BEVEZETŐ
ALKOTÓK

GALÉRIÁK
... ... ... ... fotók
... ... ... ... címlapok
... ... ... ... kéziratok
... ... ... ... első kiadások
... ... ... ... egyéb
HANGANYAGOK
... ... ... ... szerzők hangjai
... ... ... ... mondott vers
... ... ... ... zenés vers

SZAKIRODALOM
... ... ... ... a Nyugatról
... ... ... ... monográfiák
... ... ... ... tanulmányok
... ... ... ... kronológia

NYUGAT 100 események
... ... ... ... PIM
... ... ... ... OSZK
... ... ... ... MTV
... ... ... ... egyéb
ÚJDONSÁGOK

CÍMLAP

   
 

 

 
TANULMÁNYOK - CHOLNOKY LÁSZLÓ
 • KÁRPÁTI Aurél: Cholnoky László = Pesti Napló, 1929. április 23. 8;
 • LENDVAI István: Cholnoky László halálára = Új Nemzedék, 1929. április 24. 4;
 • Írók vallomásai: Cholnoky László = Magyarország, 1924. ápr. 6. 6;
 • Cholnoky László levele = Hangay Sándor Kékkönyve 4., Budapest, a szerző kiadása,1929. 43–44;
 • KODOLÁNYI János: „Csak diszkréten, kedves kollégám.”. Néhány apróság Cholnoky Lászlóról = Pesti Napló, 1929. április 27. 9;
 • PINTÉR Ferenc: Cholnoky László = Előőrs, 1929. április 27. 17. szám, 4;
 • SZINI Gyula: Cholnoky László = Nyugat, 1929. 9. szám, 624625;
 • „A magyar író sorsa kerget halálba!” = Népszava, 1929. április 23. 91. szám 7;
 • Cholnoky = A Toll 1929. ápr. 28. 3. sz. 21–22;
 • Cholnoky László, a regényíró regényhős öngyilkos lett = Az Est, 1929. április 23. 7–8;
 • Cholnoky László, az ismert nevű író öngyilkos lett = Magyarság, 1929. április 23. 4;
 • Cholnoky László író a Dunába ölte magát = Pesti Napló, 1929. április 23. 91. szám, 8;
 • Cholnoky László magyar író tragédiája = Budapesti Hírlap, 1929. április 23. 91. szám, 7;
 • Cholnoky László megdöbbentő tragédiája = Nemzeti Újság, 1929. április 23. 91. szám, 6;
 • Két vas-súlyzó húzta le a Duna fenekére Cholnoky László magyar írót = Magyarország, 1929. április 23. 91. szám, 4;
 • KRÚDY Gyula: Jegyzet Cholnoky Lászlóhoz = A Reggel, 1929. április 22. 10. = Uő.: Írói arcképek. 2., Budapest, 1957. 501–503. Uő.: Irodalmi kalendáriom, Budapest, Szépirodalmi 1989, 615–616;
 • LOVASS Gyula: Cholnoky László = Ködlovagok. Írói arcképek, szerk.: THURZÓ Gábor, Budapest, Szent István Társulat, 1941. 204–215;
 • GALSAI Pongrác: Utószó = Cholnoky László: Prikk mennyei útja, Budapest, 1958. 393–420;
 • GYENES István: Cholnoky László = A Könyvtáros, 1959.szeptember 681–683. = Könyvbarát, 1959. szeptember, 393–395;
 • KELLÉR Andor: Hetven fillér = Esti Hírlap, 1959. február 7. 32. szám, 2;
 • KÁRPÁTI Aurél: Délibábok hősei: Cholnoky Viktor, Cholnoky László, Szini Gyula = Uő.: Tegnaptól máig, Budapest, Szépirodalmi 1961. 171–175;
 • TERSÁNSZKY Józsi Jenő: Cholnoky László = Uő.: Nagy árnyakról bizalmasan, Budapest, Magvető, 1962. 28–41;
 • FODOR József: Közbevetett dolgok = Uő.: Emlékek a hőskorszakból, Budapest, Magvető 1964. 98–113;
 • KODOLÁNYI János: Cholnoky Lászlóról = Uő.: Visszapillantó tükör, Budapest, Magvető, 1968. 190–194;
 • MÁRER György: Cholnoky és Szomory = Irodalmi Újság, 1970. március 15. 7;
 • BORI Imre: Cholnoky László. [Újvidék] 1972. 21–44. (Különlenyomat. Az Újvidéki Bölcsészettudományi Kar Magyar Tanszékének Kiadványa. Tanulmányok 5.);
 • FALUS Róbert: Könyvszemle = Népszabadság, 1972. február 11. 7;
 • KELLÉR Andor: Hetven fillér = Uő.: Az élet édes tarkasága, Budapest, Magvető, 1973. 217–220;
 • VARGHA Kálmán: Egyéniség, szerep, determinizmus. (Cholnoky László és regényei) = Uő.: Álom, szecesszió, valóság, Budapest, Magvető, 1973. 192–215;
 • GALSAI Pongrác: Cholnoky László = Galsai Pongrác: A besurranó szerkesztő, Budapest, Szépirodalmi, 1976. 13–36;
 • CZÉRE Béla: Az elkárhozás apoteózisa. Cholnoky László szabálytalan pályája = Vigília, 1974. november, 764–773;
 • BORI Imre: Cholnoky László = BORI Imre: Fridolin és testvérei (Tanulmányok), Újvidék, Forum, 1976. 33-65;
 • KESZTHELYI György: A formabontó és az újító Cholnoky László = Különlenyomat a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményeiből, Szeged, 1975. 149–159;
 • HUDI József: Cholnoky László emlékezete. Születésének századik évfordulójára = Napló 1979. november 10. 7;
 • JUHANI NAGY János: Száz éve született Cholnoky László = Hajdú-Bihari Napló, 1979. július 11. 5;
 • NEMESKÉRI Erika: Cholnoky László pályája = Az Országos Széchényi Könyvtár Évkönyve 1979. Budapest, OSZK, 1979. 613–633;
 • GALSAI Pongrác: Tabló. Öt pengő = Népszabadság, 1981. augusztus 2. 16;
 • KISPÉTER András: A két Cholnoky = Irodalomtörténet, 1981. 1. szám, 288–295;
 • HUDI József: A Cholnoky-család Veszprémben = Horizont, 1987. 1. szám, 39–42;
 • BORI Imre: A két Cholnoky = BORI Imre: Prózatörténeti tanulmányok, Újvidék-Budapest, Forum-Akadémiai, 1993, 53–91;
 • DOMOKOS Mátyás: Mennyei út - a Pokolból = Új Forrás, 1993. március 9–15. = Uő: Hajnali józanság. Budapest, Kortárs, 1997. 161–169;
 • SÁNTA Gábor: Mozgai Pali, a gyermekhős.(Cholnoky-könyv. De melyiké?) = Irodalomtörténeti Közlemények, 1995. 3–4. szám, 392–403;
 • Cholnoky László (1879-1929), szerk.: MÁNYOKI Endre = Vár Ucca Tizenhét 1997. 3. szám, 7–191;
 • LABÁDI-BERTÉNYI Gizella: Cholnoky László névadásáról, = Névtani Értesítő, 1997. 51–67, 1998. 82–93;
 • BÁN Zoltán András: A tükörlakó = Élet és Irodalom, 1998. július 24. 30. szám 12;
 • TAKÁCS Mónika: Lélek, jelentésképződés és életrajz Cholnoky László Vérgyőr című novellájában = Mélylélektan és kultúra. Műhelymunkák egy szemináriumból, Szeged, 1998. 110–120;
 • EISEMANN György: Az individuum elbeszélésének modern alakváltozataihoz (Cholnoky László regényeiről) = Eisemann György: A folytatódó romantika, Budapest, Orpheus könyvek, 1999. 129–148;
 • GÉCZI János: A kék szemű Cholnokyak = Napi Magyarország, 1999. február 27. 16;
 • BABIĆ, Sava: Jegyzet a Balatonról és a három kékszemű testvérről = Vár Ucca Műhely, 2003. 2. szám, 76–78;
 • KEMÉNY Gábor: Tárgyiasító és allegorizáló metaforaalkotás Cholnoky László kisregényeiben = Magyar Nyelvőr, 2006. 4. szám, 422–438;
 • KEMÉNY Gábor: Identitáskeresés a szecessziótól a szürrealizmusig Cholnoky László prózájában. = Nyelv, nemzet, identitás 1., szerk.: MATICSÁK Sándor, Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Budapest, 2007. 309314;

Egyes művekről:

Bertalan éjszakája (1918)

 • BAROS Gyula: Két új novelláskötet = Budapesti Szemle, 1918. 176. kötet, 471–478;
 • BOROSS F. László: Cholnoky László: Bertalan éjszakája (Táltos kiadás 1918.) = Ma, III. 1918. 7. szám, 86–87;
 • [LENDVAI István] Csongor: Két novellás kötet = Új Nemzedék, 1918. 9. szám, 27–28;
 • SCHÖPFLIN Aladár: Cholnoky László novellái = Nyugat, 1918. 8. szám, 695698;
 • Bertalan éjszakája = Vasárnapi Újság, 1918. 15. szám, 236–237;

Piroska (1919)

 • [KÁZMÉR Ernő] K. E.: Két új magyar regényről = A Hét, 1919. 19. szám, 299–300;
 • CSÁSZÁR Elemér: A karácsonyi könyvvásár = Magyar Múzsa, 1920. 82–85;
 • TÓTH Árpád: Cholnoky László: Piroska = Nyugat, 1920. 1-2. szám, 101102 = Tóth Árpád összes művei. Prózai művek. 4. köt. Budapest 1969. 152–154;

Régi ismerős (1922)

Tamás (1929)

 • RÓNAY György: Tamás = Uő.: A regény és az élet. Bevezetés a 19–20. századi magyar regényirodalomba, Budapest, Egyetemi ny., 1947, 349–355;

Prikk mennyei útja (1959)

 • KELEMEN János: Cholnoky László: Prikk mennyei útja = Kortárs, 1959. 3. szám, 481–482;
 • KEMÉNY György Prikk mennyei útja. Cholnoky László elbeszélései = Élet és Irodalom, 1959. május 1. 18. szám, 9;
 • SÓS Endre: Palackposta Cholnoky Lászlótól és A Balgaság Dicsérete = Magyar Nemzet, 1959. február 28. 50. szám, 4;

A válogatott bibliográfiát szerkeszti: Herczeg Tünde (OSZK Tájékoztató Osztály)

vissza