BEVEZETŐ
ALKOTÓK

GALÉRIÁK
... ... ... ... fotók
... ... ... ... címlapok
... ... ... ... kéziratok
... ... ... ... első kiadások
... ... ... ... egyéb
HANGANYAGOK
... ... ... ... szerzők hangjai
... ... ... ... mondott vers
... ... ... ... zenés vers

SZAKIRODALOM
... ... ... ... a Nyugatról
... ... ... ... monográfiák
... ... ... ... tanulmányok
... ... ... ... kronológia

NYUGAT 100 események
... ... ... ... PIM
... ... ... ... OSZK
... ... ... ... MTV
... ... ... ... egyéb
ÚJDONSÁGOK

CÍMLAP

 

 

 

 

 

 
TANULMÁNYOK - BÍRÓ LAJOS
 • SCHÖPFLIN Aladár: Bíró Lajos huszonegy novellája = Nyugat, 1908. 12–13. szám;
  FENYŐ Miksa: Biró Lajos: Férfiak = Nyugat, 1909. 12. szám; Első rész, Második rész,Harmadik rész;
 • Bíró Lajos = Új Idők, 1910. I. 544;
 • FENYŐ Miksa: Biró Lajos novellái: Marie és más asszonyok = Nyugat, 1910. 9. szám; Első rész, Második rész, Harmadik rész, Negyedik rész;
 • KÓS Miklós: Bíró Lajos = Aurora, 1911. II. 107–109;
 • ADY Endre: Bíró Lajos és Pekár = Világ, 1912. február 20. 10;
 • B.: Magyar invázió = Magyar Figyelő, 1912. 398–400. [Bíró Lajos művei németül];
 • SZILÁGYI Géza: Bíró Lajos = Újság, 1912. 37. szám;
 • A Bíró–Pekár-féle plágium ügye = Világ, 1912. 43. 12;
 • FENYŐ Miksa: Biró Lajos: A családi tűzhely. Három egyfelvonásos = Nyugat, 1910. 3. szám; Első rész, Második rész, Harmadik rész;
 • [CSÁSZÁR Ernő] Deák Viktor: Bíró Lajos színdarabjai = Magyar Kultúra, 1914. I. 202–209;
 • SEBESTYÉN, Karl: Ludwig Bíró = Pester Lloyd, 1914. 132. szám;
 • MÁCZA János: Bíró Lajos = Uő.: A modern magyar dráma, Ungvár, 1916., 25–26.;
 • BÁLINT Lajos: Bíró Lajos = Színház és Divat, 1918. 5. szám;
 • GELLÉRT Oszkár: Biró Lajos, a publicista = Nyugat, 1918. 24. szám;
 • KACZÉR Illés: Bíró Lajos = Figaro, 1918. november 27. 4–6;
 • MAGYAR Lajos: Bíró Lajos = Egyenlőség, 1918. január 12.. 7. és november 23. 4–5;
 • SCHÖPFLIN Aladár: Hotel Imperial. Bíró Lajos színdarabja a Magyar Színházban = Nyugat, 1918. 5. szám;
 • FALUDI Iván: Alfred Kerr a modern magyarokról = A Hét, 1921. 5–8;
 • KOMLÓS Aladár: Bíró Lajos: Toinette vagy Dubarry Grófné a XX. században = Nyugat 1925. 23–24. szám;
 • SZERB Antal Kristóf: Bíró Lajos: Mariska = Nyugat, 1925. 8-9. szám;
 • MOLNÁR Jenő: Bíró Lajos hatalmas irodalmi tervei = Egyelőség, 1927. szeptember 10. 7–8;
 • PÉK Dezső: Az igazi Hollywood. Hollywood hivatalos magyar írói = Pesti Napló, 1928. március 4. 34;
 • IGNOTUS Pál: Boszorkánytánc. Bíró Lajos színműve a Belvárosi Színházban = Nyugat, 1929. 7. szám;
 • RÓNA Lajos. Arcképek az „Újság” szerkesztőségéből. Bíró Lajos = Uő.: Harminc év az újságírói pályán. 2. kötet, Budapest, 1930. 446–451;
 • [FELEKY GÉZA] (f. g.): Bíró Lajos = Magyar Hírlap, 1934. március 25. 23;
 • SEREG Gyula: Bíró Lajos = Uő.: A XX. századi magyar drámairodalom realistái, Debrecen, 1941, 34–38.;
 • KÓSA János: Ady és Bíró = Haladás, 1945. 8;
 • LENGYEL Géza: Ady és Bíró = Haladás, 1945. november 17. szám, 4;
 • BENEDEK Marcell: Bíró Lajos = Haladás, 1948. 38. szám, 2;
 • HEGYALJAI KISS Géza: Emléksorok Bíró Lajosról = Magyar Nemzet, 1948. 216. szám;
 • HORVÁTH Zoltán: Bíró Lajos 1880–1948 = Népszava, 1948. szeptember 11. 8;
 • RELLE Pál: Bíró Lajos három arca = Színház és Mozi, 1948. 5. 6;
 • RELLE Pál: Bíró Lajos = Világ, 1948. 990. szám;
 • SUPKA Géza: Bíró Lajos = Huszadik Század, 1948. 343–345;
 • NOVOBÁCZKY Sándor: Bíró Lajos, mi és az antizsurnalizmus = Magyar Sajtó, 1966. 101–102;
 • HEGEDŰS Géza: Bíró Lajos és a „Molitor-ház".
 • SÁRKÖZI Mátyás: A Bíró-hagyaték = Kortárs, 1994. 10. 63–70;
 • FÜST Milán: Füst Milán levelei Bíró Lajoshoz, közread. és bev.: SÁRKÖZI Mátyás = Holmi, 1995. 3. 293–300;
 • KENYERES Zoltán: Elfelejtett regények a Nyugat könyvespolcán. Bíró Lajos: A Serpolette = Uő.: Etika és esztétizmus. Tanulmányok a Nyugat koráról, Budapest, Anonymus, 2001. 115–121. (Nyugat könyvtár);

A válogatott bibliográfiát szerkeszti: Burda Zita (OSZK – Színháztörténeti Tár)

vissza