BEVEZETŐ
ALKOTÓK

GALÉRIÁK
... ... ... ... fotók
... ... ... ... címlapok
... ... ... ... kéziratok
... ... ... ... első kiadások
... ... ... ... egyéb
HANGANYAGOK
... ... ... ... szerzők hangjai
... ... ... ... mondott vers
... ... ... ... zenés vers

SZAKIRODALOM
... ... ... ... a Nyugatról
... ... ... ... monográfiák
... ... ... ... tanulmányok
... ... ... ... kronológia

NYUGAT 100 események
... ... ... ... PIM
... ... ... ... OSZK
... ... ... ... MTV
... ... ... ... egyéb
ÚJDONSÁGOK

CÍMLAP

 

 

 

 

 

 

 

 
TANULMÁNYOK - CSÁTH GÉZA
életrajz és művek - monográfiák  
 • DÉR Zoltán: Csáth Géza-bibliográfia, Újvidék, Fórum, 1977;
 • KARINTHY Frigyes: Csáth Gézáról, A Nyugat Almanachja, Budapest, Franklin Társulat, 1912;
 • KOSZTOLÁNYI Dezső: Csáth Géza betegségéről és haláláról = Nyugat, 1919, 16-17. szám. = Uő.: Írók, festők, tudósok, 2, 1958. = Uő: Csáth Géza. In: Egy ég alatt, szerk., szöveggondozás: RÉZ Pál, Budapest, Szépirodalmi, 1976;
 • PAPP Viktor: Csáth Géza, a zenekritikus. Arcképek a magyar zenevilágból, Budapest, Stádium Sajtóvállalalt Rt., 1925, 24–27;
 • NÉMETH László: Hiányzó arcképek: Csáth Géza, Tanú, 1933. október 1/6, 354–356. = Uő: Kaiadatlan tanulmányok, Budapest, Magvető, 1968, I., 273–275. = Uő: Két nemzedék, Budapest, Magvető- Szépirodalmi, 1970, 124–126;
 • ILLÉS Endre: Csáth Géza, Apollo, 1936. 2/5, 259-265. = Uő: Ködlovagok, szerk.: THURZÓ Gábor, Budapest, Szent István Társulat, 10941, 307–318;
 • ILLÉS Endre: Csáth Géza tragédiája = Uő.: Krétarajzok, Budapest, Magvető, 1957, 7–21;
 • BORI Imre: Csáth Géza = Uő: Irodalmi hagyományaink, Forum, Újvidék, 1971;
 • DÉR Zoltán: A testvéri felelősség dokumentumai. Kísérletek Csáth Géza megmentésére, Üzenet 1975. 2–3. szám, 159–190;
 • BARANYAI Zsolt: Adalékok Ady Endre és Csáth Géza kapcsolatához, Szeged, Irodalomtörténeti dolgozatok sorozat, 1977, 187–195;
 • BORI Imre: A "homo novus" nagysága és tragédiája, Üzenet, 1977 = Uő.: Varázslók és mákvirágok, Újvidék, 1979;
 • DÉR Zoltán: Irodalmunk közeli őse. Csáth Géza, Üzenet 1977. 2–3. szám, Szabadka, Szabadkai Községi Művelődési Közösség, 87–109;
 • BARANYAI Zsolt: Csáth Géza: Anyagyilkosság. Novellaelemzés: Kutatási módszerek és irányzatok a társadalomtudományokban. Szegedi bölcsészműhely ’77, JATE BTK, szerk.: RÓNA
 • TAS András, Szeged, JATE, 1978, 123–139;
  Csáth Géza emlékszámok, Üzenet, Szabadka, 1977; 1987. január–március;
 • BORI Imre: Varázslók és mákvirágok. Tanulmányok, Újvidék, Forum, 1979;
 • DÉR Zoltán: Csáth Géza = Uő.: Ikercsillagok. Kosztolányi Dezső és Csáth Géza. Tanulmányok, kritikák, dokumentumok, Újvidék, Fórum, 1980;
 • Csáth Géza emlékszám: Híd 1987. június;
 • Csáth Géza emlékkiállításának katalógusa.
 • Spomen-izložba Geze Čata 1887–1919, szerk.: Miodrag TOMIĆ, Subotica, Városi Könyvtár, 1987;
 • Emlékkönyv Csáth Géza születésének századik évfordulójára, szerk. DÉR Zoltán, Szabadka, Veljko Vlahović Munkásegyetem, 1987;
 • BORI Imre Küzdelem a szecesszióval egy novellaforma rehabilitációjáért, Híd, 1. szám, 1988. január, 76–80;
 • KONTRA Ferenc: Csáth-párhuzamok, Híd, 1. szám, 1988. január, 81–89;
 • KOVÁCS Éva: Die Wiederholung als textordnende Kraft und stilistisches Mittel in einer frühen Csáth-Novelle = A magyar nyelv és kultúra a Duna völgyében. A II. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson, Bécs, 1986. szeptember 1–5., elhangzott előadások. II. kötet, szerk.: JANKOVICS József et al., Budapest, Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság, 1989, 10381045;
 • LŐRINCZY Huba: Csáth Géza és E. T. A. Hoffmann. Szecesszió és romantika kapcsolata egy novella tükrében = A magyar nyelv és kultúra a Duna völgyében. A II. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson, Bécs, 1986. szeptember 1–5., elhangzott előadások. II. kötet, szerk.: JANKOVICS József et al., Budapest, Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság, 1989, 1051–1057;
 • LŐRINCZY Huba: Csáth Géza és E. T. A. Hoffmann = Beziehungen und Wechselwirkungen an der Wende des 19. und 20. Jahrhunderts, 1991 Budapest, Akaprint, 1051–1057; BALÁZS Attila: A szomorúság metamorfózisa. Csáth Gézáról, Iskolakultúra, 1991. 3. szám, 1993. 1. szám, 40–44;
 • JUHÁSZ Erzsébet: A Csáth-novellák csöndje, Iskolakultúra, 1991. 4. 1994. 11–12. 19–22;
 • TÜSKÉS Tibor: Titokkereső [Művek és műelemzések] Novellaelemzések Csáth Gézától Esterházy Péterig, Budapest, 1991;
 • SZKÁROSI Endre: A fekete zongora. Egy félbemaradt ízlésfordulat ára, Magyar Napló. 4. 1992. 17. 27–30;
 • KÁROLYI Csaba: „Szemben valódi életünkkel.” Csáth Géza naplója nyomában, Jelenkor. 37. 1994. 1. 55–58;
 • NAGY Judit: A freudizmus hatása Csáth Géza novellisztikájára = Irodalom, szerk.: ARAPOVICS Mária és L. SIMON László, Budapest, ELTE TFK, 1994, 27–50;
 • BODROGI Enikő: Szecessziós világnézet és forma Csáth Géza novelláiban, Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények, Kolozsvár, 1994, 1. szám, 23–38;
 • BRASSAI Zoltán: Az ösztönélet Csáth Géza novelláiban, s. a. r.: DÉR Zoltán, Szabadka, Szabadegyetem, 1994;
 • BALOGH Tibor: Freud – Csáth – József Attila. A klasszikus pszichoanalízis hatása a húszas-harmincas évek magyar lélektanára és kultúrájára, A Dugonics Társaság évkönyve, Szeged, 1995/1997. 140–151;
 • Csáth Géza ismeretlen írásai. Három Csáth-levél és némi kommentár. [Közread. és bev.] SZAJBÉLY Mihály, Élet és Irodalom, 39. 1995. 43. szám, 6.
  DÉR Zoltán: „Vígasztalásra, bátorításra szorulok” Egy ismeretlen Babits-levél kérdőjelei, Üzenet, Szabadka, 4–6. szám, 1996. április–június, 179–185;
 • DÉR Zoltán: A maga követője leszek. Lányi Sarolta és Csáth Géza levélváltása, Üzenet, 9. szám, 1996. szeptember, 572–578;
 • GYÖRFFY Miklós: De hiszen akkor minden lehetséges. Musil és Csáth, Holmi. 8. 1996. 8. 1134–1140;
 • KONTRA Ferenc: Stílus és álarc. A magyar próza néhány jellegzetes vonásáról, Üzenet, 10.szám, 1996. október;
 • SZAJBÉLY Mihály: Csáth Géza Szabadkája, Tiszatáj. 50. 1996. 12. 77–84;
 • SZAJBÉLY Mihály: Csáth Géza drámái és ismeretlen drámatöredéke, Élet és Irodalom, 1996. november 15.;
 • WENNER, Éva: Géza Csáth e la psicoanalisi, Neohelicon. 23. 1996. 2. 103–109;
 • BALOGH Tibor: Egy fiókos ember labirintusai. Csáth Géza: Rejtelmek labirintusában, Tiszatáj. 51. 1997. 2. szám, 82–86;
 • CZEIZEL Endre: Kosztolányi-genealógia, Mozgó Világ, 23. 1997. 3. szám, 50–65;
  Csáth Géza emlékezete, Üzenet, 1997;
 • LŐRINCZY Huba: Ambrustól Máraihoz, Szombathely, 1997;
 • FÖLDES Anna: Ködemberek idézése, Magyar Hírlap, 1997. december 13.;
 • KŐVÁRY Zoltán: Lélek és zene. Csáth Géza, Nietzsche és a pszichoanalízis = Mélylélektan és kultúra műhelymunkák egy szemináriumból, szerk.
 • CSABAI Márta és ERŐS Ferenc, Szeged, Gradus ad Parnassum, 1998, 98-109;
 • SNEÉ Péter: Csáth Géza naplója és levelei, Magyar Nemzet, 1998. március 5.
 • SZAJBÉLY Mihály: Csáth Géza, a fürdőorvos, Pannon Tükör. 3. 1998. 3. 38–40;
 • BORDÁS Sándor: „Árnyék rajtunk és bennünk.” A mesehagyomány szerepe Csáth Géza prózájában, Tiszatáj. 55. 2001. 1. melléklet, 1–19;
 • BORDÁS Sándor: Mese és elbeszélés Csáth Géza pszichoanalitikus novelláiban: A tudás fája. Az I. Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferencia dolgozatai, szerk.: CSÁNYI Erzsébet, Szabadka, 2002, 479–496;
 • DÉR Zoltán: Romlás és boldogság. Adalékok, dokumentumok, tanulmányok, Szabadka, Szabadegyetem, 2002;
 • A varázsló halála. In memoriam Csáth Géza, válogatta, szerk., összeállította: SZAJBÉLY Mihály, Budapest, Nap Kiadó, 2004;