilonban, Budapest, Szépirodalmi, 1984. 244–250., 251–260. o.;
 • VAJDA András: Az óriáscsecsemő – franciául = Nagyvilág, 1984. 10. szám, 1560–1561. o.;
 • VARGHA Balázs: Déry Tibor – ezer alakban = Uő.: „Állok Dunánk szélén, a pesti parton...”, Budapest, Tankönyvkiadó, 1984., 311–328. o.;
 • BAKONYI István: Lukács és Déry = Napjaink, 1985. 3. szám, 9–10. o.;
 • BOTKA Ferenc: Déry Tibor és a Gondolat = Új Írás, 1985. 9. szám, 81–85. o.;
 • BORI Imre: Az Ébredjetek fel! Déry Tibor művészetében = A magyar irodalmi avantgardról, összeáll.: GEROLD László, Újvidék, Magyar Nyelv, Irod. és Hungarológiai Kutatások Int., Forum, (Értekezések, monográfiák), 1985. 45–47. o.;
 • DÉRY Tibor elfeledett nyilatkozata – 1938-ból. [Közli] SZILÁGYI János = Magyar Nemzet, 1985. szeptember 7. 10. o.;
 • GEROLD László: Az óriáscsecsemő szürrealizmusa – Ismét a szürrealizmusról és Az óriáscsecsemőről = A magyar irodalmi avantgardról, összeáll.: GEROLD László, Újvidék, Magyar Nyelv, Irod. és Hungarológiai Kutatások Int., Forum, (Értekezések, monográfiák), 1985., 69–75., 76–81. o.;
 • LACZKÓ András: „Pendüljön egy hang.” Bernáth Aurél és Déry Tibor barátsága = Műhely, 1985. 3. szám, 3–16. o.;
 • NAGY Péter: Déry Tibor = Népszabadság, 1985. február 9., 13. o.;
 • OLTYÁN Béla: Déry Tibor alkotáslélektana = Életünk, 1985. 10. szám, 949–955. o.;
 • OLTYÁN Béla: Déry Tibor poétikája. Egy regényelmélet körvonalai = Új Írás, 1985. 3. szám, 73–84. o.;
 • OLTYÁN Béla: Humánum, szerkezet és nyelv összefüggése a Képzelt riport...-ban = Literatúra, 1985. 3–4. szám, 399–412. o.;
 • RADNÓTI Zsuzsa: A drámaíró Déry = Uő.: Cselekvés-nosztalgia. Drámaírók színház nélkül, Budapest, Magvető, 1985, 69–77. o.;
 • SANDERS Iván: Déry's life and art. A study in paradox – Déry and Proust – Déry, Kafka and Mann = Western influences on twentieth-century Hungarian prose-fiction literature – with emphasis on the works of Dezső Kosztolányi, Frigyes Karinthy, László Németh and Tibor Déry, Ann Arbor, Michigan Univ. Microfilms Internat, 1985., 133–144., 145–153., 153–159. o. THOMKA Beáta: Déry Tibor Országúton című regényének szürrealista elemei = A magyar irodalmi avantgardról, összeáll.: GEROLD László, Újvidék, Magyar Nyelv, Irod. és Hungarológiai Kutatások Int., Forum, (Értekezések, monográfiák), 1985., 97–102. o.;
 • UTASI Csaba: Az „érzelmi” és a „racionális” logika kölcsönössége Déry Tibor szürrealista költészetében. = A magyar irodalmi avantgardról, összeáll.: GEROLD László, Újvidék, Magyar Nyelv, Irod. és Hungarológiai Kutatások Int., Forum, (Értekezések, monográfiák), 1985. 109–113. o.;
 • DOMOKOS Mátyás: Műbírálat – kiszabott parcellán. (Déry Tibor: Ámokfutó) = Kortárs, 1986. 3. szám, 153–158. o.;
 • ERDEI Sándor: Vita egy glosszával = Uő.: Gondolkodni jó, Makó, József Attila Múzeum, 1986, 235–238. o.;
 • HÓZSA Éva: Déry Tibor novelláinak feldolgozása a középiskolában = Oktatás és Nevelés, 1986. 67. szám, 18–23. o.;
 • LUKÁCS György: Levél Németh Andorhoz Déry Tibor regényéről = A regényről, szerk. SZERDAHELYI István és UNGVÁRI Tamás, Budapest, Kossuth, 1986, 37–53. o.;
 • NEMES György: Déry Tibor, az ÉS munkatársa = Élet és Irodalom, 1986. 7. szám, 5. o.;
 • SNEÉ Péter: Az 1956 utáni Déry = Irodalmi Újság, 1986. 1. szám, 11–16. o.;
 • BALÁZS Mihály: Déry Tibor: Csupa seb, csupa sérelem voltam, csupa lázadás lettem = Köznevelés, 1987. 29. szám, 13–15. o.;
 • BOTKA Ferenc: Déry Tibor és Hamburg = Kritika, 1987. 6. szám, 26–29. o.;
 • BOTKA Ferenc: Kassák és Déry = Új Írás, 1987. 6. szám, 4–12. o.;
 • DOMOKOS Mátyás: Déry Tibor és az Ámokfutó = Uő.: Átkelés, áttűnés. Tanulmányok, kritikák, emlékezések, Budapest, Szépirodalmi, 1987., 305–314. o.;
 • FABÓ Kinga: Végrehajtják és elszenvedik. (Déry Tibor: Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról.) = Uő.: A határon, Budapest, Magvető, 1987. 87–95. o.;
 • KULCSÁR Szabó Ernő: A regényi fikció három modellje. Németh László: Iszony; Déry Tibor G. A. úr X-ben; Ottlik Géza: Iskola a határon = Uő.: Műalkotás – szöveg – hatás, Budapest, Magvető, 1987. 197–249. o.;
 • OLTYÁN Béla: Illyés, Déry. Egy alkotóbarátság „természetrajza” = Tiszatáj, 1987. 11. szám, 41–47. o.;
 • RÁKOS Péter: A félbemaradt mondat = Uő.: Az irodalom igaza, Bratislava–Budapest, Madách–Szépirodalmi, 1987. 184–197. o.;
 • VALENTOVÁ, Anna: Odepověd po třiceti letech = Déry Tibor: Odepověd muľný věk, Praha, Mladá fronta, 1987. 385–387. o.;
 • BAAL, Georges: „Énekelnek és meghalnak.” A magyar szürrealizmus kitörése és hattyúdala. Déry Tibor Perugiában, 1926-ban = Arion, 1988. 16. szám, 267–275. o.;
 • EGYED Péter: Déry-film = Utunk, 1988. 29. szám, 5. o.;
 • POMOGÁTS Béla: Egy megtorolt beszéd. Déry Tibor Petőfi-köri felszólalásáról = Új Tükör, 1988. 42. szám. 23. o.;
 • TARJÁN Tamás: Déry Tibor: A tanúk = Uő.: Szentivánéji Vízkereszt, Budapest, Magvető, 1988. 348–352. o.;
 • TÓTH Dezső: Déry Tibor, a prózaíró = Uő.: Közösség és irodalom. Tanulmányok, cikkek, interjúk, szerk. AGÁRDI Péter, PÁNDI András, SZABÓ B. István, Budapest, Gondolat, 1988., 40–59. o.;
 • ACZÉL Tamás – MÉRAY Tibor: Dies irae. [A Déry-vitáról] = Uők.: Tisztító vihar, Szeged, Szeged, JATE K., 1989., 95–118. o.;
 • BALÁZS Mihály: „Csupa seb, csupa sérelem voltam. Csupa lázadás lettem.” Déry Tibor (1896–1977) = Uő.: Forrásvidék 1. köt. Írók, költők gyermek- és ifjúkora, Budapest, Tankönyvkiadó, 1989., 110–125. o.;
 • BORI Imre: Levelek börtönbe – levelek börtönből. (Déry Tiborról) (1–3.) = Hét Nap, 1989. szám, 29. szám, 24. o. és 30. szám, 24. o. és 31. szám, 24. o.;
 • BOTKA Ferenc: József Attila-i párhuzamok Déry „Szemtől szembe” című regényében = Új Írás, 1989, 11. szám, 97–110. o.;
 • BOTKA Ferenc: Salzkammerguti élmények Déry Tibor költészetében = Irodalomtörténet, 1989. 4. szám, 797–808. o.;
 • HEGEDŰS B. András: „Beszédemet mégsem vonom vissza.” Déry Tibor felszólalása a Petőfi Kör vitáján = Világosság, 1989. 2. szám, 131–137. o.;
 • ÍTÉLET Déry Tibor ügyében, 1938-ban = Nagyvilág, 1989. 2. szám, 225–227. o.;
 • KÁRPÁTI, Paul: Ein poetischer Dialog über die Abwendbarkeit die universaler Bedrohung. (Zwei Oratorien aus den sechziger Jahren) = Berliner Beiträge zur Hungarologie, 1989. Tom. 4., 111–119. o.;
 • KISGYÖRGY Réka: A „mértékletes” irodalomról [A Szerelem című novella elemzése] = Utunk, 1989. 41. szám, 4. o.;
 • KONSTANTINOVIĆ, Zoran: Zur Hungarica in der Zeitschrift „Wort in der Zeit” = Theorien, Epochen, Kontakte. Festschrift zum 60. Geburtstag von Professor Dr. Dr. h. c. Antal MÁDL, hrsg. von János SZABÓ und Ferenc SZÁSZ, Budapest, [ELTE], 1989., 2. kötet. 51–61. o.;
 • LŐRINCZE Lajos: Képzelt beszélgetés egy szoboravatáson = Tiszatáj, 1989. 11. szám, 44–49. o.;
 • NAGY SZ. Péter: Menekülés az emigrációba. Déry Tibor „menekülése” = Uő.: Citoyen portrék. A Nyugat „második nemzedéke”, Budapest, Szépirodalmi, 1989., 135–164. o.;
 • SÜKÖSD Mihály: Romany Tibora Deri. (1967–1970) = Pisateli Vengrii. Očerki, stat'i, esse, sost.: ®. Gerenčera, Moskva, Raduga, 1989., 200–219. o.;
 • SZÁVAI János: Les écrivains d'entre-deux-guerres = Uő.: Introduction a la littérature hongroise, Paris–Budapest, Akadémiai–Maisonneuve, 1989., 133–139. o.;
 • TARJÁN Tamás: A napsütötte tenger = Napjaink, 1989. 10. szám, 25–27. o.;
 • ABODY Béla: Alvilági játékok = Négy Évszak, 1990. 2. szám, 46–48. o.;
 • ABODY Béla: Déry van. [Tizenhárom levelének, üdvözletének közlésével 1961–1976 között] – Felelet van– Az önéletrajz illemtana – Levél a szerkesztőnek = Uő.: Indulás, érkezés. Esszék, cikkek, kritikák, Budapest, Magvető, 1990., 31–38., 39–47., 47–53., 54–60. o.;
 • BARNA Imre: Tavaszelő, Moravia, Budapest = Filmvilág, 1990. 12. szám, 21–26. o.;
 • BORI Imre: Olvasónapló. Déry Tibor feljegyzéseiről. (1–4.) = Hét Nap, 1990. 8. szám, 24. o. és 9 szám, 24. o. és 10. szám, 24. o. és 12. szám, 23. o.;
 • BOTKA Ferenc: Hármastükör az 1934-es bécsi felkelésről [A befejezetlen mondat – Bécs – Ítélet nincs] = Új Írás, 1990. 10. szám, 85–91. o.;
 • ORAVECZ Paula: Kéziratkeresés Déryvel, 1945-ben = Négy Évszak, 1990. 2. szám, 49–51. o.;
 • TÓBIÁS Áron: Termékeny tagadás = Kortárs, 1990. 10. szám, 133–141. o.;
 • BOTKA Ferenc: Déry Tibor és Berlin. 1923: a konstruktivizmus vonzásában = Irodalomtörténeti Közlemények, 1991. 4. szám, 386–395. o.;
 • BOTKA Ferenc: Tibor Déry – Wien 1934 = Nostalgie, Realität und politische Utopie. ungarische Literaten im Wien der zwanziger Jahre. Vorträge ungarischer Literaturwissenschaftler in Innsbruck, hrsg. von Wolfgang MEID, Innsbruck, Ins. für Sprachwiss. der Univ. Innsbruck, 1991, 37–47. o.;
 • BOTKA Ferenc: Capricciók Déry Tibor ökológiai nézeteiről = Új Horizont, 1992. 6. szám, 81–89. o.;
 • BOTKA Ferenc: Capricciók Déry Tibor szerepvállalásairól = Irodalomtörténet, 1992. 4. szám, 814–833. o.;
 • BOTKA Ferenc: Déry Tibor „peregrinációs” évtizedeiből. (Párizs, 1923–1925) = Irodalomtörténet, 1992. 3. szám, 561–577. o.;
 • BOTKA Ferenc: Egy Déry-novella és forrásvidéke = Délsziget, 1992. szám, 15–20. o.;
 • KULCSÁR SZABÓ Ernő: Szöveg és világmodell. A hangsúlyozott elbeszéltség formái az 1960/70-es évek magyar epikájában = Literatura, 1992. 2. szám, 185–199. o.;
 • POMOGÁTS Béla: Kísérlet az expresszionista regénnyel. Déry Tibor: A kéthangú kiáltás = Irodalomtörténeti Közlemények, 1992. 2. szám, 221–224. o.;
 • STANDEISKY Éva: Déry Tibor és Nagy Imre = Múltunk, 1992. 4. szám, 40–47. o.;
 • „Kedves Tiborkám!”, „Drága Gyuszikám!” Déry Tibor és Illyés Gyula levelezése = „Költő, felelj!” Tanulmányok Illyés Gyuláról, szerk.: TASI József, Budapest, PIM, 1993, 86–155. o.;
 • BÉCSY Tamás: Magyar drámák. 1945–1989. [Folyt.] = CET, 1993. november–december, 93–97. o.;
 • BOTKA Ferenc: Déry Tibor „peregrinációs” évtizedeiből = Régi és új peregrináció. Magyarok külföldön, külföldiek Magyarországon, a III. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson, Szeged, 1991. augusztus 12–16., elhangzott előadások, szerk.: BÉKÉSI Imre et al., Budapest, Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság, 1993, 701–711. o.;
 • BOTKA Ferenc: Illyés Gyula és Déry Tibor = „Költő, felelj!”. Tanulmányok Illyés Gyuláról, szerk.: TASI József, Budapest, PIM, 1993, 73–85. o.;
 • HÖPP, Karin Beate: The reception of the works of Tibor Déry in Britain = Régi és új peregrináció. Magyarok külföldön, külföldiek Magyarországon. A III. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson, Szeged, 1991. augusztus 12–16. elhangzott előadások, szerk.: BÉKÉSI Imre et al, Budapest – Szeged, Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság – Scriptum, 1993, 74–78. o.;
 • K. JAKAB Antal: Déry Tibor. Szöveggyűjtemény = Helikon, 1993. 9. szám, 11–14. o.;
 • KALMÁR Melinda: A politika poétikája. Irodalomideológia az ötvenes évek első felében = Holmi, 1993. 5. szám, 715–730. o.;
 • RÉZ, Pál: Tibor Déry and the Two women = The New Hungarian Quarterly, 1993. 39–42. o.;
 • RÓNAY László: A második nemzedék = Vigilia, 1993. 3. szám, 210–222. o.;
 • BOGDÁN László: Déry és a madarak = A Hét, 1994. 20. szám, 8–9. o.;
 • BOTKA Ferenc: A Déry-per világvisszhangja = Holmi, 1994. 10. szám, 1427–1447. o.;
 • BOTKA Ferenc: Déry Tibor és Németh Andor. egy katalizátorszerep létrejötte és változásai = Híd, 1994. 10–11. szám, 657–697. o.;
 • BOTKA Ferenc: Emlékház vagy/és archívum? Gondolatok Déry Tibor hagyatékának utóéletéről = Új Horizont, 1994. 4–5. szám, 37–46. o.;
 • BOTKA Ferenc: Konkordanciák József Attila és Déry Tibor munkásságában = Irodalomtörténeti Közlemények, 1994. 4. szám, 538–547. o.;
 • Déry Tibor és a Híd = Híd, 1994. 10–11. szám, 733–742. o.;
  HARKAI VASS Éva: A lázadó író. A Liáról = Híd, 1994. 10–11. szám, 641–644. o.;
 • JASTRZĘBSKA, Jolanta: A magyar modernizmus. Megjegyzés: Déry Tibor: A befejezetlen mondat = Literatura, 1994. 1. szám, 36–43. o.;
 • KELEN Béla: Déry Tiborról – hőse, Köpe Bálint. [Riporter:] BOTKA Ferenc = Ezredvég, 1994. 10. szám, 65–69. o.;
 • Kitörési kísérlet a magányból. (Déry Tibor erdélyi úti jegyzetei 1937-ből), közread. és bevezető: BOTKA Ferenc = Irodalomtörténeti Közlemények, 1994. 1. szám, 105–125. o.;
 • MAKK Károly: „Egy tőről fakadhat a gyávaság és az oroszlánszívűség.” Lejegyezte SZABÓ B. István = Respublika, 1994. [6.] szám, 59–63. o.;
 • MÉRAY Tibor: Méray Tibor – Déry Tiborról. [Riporter:] BOTKA Ferenc = CET., 1994. július–augusztus, 91–105. o.;
 • MESTERHÁZI Gábor: Déry Tibor pályájának indulása = Irodalomtörténet, 1994. 1–2. szám, 148–156. o.;
 • MONCORGÉ, Patricia: La Bébé géant de Tibor Déry et les avant-gardes théâtrales de l'entre-deux guerres [Déry Tibor: Az óriáscsecsemő] = Cahiers d'études hongroises, 1994. 6. szám, 275–286. o.;
 • NÉMETH Marcell: Ítélet nincs = Jelenkor, 1994. 10. szám, 899–902. o.;
 • POMOGÁTS Béla: Élet a zsarnokság szorításában. Déry Tibor Niki című regényéről = Alföld, 1994. 10. szám, 69–77. o.;
 • RÉNYI Péter: Déry Tibor pokoljárásának krónikájából. Egy meg nem jelent cikk krónikájából = Respublika, 1994. 32. szám, 29–37. o.;
 • RUFFY Péter: Az Erdélyt járó Déry Tibor. [Riporter:] BOTKA Ferenc = Magyar Nemzet, 1994. 243. szám, 14. o.;
 • SÜKÖSD Mihály: Déry Tibor – merre van? = Népszabadság, 1994. 244. szám, 15. o.;
 • TOLDI Éva: Két asszony = Híd, 1994. 10–11. szám, 693–698. o.;
 • BORI Imre: Pontok Déry Tibor lírájának térképén = Híd, 1995. 10–11. szám, 645–652. o.;
 • BOTKA Ferenc: "A neuraszténiás forradalmár”. Konkordanciák József Attila és Déry Tibor munkásságában = „A Dunánál”. Tanulmányok József Attiláról, szerk. TASI József, Budapest, PIM, 1995, 112–121. o.;
 • BOTKA Ferenc: Déry Tibor és asszonyai. Az írói pálya és a magánélet kapcsolatáról. [Riporter:] OSZTOVITS Ágnes = Magyar Nemzet, 1995. 248. szám, 20. o.;
 • BOTKA Ferenc: Déry Tibor és Berlin = Mítosz és utópia. Irodalom- és eszmetörténeti tanulmányok, szerk. ILLÉS László és JÓZSEF Farkas, Budapest. Argumentum, 1995, 129–153. o.;
 • BOTKA Ferenc: Déry Tibor és Nagy László = Irodalomtörténeti Közlemények, 1995. 3–4. szám, 344–354. o.;
 • KERESZTURY Dezső: Déry Tibor berlini évei. [Riporter:] BOTKA Ferenc = Új Horizont, 1995. 1. szám, 44–48. o.;
 • POMOGÁTS Béla: A tagadás mítosza. Déry Tibor G. A. úr X.-ben című regényéről = Tekintet, 1995. 1–2. szám, 141–154. o.;
 • RÉZ Pál: Adalék a Híd Déry-számához = Híd, 1995. 1–2. szám, 149–150. o.;
 • TAMÁS István: Az igazi marxistáknak nincs melegük. Déry Tibor levelei között emlékek ébrednek = Magyar Nemzet, 1995. 54. szám, 19. o.;
 • TASI József: Modell és mű. Krausz Évi alakja A befejezetlen mondatban = Új Forrás, 1995. 6. szám, 70–77. o.;
 • TÓBIÁS Áron: A „nagy íróper”. 1957 = Magyar Nemzet, 1995. 69. szám, 10. o.;
 • Déry Tibor: Les oiseaux du sablier = Ombre portée. Le surréalisme en Hongrie, études et doc. réunis par Georges BAAL avec la collab. de Marc MART, Paris, L'Âge d'Homme, 1996, 111–116. o.;
 • Egy Déry-hasonlat utóélete. Az Írószövetség 1956. decemberi ülése: tiltakozás az „ellenforradalom” fogalma ellen. Déry Tibor felszólalása az Írószövetség 1956. decemberi ülésén, közreadja, bevezető: VESZPRÉMI Miklós = Új Magyarország, 1996. 122. szám, 9. o.;
 • JÁKFALVI Magdolna: Képzelt riport egy képzelt színdarabról. Megjegyzés: Déry Tibor: Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról = Színház, 1996. 3. szám, 26–30. o.;
 • KASSAI György: Du surréalisme au scepticisme kafkaien dans les romans de maturité de Tibor Déry = Ombre portée. Le surréalisme en Hongrie, études et doc. réunis par Georges BAAL avec la collab. de Marc MART, Paris, L'Âge d'Homme, 1996, 89–95. o.;
 • LACZKÓ András: Bernáth Aurél és Déry Tibor = Pannon Tükör, 1996. 3. szám, 56–60. o.;
 • PAP József: Réponse a Tibor Déry = Ombre portée. Le surréalisme en Hongrie, études et doc. réunis par Georges BAAL avec la collab. de Marc MART, Paris, L'Âge d'Homme, 1996, 121–123. o.;
 • Rimaszombat, Bécs, Feldafing, Berlin. Déry Tibor emigrációjának néhány állomása a mamának írt levelek tükrében, közreadó, bevezető, jegyzetek: BOTKA Ferenc = CET., 1996. 3. szám, 28–34. o.;
 • BOTKA Ferenc: Déry Tibor Bécsben és Nyugat-Európában = Beszélő, 1997. 5. szám, 77–79. o.;
 • BOTKA Ferenc: Emlékház és/vagy archívum? Gondolatok Déry Tibor hagyatéka és utóélete kapcsán = Kegyelet és irodalom. Kultusztörténeti tanulmányok, szerk.: KALLA Zsuzsa, Budapest, PIM, 1997, 152–158. o.;
 • BOTKA Ferenc: Mallorcai „szép napok”. Déry Tibor két élete, 1934–1936-ban írt naplójegyzetei tükrében = Irodalomtörténeti Közlemények, 1997. 3–4. szám, 400–417. o.;
 • EGRI Péter: Az „Elbeszélés” mint előjáték: Déry Tibor estéje = Holmi, 1997. 10. szám, 1355–1368. o.;
 • KASSAI György: „Azt hitték, ő is egy Szolzsenyicin-féle mártír lesz.” Botka Tibor beszélgetése. Déry Tibor műveinek francia fordításáról = Tekintet, 1997. 4–5. szám, 128–149. o.;
 • SZÉCHENYI Ágnes: Dérytől, Déryről = Irodalomtörténet, 1997. 1–2. szám, 305–311. o.;
 • VÁDIRAT, közreadó, bevezető: SINKA Erzsébet: Íróper. 1957 = Holmi, 1997. 10. szám, 1384–1398. o.;
 • BOTKA Ferenc: 700 éves Szent Ferenc vagy az Assisi-i film. Déry Tibor hosszú költeménye 1926-ból = Vigilia, 1998. 7. szám, 529–536. o.;
 • BOTKA Ferenc: Napfény és felkészülés. Déry Tibor dubrovniki naplójegyzetei 1933-ból = Híd, 1998. 10–11. szám, 876–896. o.;
 • EGRI Péter: „D. T. úr X.-ben”. Tanulmányok és dokumentumok Déry Tiborról = Irodalomtörténeti Közlemények, 1998. 1–2. szám, 275–279. o.;
 • EGRI Péter: Déry Tibor: Lia. Korai elbeszélések 1915–1920 = Irodalomtörténeti Közlemények, 1998. 5–6. szám, 810–812. o.;
 • SEREGI Tamás: Déry Tibor: Az ámokfutó. Megjegyzések a magyar dadaista líra poétikájához = Literatura, 1998. 4. szám, 389–416. o.;
 • STANDEISKY Éva: Déry Tibor pere = Rubicon, 1998. szám, 79–82. o.;
 • GUSZEV, Jurij: I vse-taki – realizm.. O romane Tibora Deri „Neokončennaâ fraza” „A befejezetlen mondat” c. regényéről = Voproszi literaturi, 1999. 4. szám, 220–246;
 • OLASZ Sándor: „Műfaja: önarckép”? Az autobiografikus-esszéisztikus konfesszió és Déry Tibor Ítélet nincs című regénye = Irodalomtörténet, 1999. 4. szám, 590–599. o.;
 • CSELÉNYI László: Elfelejtett írók? = Irodalmi Szemle, 2000. 5–6. szám, 97–106. o.;
 • NAGY Katalin: Embermesék – avagy Örkény, Déry, Hernádi és mások kazimi hantiul = Nyelvünk és Kultúránk, 2001. 115. szám, 75–85. o.;
 • PAPP Ferenc: Some aspects of linguistic communication in two recent Hungarian literary works. Megjegyzés: Déry Tibor: G. A. úr X-ben = Modern Filológiai Közlemények, 2001. szám, 100–105. o.;
 • TAKÁCS Máté: „Hátra lépni és úgy nézni! A jövőt is csak az láthatja meg, aki Janus egyik arcával visszanéz” = Csongrád Megyei Könyvtáros, 2001. 1–4. szám;
 • BOTKA Ferenc: Az író megtörése: Déry Tibor három kihallgatása, 1957 = Rubicon, 2002. 6–7. szám, 31–35. o.;
 • BOTKA Ferenc: Letartóztatás fogság – szabadulás. Déry Tibor életének dokumentumaiból = Új Horizont, 2002. 4. szám, 63–73. o.;
 • HUSZTA Rózsa: Déry Tibor dadaizmusa „Az ámokfutó” című hosszúvers tükrében = Tanulmányok, Újvidék, 2002. 35. füz., 107–127. o.;
 • KRAUSE, Anthony: Le rôle social des intellectuels: la cas Tibor Déry au miroir des archives = Intellectuals and the politics of the humanities, ed. by Anna WESSELY, Budapest, Collegium Budapest Institute for Advanced Study, 2002, 119–135. o.;
 • KRAUSE, Anthony: Les écrivains hongrois face a la normalisation kadarienne. Le cas Tibor Déry. A magyar írók a kádári konszolidációval szemben. Déry Tibor példája = Revue historique moderne contemporaire, 2. nr. 2002. 203–223. o.;
 • LAURENT, Estelle: Phénoménologie du roman absurde: quelle spécificité centre-européenne? [G. A. úr X.-ben] = Cahiers d'études hongroises, 10., 2002. 203–215. o.;
 • NYÉKI Lajos: Az író és fordítója. Adalékok Déry Tibor és Gara László kapcsolatához = Kortárs, 2002. 6. szám, 101–105. o.;
 • CSATLÓS Ágnes: „Őszi vendéglátás”: Déry Tibor: Szép elmélet fonákja = Irodalomismeret, 2003. 1. szám, 91–100. o.;
 • NYÉKI Lajos: L'écrivain et son traducteur. Tibor Déry et Ladislas Gara = Frontieres et passages. Actes du colloque franco-hongrois sur la traduction, Thomas SZENDE & Györgyi MÁTÉ eds., Bern, Lang, 2003, 217–224. o.;
 • POMOGÁTS Béla: Déry és 1956 = Hitel, 2003. 10. szám;
 • POSZLER György: Felelet?, mire? A Déry-vita dillemái = Tiszatáj, 2003. 3. szám, 62–71. o.;
 • TARJÁN Tamás: Miért rosszak Déry Tibor drámái? = Iskolakultúra, 2003. 11. szám, 38–44. o.;
 • VASY Géza: G. A. úr X-ben – és nálunk. Keletkezés-, kiadás- és fogadástörténeti vázlatok = Palócföld, 2003. 6. szám, 755–769. o.;
 • BOTKA Ferenc: Metszetek: Déry Tibor a hatvanas években = Rubicon, 2004. 8–9. szám, 82–87. o.;
 • BOTKA Ferenc: Utóélet – Változó világban = Palócföld, 2004. 3. szám, 366–376. o.;
 • DERÉKY Pál: Déry Tibor, a kétnyelvű író = Hatalom és kultúra, az V. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus (Jyväskylä, 2001. augusztus 6–10.) előadásai, szerk. JANKOVICS József, NYERGES Judit, Budapest, Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, 2004, 338–344. o.;
 • DOBOS István: Megőrzés és felejtés. Az értelemkereső önéletírás = Tiszatáj, 2004. 2. szám, 54–66. o.;
 • MURÁNYI Gábor: Déry Tibor kiegyezései. Irodalmi építkezés = Heti Világgazdaság, 2004. 35. (1318.) szám, 79–82. o.;
 • RÉVÉSZ Sándor: „Semmilyen igazság igazáról nem vagyok meggyőződve” – Déry Tibor a viszonyítások hálójában = Beszélő, 2004. 11. szám, 94. o.;
 • BOTKA Ferenc: Tibor Déry – Wien 1934 = Verdrängter Humanismus – verzögerte Aufklärung. Leben – Kunst – Wissenschaft, Michael BENEDIKT, Reinhold KNOLL, Josef RUPITZ (Hg.), Klausenburg, Triade, 2005, 645–656. o.;
 • Déry Tibor emlékezése József Attilára = Magyartanítás, 2005. 2. szám, 18–20. o.;
 • Szakasics-, Rubinyi-, Déry-dedikációk = Irodalomismeret, 2005. 1. szám, 75. o.;
 • HORGAS Judit: Déry Tibor és a néma kutya = Liget, 2006. 10. szám, 14–17. o.;
 • GRENDEL Lajos: Magyar líra és epika a 20. században = Irodalmi Szemle (Bratislava), 2007. 10. szám, 31–39. o.;
 • KÁNTOR Lajos: Déry Tibor, személyesen = Korunk, 2006. 3. szám, 108–110. o.;
 • MOHAI V. Lajos: Déry és a popregény = Egyenlítő, 2007. 7–8. szám, 14–15. o.;
 • PRAZNOVSZKY Mihály: Déry Tibor a Balatont nézi = Limes, 2007. 4. szám, 43–51. o.;
 • SIPOS Balázs: Déry Tibor, a barát, Kéthly Anna, a fond = Múltunk, 2007. 2. szám, 274. o.;
 • SZOLLÁTH Dávid: A kritikai realizmus modernizálásának és elkötelezésének nehézségei. 1938: Déry Tibor: A befejezetlen mondat = A magyar irodalom történetei III, főszerk.: SZEGEDY-MASZÁK Mihály, Budapest, Gondolat, 2007. 363-374. o.;
 • BOTKA Ferenc: Déry Tibor és 1956 = Irodalom a forradalomban. Emlékülés az MTA Irodalomtudományi Intézetében 2006. október 5., szerk.: ANGYALOSI Gergely, Budapest, Universitas, 2008, 82–89. o.;
 • CS. SZABÓ László: Az erkölcsi nirvána = Uő.: Hódoltsági irodalom. Az irodalom államosításától a forradalomig, sajtó alá rend., jegyzetek, utószó: CZIGÁNY Lóránt, Budapest, Mundus, 2008, 69–72. o.;
 • KERESZTESI József: Találtam egy könyvet: A semmirekellők: Déry Tibor: A befejezetlen mondat = Holmi, 2008. 12. szám, 1640–1648. o.;
 • KISS Endre: A regény politizálódása Déry műveiben = Egyenlítő, 2008. 2. szám, 42. o.;
 • STANDEISKY Éva: „Élni kell, nem igaz?”. Déry Tibor börtönbéli önvizsgálata = Megtorlások évszázada. Politikai terror és erőszak a huszadik századi Magyarországon, szerk. szöveggond.: SZEDERJESI Cecília, Salgótarján–Budapest, Nógrád Megyei Levéltár–1956-os Intézet, 2008, 323–330. o.;
 • Judit KARAFIÁTH: Du récit surréaliste au roman réaliste. Influences proustiennes sur l'itinéraire de Tibor Déry = Revue d'Études Françaises, 2008. 13. szám, 103-115. o.;
 • BODNÁR György: A Niki az Új Hang-ban = Uő.: Párbeszéd az idővel. Válogatott tanulmányok, esszék, kritikák, Budapest, Argumentum, 2009, 27–32. o.;
 • KISS Hermina: Identitásproblémák Déry Tibor A portugál királylány című novellájában = Jelenlét '07. Tanulmányok, szerk.: MASZÁROVICS Ágnes, MÉSZÁROS Márton, Budapest, KGRE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola, 2009, 113–123. o.;

Visszaemlékezések, alkalmi megemlékezések

 • Jelentés a magyar vallás- és közoktatásügyi miniszter elbeszélés-pályázatáról [Első díjasok között: Déry Tibor] = Magyarok, 1946. 6. szám, 339–340. o.;
 • BÖLÖNI György: A hatvanéves Déry Tibor = Népszava, 1954. október 17., 246. szám, 3. o.;
 • LUKÁCS György: Déry Tibor hatvanéves = Irodalmi Újság, 1954. 32. szám, 3. o. = Uő.: Magyar irodalom – magyar kultúra. Válogatott tanulmányok, Budapest, Franklin, 1970, 556–559. o.;
 • ÖRKÉNY István: Déry Tibor hatvan éves = Magyar Nemzet, 1954. október 17., 246. szám, 7. o.;
 • RÉNYI Péter: Déry Tibor 60 éves = Szabad Nép, 1954. október 18., 291. szám, 3. o.;
 • ABODY Béla: Elhangzott volna a Petőfi-körben [Déry Tiborról is] = Uő.: Indulatos utazás, Budapest, Magvető, 1957, 246–255. o.;
 • MÉRAY Tibor: Erinnerungen an Tibor Déry = Der Monat, 1960. június, 32–38. o.;
 • Déry Tibor hetven éves = Élet és Irodalom, 1964. október 17., 42. szám, 9. o.;
 • JAVARONE, Domenico: Settant anni di coerenza morale [Déry Tibor életrajza, műveinek bemutatása] = L'Europa Letteraria, 1964. 28. szám, 41–43. o.;
 • LUKÁCS György: Ereignisse und Gestalten. Zum 70. Geburtstag von Déry Tibor = Frankfurter Allgemeine Zeitung 1964. október 17. = Uő.: Magyar irodalom – magyar kultúra. Válogatott tanulmányok, Budapest, Franklin, 1970. 578–582. o.;
 • BORI Imre: Déry Tibor hetvenöt éves = Magyar Szó, 1969. november 2., 303. szám, 13. o.;
 • MÉLIUSZ József: Déry Tiborról vallomás abból az alkalomból, hogy 75 éves = Utunk 1969. 41. szám, 7–8. o.;
 • POMOGÁTS Béla: Egy lelkiismeret története. A hetvenöt éves Déry Tibor köszöntése = Napjaink, 1969. 10. szám, 8. o.;
 • SIPOS Tamás: a 75 éves Déry Tiborról – szubjektíven = Könyvtájékoztató, 1969. 11. szám, 1. o.;
 • SZILÁGYI Júlia: Pillantás a csúcsról. A hetvenöt éves Déry Tibor = Kortárs, 1969. 1338–1346. o.;
 • MÉLIUSZ József: Vallomás Déry Tiborról = Uő.: Az illúziók kávéháza. Vallomások: 1966–1971, Bukarest, Kriterion, 1971. 204–216. o.;
 • BÁRDOSI Németh János: Dunántúli kesergő = Somogy, 1973. 3. szám, 44–49. o.;
 • DOBOZY Imre: Az „öregember” = Népszabadság, 1974. október 20. mell. 5. o.;
 • A 80 éves Déry Tibor köszöntése. Zelk Zoltán, Illyés Gyula, Sükösd Mihály, Marosi Gyula, Déry Tibor Írásai és a Kritika című folyóirat szerkesztői jegyzete = Látóhatár, 1974. 12. szám, 49–77. o.;
 • BERNÁTH Aurél: Déry Tibor nyolcvanéves = Uő.: Feljegyzések éjfél körül. Napló, Budapest, Szépirodalmi, 1976. 42–44. o.;
 • NAGY Péter: Déry Tiborról. (Nyolcvanadik születésnapja alkalmából) = Uő.: Útjelző, Budapest, Szépirodalmi, 1976. 159–162. o.;
 • ABODY Béla: Déry van= Élet és Irodalom, 1977. 39. szám, 4. o.;
 • BOLDIZSÁR Iván: Déry Tibor temetése napján. Levél egy baráthoz a diaszpórában = Magyar Hírek, 1977. 18. szám, 11. o.;
 • ACZÉL Tamás: Emlékek Déryről = Irodalmi Újság, 1977. 9–10. szám, 1, 8. o.;
 • JUHÁSZ Ferenc: A befejezett mondat = Élet és Irodalom, 1977. 35. szám, 4. o.;
 • KOMLÓS Aladár: Búcsú = Élet és Irodalom, 1977. 35. szám, 4. o.;
 • SIMON GY. Ferenc: Búcsú és marasztaló = Képes Újság, 1977. 37. szám, 12. o.;
 • DOBOZY Imre: Menni s maradni. Gondolatok Déryről = Népszabadság, 1977. augusztus 28., 9. o.;
 • JUHÁSZ Ferenc: The sentence is finished = Hungarian Pen, 1978. 19. szám, 10–11. o.;
 • LUKÁCS György: Preserving the human subtance. On Tibor Déry's 70th birthday = The New Hungarian Quarterly, 1978. 7. szám, 69–73. o.;
 • ÖRKÉNY István: Adieu, Tibor = Hungarian Pen, 1978. 19. szám, 12–13. o.;
 • VAS István: Jó szél, magasság, mélyvíz = Uő.: Tengerek nélkül. Tanulmányok, Budapest, Szépirodalmi, 1978. 213–219. o.;
 • [BERKES Erzsébet] -kes: Emlékezés Déry Tiborra = Magyar Nemzet, 1979. október 18., 4. o.;
 • BODOSI György: Képzelt riport Déry Tiborék Tamás-hegyi házában = Uő.: Völgyvallatás, Budapest, Magvető, 1979. 63–69. o.;
 • BORSOS Miklós: Déry Tiborról = Uő.: A toronyból. Tanulmányok, vallomások, Budapest, Szépirodalmi, 1979. 83–86. o.;
 • JUHÁSZ Ferenc; Déry Tibor kétéves hiánya = Új Írás, 1979. 12. szám, 71–72. o.;
 • KÁNTOR Lajos: Déry Tibor utolsó évei. Kísértet járja be a földet – És mégis: kert és országút– A válaszoló és a kérdező– A valóság csapdái között... (Déry Tibor halálára) = Uő.: Korváltás, Bukarest, Kriterion, 1979, 298–302., 302–306., 307–311., 312– 315. o.;
 • TAMÁS István: Munkatársunk, Déry Tibor = Népszabadság, 1979. december 24., 18–19. o.;
 • LÁZÁR István: Ami éppen az eszembe jut... In memoriam Déry Tibor = Élet és Irodalom, 1982. 1. szám, 4. o.;
 • PALOTAI Erzsi: Találkozások Déry Tiborral = Kortárs, 1983. 6. szám, 963–969. o.;
 • ABODY Béla: Emlékezetem pályája (1–2.) Déry halála = Négy Évszak, 1984. 9. szám, 3–5. és 10. szám, 3–5. o.;
 • ABODY Béla: Töredék Déryről = Hevesi Szemle, 1984. 4. szám, 8–9. o.;
 • BOTKA Ferenc: Déry Tibor idézése. Egy (tanulmány)út hordaléka = Népszabadság, 1984. október 21., 7. o.;
 • ÖRKÉNY István: Déry Tibor időmegoldása – Barátom hatvanéves. Déry Tibornak – Déry Tibor: A kiközösítő – A harmadik köszöntő. Déry Tiborról – Isten veled, Tibor = Uő.: Visszanézve. Tanulmányok, visszaemlékezések, Budapest, Szépirodalmi, 1985., 68–72., 91–92., 142–152., 91–192., 201–203. o.;
 • RUFFY Péter: Déry Tibor, aki két hónapja gyalog járja Erdélyt (1937) = Uő.: A türelem ösvényén. Riportok és vallomások egy emberöltőről, Budapest, Magvető, 1985, 54–59. o.;
 • PALOTAI Erzsi: Déry Tiborról = Uő.: Arcok fényben és homályban, Budapest, Szépirodalmi, 1986., 303–319. o.;
 • ABODY Béla: Emlékezetem pályáján – még mindig Déry = Új Tükör, 1987. 13. szám, 20– 21. o.;
 • BOTKA Ferenc: Fejezetek egy barátság történetéből = Világosság, 1987. 2. szám, 117–123. o.;
 • FEHÉR István – Vargyai Gyula: Nem profán és profán emlékek Déry Tiborról = Élet és Irodalom, 1987. 50. szám, 15. o.;
 • SÜKÖSD Mihály: Déry hiánya. Vallomás és terepszemle = Élet és Irodalom, 1987. 38. szám, 5, 8. o.;
 • SZEKÉR Endre: Déry Tibor emlékezete. „Ez az ország a hazám, ez a nyelv a hazám, ez a rend a hazám.” = Somogy, 1987. 4. szám, 12–14. o.;
 • NEMES György: Déryről három történet. A bőnye. Ó, miért oly későn? ... Húsz év? Tíz év? = Rakéta irodalmi kávéház, vál. Bevezető: GALSAI Pongrác, szerk. ZSÁMBOKI Zoltán, Budapest, Magvető, 1988., 334–340. o.;
 • ABODY Béla: Tibor bácsi = Rakéta irodalmi kávéház, vál. Bevezető: GALSAI Pongrác, szerk. ZSÁMBOKI Zoltán, Budapest, Magvető, 1988., 340–346. o.;
 • KERESZTURY Dezső: Déry Tibor halálakor.– Nyugtalan elégedettséggel = Uő.: Kapcsolatok, Budapest, Magvető, 1988., 270–272., 273–275. o.;
 • SÜKÖSD Mihály: Déry. (Viszonylag közelről) = Népszabadság, 1988. december 4., 19. o.;
 • ORAVECZ Paula: Rókarántó [Déry Tiborral a szigligeti Alkotóházban] = Látkép a hegyről. A Nagy Lajos Irodalmi Társaság antológiájam, szerk. MOLNÁR Géza, Budapest, Magvető, 1989, 391–406. o.;
 • SÜKÖSD Mihály: Déry: távolról és közelről = Beszélő házak és tájak. A magyar irodalom emlékhelyei, szerk.: HATVANY Lajos, sajtó alá rend., kieg.: ERKI Edit, Budapest, Officina Nova, 1989. 154–160. o.;
 • RÓNAY László: Az író talányos mosolya. Száz éve született Déry Tibor = Magyar Nemzet, 1994. 242. szám, 19. o.;
 • POMOGÁTS Béla: Lázadás és lelkiismeret. Déry Tibor halálának 25. évfordulójára = A Hét, 2002. 13. szám, 7. o.;
 • POMOGÁTS Béla: A lázadástól szkepszisig. A száz éve született Déry Tiborról = Tiszatáj, 1994. 10. szám, 68–75. o.;
 • POMOGÁTS Béla: Az örökké békétlen író. Déry Tibor száz esztendeje = Magyar Képes Újság, 1994. 32. szám, 8. o.;

Vallomások, interjúk

 • DÉRY Tibor: [Olvasmányairól] = Új könyvek könyve.173 író, művész, tudós vallomása olvasmányairól, összegyűjtötte, bevezető: KŐHALMI Béla, Budapest, Gergely, 1937. 100–101. o.;
 • PAP Gábor: Déry Tibor, az író társadalmi kötelességéről = Független Újság, 1938. október 1., 28. szám, 10. o.;
 • DÉRY Tibor: Jegyzetek a Gyűjtőfogházból = Magyarok, 1946. 2–3. szám, 62–73. o. és 4. szám, 167–177. o.;
 • DÉRY Tibor: Nem és igen = Nagyvilág, 1947. 3. szám, 1. o.;
 • Három könyv kulisszatitkai. Lukács György, Déry Tibor és Tersánszky J. Jenő elmondja: mi a munkamódszere, hol s hogyan írta új könyvét [Déry Tibor: Befejezetlen mondat című regényéről] = Szabad Nép, 1947. május 25., 117. szám, 9. o.;
 • KESZI Imre: Gyávaságnak és álírói finnyásságnak tartanám, ha nem politizálnék. Beszélgetés Déry Tiborral = Szabad Nép, 1947. augusztus 3., 175. szám, 9. o.;
 • MÉRAY Tibor: Négy magyar író beszél „műhelytitkairól” = Szabad Nép, 1947. december 25., 294. szám, 18. o.;
 • SÓS Endre: Déry Tibor az írók öncenzúrájáról és eredendő optimizmusáról = Népszava, 1948. augusztus 8.;
 • DÉRY Tibor: Mire való az interjú = Csillag, 1948. 12. szám, 61–62. o. [SÓS Endre interjújáról. Megj.: Népszava, augusztus 8.];
 • DÉRY Tibor: Néhány megjegyzés a kritikáról [Déry Tibor Tükör c. színdarabjának kommentárja, vita egy meg nem nevezett kritikussal] = Népszava, 1948. november 28., 275. szám, 13. o.;
 • DÉRY Tibor: Felszabadulás vagy Egy tál savanyú krumpli [Felszabadulás című novellájának keletkezéstörténete] = Csillag, 1949. 15. szám, 62–64. o.;
 • Három író Déry Tibor könyvéről [Déry Tibor Felelet című regényéről] = Népszava, 1950. május 18., 114. szám, 4. o.;
 • [GÁCH Marianne] (GÁCH): Vasmunkás és kémiaprofesszor a hőse Déry Tibor könyvnapi regényének [A Felelet című regényéről] = Haladás, 1950. 22. szám, 8. o.;
 • GÁCH Marianne: Egy óra Déry Tiborral = Béke és Szabadság 1954. 37. szám;
 • KESZI Imre: Déry Tibor. Hogyan ajánlja a könyvtáros az író műveit? = Könyvtáros, 1954. 10. szám, 46–48. o.;
 • DÉRY Tibor: Önéletrajz = Új Hang, 1955. 9. szám, 20–24. o. = Uő.: Útkaparó, Budapest, Magvető, 1956. 11–26. o.;
 • HAMMER, Franz: Unser Schriftstellerportrat der Woche: Tibor Déry = Börsenblatt für den Deutschen Buchhandel 1955. február 12., 7. szám, 139–140. o.;
 • DÉRY Tibor: Útkaparó = Irodalmi Újság, 1956. 36. szám, 7. o.;
 • FAST, Howard: Tibor Déry = New York Times, 1957. október 23. 4. o.;
 • NAGEL, Ivan: An der Frontlinie der geistigen Freiheit. – Tibor Déry – ein grosser, fast unbekannter Schriftsteller = Frankfurter Allgemeine Zeitung 1957. 131. 88. 8. o.;
 • DÉRY Tibor: Egy füredi délelőtt. (Tűnődés, novella helyett) [Önéletrajzi részlet] = Kortárs, 1966. 1884–1802. o.;
 • HORNYIK Miklós: Huszonöt kérdés Déry Tiborhoz = Híd, 1967. 978–987. o.;
 • DÉRY Tibor: Az önvallomás akadályairól. Részlet önéletrajzi jegyzeteimből = Valóság, 1968. 8, szám, 69–73. o.;
 • DÉRY Tibor: Az új versről [Szabadversei elé] = Új Symposion, 1968. 35. szám, 10. o.;
 • DÉRY Tibor: Egy füredi ház története = Jelenkor, 1968. 636–640. o.;
 • SZOMBATHELYI Ervin: Látogatás Déry Tibornál = Magyar Hírlap, 1969. október 18.;
 • FÖLDES Anna: A megnövekedett szabadság mérlege. Beszélgetés Déry Tiborral = Nők Lapja, 1970. 52. szám, 8–9. o.;
 • HEGYI Béla: Párbeszéd Déry Tiborral. – Déry művek margójára. (A riporter olvasónaplójából) = Vigilia, 1970. 134–135. o.;
 • HÉRA Zoltán: Kié az író? = Népszabadság, 1972. május 20., 7. o.;
 • BERTHA Bulcsú: Interjú Déry Tiborral = Jelenkor, 1972. 1. szám, 7–14. o. = Uő.: Írók műhelyében, Budapest, Szépirodalmi, 1973. 47–68. o.;
 • TAMÁS István: Kérdések a Felelet-ről [Interjú Déry Tiborral] = Népszabadság, 1972. október 1., mell., 7. o. = Uő.: Tizenhárom hónap, Budapest, Szépirodalmi, 1977. 253–257. o.;
 • FÖLDES Anna: Déry három arca = Könyvvilág, 1973. 11. szám, 8. o.;
 • HÉRA Zoltán: A valóság keresése = Népszabadság, 1973. január, 14., mell., 5. o.;
 • TÁBORI Pál: Beszélgetés Déry Tiborral = Új Látóhatár, 1973. 6. szám, 473–480.;
 • FODOR Ilona: Déry Tibor ifjúságáról: Párizsról. [Interjú Déry Tiborral] = Kortárs, 1974. 10. szám, 1552–1563. o.;
 • GYŐRI György: Érteni és szeretni a világot. [Interjú Déry Tiborral] = Köznevelés, 1974. 34. szám, 3–5. o.;
 • SIMON István: Írószobám. Beszélgetés Déry Tiborral = Kortárs, 1974. 10. szám, 1564–1571. o.;
 • SZILÁGYI Júlia: Begyógyítani a föld sebeit = Korunk, 1974. 9. szám, 987–991. o.;
 • GYŐRI György: Érteni és szeretni a világot (Interjú) = Ember és műveltség. Harmincnégy interjú tudosókkal, írókkal, művészekkel, szerkesztette: GYŐRI György, Budapest, Gondolat, 1976, 74–87. o.;
 • NÁDOR Tamás: 10 kérdés Déry Tiborhoz. [Interjú] = Magyar Ifújság, 1976. 26. szám, 25–26. o.;
 • KÁNTOR Lajos: Emberi képek, háttérrel = Korunk, 1976. 11. szám, 824–831. o.;
 • OLTYÁN Béla: Déry Tiborral – írói világa tájain. (Beszélgetés) = Életünk, 1976. 5–6. szám, 387–391. o.;
 • SIMON István: Déry Tibor [Interjú] = Uő.: Írószobák, Budapest, Gondolat, 1976. 33–48. o.;
 • [PÁLFY Katalin]: A tamáshegyi kertben = Délmagyarország, 1977. augusztus 23. 5. o.;
 • VAJDA János: Írók vallatása. Déry Tibor = Élet és Irodalom, 1978. 43. szám, 7. o.;
 • BERTHA Bulcsu: Interview with a contemporary writer = Hungarian Digest, 1982. 2. szám, 75–77. o.;
 • HEGYI Béla: Déry Tibor. [Interjú] = Uő.: A dialógus sodrában. Beszélgetések kortársainkkal, Budapest, Magvető, 1979. 66–86. o.;
 • HORNYIK Miklós: Déry Tibor [Interjú] = Uő.: Beszélgetés írókkal, Újvidék, Forum, 1982. 17–33. o.;
 • DÉRY Tibor: Nem pusztán a téma érdekelt. Déry megszólal = Egyenlítő, 2007. 7–8. szám, 14–15. o.;

Viták

 • DÉRY Tibor a „Felelet”-ről = Magyar Nemzet, 1950. május 27., 122. szám, 5. o.;
 • DÉRY Tibor: Egy vasmunkás életét írom első munkábaállásától addig, míg gazdájává lesz saját sorsának [Nyilatkozat Felelet című regényéről] = Népszava, 1950. május 18., 114. szám, 4. o.;
 • DÉRY Tibor: A szerelem a Feleletben. Válasz Veres Péternek [Válasz Veres Péter A „szerelem” a mai irodalomban című (Irodalmi Újság, 1952. július 31. 16. szám, 1–2.) cikkére] = Irodalmi Újság, 1952. augusztus 14., 17. szám, 7. o.;
 • A Fehér pillangó-vita = Magyar Nemzet, 1951. március 13., 60. szám, 5. o.;
 • DÉRY Tibor: A „Fehér pillangó” vita [Vita a szerző novellájáról] = Irodalmi Újság, 1951. február 15., 4. szám, 7. o., és Déry Tibor: Útkaparó, Budapest, Magvető, 1956, 217–228. o.;
 • KARINTHY Ferenc: Eszmények és álomvilág. Hozzászólás a ,,Fehér pillangó” vitához = Irodalmi Újság, 1951. március 1., 5. szám, 5. o.;
 • KELEMEN Imre: Kommunista író a vádlottak padján. (Déry Tibor: ,,A fehér pillangó” a támadások pergőtüzében) = Látóhatár, 1951. 2. szám, 36–37. o.;
 • Vita Déry Tibor ,,A fehér pillangó” című novellájáról = Szabad Nép, 1951. január 21. 17. szám, 10.;
 • DÉRY Tibor: Válasz Kónya Lajosnak [Kónya cikke (Csillag, 1954. 3. szám, 501–503. o.) DÉRY Tibor Ormánysági jegyzetek című írását bírálta] = Csillag, 1954. 4. szám, 729–734. o.;
 • KÓNYA Lajos: Két megjegyzés [Déry Tibor: Ormánysági jegyzetek (az Új Hang 1953. decemberi) című cikkével vitázik] = Csillag, 1954. 3. szám, 501–503. o.;
 • DÉRY Tibor: Levél egy kritikushoz [A Tükör című darabjáról a Délmagyarországban megjelent bírálat kapcsán] = Uő.: Útkaparó, Budapest, Magvető, 1956. 203–207. o.;
 • BOSNYÁK István: „A homokóra madarai.” [Déry Tibor és Sinkó Ervin vitája 1927–ben. Tanulmány, dokumentumok] = Hungarológiai Közlemények, 1971. 9. o., 63–100. o.;
 • Két író beszélget. Déry Tibor és Illyés Gyula vitája a magyar írók nagy kérdéseiről. (Riporter MOLNÁR Miklós) = A költő felel. Beszélgetések Illyés Gyulával, összegyűjtötte, sajtó alá rend., bevezető, jegyzetek: FÖLDES Anna, Budapest, Szépirodalmi, 1986. 127–131. o.;

Levelezés, napló

 • Kritika és dráma. A magyar irodalmi bírálat és drámaírás problémája a „Tükör” tükrében = Tiszatáj, 1948. 540–548. o. [Déry Tibor és Lőkös Zoltán levélváltása, Déry Tibor színműve];
 • DÉRY Tibor: Levél a szerkesztőhöz = Haladás, 1949. 21. szám, 11. o. [A róla szóló riport bírálata, (Haladás 1949. 20. szám)];
 • DÉRY Tibor: Levelek a „Felelet”-ről [Az íróhoz intézett olvasói levelekről] = Új Hang, 1952. 2. szám, 58–69. o. és Déry Tibor: Útkaparó, Budapest, Magvető, 1956, 248–274. o.;
 • DÉRY Tibor – Gaál Gáborhoz = Korunk, 1969. 1336–1337. o. [Déry Tibor levelezőlapja Gaál Gáborhoz 1938-ból];
 • DÉRY Tibor: Levél a Jelenkorhoz = Jelenkor, 1969. 419–422. o.;
 • DÉRY Tibor: Ami kimaradt = Élet és Irodalom, 1970. 9. szám, 15. o., 10. szám, 15. o. [Naplótöredékek 1946–47-bó1];
 • DÉRY Tibor: A Nyugatról. A szerző levelei a Nyugat szerkesztőinek = Vallomások a Nyugatról, sajtó alá rend.: RÓNAY László, Budapest, PIM, NPI, 1971, 17–22. o.;
 • GAÁL Gábor levelei Déry Tiborhoz. [Közread. és bev.] JANKOVICS József = Kortárs, 1974. 5. szám, 804–809. o.;
 • HEGYI Béla: Déry-levelek, kommentárok = Vigilia, 1978. 1. szám, 29–35. o.;
 • UNGVÁRI Tamás: Lettres d'André Gide et de László Moholy-Nagy a Tibor Déry = Arion, 1978. 11. szám, 175–178. o.;
 • Napló 1956–1967. (1–8.) = Új Tükör, 1989. 22. szám, 11. o. és 23. szám, 8. o. és 24. szám, 14. o. és 25. szám, 17. o. és 26. szám, 8. o. és 27. szám, 14. o. és 28. szám, 8. o. és 29. szám, 8. o.;
 • Szeretlek és várlak. [Déry Tibor 42 börtönlevele, Déry Tiborné 61 levele férje, valamint hivatalos személyek, intézmények részére 1957–1960 között] = Leveleskönyv. Egy korszak töredékei, 1956–88, vál., összeáll.: HORGAS Béla, LEVENDEL Júlia, Budapest, Téka, 1989, 9–96. o.;
 • KARINTHY Ferenc és Déry Tibor levélváltása = Kritika, 1980. 7. szám, 12. o.;
 • DÉRY Tibor = Tevan Andor levelesládájából, közread.: VOIT Krisztina, Budapest, Gondolat, 1988. 36–44. o.;
 • „Édes kis szerelmem, Kisböbém!” Déry Tibor levelei a harmadik feleségéhez. [Közread., bev. és jegyz. ell.: BOTKA Ferenc = CET., 1995. 6. szám, 94–101. o.;
 • Daturafák kertje. Déry Tibor feljegyzései 1928-ból. [Közread., bev. és jegyz. ell. BOTKA Ferenc] = Tekintet, 1998. 4–5. szám, 148–167. o.;
 • BOTKA Ferenc: Németh Andor és Déry Tibor levelezése, 1939–1941 = Holmi, 2007. 12. szám, 1565–1572. o.;
 • Déry Tibor levelesládájából, közreadó, bevezető, jegyzetek: BOTKA Ferenc = Holmi, 1997. 1. szám, 61–77. o.;

A válogatott bibliográfiát szerkeszti Rohács Iván (OSZK – Elektronikus Dokumentum Központ)

vissza